Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
apr 2007

apr 2007

Ratings:
(0)
|Views: 323|Likes:
Published by wiseshinichi

More info:

Published by: wiseshinichi on Apr 18, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/24/2012

pdf

text

original

 
SULITIE/APR 2007/CTU553
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARAPEPERIKSAAN AKHIRKURSUSKOD KURSUSPEPERIKSAANMASA: HUBUNGAN ETNIK: CTU553: APRIL 2007: 2 JAM
ARAHAN KEPADA CALON
1.
Kertas soalan ini mengandungi dua (2) bahagian :BAHAGIAN A (60 Soalan)BAHAGIAN B (3 Soalan)
2.
Jawab SEMUA soalan dari BAHAGIAN A dan satu (1) soalan dari BAHAGIAN B.i) BAHAGIAN A hendaklah dijawab pada Kertas Jawapan Objektif OMR.ii) BAHAGIAN B hendaklah dijawab dalam Buku Jawapan.3. Dilarang membawa sebarang bahan masuk ke dalam bilik peperiksaan kecuali dengankebenaran pengawas.
4.
Sila semak bagi memastikan bahawa pek peperiksaan ini mengandungi:i) Kertas Soalanii) satu Buku Jawapan - disediakan oleh Fakultiiii) satu Kertas Jawapan Objektif OMR - untuk diserah bersama Buku Jawapan
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEBELUM ANDA DIARAH BERBUAT DEMIKIAN
Kertas soalan ini mengandungi 20 halaman bercetak
©
Hak
Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT
 
SULIT 2 IE/APR 2007/CTU553BAHAGIAN A
Hitamkan ^H jawapan paling
TEPAT
pada Kertas Jawapan Objektif.
1.
Manusia membentuk budaya dan perkembangan budaya selari denganperkembangan masyarakat.Berdasarkan pernyataan di atas, manakah antara berikut ciri-ciri budaya?i Dipelajari dan dikongsi oleh masyarakatii Bertahan lama selagi dipraktikkan oleh masyarakatiii Wujud perlambangan dan pandangan semestaiv Menjadi asas kelangsungan peradaban generasiA i dan iiiB i, ii dan iiiC i, ii dan ivD Semua di atas
2.
Apakah perubahan-perubahan yang berlaku dalam masyarakat plural di Malaysiaselepas era penjajahan?i Federalisme berlapisii Perlembagaan Persekutuaniii Pembangunan berencanaiv Sistem pendidikan vernakularA i, ii dan iiiB i, ii, dan ivC ii, iii dan ivD Semua di atas3. Manakah antara berikut
BUKAN
cadangan Suruhanjaya Reid semasa merangkaPerlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957?A Membentuk kerajaan Pusat yang kuat dan berkuasa ke atas negeri-negeriMelayuB Syarat kewarganegaraan yang terlalu longgar bagi kaum bukan MelayuC Menjamin pengekalan hak istimewa orang MelayuD Memelihara kedaulatan dan kuasa politik Raja-Raja Melayu
© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT
 
SULIT 3 IE/APR 2007/CTU553
4.
Apakah kesan
UTAMA
dasar 'pecah dan perintah' yang diamalkan oleh penjajahBritish ke atas masyarakat Malaysia?A Pembahagian masyarakat mengikut kawasan penempatan dan budayaB Pembahagian masyarakat mengikut kawasan penempatan dan pendidikanC Pembahagian masyarakat mengikut kawasan penempatan dan pekerjaanD Pembahagian masyarakat mengikut kawasan penempatan dan tradisi5. Berikut merupakan impak sosial penjajahan Inggeris ke atas Tanah Melayu,
KECUALI:
A Mencorakkan pemikiran simplistik dalam kehidupan masyarakat MelayuB Menyemarakkan fahaman liberal dan kelas sosial dalam sistem pendidikannegaraC Mendorong ke arah politik nasionalismeD Membangunkan infrastruktur bagi merapatkan jurang kehidupan6. Pilih kenyataan
TEPAT
mengenai matlamat utama Dasar Pendidikan Kebangsaandalam Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 ke arah mewujudkanhubungan etnik di Malaysia.i Menyatukan kanak-kanak berbilang bangsa di bawah satu sistempendidikan kebangsaanii Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sistem pendidikankebangsaaniii Membenarkan kewujudan sekolah pelbagai aliran yang menggunakanbahasa ibunda masing-masingiv Menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pilihan di sekolah aliran Cinadan TamilABCD
i dan ii
i, ii dani, iii danSemuaiiiivdi atas7. Berikut merupakan langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengurangkanimport barangan industri,
KECUALI:
A Memberi taraf perintis kepada kilang-kilang baruB Mewujudkan zon perdagangan bebasC Menyediakan pelbagai kemudahan kreditD Memberi perlindungan cukai dan tarif
© Hak Cipta Universiti Teknologi MARA SULIT

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Chac Cha added this note
pasy year je??? xde skema jawapan ke???
Hamemi Binti Mohd Farip liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->