Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JAKOB LORBER - Pamnatul si Luna

JAKOB LORBER - Pamnatul si Luna

Ratings: (0)|Views: 125 |Likes:
Published by dragos_123xyz
JAKOB LORBER - OPERE COMPLETE
JAKOB LORBER - OPERE COMPLETE

More info:

Published by: dragos_123xyz on Apr 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2013

pdf

text

original

 
Pământul şi lunaJakob LorberDespre Jakob Lorber
Jakob Lorber s-a născut la data de 22 iulie 1800, pe malul stâng alrâului Drau, într-o zonă vinicolă, în satul Kanischa, parohia Jahring, undetatăl său, Michael Lorber, avea o fermă micuţă.Deloc întâmplător, Jakob Lorber a crescut într-un mediu rural şidestul de sărac. Părinţii săi erau însă deschişi faţă de artă şi de religie. El amoştenit de la tatăl său numeroasele talente muzicale şi a învăţat să cânte lavioară, la pian şi la orgă.Când a ajuns la liceul din Marburg, un orăşel pe malul râului Drau,Lorber îşi putea câştiga deja banii necesari pentru pregătire cântând caorganist la una din bisericile locale. A primit acreditarea ca profesor deliceu în anul 1829, la Graz, Austria, capitala provinciei Steiermark. Cutoate acestea, la vremea respectivă nu a reuşit să-şi găsească un post. Deaceea, el şi-a putut continua intensiv studiile muzicale, predând artacompoziţiei, vioara, lecţii de canto, şi dând din când în când câte unconcert.În timpul acestor ani, Lorber şi-a urmat înclinaţia interioară şi s-aadâncit din ce în ce mai mult în studiul „Căii Interioare”. Printre altele, acitit lucrările lui Justinus Kerner, Jung-Stilling, Swedenborg, Jakob Bohmeşi Johann Tennhardt. Biblia a rămas tot timpul cartea lui de căpătâi şi sursasa de inspiraţie până la sfârşitul vieţii.În pofida numeroaselor sale talente, trăia de pe azi pe mâine, pânăcând i s-a oferit în cele din urmă un post ca dirijor la Opera din Trieste.Când era pe punctul de a accepta postul, lucru care i-ar fi permis să-şiconsacre talentele lumii exterioare, a primit o altă misiune, aceea de „Scribal Domnului”. La data de 15 martie 1840, imediat după rugăciunea dedimineaţă, el a auzit cu claritate o Voce în regiunea inimii, care i-a poruncit: „Ridică-te, ia-ţi pana şi scrie!”Ascultător, a renunţat la pregătirile pentru călătorie, s-a aşezat şi aînceput să scrie ceea ce îi dicta misterioasa voce. Era introducerea la primasa lucrare,
Casa Domnului:
„Şi astfel, bunul Dumnezeu se adreseatuturor; iar cele spuse aici sunt adevărate, autentice şi sigure. Oricinedoreşte să vorbească cu Mine, trebuie să se îndrepte către Mine, iar Eu îivoi răspunde în inima lui. Dar numai cei Puri, cu inima plină de smerenie,vor auzi Vocea Mea. Iar Eu voi păşi braţ la braţ cu cei care Mă vor preferalucrurilor lumeşti şi care Mă vor iubi la fel cum îşi iubeşte mireasa mirele.Acestea sunt adevăratele Fiinţe Umane, cele care Mă privesc la fel cum îşi priveşte un frate fratele, şi cum le-am privit Eu dintotdeauna, încă înainteca ele să fi existat”.Încend din acea zi, a primei dictări din partea Domnului,imposibilul a devenit posibil şi a intrat în viaţa lui Jakob Lorber.
1
 
În timpul celor 24 de ani care au urmat, el a continuat o activitatecare nu putea fi înţeleasă de nimeni numai cu ajutorul intelectului şi alraţiunii. Scria aproape zilnic, ore întregi, fără întrerupere, fără să consultevreo carte de referinţă şi fără să aibă cunoştinţe legate de ceea ce scria, căcicunoaşterea curgea din pana lui prin intermediul Cuvântului Interior.Întreaga lui viaţă s-a împlinit în singurătate, ascultând de această VoceInterioară. Nu îl putem descrie pe Jakob Lorber decât în superlative. Dacă l-am privi ca pe un scriitor, el i-ar depăşi prin opera lui pe toţi scriitorii, poeţii şigânditorii din toate timpurile. Căci unde mai putem găsi o cunoaştere atâtde completă, o interpretare de o asemenea profunzime, cunoştinţe maiexacte despre ştiinţele geografice, istorice, biologice şi naturale, descriereaunor fapte care s-au petrecut imediat după crearea cosmosului? Lucrărilesale umplu 25 de volume, fiecare a câte 500 de pagini, ca să nu mai vorbimde cele mai mici. Dacă l-am privi ca pe un geniu al profeţiei, el i-ar depăşitcu siguranţă pe toţi iniţiaţii pe care i-a cunoscut umanitatea. Încă nu s-aunăscut cuvintele care l-ar putea descrie pe Jakob Lorber, iar dacă el a preferat să se auto-numească „Scribul Domnului”, putem pune acest lucrunumai pe seama smereniei lui înnăscute.Jakob Lorber a murit la data de 24 august 1864. El a ştiut dinaintecă va muri la această dată, căci îşi împlinise misiunea. Pe piatra sa demormânt din Cimitirul St. Leonhard din Graz sunt scrise cuvintele luiPavel: „Indiferent dacă trăim sau murim, noi îi aparţinem Domnului”.
Prefaţă
A trecut mai mult de un secol faţă de anul 1847, când Jakob Lorber a primit prin inspiraţie divină lucrarea de faţă, timp în care ştiinţa şitehnologia au avansat cu paşi uriaşi. În timpul vieţii lui Lorber, umanitatease mai afla încă în epoca motorului cu aburi. Acesteia avea să-i urmezeepoca industrială, caracterizată prin electrificare şi motorizare, care aucondus apoi la epoca atomică în care trăim astăzi. Descătuşată, putereaatomului poate deopotrivă binecuvânta sau anihila umanitatea.Marile descoperiri şi invenţii din ultimele decenii au fost extrem deutile inclusiv în explorarea planetei pe care trăim, Pământul, şi a tuturor fenomenelor naturale care se produc la suprafaţa acestuia. Geologia,geofizica, meteorologia, şi diferite alte ramuri ale ştiiei, fac toateeforturile pentru a crea o imagine cât mai exactă asupra forţelor planetarenaturale care operează deasupra şi asupra Pământului, la suprafaţa acestuiaşi în interiorul lui. Majoritatea acestor cunoştinţe noi corespund în maremăsură afirmaţiilor făcute de Lorber în lucrarea de faţă,
 Pământul şi luna,
 precum şi în alte lucrări natural-spirituale ale sale, făcând astfel dovadaincontestabia unor afirmaţii profetice care, înainte ca ştiinţa leconfirme, fuseseră puse de multe ori la îndoială.Dincolo de toate teoriile referitoare la natura interioaaPământului, structura acestuia continuă să rămână un mister pentru ştiinţă,învăluit de un voal impenetrabil, căci Natura a creat obstacole care vor 
2
 
împiedica întotdeauna oamenii (în ipostaza lor fizică) să penetreze până îninima Pământului. O descriere reală a interiorului Pământului, precum cea prezentată în scrierile inspirate ale lui Lorber, nu poate fi făcută decât dintr-o perspectivă spirituală.În cartea de faţă, Pământul ne este revelat ca un corp celest absolutviu, care nu conţine nimic mort sau neanimat. El este un organism care pulsează de viaţă şi ale cărui organe sunt absolut analoage celor din corpulfizic uman. Lumea sa interioaeste uluitoare, ilustrând un proces planificat şi inspirat de dezvoltare interioară, la care contribuie forţeelementale imense, ale ror manifestări alcătuiesc toate fenomenelenaturale, inclusiv cele pe care le cunoaştem noi.Prima parte a lucrării de faţă, „Pământul natural”, ne dezvăluiescopul natural-spiritual care se ascunde dincolo de înfăţişarea materială saufizică a globului nostru terestru, justificând-o totodată. În cea de-a doua parte, „Pământul spiritual”, sunt descrise lumile spirituale care aparţinsferei de influenţă a Pământului. Deşi descrierea începe chiar cu lumeafizică, aceasta se dovedeşte a fi doar un aspect parţial al unei cunoaşterispirituale superioare.Partea a treia reprezintă o anexă: ea este intitulată „Luna” (a fostscrisă la o dată anterioară, în anul 1841) şi oferă descrierea naturii lunii,inclusiv a diferenţelor între cele două jumătăţi ale acesteia, prezentândcondiţiile de viaţă pe fiecare din ele. Afirmaţiile din această lucrare prezintăun interes aparte, date fiind recentele progrese ale explorării spaţiuluicosmic şi toriile omului pe lu, care au confirmat o parte dindescrierea lunii oferită de Lorber.Acest tratat, deopotrivă ştiinţific şi spiritual, se încheie cu descriereaimportanţei cosmice şi spirituale a satelitului Pământului nostru. El ne oferăun alt tip de înţelegere – într-o lumină nouă – a locului real pe care îl ocupăPământul şi luna în marele plan al Creaţiei. La fel ca toate lucrările luiLorber, şi acestea contribuie la aprofundarea credinţei religioase, pe care oridipe nivelul cunoterii spirituale inspirate, revend astfelînţelepciunea iubirii lui Dumnezeu pentru fiinţele umane, într-o manierăextrem de vie.
Partea întâiPământul natural1Centrul de greutate al Pământului
Dacă studiem cu atenţie un corp oarecare, vom constata trei lucruri.Dincolo de înfăţişarea sa exterioară – care include forma sa, dar nu numai – orice corp are o circumferinţă, o suprafaţă şi o culoare, care depind delungimea, lăţimea şi înălţimea sa. Şi, ceea ce este mai important, corpul areo greutate care îi permite să îşi asume o anumită poziţie.
3

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Lup Alb liked this
lya2008 liked this
Monica1003 liked this
jorjica liked this
Ene Miron liked this
nastrusnic liked this
mohiro liked this
gabrelia liked this
waltdisne liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->