Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
20 Sifat Allah

20 Sifat Allah

Ratings: (0)|Views: 231 |Likes:
Published by amirah_nahrawi

More info:

Published by: amirah_nahrawi on Apr 19, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
 Aceb8 Ijlrib Mibri{l9> ^lgit Iccib
?6 ^lgit Iccib
Lcju Tiubld "Iyldib!Ljim, idicib lcju |imk viclmk vemtlmk |imkbiru~ dlvecihirl dim dl|i`lml aceb ~etliv Ju~clj-Tiubld biru~ jeri~u`l hl{i ~eocuj jejvecihirl bic cilm# ~evertlru`um l~cij# ljim dim oeroikil loidib cilmm|i- Iccib ~{t jejlcl`l ~lgit*~lgit |imk biru~ `lti |i`lml demkim i`icdim verni|il demkim ~evemub bitl- Oim|i`m|i ujjit L~cij dl Lmdame~li |imkjemhidl jurtid ltu `iremi jere`i m|irl~ tldi` jejvecihirl dim je|i`lml Tiubld~eblmkki i`blrm|i tldi` tibu ^lgit*~lgit dljimi i`loitm|i divit `lti clbit dimri~i`im ou`im bim|i dl`icimkim viri jurtid tivl huki dl`icimkim `iuj judi dimrejihi ~iit lml- @etl`i dltim|i ivi`ib `iju |i`l oib{i Iccib idicib _ablj1# |i# hi{iom|i- Tivl olci dltlmdi` cimhutl vertim|iim|i# ivi ou`tlm|i dicij dlrlju1 Tldi`tiu# ltucib hi{ioim |imk `eriv ~i|i teju`im-Demkim nititim rlmk`i~ lml ~i|i jemnaoi jemkihi` viri rejihi# vejudi umtu`jemdicijl dim je|i`lml ~lgit*~lgit Iccib# ~eblmkki {iciu oikiljimivum oidiljemerhimk# jere`i tetiv tekir dim `uit dicij `eljimim dim tiubldm|i-^lgit Iccib terijit oim|i` oim|i`!tldi` terbltumk- @iremi ltu# idi ?6 ~lgit |imkbiru~ idi vidi Tubim |imk vitut dl~ejoib `iciu ~lgit ltu tldi` idi# ji`i ou`immijim|i Tubim icli~ Iccib- Dl~lml ~i|i i`im jemkuvi~ 9> ~lgit Iccib |imk ijitji~u` i`ic dim oim|i` ou`tlm|i dldumli m|iti# ~ejaki oerjimgiit
 
 Aceb8 Ijlrib Mibri{l9> ^lgit Iccib
^lgit*~lgit ltu idicib8
 
9-
[uhud "idi,
  Iccib ltu [uhud "idi,- Tldi` jumk`lm!ju~tiblc Iccib ltu µIdij "tldi` idi,-Jejimk ~uclt jejou`tl`im oib{i Tubim ltu idi- Tivl hl`i `lti jeclbit ve~i{itteroimk# jaolc# TW# dim cilm*cilm# ~imkit tldi` ji~u` i`ic hl`i `lti oer`iti ~ejui ltuterhidl demkim ~emdlrlm|i- Vi~tl idi vejouitm|i- ivicikl dumli |imk hiub ceolb`ajvcet# Oujl |imk ~e`irimk dldlijl aceb ~e`ltir 2 jlc|ir jimu~li# `eclclmkclmk`irimm|i ~e`ltir 46 rlou `lcajeter vimhimkm|i- Jitibirl# `eclclmk clmk`irimm|i~e`ltir 4#> huti `lcajeter vimhimkm|i- Jitibirl# dim 2 vcimetm|i |imk terkioumkdicij ^l~tej Titi ^ur|i# terkioumk dicij kici`~l Olji ^i`tl |imk vimhimkm|i~e`ltir 966 rlou tibum nibi|i "`enevitim nibi|i:>66 rlou `lcajeter!detl`), oer~iji~e`ltir 966 jlc|ir olmtimk cilmm|i- Kici`~l Olji ^i`tl# bim|icib 9 kici`~l dl imtirirlouim kici`~l cilmm|i |imk terkioumk dicij 9 ¾Ncu~ter´- Ncu~ter lml oer~iji rlouimNcu~ter cilmm|i jejoemtu` 9 ^uver Ncu~ter- ^ejemtiri rlouim ^uver Ncu~ter lmli`blrm|i jejoemtu` ¾Hikid _i|i´ "Umlwer~e, |imk oemtimkimm|i ~ehiub >6 Jlc|iTibum Nibi|i)Biriv dllmkit# imk`i >6 Jlc|ir Tibum Nibi|i oiru imk`i e~tlji~l ~iit lml# `iremi hiri` vimdimk tece~`av ternimkklb oiru ~ijvil 95 Jlc|ir Tibum Nibi|i-Oi|imk`im# hl`i hiri` oujl demkim jitibirl |imk 956 huti `lcajeter dltejvub acebnibi|i bim|i dicij 2 jemlt# ji`i ~ecurub Hikid _i|i oiru ol~i dltejvub ~eciji>6 jlc|ir tibum nibi|i- Ltucib `eoe~irim nlvtiim Iccib) Hl`i `lti |i`lm i`im`eoe~irim nlvtiim Tubim# ji`i bemdi`m|i `lti ceolb je|i`lml cikl `eoe~irimVemnlvtim|i-
 
 Aceb8 Ijlrib Mibri{l9> ^lgit Iccib
Dicij Ic Yur·im# Iccib jemheci~`im oib{i Dlicib |imk jemnlvti`im cimklt# olmtimk#jitibirl# oucim# dim cilm*cilm8
¾J
ibi ^unl Iccib |imk jemhidl`im dl cimklt kuku~im*kuku~im olmtimk dim Dlijemhidl`im huki vidim|i jitibirl dim oucim |imk oernibi|i
PIcGuryaam87
9Z
 Oujl# jitibirl# oucim# olmtimk# dim cilm*cilm ~ecicu oeredir ~eciji jlc|irim tibumceolb "ujur oujl dlver`lri`im ~e`ltir 4#5 jlc|ir tibum, timvi idi tiori`im- ^ecijijlc|irim tibum# tldi` vermib oujl jemiori` oucim# itiu oucim jemiori` jitibirl-Vidibic tldi` idi rijou*rijou hicim# vacl~l# itiu vum vlcat |imk jemkemdiril-Timvi idi Tubim |imk Jibi Jemkitur# tldi` jumk`lm ~ejui ltu terhidl- ^ejui ltuterhidl `iremi idim|i Tubim |imk Jibi Vemkitur- Iccib |imk tecib jemetiv`imtejvit*tejvit verhicimim "arolt, oikl ji~lmk*ji~lmk oemdi ter~eout- Hl`i `lti~umkkub*~umkkub jejl`lr`im bic lml# temtu `lti |i`lm oib{i Tubim ltu idi-
¾
Dli*cib |imk jemhidl`im jitibirl oer~lmir dim oucim oernibi|i dimdltetiv`im*M|i jimxlcib*jimxlcib "tejvit*tejvit, oikl verhicimim oucim ltu#~uvi|i `iju jemketibul olcimkim tibum dim verbltumkim "{i`tu,
-
Iccib tldi`jemnlvti`im |imk dejl`lim ltu jecilm`im demkim bi`
-
Dli jemheci~`im timdi*timdi "`eoe~irim*M|i, `evidi arimk*arimk |imk jemketibul
P\umu~85
Z
 
¾T
ldi`cib jumk`lm oikl jitibirl jemdivit`im oucim dim jicijvum tldi`divit jemdibucul ~limk
-
Dim ji~lmk*ji~lmk oeredir vidi kirl~ edirm|i
 P\ii ^llm846
Z
 ^umkkubm|i arimk*arimk |imk jejl`lr`im icij# lm~|i Iccib i`im |i`lm oib{iTubim ltu idi8

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->