Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
64Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Condensatoare

Condensatoare

Ratings:
(0)
|Views: 4,973|Likes:
Published by neo_theone2007

More info:

Published by: neo_theone2007 on Apr 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2013

pdf

text

original

 
 
CONDENSATOARE
1. Scopul lucr
ă
rii:
Cunoa
ş
terea parametrilor caracteristici, a structurii constructive a diverselor tipuri de condensatoare cu terminale pentru inser 
ţ
ie
ş
i pentru montarea pe suprafa
ţă
; realizareaunor m
ă
sur 
ă
tori specifice.
2. No
ţ
iuni teoretice:
 Condensatorul este o component
ă
electronic
ă
pasiv
ă
cu impedan
ţă
capacitiv
ă
pân
ă
la oanumit
ă
frecven
ţă
. Capacitatea, principala caracteristic
ă
a condensatorului reprezint
ă
raportuldintre sarcina care se acumuleaz
ă
între dou
ă
arm
ă
turi conductoare
ş
i diferen
ţ
a de poten
ţ
ialcare apare între cele dou
ă
arm
ă
turi. Din punct de vedere constructiv un condensator estealc
ă
tuit dintr-un mediu (izolator) dielectric plasat între dou
ă
arm
ă
turi conductoare. Capacitateaunui condensator plan are expresia (v. fig. 1):
dlL 
ε
 C=Ad 
o
ε ε 
(1)
Fig1
. Condensatorul plan.unde -
ε
o
reprezint
ă
permitivitatea absolut
ă
a vidului;
ε
o
=8,854 10
-12
F/m-
ε
permitivitatea relativ
ă
a dielectricului.- A=L×l aria arm
ă
turilor 
Observa
 ţ 
ie
: Elementele conductoare sunt specifice domeniului electronic, atât pentru realizareainterconect
ă
rii componentelor, precum
ş
i în structura oric
ă
rei componente electronice. Întreoricare dou
ă
elemente conductoare (trasee de cablaj, conductoare, terminale, etc) exist
ă
 capacit
ăţ
i parazite (nedorite) care influen
ţ
eaz
ă
mai mult sau mai pu
ţ
in func
ţ
ionareacomponentelor circuitelor. În acest sens se poate spune c
ă
un condensator este o component
ă
 electronic
ă
pasiv
ă
realizat
ă
în scopul ob
ţ
inerii unei capacit
ăţ
i concentrate într-un spa
ţ
iu câtmai mic.Din punct de vedere constructiv întâlnim condensatoare fixe
ş
i variabile: reglabile
ş
i ajustabile(semireglabile).În func
ţ
ie de natura dielectricului se poate face urm
ă
toarea clasificare:CONDENSATOARE-cu dielectric solid-anorganic: sticla, mica, ceramica (de tip I sau II)-organic: hârtie, pelicule plastice-cu dielectric oxid metalic: condensatoare electrolitice cu Al (Elco)
ş
i cu Ta (Elta)-cu dielectric gazos (aer, gaze)-cu dielectric lichid (ulei)
Ţ
inând seama de aspectul constructiv putem enumera câteva tipuri de condensatoare:
 
2-plane-paralelipipedice-tubulare-cilindrice, etc.
2.1. Parametrii condensatoarelor
 Principalii parametrii ai condensatoarelor sunt enumera
ţ
i în continuare:
Capacitatea nominal
ă
C
N
[F]
, reprezint
ă
valoarea capacit
ăţ
ii care se dore
ş
te a se ob
ţ
ine în procesul de fabrica
ţ
ie
ş
i se marcheaz
ă
în general pe corpul condensatorului. Valorile nominalesunt cuprinse în seriile de valori dar pentru valori mari se pot fabrica
ş
i valori în afara seriilor (este cazul condensatoarelor electrolitice).
Toleran
ţ
a t [%]
, reprezint
ă
abaterea relativ
ă
maxim
ă
a valorii reale a capacit
ăţ
iicondensatorului fa
ţă
de valoarea sa nominal
ă
. La fel ca la rezistoare, seriile de valori nominalesunt legate de toleran
ţ
a condensatorului. De exemplu valoarea 270
Ω
poate apar 
ţ
ine seriilor E12
ş
i E24, vezi Anexa 3. Pentru toleran
ţ
e de 1%, seria E96 nu exist
ă
aceast
ă
valoare ci 274
Ω
. Totu
ş
i, mai ales pentru componente SMD se fabric
ă
condensatoare cu toleran
ţ
e reduse
ş
icu valori nominale din seriile „mari” E6, E12, E24, La condensatoarele electrolitice
ş
i la unelecondensatoare ceramice de tip II se precizeaz
ă
de obicei toleran
ţ
e nesimetrice (de ex. -20%,+80% ).
Tensiunea nominal
ă
U
N
[V]
, este tensiunea continu
ă
maxim
ă
sau cea mai mare valoareefectiv
ă
a tensiunii alternative care se poate aplica în regim continuu de func
ţ
ionare la bornelecondensatorului. Depinde de rigiditatea dielectricului
ş
i de caracteristicile constructive alecondensatorului.
Tangenta unghiului de pierderi tg
δ
, se define
ş
te ca raportul dintre puterea activ
ă
disipat
ă
decondensator 
ş
i puterea reactiv
ă
a acestuia. Pe scurt, exprim
ă
pierderile în condensator. Dac
ă
sefolose
ş
te circuitul echivalent al condensatorului din fig. 2 tangenta unghiului de pierderi areexpresia:
I
RpCpI
c
 IU
δ
 
ϕ
 UI
I
c
 I
 
tg  R
 pp
δ  ω 
=
1(2)
 Fig. 2
Unghiul de pierderi.
Coeficientul de varia
ţ
ie cu temperatura [ K 
-1
]
se define
ş
te prin rela
ţ
ia :
α 
=1CdCdT
(3)În cazul unei varia
ţ
ii liniare a capacit
ăţ
ii cu temperatura se poate folosi rela
ţ
ia (4)
α 
1CC-CT-T
252525
(4)unde m
ă
rimile au urm
ă
toarea semnifica
ţ
ie:
 
3C
25
-valoarea capacit
ăţ
ii la temperatura de referin
ţă
T
25
( 25 °C )C -valoarea capacit
ăţ
ii la o temperatur 
ă
T (de lucru)
Rezisten
ţ
a de izola
ţ
ie
iz
[
Ω
]
, se define
ş
te ca raportul dintre tensiunea continu
ă
aplicat
ă
 unui condensator 
ş
i curentul ce str 
ă
 bate acel condensator la un minut dup
ă
aplicarea tensiunii.Valori uzuale pentru R 
iz
sunt ( 100 M
Ω
- 100G
Ω
) cu observa
ţ
ia c
ă
iz
depinde de condi
ţ
iilede m
ă
sur 
ă
. În locul rezisten
ţ
ei de izola
ţ
ie se pot da uneori în catalog al
ţ
i parametri. Astfel pentru unele condensatoare se d
ă
constanta de timp de izola
ţ
ie
τ
iz
=R 
iz
C
 N
[s], iar pentrucondensatoarele electrolitice se d
ă
curentul de fug
ă
I
=U
 N
/ R 
iz
.
Intervalul temperaturilor de lucru (T
min
- T
max
) [°C]
, se define
ş
te ca intervalul detemperatur 
ă
în care condensatorul poate func
ţ
iona un timp îndelungat. Acest interval depindeîn principal de natura dielectricului, dar 
ş
i de celelalte materiale utilizate la realizareacondensatorului.
Elemente parazite L,R 
 Orice condensator prezint
ă
elemente parazite de tip inductiv
ş
i rezistiv, elemente ce depind destructura constructiv
ă
 
ş
i de materialele folosite. Se poate da urm
ă
toarea schem
ă
echivalent
ă
 valabil
ă
pentru o clas
ă
mare de condensatoare:
 p
iz
CC
ES
ES
L
S
 ba
 
Fig. 3
Schema echivalent
ă
a condensatorului real.Semnifica
ţ
ia elementelor din figura 3 este urm
ă
toarea:-r 
s
rezisten
ţ
a arm
ă
turilor 
ş
i terminalelor -L inductan
ţ
a arm
ă
turilor 
ş
i terminalelor -Rp rezisten
ţ
a de pierderi în dielectric-R 
iz
rezisten
ţ
a de izola
ţ
ieSchema din figura 3-a poate fi echivalat
ă
cu o schem
ă
serie(figura 3-b) unde Res
ş
i Ces au valorile date de formulele (5):
( )
 Rtg CCtgtgtgttg CRCRC
 ES  pp pi s
= =⎛ ⎝  ⎠= + ++ += ==
δ  ω ω ω δ δ δ δ δ δ  δ  ω δ  ω δ ω 
ε ε ε 
,,'
'Ctg=tgtg tg
ESs ps
1111
022
(5)Aceast
ă
modelare ne d
ă
o imagine asupra comport
ă
rii condensatorului în gama de frecven
ţă
. Seobserv
ă
c
ă
, lucrând la frecven
ţ
e diferite, capacitatea echivalent
ă
CES variaz
ă
. Este posibil ca,dep
ăş
ind pulsa
ţ
ia de rezonan
ţă
caracterul capacitiv s
ă
se transforme în caracter inductiv (capacitatenegativ
ă
).

Activity (64)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Veronica Paraschiv liked this
Vrednic Alexandru liked this
Dana Padurari liked this
Adriana Girbea liked this
Flory Cyka liked this
Mihnea Eduard liked this
Cocis PeTrisor liked this
camelia_păduraru_1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->