Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Məktublar-Şirvani Seyid Əzim

Məktublar-Şirvani Seyid Əzim

Ratings: (0)|Views: 714 |Likes:
Published by Umud Urmulu
Məktublar-Şirvani Seyid Əzim
Məktublar-Şirvani Seyid Əzim

More info:

Published by: Umud Urmulu on Apr 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

 
 M
ktublar
irvani Seyid
zim
Pdfl

dir
n: kitablar sayti
http://www.kitablar.com
 
H
S
NB
Y M
L
KOVAEy h
s
nb
y, mü
llimi-dana!Ey ed
n
hli-al
mi ehya!Ey çatan al
m
s
fa s
nd
n,Eyl
yir Seyyid iltica s
nd
n--Ki, bu m
ktub kim, x
yalımdır,
hli-Qafqaz
 
rzi-halımdır;Ed
s
n çap, ey gözüm nuri,Ta ola ruzigar m

huri.
ss
lam, ey
haliyi-Qafqaz,Ey r
isani-sahibül-ezaz!
ss
lam, ey güruhi-xeyr-
s
r,Mill
tin qeyr
tin ç
k
n k
sl
r!Ki
id
olmasa
g
r qeyr
t,Ondan,
lb
tt
, yax
ıdır övr
tDadü f
ryad, ey güruhi-izam,Oldu zaye bu mill
ti-islam.Günü günd
n z
lilü xar olduq.Möhn
tü qüss
y
düçar olduq.Bu q
d
r d
rd kim, olur hadis,Ona bielmlik olur bais.Bir b
ladır bu d
rdi-nadani--Ki, onun elm olubdu d
rmani.Bu t

ccübdür, ey güruhi-b

r,Bir ki
i yatsa, naxo
olsa
g
r,Axtarır bir t
bibi-danadil,Ta ki, s
hh
t ola ona hasil.
ndi naxo
du mill
ti-islam,Ona lazımdır eyl
m
k
ncam.D
rdimizdir bu d
rdi-nadanlıq--Ki, tutubdur bizi p
ri
anlıq.Qeyril
r etdil
r t
r
qqiyi-tam,Qaldı zill
td
firqeyi-islam.Ki
inin olmadısa dünyası,Bari lazımdır olsun üqbası.Bizd
n
axir
t, n
dünya var,Olmu
uq bir yaman b
lay
düçar.H
r vilay
td
var be
-on k
s
b
,
lli min seyyidü axund, t
l
b
,
lli d
rvi
,
lli m
rsiy
xan,Hamının sözl
ri tamam yalan;
lli min suxt
,
lli min sail,
lli min hoqqabazi-naqabil,Hamının fikri x
lqi soymaqdır,Quru yerd
bu x
lqi qoymaqdır.
 
X
lq
bunlar hamı qurublar dam,Bir bunu annamır bu qövmi-avam.
i
miz sünniy
ed
r töhm
t,Sünnimiz
i
d
n ed
r qeyb
t.Bizi puç etdi
i
, sünni sözü,
hli-islamın oldu kur gözü.Biz
sairl
r eyl
yir töhm
t,Çün t
r
qqi edibdir h
r mill
t.G
rçi var i
qanan ki
i t
k-t
k
ks
ri-x
lq
vamdır, bi

k.,Neyl
sin i
qananlar, ay qarda
,Qurunun oduna yanır ya
.Babi-elm olmayıb biz
m
sdud,K
sb ed
n yoxdur anı, leyk, n
sud!Bundan
qd
m
g
rçi k
sbi-ülum
kül idi v
leyk, ey m
xdum,
ndi i
l
r çıxıbdır asan
,R
smi-dünya dü
übdü saman
,Tapıb övzai-masiva t

yir,Göy
çıxma
a x
lq edib t
dbir.Paraxod oldu g

tiyi-yelkan,Özg
saman
dü x
lqi-cahan.Leyk biz bilm
nük göz açma
iKöhn
i
l
rd
qalmı
ıq baqi.Babamızdan n
görmü
ük
vv
l,D
xi ondan s
vay
olmaz
m
l.M
s
l
n, bir mü
llimi-
l
m,Dey
xur
idi m
rk
zi-al
m,Dey
sabit günü, yeri s
yyar,Z
lz
l
baisin bilirs
buxar;Dey
kim, var
raziyi-tisin,Yerin altında yoxdu gavi-z
min;

rh ed
gün tutulma
ın sözünü,Dey
kim, ay tutur günün üzünü,Tutulan v
qtd
m
hi-taban,Dey
kim, zilli-
rz edir pünhan;Ed
 
r
in xürusunu inkar,Etm
y
bu k
lam
isti
far.Dey
c
kl
r ki, cüml
: kaf
rdir,Bu

qi münkiri-pey
mb
rdir!Bu n
d
ndir? Savadımız yoxdur,Elmd
ictihadımız yoxdur.Bilmirik biz h
dis m
nasın,Qanmırıqq
hli-

r fitvasın.Bix
b
r olmu
uq

ri
td
n,Ba
ımız çıxmır elmi-hikm
td
n.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Siamackbm liked this
Rza Zamanov liked this
hajjahh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->