Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
51Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NOTAEKONOMI2010GC

NOTAEKONOMI2010GC

Ratings: (0)|Views: 664 |Likes:
Published by mazliana1972

More info:

Published by: mazliana1972 on Apr 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/04/2013

pdf

text

original

 
BAB 1: PENGENALAN KEPADA EKONOMI1.1Pengertian Ekonomi:
Ilmu yang mengkaji bagaimana manusia mengagihkan
sumber-sumber ekonomi yang terhad
untuk memenuhi
kehendak-kehendak manusia yang tidak terhad
. 
Kehendak individu:
Keinginan individu untuk memiliki sesuatu barang atau perkhidmatan. 
Sumber Ekonomi:
Faktor-faktor pengeluaran diperlukan untuk mengeluarkan barang-barangdan perkhidmatan.
a.
Buruh:
Tenaga manusia yang disumbangkan sama ada dari segi fizikal ataumental.Ganjaran yang diterima ialah upah.
 b.
Tanah:
Anugerah daripada alam semula jadi dan penawarannya adalah terhad.Sewa dibayar kepada pemilik tanah sebagai ganjaran.
c.
Modal :
Alat atau wang yang digunakan dalam proses pengeluaran. Contoh modalialah peralatan, jentera dan kilang. Faedah adalah ganjaran yang diberikankepada pemilik faktor modal.
d.
Usahawan:
Individu yang menggabung dan menyelaras faktor- faktor pengeluaranyang lain untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Usahawan akan dibayar keuntungan keranamenanggung risiko pengeluaran.
Masalah Ekonomi:
1.
Masalah Kekurangan :
Keadaan apabila sumber terhad berbanding dgnkehendak yg tidakterhad.
2.
Masalah Pilihan:
Terpaksa dibuat berdasarkan keutamaan.
3.
Masalah Kos Lepas:
Barang atau perkhidmatan kedua terbaik yang terpaksa dlepaskanakibatdaripada pemilihan barangan terbaik.
 Cara-cara unit-unit ekonomi mengatasi masalah ekonomi.
 
(i) Isi Rumah/individu/pengguna
 
-
Isi rumah mengalami kekurangan wang atau kekurangan pendapatan.
-
Oleh yang demikian, mereka tidak dapat memiliki semua barang dan perkhidmatan.
-
Perlu membuat pilihan berdasarkan barang atau perkhidmatan yang memberi kepuasan maksimum.
-
Maka wujudlah kos lepas, iaitu barang kedua terbaik dilepaskan.
-
Contoh: Ahmad mempunyai wang RM100 beliau ingin membeli kasut atau baju yang masing-masing berhargaRM100. Oleh kerana wangnya terhad, maka beliau pilih membeli baju. Maka kos lepas untuk membeli baju ialahkasut.
(ii) Firma/pengeluar 
-
Firma mengalami kekurangan modal atau faktor-faktor pengeluaran/input/sumber pengeluaran.
-
Oleh yang demikian, firma tidak dapat mengeluarkan semua barang atau membuat semua projek.
-
Perlu membuat pilihan berdasarkan keluaran atau projek yang memberi keuntungan maksimum dan kos minimum.
-
Maka wujudlah kos lepas, iaitu keluaran atau projek kedua terbaik terpaksa dilepaskan.
-
Contoh: Firma A mempunyai modal RM1 juta ingin membuka kilang sarung tangan dan kilang tayar yang masing-masing dengan modal RM1 juta. Oleh kerana modalnya terhad, maka firma A pilih membuka kilang tayar. Maka koslepas untuk membuka kilang tayar ialah kilang sarung tangan.
(iii) Kerajaan.
-
Kerajaan mengalami kekurangan sumber hasil/ pendapatan negara.
-
Oleh yang demikian, kerajaan tidak dapat melaksanakan semua projek-projek pembangunan kepada rakyat.
-
Perlu membuat pilihan berdasarkan projek yang memberi kebajikan yang lebih/ maksimum/kesejahteraan/faedahkepada rakyat.
-
Maka wujudlah kos lepas, iaitu projek kedua terbaik dilepaskan.
-
Contoh: Kerajaan ingin membina hospital dan sekolah , oleh kerana kerajaan kekurangan sumber hasil makakerajaan memilih hospital. Kos lepas untuk membina hospital ialah sekolah.
Jenis Barang
1
 
AspekBarang percumaBarang awamBarang ekonomi
PengeluarAnugerah TuhanDisediakan oleh kerajaanDisediakan oleh swastaPenawaranTidak terhadTerhadTerhadKos lepasTiadaPengeluarannya melibatkan kos lepasPenggunaannya melibatkan kos lepasBayaranTidak perlu membayapenggunaannyaPercuma atau dikenakan sedikit bayaranMesti membayar untuk penggunaannyaContohCahaya matahari dan air hujanLampu lalu lintas, perkhidmatan bombaRumah, alat elektirk
1.2 Masalah Asas Ekonomi
1.
Apa yang hendak dikeluarkan.
Berkaitan dengan penentuan jenis barangan yang hendakdikeluarkan.
2.
Berapa yang hendak dikeluarkan.
Berkaitan dengan penentuan kuantiti barangan.
3.
Bagaimana hendak dikeluarkan.
Berkaitan dengan cara pengeluaran barangan.a.
Intensif modal.
Kaedah pengeluaran yang menggunakan lebih banyak faktor modal daripada faktor buruh.b.
Intensif buruh.
Kaedah pengeluaran yang menggunakan lebih banyak faktor buruh daripada faktor modal.4.
Untuk siapa dikeluarkan.
Berkaitan dengan masalah penentuan corak agihan barangan.
Penyelesaian masalah asas ekonomi(i)Apakah jenis barang yang hendak dikeluarkan.
-
Masalah ini wujud kerana kekurangan sumber ekonomi seperti tanah, buruh dan modal tetapi kehendak manusiatidak terhad.
-
Masalah ini diselesaikan dengan cara mengeluarkan barang yang memberi kepuasan maksimum / mendapatkeuntungan maksimum.
-
Barang yang dikeluarkan bergantung kepada kehendak masyarakat/ permintaan pasaran/ mekanisme pasaran.
(ii)Berapa banyak barang hendak dikeluarkan.
-
Jumlah barang yang dikeluarkan bergantung kepada jumlah permintaan terhadapnya/ keperluan masyarakat.
-
Jika permintaannya tinggi banyak kuantitinya akan dikeluarkan.
(iii)Bagaimana barang itu hendak dikeluarkan.
-
Masalah ini diselesaikan dengan memilih kaedah/teknik pengeluaran yang paling cekap untuk menghasilkankeluaran yang maksimum dengan menggunakan kos pengeluaran minimum.
-
Pilih samada intensif buruh atau intensif modal. Jika intensif modal lebih cekap dan lebih murah ia akan digunakan.
(iv)
Untuk siapa barang itu dikeluarkan
.
-
Masalah ini diselesaikan bergantung kepada agihan pendapatan /mengikut kemampuan/kuasa beli masyarakat.
-
Orang yang berpendapatan tinggi memperoleh barang lebih banyak berbanding dengan orang yang berpendapatanrendah.
1.3Sistem Ekonomi dan Penyelesaian Masalah Asas EkonomiSistem Ekonomi:
Merupakan gabungan peraturan yang diamalkan oleh pihak pengeluar dan pengguna dalamekonomi.
A. Sistem Ekonomi Kapitalis:
 
1. Ciri-ciri:
2
 
 
2. Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi:
 Masalah asas ekonomiPenyelesaianApa yang hendak dikeluarkanPengguna bebas memilih barang pengeluar mengeluarkanberdasarkan permintaan yang tinggi.Berapa yang hendak dikeluarkan.Melalui mekanisma pasaran.Bagaimana hendak dikeluarkan.Teknik pengeluaran paling cekap.Untuk siapa dikeluarkan.Corak agihan pendapatan dan kuasa beli yang tinggi.
B. Sistem Ekonomi Perancangan Pusat: 2. Penyelesaian Masalah Asas Ekonomi:
Masalah asas ekonomiPenyelesaianApa yang hendak dikeluarkanDitentukan oleh kerajaanBerapa yang hendak dikeluarkan.Ditentukan oleh kerajaan dan bancianBagaimana hendak dikeluarkan.Ditentukan oleh kerajaanUntuk siapa dikeluarkan.Kerajaan menetapkan. Diagihkan secara adil.
C. Sistem Ekonomi Campuran
Wujud kebebasan dalammemilih barangan danpekerjaan.
 
Wujud kebebasan dalammemilih barangan danpekerjaan.Motif pengeluar mencapaikeuntungan maksimum
 
Motif pengeluar mencapaikeuntungan maksimumTerdapat persaingan bebasantara pengeluar 
 
Terdapat persaingan bebasantara pengeluar Harga ditentukan melaluimekanisma harga iaitukuasa permintaan danpenawaran
 
Harga ditentukan melaluimekanisma harga iaitukuasa permintaan danpenawaranKeputusan ditetapkan olehpengguna dan pengeluar 
 
Keputusan ditetapkan olehpengguna dan pengeluar Sumber dimiliki olehswasta atau individu.Kerajaan tidak campur tangan.
 
Sumber dimiliki olehswasta atau individu.Kerajaan tidak campur tangan.
CIRI-CIRI SISTEM EKONOMIKAPITALIS
 
CIRI-CIRI SISTEM EKONOMIKAPITALIS
Memaksimumkan kebajikanmasyarakat dan taraf hiduprakyat
 
Memaksimumkan kebajikanmasyarakat dan taraf hiduprakyatHarga ditentukan oleh kerajaan
 
Harga ditentukan oleh kerajaanSumber milikan mutlak kerajaan
 
Sumber milikan mutlak kerajaanKeputusan ditetapkan olehkerajaan
 
Keputusan ditetapkan olehkerajaanTidak wujud pilihan bagipengguna
 
Tidak wujud pilihan bagipenggunaTidak wujud persaingan
 
Tidak wujud persaingan
CIRI-CIRISISTEMEKONOMIPERANCANGAN PUSAT
 
CIRI-CIRISISTEMEKONOMIPERANCANGAN PUSAT
3

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nur Husna liked this
al-yahya liked this
elly19 liked this
nasidagangse liked this
nurul akila liked this
eila_maya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->