Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
СВЕТИГОРА бр.192-193 - ПЕТРОВДАН 2009.г.

СВЕТИГОРА бр.192-193 - ПЕТРОВДАН 2009.г.

Ratings: (0)|Views: 402 |Likes:
Часопис СВЕТИГОРА бр.192-193 - ПЕТРОВДАН 2009.г. - Образник за вјеру културу и васпитање Праволсавне Митрополије Црногорско-приморске са Цетиња
Часопис СВЕТИГОРА бр.192-193 - ПЕТРОВДАН 2009.г. - Образник за вјеру културу и васпитање Праволсавне Митрополије Црногорско-приморске са Цетиња

More info:

Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/15/2012

 
obraznikza vjeruKulturu ivaspitawe
МИТРОПОЛИЈА ЦЕТИЊСКА
ГОДИНА XVII
ПЕТРОВДАН
ЈУН - ЈУЛ 2009. г.
БРОЈ 192/193
  ·
    Ц   р   н   а    Г   о   р   а    1 ,    2    0    €
  ·
    С   р    б   и    ј   а    1    0    0    Д   и   н .
  ·
    Р   е   п   у    б   л   и   к   а    С   р   п   с   к   а    2 ,    5    К    М 
  ·  ·
   з   а    Е   в   р   о   п   у    3 ,    5    €   ;   з   а    А   м   е   р   и   к   у    $    6   ;   з   а    А   у   с   т   р   а   л   и    ј   у    1    0    A    U    D
  ·
ВИДОВДАН
 
2009.
гОДИНе
620
 
гОДИНА кОсОВске бИтке
мАНАстИр грАчАНИцА
-
гАзИместАН
 
БОГОРОДИЦА ЉЕВИШКАрад светогорских монаха, Цетињски манастир
 
 t  j   n p   r   z  n
анас славимо и прослављамо два најбогатија сиромаха. Нисуимали ни торбе ни штапа у овоме свету, све су оставили радиГоспода Христа. Али богатства, каква богатства деле свимљудима свих времена! Просјаци и сиромаси, они обогаћују светнепропадљивим богатством. Гле, место смрти они дају људимабесмртност, место пролазног живота обогаћују свет вечним жи-вотом, место пролазних земаљских царстава обогаћују свет не-беским вечним Царством Божијим. Они, пуки сиромаси... Све смооставили - вели Апостол Петар Господу Христу, и за тобом иде-мо. Шта ће бити са нама, шта ћемо ми добити? Ради чега смо миоставили све, и моје и твоје што смо имали? Шта нам ти Собом ну-диш?... у новоме свету и живот вечни... - одговара Спаситељ.И заиста, они су обогатили се Господом Христом, примили ЊегаИстинитог Бога, поверовали у Њега, пошли за Њим. А за Њим ићито је постати богаташ непропадљивим богатством. Он даје Веч-ну Истину, а на свим трговима земаљским гле лажи, ситне исти-не и истинице. Они дају и дарују свету вечну Божанску Истину.Око нас, у нама, у сваком човеку, у васцелом роду људском пу-стош и смрт, не једна него хиљаде и хиљаде. А они, победницисмрти, дарују Живот Вечни, дарују Бесмртност. Два пука сирома-ха, а какво богатство!Сенка Светог Апостола Петра исцељује од свих болести, сен-ка. Ко је онда обогатио њега - ко? Убрушчићи, марамице Све-тог Апостола Павла исцељују од свих болести. Ко је богатији одовога најбогатијег ученика Христовог? Они речју Христовомваскрсавају мртве, исцељују од свих болести. Шта је то, отку-да људима то, какво је то богатство? Гле, ова два обична човекашта су, откуда њима та моћ? Откуда моћ уплашеном Петру, којисе уплашио од служавке и одрекао Господа Христа три пута? Итај Петар неустрашиво иде кроз сав овај свет, проповеда Госпо-да Који је победио смрт и после васкрсења Његовог четрдесетдана провео са Ученицима Својим у вери: да је заиста васкрсао,да је заиста смрт уништена, и послао им Духа Светога у педесетидан, послао им Небеску Силу, не једну, све Небеске Силе, и онииспуњени Духа Светога проносе Васкрслога Го-спода кроз овај свет као непропадљиво бо-гатство.Разгрни душу Апостола Павла, шта ћеш наћиу њој: Васкрслог Господа, веру у Њега, животпо Њему. Разгрни душу и срце Апостола Пе-тра - опет исто, то исто. “Ја не живим више, умени живи Христос” - изјављује апостол Пав-ле. Тражиш душу Павлову у Павлу, нема је, Хри-стос је заменио, променио савест, ум, срце његовоу њему, нема их, Господ Христос у њему. Так-ва је сила, авај, некадашњи гонитељ Госпо-да Христа и Цркве Његове! Да није Господваскрсао из мртвих ко би осионог Савла,најученијег младића, великог ревнитељафарисејскога духа, ко би њега зауставио даи даље гони и убија хришћане и уништаваих? Ко осим Васкрслог Господа Који му се јавио на путу-за Дамаск, и он видевши ЊегаВаскрслог и Њега живог, све је оставио и от-ишао за Њим!Савле, Савле, кога гониш? - Ко си ти Господе?- Исус? Отада покајани Савле постаје Апостол,неустрашиви Апостол Господа Христа. Отадасав овај свет за њега постаде ништа, и он пишехришћанима: Све то сматрам да су трице и поган,поган према Васкрслом Господу Христу. Кад сам по-знао Господа Христа, Њега Истинитог Бога, овај светтрица је, сав овај свет, све што је у њему. Кад би свеове планете, све ове звезде претворио у злато, све суто трице и блато према Господу Христу. Једино же-лим, вели Апостол Павле, да Христа добијем, да сеу Њему нађем, да достигнем васкрсење Његово, дадостигнемо у васкрсење мртвих. Ето, то је крајњамета, крајњи циљ Павловог живота: Вечни Живот,васкрсење из мртвих, победа над смрћу. Ето бо-гатства којим располаже Павле, које је добио одВаскрслог Господа Исуса. Шта њега може угасити?Нерони, какви Нерони!... Цареви, гонитељи, о, свесу то трице... Нерон на престолу царском - трицепрема Господу Христу. То, то Еванђеље носи Апо-стол Павле, и проноси кроз овај свет. Непрекидначудеса...Чудеса, телесна и духовна у ова два велика СветаАпостола чине се ево већ две хиљаде година. Какосу почели не престају, не престају до данашњегдана. Колико је душа васкрслих из мртвих? Колико је душа васкрслих из духовних смрти? Колико об-мана (нестало) у овоме свету, колико лажи, коликолажних богова? Од свега тога спасавају нас ова дваславна Апостола и њихова Света Сабраћа. У ово-ме свету они су ишли голоруки, ништа имали нису.Када Апостол Петар исцељује хромог од рођењапред храмом Јерусалимским, он вели: Злата и сре-бра нема у мене. Оно што имам дајем ти: „У имеИсуса Христа Назарећанина устани и ходи!”. Уста-де хроми. Колико хромих душа исцелили су иисцељују непрекидно Свети Апостоли Петар иПавле? О, хрома је душа човека који не верује уИстинитог Бога Господа Христа; хрома је душа чо-века који верује у лажне измишљене богове. Акоји се сретне са Апостолом Пе-тром или Павлом и поверујењиховом учењу у њиховојбожанској сили, гле, душањихова исцељује се одхромила.Овај свет у дане СветихАпостола био је поплављенобманама, лажима, опустошенсмрћу, заблудом, безбројними безбројним лажима. А Све-ти Апостоли иду кроз свет,проповедају Вечну Истину,проповедају Господа Христаи дају свету Божанске силе; ииз њихових душа, из њиховихтела лију се непрекидно бо-жанске силе. Оно што пишеу Светом Еванђељу о Госпо-ду Христу: „И из Њега излажашесила и исцељиваше их све”. Свеболеснике... Тако та иста силакоју је Господ дао Својим СветимАпостолима, та иста сила изли-ва се из њих, из њихових бића иисцељује од свих болести теле-сних и духовних.
(Из беседе на Св. Апостоле Петраи Павла,1965. године у манастиру Ћелије)
преподобни ЈУСТИН Ћелијски
 Хрома
 j
е душа човека
ко
 j
и не веру 
 j
е у Бога
3
 
 ј   у н - ј   у  л
   0  0  9   
sve tigora

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
skutorka59 liked this
zoe6541 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->