Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
64Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Condensatoare

Condensatoare

Ratings: (0)|Views: 4,972|Likes:
Published by neo_theone2007

More info:

Published by: neo_theone2007 on Apr 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

 
 
CONDENSATOARE
1. Scopul lucr
ă
rii:
Cunoa
ş
terea parametrilor caracteristici, a structurii constructive a diverselor tipuri de condensatoare cu terminale pentru inser 
ţ
ie
ş
i pentru montarea pe suprafa
ţă
; realizareaunor m
ă
sur 
ă
tori specifice.
2. No
ţ
iuni teoretice:
 Condensatorul este o component
ă
electronic
ă
pasiv
ă
cu impedan
ţă
capacitiv
ă
pân
ă
la oanumit
ă
frecven
ţă
. Capacitatea, principala caracteristic
ă
a condensatorului reprezint
ă
raportuldintre sarcina care se acumuleaz
ă
între dou
ă
arm
ă
turi conductoare
ş
i diferen
ţ
a de poten
ţ
ialcare apare între cele dou
ă
arm
ă
turi. Din punct de vedere constructiv un condensator estealc
ă
tuit dintr-un mediu (izolator) dielectric plasat între dou
ă
arm
ă
turi conductoare. Capacitateaunui condensator plan are expresia (v. fig. 1):
dlL 
ε
 C=Ad 
o
ε ε 
(1)
Fig1
. Condensatorul plan.unde -
ε
o
reprezint
ă
permitivitatea absolut
ă
a vidului;
ε
o
=8,854 10
-12
F/m-
ε
permitivitatea relativ
ă
a dielectricului.- A=L×l aria arm
ă
turilor 
Observa
 ţ 
ie
: Elementele conductoare sunt specifice domeniului electronic, atât pentru realizareainterconect
ă
rii componentelor, precum
ş
i în structura oric
ă
rei componente electronice. Întreoricare dou
ă
elemente conductoare (trasee de cablaj, conductoare, terminale, etc) exist
ă
 capacit
ăţ
i parazite (nedorite) care influen
ţ
eaz
ă
mai mult sau mai pu
ţ
in func
ţ
ionareacomponentelor circuitelor. În acest sens se poate spune c
ă
un condensator este o component
ă
 electronic
ă
pasiv
ă
realizat
ă
în scopul ob
ţ
inerii unei capacit
ăţ
i concentrate într-un spa
ţ
iu câtmai mic.Din punct de vedere constructiv întâlnim condensatoare fixe
ş
i variabile: reglabile
ş
i ajustabile(semireglabile).În func
ţ
ie de natura dielectricului se poate face urm
ă
toarea clasificare:CONDENSATOARE-cu dielectric solid-anorganic: sticla, mica, ceramica (de tip I sau II)-organic: hârtie, pelicule plastice-cu dielectric oxid metalic: condensatoare electrolitice cu Al (Elco)
ş
i cu Ta (Elta)-cu dielectric gazos (aer, gaze)-cu dielectric lichid (ulei)
Ţ
inând seama de aspectul constructiv putem enumera câteva tipuri de condensatoare:
 
2-plane-paralelipipedice-tubulare-cilindrice, etc.
2.1. Parametrii condensatoarelor
 Principalii parametrii ai condensatoarelor sunt enumera
ţ
i în continuare:
Capacitatea nominal
ă
C
N
[F]
, reprezint
ă
valoarea capacit
ăţ
ii care se dore
ş
te a se ob
ţ
ine în procesul de fabrica
ţ
ie
ş
i se marcheaz
ă
în general pe corpul condensatorului. Valorile nominalesunt cuprinse în seriile de valori dar pentru valori mari se pot fabrica
ş
i valori în afara seriilor (este cazul condensatoarelor electrolitice).
Toleran
ţ
a t [%]
, reprezint
ă
abaterea relativ
ă
maxim
ă
a valorii reale a capacit
ăţ
iicondensatorului fa
ţă
de valoarea sa nominal
ă
. La fel ca la rezistoare, seriile de valori nominalesunt legate de toleran
ţ
a condensatorului. De exemplu valoarea 270
Ω
poate apar 
ţ
ine seriilor E12
ş
i E24, vezi Anexa 3. Pentru toleran
ţ
e de 1%, seria E96 nu exist
ă
aceast
ă
valoare ci 274
Ω
. Totu
ş
i, mai ales pentru componente SMD se fabric
ă
condensatoare cu toleran
ţ
e reduse
ş
icu valori nominale din seriile „mari” E6, E12, E24, La condensatoarele electrolitice
ş
i la unelecondensatoare ceramice de tip II se precizeaz
ă
de obicei toleran
ţ
e nesimetrice (de ex. -20%,+80% ).
Tensiunea nominal
ă
U
N
[V]
, este tensiunea continu
ă
maxim
ă
sau cea mai mare valoareefectiv
ă
a tensiunii alternative care se poate aplica în regim continuu de func
ţ
ionare la bornelecondensatorului. Depinde de rigiditatea dielectricului
ş
i de caracteristicile constructive alecondensatorului.
Tangenta unghiului de pierderi tg
δ
, se define
ş
te ca raportul dintre puterea activ
ă
disipat
ă
decondensator 
ş
i puterea reactiv
ă
a acestuia. Pe scurt, exprim
ă
pierderile în condensator. Dac
ă
sefolose
ş
te circuitul echivalent al condensatorului din fig. 2 tangenta unghiului de pierderi areexpresia:
I
RpCpI
c
 IU
δ
 
ϕ
 UI
I
c
 I
 
tg  R
 pp
δ  ω 
=
1(2)
 Fig. 2
Unghiul de pierderi.
Coeficientul de varia
ţ
ie cu temperatura [ K 
-1
]
se define
ş
te prin rela
ţ
ia :
α 
=1CdCdT
(3)În cazul unei varia
ţ
ii liniare a capacit
ăţ
ii cu temperatura se poate folosi rela
ţ
ia (4)
α 
1CC-CT-T
252525
(4)unde m
ă
rimile au urm
ă
toarea semnifica
ţ
ie:
 
3C
25
-valoarea capacit
ăţ
ii la temperatura de referin
ţă
T
25
( 25 °C )C -valoarea capacit
ăţ
ii la o temperatur 
ă
T (de lucru)
Rezisten
ţ
a de izola
ţ
ie
iz
[
Ω
]
, se define
ş
te ca raportul dintre tensiunea continu
ă
aplicat
ă
 unui condensator 
ş
i curentul ce str 
ă
 bate acel condensator la un minut dup
ă
aplicarea tensiunii.Valori uzuale pentru R 
iz
sunt ( 100 M
Ω
- 100G
Ω
) cu observa
ţ
ia c
ă
iz
depinde de condi
ţ
iilede m
ă
sur 
ă
. În locul rezisten
ţ
ei de izola
ţ
ie se pot da uneori în catalog al
ţ
i parametri. Astfel pentru unele condensatoare se d
ă
constanta de timp de izola
ţ
ie
τ
iz
=R 
iz
C
 N
[s], iar pentrucondensatoarele electrolitice se d
ă
curentul de fug
ă
I
=U
 N
/ R 
iz
.
Intervalul temperaturilor de lucru (T
min
- T
max
) [°C]
, se define
ş
te ca intervalul detemperatur 
ă
în care condensatorul poate func
ţ
iona un timp îndelungat. Acest interval depindeîn principal de natura dielectricului, dar 
ş
i de celelalte materiale utilizate la realizareacondensatorului.
Elemente parazite L,R 
 Orice condensator prezint
ă
elemente parazite de tip inductiv
ş
i rezistiv, elemente ce depind destructura constructiv
ă
 
ş
i de materialele folosite. Se poate da urm
ă
toarea schem
ă
echivalent
ă
 valabil
ă
pentru o clas
ă
mare de condensatoare:
 p
iz
CC
ES
ES
L
S
 ba
 
Fig. 3
Schema echivalent
ă
a condensatorului real.Semnifica
ţ
ia elementelor din figura 3 este urm
ă
toarea:-r 
s
rezisten
ţ
a arm
ă
turilor 
ş
i terminalelor -L inductan
ţ
a arm
ă
turilor 
ş
i terminalelor -Rp rezisten
ţ
a de pierderi în dielectric-R 
iz
rezisten
ţ
a de izola
ţ
ieSchema din figura 3-a poate fi echivalat
ă
cu o schem
ă
serie(figura 3-b) unde Res
ş
i Ces au valorile date de formulele (5):
( )
 Rtg CCtgtgtgttg CRCRC
 ES  pp pi s
= =⎛ ⎝  ⎠= + ++ += ==
δ  ω ω ω δ δ δ δ δ δ  δ  ω δ  ω δ ω 
ε ε ε 
,,'
'Ctg=tgtg tg
ESs ps
1111
022
(5)Aceast
ă
modelare ne d
ă
o imagine asupra comport
ă
rii condensatorului în gama de frecven
ţă
. Seobserv
ă
c
ă
, lucrând la frecven
ţ
e diferite, capacitatea echivalent
ă
CES variaz
ă
. Este posibil ca,dep
ăş
ind pulsa
ţ
ia de rezonan
ţă
caracterul capacitiv s
ă
se transforme în caracter inductiv (capacitatenegativ
ă
).

Activity (64)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dana Padurari liked this
Adriana Girbea liked this
Flory Cyka liked this
Mihnea Eduard liked this
Cocis PeTrisor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->