Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
C-3.Sisteme Informationale-Concepte Si Tendinte

C-3.Sisteme Informationale-Concepte Si Tendinte

Ratings: (0)|Views: 922 |Likes:
Published by panda3362

More info:

Published by: panda3362 on Apr 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2013

pdf

text

original

 
Sisteme informa
ţ
ionale. Concepte
ş
itendin
ţ
e
1. Introducere2. Sistemul -elemente generale3. Procesul de prelucrare a informa
ţ
iei4. Conceptul de sistem informa
ţ
ional5. Atribute ale calit
ăţ
ii informa
ţ
iei6. Tendin
ţ
e în tehnologia informa
ţ
iei
 
1. Introducere
Activit
ăţ
ile actuale ale organiza
ţ
iilor sunt influen
ţ
ate în principalde dou
ă
tendin
ţ
e care se manifest
ă
la scar 
ă
global
ă
:
 apari
ţ
ia economiei globalizate; –transformarea economiei
ş
i societ
ăţ
ii industriale întro economie bazat
ă
 pe informa
ţ
ii
ş
i cunoa
ş
tere.
În noua economie, suntem practic martorii dezvolt
ă
rii unui altmod de a tr 
ă
i, munci sau comunica, datorit
ă
noilor oportunit
ăţ
ioferite de tehnologiile informa
ţ
ionale
ş
i de comunica
ţ
ii (TIC).Apari
ţ
ia economiei globalizate se bazeaz
ă
pe faptul c
ă
 succesul unei firme moderne depinde de abilitatea ei de aopera 24 ore pe zi în diferite medii na
ţ
ionale, de a comunica cufurnizorii, distribuitorii
ş
i clien
ţ
ii, presupune existen
ţ
a unor sisteme informa
ţ
ionale puternice, care s
ă
furnizeze solu
ţ
ii
ş
i
ă
spunsuri necesare managerilor.
 
În
acest context sistemul informa
ţ 
ional 
reprezint
ă
 ansamblul de oameni, proceduri
ş
i resurse carecolecteaz
ă
, transform
ă
 
ş
i disemineaz
ă
informa
ţ
ia într-oorganiza
ţ
ie.Organiza
ţ
iile de ast
ă
zi se bazeaz
ă
pe o serie de tipuri de
sisteme informa
ţ 
ionale
(S.I.).Acestea includ sisteme informa
ţ
ionale
manuale
simple(hârtie si creion)
ş
i sisteme informa
ţ
ionale
informate
(cuvântul rostit).Acest curs se va concentra pe
sisteme
informa
ţ 
ionalebazate pe calculatorul electronic 
care utilizeaz
ă
resursehardware, software
ş
i umane pentru a transforma datele în informa
ţ
ii pentru
utilizatori 
.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Oxana Coroliov liked this
Ionela Bobeica liked this
Ionela Bobeica liked this
Laura Andronache liked this
Vilcu Fiodor liked this
SV Iulian liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->