Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
82Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evanghelia Eseniana a Pacii(Font12)

Evanghelia Eseniana a Pacii(Font12)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,575|Likes:
Published by emilcadar
Religie
Religie

More info:

Published by: emilcadar on Apr 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2013

pdf

text

original

 
LITERATURA ESENIANĂ
Învăţăturile Alesului şi Evanghelia Esenianăa Păcii
CUPRINS:
0
1
- PREFA
 ŢĂ – pag 1
02- COMUNIUNILE ESENIENE – pag 203- DARUL VIE
 Ţ
II IN UMILA IARB
Ă – pag 6
04- PACEA ÎN
Ş
EPTIT
Ă – pag 11
05- CUREN
 Ţ
II SACRI – pag 18
Evanghelia Eseniană a păcii
 
-
pag 20
01 – PREFAŢĂ
Era în
1
928 când Edmond Bordeaux Szekely a publicat pentru primaoar
ă
traducerea sa a C
ă
r
ţ
ii Ini a Evangheliei Eseniene a P
ă
cii, unmanuscris vechi pe care îl g
ă
sise în Arhivele Secrete ale Vaticanului carezultat al r
ă
bd
ă
rii f 
ă
r
ă
limite, al erudi
ţ
iei f 
ă
r
ă
cusur,
ş
i al intui
ţ
ieiinfailibile, o poveste reprodus
ă
 în cartea sa, Descoperirea EvanghelieiEseniene a P
ă
cii. Versiunea englez
ă
a acestui vechi manuscris a ap
ă
rut în
1
937,
ş
i de atunci, micul volum a c
ă
l
ă
torit prin toat
ă
lumea, ap
ă
rând îndiverse limbi,
ş
i de atunci câ
ş
tigând din ce în ce mai mul
ţ
i cititori, pân
ă
acum, de
ş
i
ă
r
ă
publicitate, numai în Statele Unite s-au vândut peste unmilion de copii. Nu au trecut cincizeci de ani dup
ă
prima traducere înfrancez
ă
c
ă
au ap
ă
rut
ş
i Cartea a Doua
ş
i a Treia,
ş
i acestea au devenit larândul lor opere clasice ale literaturii eseniene.Cartea a Patra, Înv
ăţă
turile Alesului, va veni ca o surpriz
ă
pentruacei cititori care
ş
tiu de moartea Dr. Szekely în
1
979. Dac
ă
a
ş
fi fost
ş
ipsiholog, sau înv
ăţ
at, sau arheolog, a
ş
fi putut s
ă
dau o explica
ţ
ie. Dar nusunt decât al s
ă
u famulus amanuensis,
ş
i instruc
ţ
iunile pe care mi le-al
ă
sat au fost clare
ş
i explicite: "La doi ani dup
ă
moartea mea, vei publicaCartea a Patra a Evangheliei Eseniene a P
ă
cii". Asta a fost tot,
ş
i acum îiduc la îndeplinire dorin
ţ
a. Aceast
ă
Carte a Patra, Înv
ăţă
turile Alesului,reprezint
ă
 înc
ă
un fragment al manuscrisului complet care exist
ă
 în limbaarameic
ă
 în Arhivele Secrete ale Vaticanului
ş
i în slavona veche înBiblioteca Regal
ă
a Habsburgilor (acum proprietatea guvernului austriac).Cât despre motivul amân
ă
rii public
ă
rii ei, nu pot decât s
ă
presupun c
ă
Dr.Szekely
ş
i-a dorit realitatea vie a acestor adev
ă
ruri f 
ă
r
ă
vârst
ă
, neîntinatenici de prezen
ţ
a traduc
ă
torului. El spunea în prefa
ţ
a sa a primei edi
ţ
iilondoneze a C
ă
r
ţ
ii Întâi în
1
937 c
ă
"Am publicat aceast
ă
parte înaintearestului, pentru c
ă
este partea de care umanitatea suferind
ă
are cea maimare nevoie ast
ă
zi". Poate, în acela
ş
i fel, lumea ap
ă
sat
ă
de patruzeci
ş
i
1
 
patru de ani mai târziu are nevoie de acest volum din Evanghelia Esenian
ă
a P
ă
cii. Din nou cuvintele Dr. Szekely: "Nu avem nimic de ad
ă
ugat la acesttext. Vorbe
ş
te de la sine. Cititorul care studiaz
ă
cu concentrare paginilecare urmeaz
ă
, va sim
ţ
i eterna vitalitate
ş
i puternica eviden
ţă
a acestoradev
ă
ruri profunde de care omenirea are nevoie ast
ă
zi mai urgent caniciodat
ă
.""
Ş
i adev
ă
rul va m
ă
rturisi despre el însu
ş
i."Norma Nilsson Bordeaux, Orosi, Costa Rica,
1
98
1
02 COMUNIUNILE ESENIENE
Ş
i a fost s
ă
fie c
ă
Isus a adunat pe Fiii Luminii pe malul râului, ca s
ă
le reveleze ceea ce a fost ascuns; c
ă
ci au trecut
ş
apte ani,
ş
i fiecare a fostroditor pentru adev
ă
r, a
ş
a cum floarea se deschide din boboc când îngeriisoarelui
ş
i al apei îl aduc la vremea înfloririi.
Ş
i to
ţ
i erau diferi
ţ
i unul dealtul, unii erau mai în vârst
ă
,
ş
i al
ţ
ii aveau înc
ă
roua tinere
ţ
ii pe obrajii lor,
ş
i câ
ţ
iva au fost în
ă
l
ţ
a
ţ
i conform cu tradi
ţ
iile ta
ţ
ilor lor,
ş
i al
ţ
ii nu
ş
tiau cinefuseser
ă
tat
ă
l
ş
i mama lor. Dar to
ţ
i împ
ă
rt
ăş
eau limpezimea ochilor
ş
isuple
ţ
ea trupului, c
ă
ci acestea erau semne c
ă
de
ş
apte ani ei umblaser
ă
 împreun
ă
cu îngerii Mamei P
ă
mânte
ş
ti
ş
i îi ascultaser
ă
legile.
Ş
i timp de
ş
apte ani îngerii necunoscu
ţ
i ai Tat
ă
lui Ceresc îi înv
ăţ
au în orele lor desomn.
Ş
i acum venise ziua când ei urmau s
ă
intre în Fr
ăţ
ia Alesului
ş
i s
ă
cunoasc
ă
 înv
ăţă
turile ascunse ale B
ă
trânilor, chiar
ş
i cele ale lui Enoh
ş
i demai înainte.
Ş
i Isus i-a condus pe Fiii Luminii la un copac str
ă
vechi,
ş
i acolo a îngenuncheat la locul unde r
ă
d
ă
cinile, noduroase
ş
i albite de ani, se întindeau peste marginea râului. Fii Luminii au îngenuncheat
ş
i ei,
ş
i auatins cu respect trunchiul b
ă
trânului copac, c
ă
ci fuseser
ă
 înv
ăţ
a
ţ
i c
ă
copacii sunt Fra
ţ
ii Fiilor Oamenilor. C
ă
ci mama lor este aceea
ş
i, MamaP
ă
mânteasc
ă
, al c
ă
rui sânge curge în seva copacului
ş
i în trupul FiuluiOmului.
Ş
i tat
ă
l lor este acela
ş
i, Tat
ă
l Ceresc, ale c
ă
rui legi sunt scrise înramurile copacului,
ş
i ale c
ă
rui legi sunt gravate pe fruntea Fiului Omului.
Ş
i Isus
ş
i-a întins mâinile c
ă
tre copac,
ş
i a spus: "Privi
ţ
i, CopaculVie
ţ
ii, care st
ă
 în mijlocul M
ă
rii Eterne. Privi
ţ
i nu numai cu ochii trupului, civede
ţ
i cu ochii spiritului Copacul Vie
ţ
ii la izvorul curen
ţ
ilor curg
ă
tori; la unizvor viu într-un
ţ
inut al secetei. Privi
ţ
i gr
ă
dina etern
ă
a minunilor,
ş
i încentrul ei Copacul Vie
ţ
ii, taina tainelor, ridicând ramuri eterne pentruplantare etern
ă
, pentru a cufunda r
ă
d
ă
cinile lor în curentul vie
ţ
ii dintr-unizvor etern. Vede
ţ
i cu ochii spiritului îngerii zilei
ş
i îngerii nop
ţ
ii carep
ă
zesc fructele cu fl
ă
c
ă
ri de Lumin
ă
Etern
ă
arzând în toate direc
ţ
iile."Privi
ţ
i, o Fii ai Luminii, ramurile Copacului Vie
ţ
ii ajungând pân
ă
 înÎmp
ă
r
ăţ
ia Tat
ă
lui Ceresc.
Ş
i privi
ţ
i r
ă
d
ă
cinile Copacului Vie
ţ
ii coborând însânul Mamei P
ă
mânte
ş
ti. C
ă
ci Fiul Omului este în
ă
l
ţ
at la în
ă
l
ţ
ime etern
ă ş
ip
ăş
e
ş
te prin minunile câmpiei; c
ă
ci doar Fiul Omului car
ă
 în trupul s
ă
ur
ă
d
ă
cinile Copacului Vie
ţ
ii; acelea
ş
i r
ă
d
ă
cini care sunt al
ă
ptate de la sânul
2
 
Mamei P
ă
mânte
ş
ti;
ş
i doar Fiul Omului car
ă
 în spiritul s
ă
u ramurileCopacului Vie
ţ
ii; acelea
ş
i ramuri care ajung pân
ă
la cer,
ş
i chiar pân
ă
 în împ
ă
r
ăţ
ia Tat
ă
lui Ceresc."
Ş
i timp de
ş
apte ani a
ţ
i lucrat ziua cu îngerii Mamei P
ă
mânte
ş
ti,
ş
itimp de
ş
apte ani a
ţ
i dormit în bra
ţ
ele Tat
ă
lui Ceresc.
Ş
i acum mare va fir
ă
splata voastr
ă
,
ş
i vi se va d
ă
rui darul limbilor, prin care v
ă
pute
ţ
i atrage întreaga putere a Mamei voastre P
ă
mânte
ş
ti,
ş
i s
ă
ave
ţ
i putere asupra îngerilor
ş
i domeniului ei pe tot cuprinsul împ
ă
r
ăţ
iei ei; ca voi s
ă
v
ă
pute
ţ
iatrage gloria orbitoare a Tat
ă
lui vostru Ceresc, ca s
ă
pute
ţ
i porunci îngerilor lui
ş
i s
ă
intra
ţ
i în via
ţ
a ve
ş
nic
ă
 în împ
ă
r
ăţ
iile cere
ş
ti."
Ş
i timp de
ş
apte ani aceste cuvinte nu v-au fost d
ă
ruite vou
ă
, c
ă
cicel ce folose
ş
te darul limbilor ca s
ă
caute bog
ăţ
ii, sau ca s
ă
-
ş
i dominedu
ş
manii, nu va mai fi un Fiu al Luminii, ci doar un pui al satanei
ş
i ocreatur
ă
a întunericului. C
ă
ci doar apa pur
ă
poate oglindi lumina soarelui;
ş
i apa care a devenit plin
ă
de murd
ă
rie nu poate reflecta nimic.
Ş
i cândtrupul
ş
i spiritului Fiului Omului au mers împreun
ă
cu îngerii MameiP
ă
mânte
ş
ti
ş
i ai Tat
ă
lui Ceresc timp de
ş
apte ani, atunci el este ca râulcurgând sub lumina soarelui de amiaz
ă
, oglindind mai departe luminileorbitoare ale str
ă
lucitoarelor nestemate."Asculta
ţ
i-m
ă
, Fii ai Luminii, c
ă
ci v
ă
 împart darul limbilor, c
ă
civorbind cu Mama voastr
ă
P
ă
mânteasca diminea
ţ
a,
ş
i cu Tat
ă
l vostruCeresc seara, pute
ţ
i merge aproape
ş
i tot mai aproape de unitate cu împ
ă
r
ăţ
iile p
ă
mântului
ş
i ale cerului, acea unitate pentru care Fiul Omuluieste menit de la începutul timpurilor."V
ă
voi face cunoscute lucruri adânci
ş
i tainice. Adev
ă
r gr
ă
iesc vou
ă
,toate lucrurile exist
ă
prin Dumnezeu
ş
i nu este nici unul în afara lui.Îndrepta
ţ
i-v
ă
inimile, a
ş
adar, pentru a putea merge pe c
ă
ile cele drepte,unde este prezen
ţ
a sa. "Când deschide
ţ
i ochii diminea
ţ
a, chiar înainte catrupul vostru s
ă
fi fost chemat de Îngerul Soarelui, spune
ţ
i-v
ă
acestecuvinte, l
ă
sându-le ca un ecou în spiritul vostru; c
ă
ci vorbele sunt cafrunzele moarte când nu exist
ă
via
ţ
a spiritului în ele. Spune
ţ
i, atunci,aceste cuvinte: "Intru în infinita
ş
i eterna gr
ă
din
ă
a tainei, spiritul meu înunitate cu Tat
ă
l Ceresc, trupul meu în unitate cu Mama P
ă
mânteasc
ă
,inima mea în armonie cu Fra
ţ
ii mei, Fii Oamenilor, dedicându-mi spiritul,trupul,
ş
i inima mea sfintei, purei
ş
iizb
ă
vitoarei Înv
ăţă
turi, chiar acea Înv
ăţă
tur
ă
care din vechime i-a fostcunoscut
ă
lui Enoh.""
Ş
i dup
ă
ce aceste cuvinte au intrat în spiritul vostru, în primadiminea
ţă
dup
ă
Sabat, spune
ţ
i aceste cuvinte: "Mama P
ă
mânteasc
ă ş
i cumine una suntem. Suflarea ei este suflarea mea; sângele ei este sângelemeu; oasele ei, carnea ei, m
ă
runtaiele ei, ochii
ş
i urechile ei, sunt oaselemele, carnea mea, m
ă
runtaiele mele, ochii
ş
i urechile mele. Niciodat
ă
nu ovoi lua în de
ş
ert,
ş
i ea mereu îmi va hr
ă
ni
ş
i sus
ţ
ine trupul."
Ş
i ve
ţ
i sim
ţ
iputerea Mamei P
ă
mânte
ş
ti curgând prin trupul vostru la fel ca râul cândeste înghi
ţ
it de ploi
ş
i curge repede cu mare zgomot."
Ş
i în a doua diminea
ţă
dup
ă
Sabat, spune
ţ
i aceste cuvinte: “Îngeral P
ă
mântului,
ă
-mi s
ă
mân
ţ
a roditoare,
ş
i cu puterea ta d
ă
via
ţă
trupului
3

Activity (82)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Panait Alin liked this
Panait Alin liked this
Lotekh liked this
Iulius Cezar liked this
Iulius Cezar liked this
Iulius Cezar liked this
Iulius Cezar liked this
andrei207219 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->