Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
St. Philip Episcopal Church 120th Homecoming Program (2007)

St. Philip Episcopal Church 120th Homecoming Program (2007)

Ratings: (0)|Views: 889 |Likes:
Published by Pink E. Love
Program design for St. Philp the Evangelist 120th Homecoming program.
Program design for St. Philp the Evangelist 120th Homecoming program.

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Pink E. Love on Apr 21, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

 
 Dc~dajq 9>( 1770 
 
 
Qjzmodm df ~lj Siom~s
Ay S~imhjy H- Liqqos
Dm ~lj qdin ~lj Siom~s livj ajjmHddks hokj ~ljoq edzqmjy lis md jmnSivom` hds~ sdzhs imn mdm ajhojvjqs^li~'s ~ljoq iob Fdq ~los ~lj Siom~s pjqj ~qiomjnSwqjinom` ~lj @ddn MjpsDf @dn's @dswjh fqdb Swiom ~d Qdbj@ovom` Ldhy Cdbbzmodm om~d qj`odmsPljqj @dn's Pdqn os zmkmdpm Fqdb whicj ~d whicj ~lj Siom~s livj qdibjnSwqjinom` ~lj @ddn MjpsDf @dn's @dswjh^lj Siom~s pjqj md~ islibjn Fdq ~los ~lj Siom~s pjqj ~qiomjnPjhcdbj ldbj)Qjzmodm df ~lj Siom~s-
 
 S~- Wlohow ~lj Jvim`jhos~
‘Pj Livj Cdbj ^los Fiq ay Fio~l‒
 
Bossodm
Cliwjh
Wiqosl9<<< 9<?"4 1771
S~- Wlohow ~lj Jvim`jhos~ os dmj df ~lj dhnjs~ Ahick cdm`qj`i~odms dq`imoujn om ~lj Nodcjsj df Pislom`~dm( N-C- Om Dc~dajq9<<0 i sbihh `qdzw df ahick Jwoscdwihoims aimnjn ~d`j~ljq ~d fdqb i Clqos~oim cdbbzmo~- Bjbajqs df ~los `qdzw aj`im ~dpdqslow dm Szmnis i~ ~lj qjsonjmcj df Bq- imn Bqs- Qdajq~ Sbo~l dm Ldpiqn Qn-( S-J- Szmni sclddh pis ljhn om ~ljbdqmom` fdq ~lj clohnqjm imn ~lj mddm sjqvocj pis fdq ~lj jhnjqs- ^lj Qjvjqjmn Nivjmwdq~( qjc~dq Jbbimzjh Clzqcldffocoi~jn i~ ~ljsj sjqvocjs-Is ~lj bjbajqslow `qjp i hiq`jq ficoho~ pis mjjnjn- Om 9<<< ~lj bjbajqs qjm~jn i qddb om ~lj Ndz`hiss Lihh hdci~jn dm ~ljcdqmjq df Mocdhis Ivj- imn Ldpiqn Qn-( S-J- O~ pis ljqj ~li~ ~los `qdzw pis js~iahosljn is i bossodm df Jbbimzjh Clzqclimn pis mibjn Jbbimzjh Bossodm- Hi~jq( om 9<<? ~lj Wodmjjq Oms~o~z~j azohnom` pis wzqclisjn a ~lj bjbajqs df ~ljcdm`qj`i~odm- Jicl bjbajq wion .9>-1: i bdm~l ~dpiqn ~los wzqclisj-^lqdz`l ~ljoq fio~l( njnoci~odm imn liqn pdqk ~los fqibj s~qzc~zqj zmnjqpjm~ mzbjqdzs clim`js- ^ljsj clim`js omchznjnqiosom` ~lj qddf( ~lj cdms~qzc~odm df i simc~ziq imn ih~iq( ~lj oms~ihhi~odm df s~iomjn `hiss pomndps imn ~lj cdmvjqsodm df ~ljaisjbjm~ om~d i wiqosl lihh- Sddm ~lj aiqm"
hokj s~qzc~zqj aj`im ~d qjsjbahj i whicj df pdqslow- Om ~lj hi~j 9<?7‟s ~los bossodm
ajcibj i cliwjh zmnjq ~lj Nodcjsj df Pislom`~dm- ^lj mibj Jbbimzjh Bossodm pis clim`jn ~d ^lj Cliwjh df S~- Wlohow~lj Jvim`jhos~- Sjqvocjs pjqj ljhn cdm~omzdzsh i~ ~lj cliwjh zm~oh 9?30-Om 9?30 im imdmbdzs ajmjfic~dq wqjsjm~jn ~lj Nodcjsj df Pislom`~dm po~l bdmj~iq fzmns imn himn ~d jqjc~ i mjp cliwjhimn wiqosl lihh- ^lj hdci~odm df ~lj mjp cliwjh pis 1>39 Slimmdm Wh-( S-J- zmnjq ~lj hjinjqslow df Qjvjqjmn Bohhiqn F-Mjpbim- ^lj fzqmoslom`s df ~los cliwjh imn wiqosl lihh pjqj `ovjm `jmjqdzsh a o~s bjbajqs- ^lj ndmdq df ~los `qji~ `of~qjbiomjn imdmbdzs ~d ~lj cdm`qj`i~odm zm~oh Szmni( Njcjbajq 17( 9?>1 pljm ~lj Nodcjsj wqjsjm~jn i bjbdqoih whiyzj i~i njnoci~dq imn bjbdqoih sjqvocj om ~lj bjbdq df Bqs- Bommoj A- Sbdd~-Bqs- Sbdd~ pis i wodmjjq azsomjss pdbim imn i njvd~jn pdqkjq om ~lj Cliwjh fdq bim jiqs- Om 9?>< ~lj wqdwjq~ mj|~nddq ~d ~lj cliwjh pis wzqclisjn fdq i vociqi`j- Fdq fdq~ jiqs o~s bjbajqs pdqslowwjn i~ ~lj cliwjh- Dz~qjicl bomos~qojs
pjqj aj`zm imn ~lj yzjs~ fdq wiqosl s~i~zs pis wzqszjn- Om ~lj 9?07‟s( ~lj cdm`qj`i~odm dz~`qjp ~lj sbihh cliwjh imn i hiq`jq 
 s~qzc~zqj pis sdz`l~ ~d iccdbbdni~j ~ljb imn ~d fzq~ljq ~lj njvjhdwbjm~ df ~ljoq dz~qjicl bomos~qojs-^lj Nodcjsj df Pislom`~dm wzqclisjn ~lj dhn Imicds~oi Bj~ldnos~ Clzqcl azohnom` dm 1779 9>
~l
S~-( S-J- om Ezmj 9?00- ^ljcdm`qj`i~odm df S~- Wlohow ~lj Jvim`jhos~( zmnjq ~lj hjinjqslow df ~lj Qjvjqjmn Ejssj Imnjqsdm( Eq-( biqcljn ezaohim~h fqdbSlimmdm Whicj ~d ~lj mjp imn wqjsjm~ hdci~odm- ^lj cdm`qj`i~odm pis ji`jq ~d z~ohouj ~lj hiq`jq swicj imn ~d cdm~omzj o~sbossodm df sjqvom` ~lj Imicds~oi cdbbzmo~- O~ sddm ajcibj iwwiqjm~ ~li~ ~los azohnom` plocl pis cdms~qzc~jn om 9<?? pisom noqj mjjn df qjwioq- Bomdq qjwioqs pjqj binj dvjq ~lj jiqs; ldpjvjq( om 1777 ~lj clzqcl zmnjqpjm~ im j|~jmsovjqjmdvi~odm- ^lj cdm`qj`i~odm lin wjqsjvjqjn a ~ljoq fio~l( wqijq( liqn pdqk imn njnoci~odm- I mjp imn voaqim~ clzqcl mdps~imns- ^lj qjaoq~l df ~los clzqcl swoqo~zihh jmjq`oujn ~lj cdm`qj`i~odm- Dm Eimziq 16( 1771 ~lj Cliwjh df S~- Wlohow( zmnjq~lj hjinjqslow df Qjvjqjmn Nq- Pohhoib A- Hjpos( ajcibj i wiqosl)S~- Wlohow ~lj Jvim`jhos~ pis cdmcjovjn a fio~l( mzq~zqjn a hdvj imn s~qjm`~ljmjn a ldwj- Pj livj cdbj sd fiq a fio~l;aj`ommom` is i sbihh bossodm( `qdpom` om~d i cliwjh imn fomihh ajcdbom` i wiqosl( az~ dzq edzqmj ndjs md~ jmn ljqj- O~ os dm~lj aj`ommom`- Imn is pj cjhjaqi~j dzq 917
~l
Immovjqsiq bi dzq fio~l cdm~omzj ~d `qdp imn sjqvj ~lj cdbbzmo~ df Imicds~oi fdq jiqs ~d cdbj-

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Denise Miles liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->