Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JAKOB LORBER - 01.Casa Domnului - Vol I

JAKOB LORBER - 01.Casa Domnului - Vol I

Ratings: (0)|Views: 241|Likes:
Published by dragos_123xyz
JAKOB LORBER - OPERE COMPLETE
JAKOB LORBER - OPERE COMPLETE

More info:

Published by: dragos_123xyz on Apr 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2014

pdf

text

original

 
Casa DomnuluiCarte primită prin Cuvântul Interior şi transcrisă deJacob Lorber
Volumul I 
 PREFAŢĂ 
Această foarte profundă lucrare despre creaţie, Dumnezeu, Univers şi omenire, oferă ceea ceştiinţa nu s-a dovedit capabilă să ofere, iar religia a reuşit doar în foarte mică măsură. Ea explicăfoarte clar natura iubirii, rolul pe care aceasta îl joacă în viaţa oamenilor şi felul în care aceasta stă la baza întregii creaţii!Au existat întotdeauna fiinţe pure şi devotate care au auzit Cuvântul Interior în inimile lor – cu adevărat Vocea lui Dumnezeu – oferindu-le cunoaşterea la care au aspirat cu ardoare şi pe care s-au dovedit suficient de mature spre a o primi. Uneori, această Voce a vorbit doar în beneficiul acelor fiinţe, dar alteori Ea a oferit mari revelaţii pentru toţi aceia care sunt dornici să înveţe şi apţi să primească învăţătura.Cea mai cuprinzătoare revelaţie care a fost primită prin Cuvântul Lăuntric este aceea redatăîn scris de către Jacob Lorber (1800-1864), un umil profesor de muzică, violonist şi compozitor,care a trăit la Graz, în Austria. La vârsta de 40 de ani, acestuia i s-a oferit postul de director alteatrului din Trieste, post pe care l-a primit cu recunoştinţă, întrucât îi aducea mult speratarecunoaştere în lumea artei, precum şi securitatea materială. Dar nu a fost să fie aşa. În dimineaţa încare îşi planificase plecarea la Trieste, după ce şi-a spus rugăciunea de dimineaţă, Lorber a auzitlimpede o voce în regiunea inimii, spunându-i: “Ridică-te, ia pana şi scrie!”Lorber s-a supus acestei chemări misterioase şi a scris ceea ce îi dicta vocea: “Astfel,Domnul mi-a vorbit mie, şi prin mine (Jacob Lorber), tuturor oamenilor. Acesta este adevăruladevărat şi plin de credinţă. Acela care doreşte să-Mi vorbească, să vină la Mine şi-i voi sădirăspunsul în inima sa. Dar numai inimile pure şi blajine pot auzi sunetul Vocii Mele”.Când dictarea a început, Lorber şi-a dat seama că ceea ce auzea era începutul unei cărţi carenecesita continuarea muncii sale un timp îndelungat. Citind ceea ce scrisese, a fost copleşit deemoţie şi a înţeles Cine era autorul acelor revelaţii. Decizia pe care trebuia să o ia era dificilă, dar ela reuşit să treacă testul şi să renunţe la câştigurile materiale în favoarea muncii de “scrib” alDomnului – aşa cum s-a autodenumit –, muncă pe care a desfăşurat-o timp de 24 de ani.“Casa Domnului” a fost prima carte pe care a primit-o prin inspiraţie Lorber, iar dacă vor  persevera în studiul acestei lucrări atât de profunde, cititorii care aspiră cu ardoare către adevăr şicunoaştere vor afla în ea o adevărată comoară, o sursă inepuizabilă de înţelepciune şi lumină ce-i vaaduce foarte aproape de Tatăl Ceresc.Cuprinzătoarea revelaţie primită prin intermediul lui Jacob Lorber, conţine două volume (deaproximativ 500 de pagini fiecare). Cea mai cunoscută lucrare a sa este “Marea Evanghelie a luiIoan”, în 10 volume, o relatare amănunţită, aproape de zi cu zi, a celor trei ani petrecuţi de apostolulIoan cu Iisus. Mai sunt de asemenea trei lucrări referitoare la ghidarea sufletelor după trecerea înlumea cealaltă, la natura universului şi a corpurilor cereşti, la locul lor în planul lui Dumnezeu privind creaţia şi mântuirea, la evoluţia sufletelor-atomi în drumul lor parcurs prin diferitele lumi, şila multe alte subiecte.
1
 
Stilul acestor lucrări este uneori neobişnuit, dar cititorul care caută înfocat adevărul va simţicurând iubirea care stă la baza acestor revelaţii şi va înţelege că “iubirea este rădăcina întregiiînţelepciuni”, aşa cum în repetate rânduri se afirmă în aceste lucrări.EditorulMelbourne 1992
 PREZENTAREA DOMNULUI 
Cel care a scris această carte a căutat cu fervoare şi a găsit ceea ce a căutat. A întrebat şi i s-arăspuns, şi de vreme ce a bătut la uşa potrivită, aceasta i s-a deschis, lui şi tuturor acelora care auinima curată şi bunăvoinţă. Dar acelora care nu caută cu inima caută, ci întotdeauna numai curaţiunea presupusă pură, examinând şi criticând, deoarece ei bat doar în coaja moartă a materiei şinu caută numele viu al eternului Dătător al tuturor darurilor, lor nu li se va da, deşi vor cere, şi nu lise va deschide, deşi vor bate. Şi aceasta întrucât Spiritul Domnului nu se revelează niciodată pe Sine prin intelectul învăţaţilor acestei lumi, ci numai întru şi prin simplitatea inimii acelora consideraţisăraci cu duhul de către aceşti învăţaţi. Dar nu va mai fi mult şi mintea învăţaţilor din lume nu va sta prin nimic mai presus decât simplitatea celor sărmani.Acela care va citi această carte cu umilinţă, recunoştinţă şi devoţiune, va dobândi prin eamultă graţie şi binecuvântare şi nu va da greş în a-L recunoaşte pe adevăratul ei autor. Elitaintelectuală nu va face totuşi nici o diferenţă dacă îi va citi pe profetul Daniel, pe Sir Walter Scott, pe Rousseau sau pe Hegel, deoarece pentru gândirea lumească, obişnuită, totul este lumesc, iar comunicarea la un nivel mai înalt decât cel obişnuit este privită ca o fantasmagorie izvorâtă dinignoranţă sau din dorinţa unor oameni plini de fantezie de a fi cineva, ori de a dobândi ceva pe caleamisticismului, de vreme ce sunt incapabili să-şi împlinească aceste năzuinţe pe calea raţiunii pure, pe care ei nu o posedă.Dar nu vă lăsaţi înşelaţi! Câţi nu s-au îndoit de cele patru Evanghelii! Dar valorează ele mai puţin din această cauză în inimile celor care cred cu adevărat în Dumnezeu? De câte ori n-am fostEu, Domnul Dătător de viaţă şi al tuturor darurilor cu adevărat folositoare, pus la îndoială de cătreînvăţaţii lumii, care m-au considerat doar un om, un hipnotizator, ba chiar un înşelător, sau pur şisimplu un personaj închipuit; chiar şi astăzi există milioane de oameni care Mă văd astfel! Dar altemilioane au ales o altă cale. Ei, cei care înfăptuiesc Cuvântul Meu, şi nu se limitează doar să îlasculte, au înţeles în simplitatea inimilor lor că Iisus din Nazaret a fost cu mult mai mult decât ceeace mulţi învăţaţi ai lumii au crezut despre El. De aceea, cei cărora li se adresează această carte să nuse lase influenţaţi de judecata lumească, care acceptă numai cele ce ţin de lume, ci să asculte voceainimii. Ei, cei simpli, vor putea avea o opinie corectă în faţa bunului Dumnezeu. Mintea învăţaţilor se va poticni adeseori. Ferice de acela care nu se va rătăci pe drumul îndoielilor!Acela care citeşte această carte şi o consideră de inspiraţie divină, dar nu-i este prea clar dacăea vine de la un spirit înalt sau de la unul mai puţin înalt, este încă extrem de orb, iar intelectul luiacoperă cu un văl gros viziunea corectă a inimii.Cine crede cu tărie în Mine, Îmi cunoaşte desigur puterea, bunătatea şi suprema înţelepciune,iar acela poate şi trebuie să înţeleagă că Eu posed puterea şi înţelepciunea în eternă deplinătate, şi că pot să gonesc pentru totdeauna duşmanul de pe câmpul meu; pentru că Eu şi Satana nu ne-am înfiptîncă plugul în aceeaşi brazdă. Din păcate, acest lucru se întâmplă adesea atunci când este implicatintelectul egoist, pentru că fiind el însuşi întunecat, el nu vede altceva decât întuneric, pretutindeni.Dar în ochii aceluia care este format şi învăţat întru spiritul Tatălui, totul apare diferit, întrucâtadevărul pur şi luminos purifică şi luminează totul.Să mai spunem că aceia care afirmă că pentru a putea accepta ideea că această carte a fostinspirată direct de
Cel preaînalt 
, i-ar trebui mai multă simplitate, pace, o viziune mai amplă, precum
2
 
şi o anumită profunzime în ideologia generală pe care o prezintă (aluzie la critica unui alt celebruînvăţat german,
nota
 
 publ.)
, aceia ar trebui să-şi examineze ei înşişi cu multă grijă inimile, pentru avedea dacă nu cumva chiar lor le lipseşte ceea ce cred că îi lipseşte Cuvântului inspirator. Ei îşi fac o părere despre această carte, ca şi învăţaţii europeni, fără să pătrundă în spiritul ei. Deşi, pentru aexprima o părere, este în mod evident nevoie de mult mai mult decât de simpla lectură a unui capitolal cărţii.Ce anume înţeleg asemenea cititori prin simplitate? Eu cred că scrierile care, în pofida profunzimii lor nespus de misterioase pentru mintea umalimitată, sunt prezentate într-unasemenea mod încât până şi copiii le-ar putea pricepe, din momentul în care ştiu să citească şidispun de primele rudimente în materie de scriere şi aritmetică, se caracterizează într-adevăr prinsimplitate. Limbajul şi imaginile utilizate nu constituie neapărat o măsură a simplităţii, ci numaiînţelegerea facilă a ceea ce este scris, de către orice fiinţă cu inima simplă. Orice altceva – precumscrierile învechite şi stângace sau alegoriile corespunzătoare lor, vechi de câteva mii de ani –, sunttot atât de departe de simplitate pe cât este intelectul lumesc, inferior, departe de înţelepciune. Câtdespre remarca potrivit căreia cărţii i-ar lipsi viziunea largă, pacea şi profunzimea ideologieigenerale pe care o prezintă, ele sunt cu atât mai mult prezente în această carte cu cât înţelepciuneacritică şi lumească îşi imaginează că ar lipsi; pentru că acela care poate dărui pace inimii trebuie să posede el însuşi pace din belşug. Desigur, nu se poate dărui pace intelectului care nu este delocreceptiv la aşa ceva, şi care, de aceea, nu poate afla pacea într-o scriere, după cum nu poate aflaizvorul pacea până când nu atinge cele mai mari adâncimi ale mării.Şi totuşi, dacă intelectul învăţaţilor laici s-ar umili să coboare din presupusele lui înălţimi până în cămăruţa inimii, atunci el ar putea găsi, în afară de pacea propriei inimi, pacea care înaintecredea că-i lipseşte acestei cărţi, precum şi cea mai largă viziune cu putinţă. Dar atâta timp cât acestintelect este asemeni cocoşului de pe turla înţelepciunii lumeşti, sucindu-se încontinuu în toatedirecţiile, după cum bate vântul, este foarte probabil ca el să nu-şi găsească niciodată liniştea, şi, fărăea, să nu se bucure în zbuciumatele sale înălţimi nici de viziunea largă.Dacă crede cineva că acestei cărţi îi lipseşte profunzimea ideologiei, acesta trebuie să afle căCel care a dăruit această carte nu a intenţionat să dezvolte în cei care o citesc, în liniştea şisimplitatea inimilor lor, o viziune complicată care, din nefericire, s-a răspândit printre prea mulţioameni, ci doar să trezească evlavia, gratitudinea, credinţa vie şi dragostea de Dumnezeu şi deoameni în inimile lor, şi să le întărească pentru a dura veşnic.În plus, aceia care citesc această carte cu o atitudine corec, dondesc suficien profunzime într-o ideologie mai bună decât cea oferită de învăţaţi, care, pe calea raţionamentelor seci, nu vor atinge probabil niciodată profunzimea unei viziuni totalizatoare asupra lumii şiuniversului. Numai în această carte poate fi găsită aceasta de către cititorul potrivit – precum şi înalte lucrări care vor apărea mai târziu, în care, ca şi aici, soarele nostru şi toate planetele din sistemulsolar, ceilalţi sori şi celelalte sisteme solare, vor fi revelate şi descrise într-un mod suficient decomprehensibil, atât din punct de vedere material, cât şi, înainte de toate, din punct de vederespiritual.Dacă într-o lucrare de o asemenea anvergură este prezentată cu suficient de multă claritatedezvoltarea materială, dar mai cu seamă spirituală, a tuturor lucrurilor, chiar de la începuturilecreaţiei – ceea ce înseamnă perioade de timp şi stări de existenţă eterne –, şi totuşi cineva poateconsidera că respectivei lucrări îi lipseşte profunzimea ideologiei, atunci cu adevărat nici măcar înceruri nu se poate găsi remediul care să-i vindece pe asemenea învăţaţi de regretabila lor miopie.“Noi, simplii iubitori ai lui Dumnezeu – pot pe drept cuvânt să spună adevăraţii cititori aiacestei cărţi – nu avem – cu excepţia universităţii lui Dumnezeu absolvită în inimile noastre – nici oaltă şcoală, nici de la Paris, nici de la Jena sau de la Gottingen, şi aceasta pentru că nu am schimba pentru nimic în lume locul nostru cu cel al celebrităţilor înţelepciunii voastre lumeşti; noi preferăm
3

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
maxroni559069 liked this
Olar Remus liked this
crestin ion liked this
danut26 liked this
luminitaneg liked this
Dan liked this
Dan liked this
Ene Miron liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->