Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
82Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evanghelia Eseniana a Pacii(Font12)

Evanghelia Eseniana a Pacii(Font12)

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,373|Likes:
Published by emilcadar
Religie
Religie

More info:

Published by: emilcadar on Apr 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2013

pdf

text

original

 
LITERATURA ESENIANĂ
Învăţăturile Alesului şi Evanghelia Esenianăa Păcii
CUPRINS:
0
1
- PREFA
 ŢĂ – pag 1
02- COMUNIUNILE ESENIENE – pag 203- DARUL VIE
 Ţ
II IN UMILA IARB
Ă – pag 6
04- PACEA ÎN
Ş
EPTIT
Ă – pag 11
05- CUREN
 Ţ
II SACRI – pag 18
Evanghelia Eseniană a păcii
 
-
pag 20
01 – PREFAŢĂ
Era în
1
928 când Edmond Bordeaux Szekely a publicat pentru primaoar
ă
traducerea sa a C
ă
r
ţ
ii Ini a Evangheliei Eseniene a P
ă
cii, unmanuscris vechi pe care îl g
ă
sise în Arhivele Secrete ale Vaticanului carezultat al r
ă
bd
ă
rii f 
ă
r
ă
limite, al erudi
ţ
iei f 
ă
r
ă
cusur,
ş
i al intui
ţ
ieiinfailibile, o poveste reprodus
ă
 în cartea sa, Descoperirea EvanghelieiEseniene a P
ă
cii. Versiunea englez
ă
a acestui vechi manuscris a ap
ă
rut în
1
937,
ş
i de atunci, micul volum a c
ă
l
ă
torit prin toat
ă
lumea, ap
ă
rând îndiverse limbi,
ş
i de atunci câ
ş
tigând din ce în ce mai mul
ţ
i cititori, pân
ă
acum, de
ş
i
ă
r
ă
publicitate, numai în Statele Unite s-au vândut peste unmilion de copii. Nu au trecut cincizeci de ani dup
ă
prima traducere înfrancez
ă
c
ă
au ap
ă
rut
ş
i Cartea a Doua
ş
i a Treia,
ş
i acestea au devenit larândul lor opere clasice ale literaturii eseniene.Cartea a Patra, Înv
ăţă
turile Alesului, va veni ca o surpriz
ă
pentruacei cititori care
ş
tiu de moartea Dr. Szekely în
1
979. Dac
ă
a
ş
fi fost
ş
ipsiholog, sau înv
ăţ
at, sau arheolog, a
ş
fi putut s
ă
dau o explica
ţ
ie. Dar nusunt decât al s
ă
u famulus amanuensis,
ş
i instruc
ţ
iunile pe care mi le-al
ă
sat au fost clare
ş
i explicite: "La doi ani dup
ă
moartea mea, vei publicaCartea a Patra a Evangheliei Eseniene a P
ă
cii". Asta a fost tot,
ş
i acum îiduc la îndeplinire dorin
ţ
a. Aceast
ă
Carte a Patra, Înv
ăţă
turile Alesului,reprezint
ă
 înc
ă
un fragment al manuscrisului complet care exist
ă
 în limbaarameic
ă
 în Arhivele Secrete ale Vaticanului
ş
i în slavona veche înBiblioteca Regal
ă
a Habsburgilor (acum proprietatea guvernului austriac).Cât despre motivul amân
ă
rii public
ă
rii ei, nu pot decât s
ă
presupun c
ă
Dr.Szekely
ş
i-a dorit realitatea vie a acestor adev
ă
ruri f 
ă
r
ă
vârst
ă
, neîntinatenici de prezen
ţ
a traduc
ă
torului. El spunea în prefa
ţ
a sa a primei edi
ţ
iilondoneze a C
ă
r
ţ
ii Întâi în
1
937 c
ă
"Am publicat aceast
ă
parte înaintearestului, pentru c
ă
este partea de care umanitatea suferind
ă
are cea maimare nevoie ast
ă
zi". Poate, în acela
ş
i fel, lumea ap
ă
sat
ă
de patruzeci
ş
i
1
 
patru de ani mai târziu are nevoie de acest volum din Evanghelia Esenian
ă
a P
ă
cii. Din nou cuvintele Dr. Szekely: "Nu avem nimic de ad
ă
ugat la acesttext. Vorbe
ş
te de la sine. Cititorul care studiaz
ă
cu concentrare paginilecare urmeaz
ă
, va sim
ţ
i eterna vitalitate
ş
i puternica eviden
ţă
a acestoradev
ă
ruri profunde de care omenirea are nevoie ast
ă
zi mai urgent caniciodat
ă
.""
Ş
i adev
ă
rul va m
ă
rturisi despre el însu
ş
i."Norma Nilsson Bordeaux, Orosi, Costa Rica,
1
98
1
02 COMUNIUNILE ESENIENE
Ş
i a fost s
ă
fie c
ă
Isus a adunat pe Fiii Luminii pe malul râului, ca s
ă
le reveleze ceea ce a fost ascuns; c
ă
ci au trecut
ş
apte ani,
ş
i fiecare a fostroditor pentru adev
ă
r, a
ş
a cum floarea se deschide din boboc când îngeriisoarelui
ş
i al apei îl aduc la vremea înfloririi.
Ş
i to
ţ
i erau diferi
ţ
i unul dealtul, unii erau mai în vârst
ă
,
ş
i al
ţ
ii aveau înc
ă
roua tinere
ţ
ii pe obrajii lor,
ş
i câ
ţ
iva au fost în
ă
l
ţ
a
ţ
i conform cu tradi
ţ
iile ta
ţ
ilor lor,
ş
i al
ţ
ii nu
ş
tiau cinefuseser
ă
tat
ă
l
ş
i mama lor. Dar to
ţ
i împ
ă
rt
ăş
eau limpezimea ochilor
ş
isuple
ţ
ea trupului, c
ă
ci acestea erau semne c
ă
de
ş
apte ani ei umblaser
ă
 împreun
ă
cu îngerii Mamei P
ă
mânte
ş
ti
ş
i îi ascultaser
ă
legile.
Ş
i timp de
ş
apte ani îngerii necunoscu
ţ
i ai Tat
ă
lui Ceresc îi înv
ăţ
au în orele lor desomn.
Ş
i acum venise ziua când ei urmau s
ă
intre în Fr
ăţ
ia Alesului
ş
i s
ă
cunoasc
ă
 înv
ăţă
turile ascunse ale B
ă
trânilor, chiar
ş
i cele ale lui Enoh
ş
i demai înainte.
Ş
i Isus i-a condus pe Fiii Luminii la un copac str
ă
vechi,
ş
i acolo a îngenuncheat la locul unde r
ă
d
ă
cinile, noduroase
ş
i albite de ani, se întindeau peste marginea râului. Fii Luminii au îngenuncheat
ş
i ei,
ş
i auatins cu respect trunchiul b
ă
trânului copac, c
ă
ci fuseser
ă
 înv
ăţ
a
ţ
i c
ă
copacii sunt Fra
ţ
ii Fiilor Oamenilor. C
ă
ci mama lor este aceea
ş
i, MamaP
ă
mânteasc
ă
, al c
ă
rui sânge curge în seva copacului
ş
i în trupul FiuluiOmului.
Ş
i tat
ă
l lor este acela
ş
i, Tat
ă
l Ceresc, ale c
ă
rui legi sunt scrise înramurile copacului,
ş
i ale c
ă
rui legi sunt gravate pe fruntea Fiului Omului.
Ş
i Isus
ş
i-a întins mâinile c
ă
tre copac,
ş
i a spus: "Privi
ţ
i, CopaculVie
ţ
ii, care st
ă
 în mijlocul M
ă
rii Eterne. Privi
ţ
i nu numai cu ochii trupului, civede
ţ
i cu ochii spiritului Copacul Vie
ţ
ii la izvorul curen
ţ
ilor curg
ă
tori; la unizvor viu într-un
ţ
inut al secetei. Privi
ţ
i gr
ă
dina etern
ă
a minunilor,
ş
i încentrul ei Copacul Vie
ţ
ii, taina tainelor, ridicând ramuri eterne pentruplantare etern
ă
, pentru a cufunda r
ă
d
ă
cinile lor în curentul vie
ţ
ii dintr-unizvor etern. Vede
ţ
i cu ochii spiritului îngerii zilei
ş
i îngerii nop
ţ
ii carep
ă
zesc fructele cu fl
ă
c
ă
ri de Lumin
ă
Etern
ă
arzând în toate direc
ţ
iile."Privi
ţ
i, o Fii ai Luminii, ramurile Copacului Vie
ţ
ii ajungând pân
ă
 înÎmp
ă
r
ăţ
ia Tat
ă
lui Ceresc.
Ş
i privi
ţ
i r
ă
d
ă
cinile Copacului Vie
ţ
ii coborând însânul Mamei P
ă
mânte
ş
ti. C
ă
ci Fiul Omului este în
ă
l
ţ
at la în
ă
l
ţ
ime etern
ă ş
ip
ăş
e
ş
te prin minunile câmpiei; c
ă
ci doar Fiul Omului car
ă
 în trupul s
ă
ur
ă
d
ă
cinile Copacului Vie
ţ
ii; acelea
ş
i r
ă
d
ă
cini care sunt al
ă
ptate de la sânul
2
 
Mamei P
ă
mânte
ş
ti;
ş
i doar Fiul Omului car
ă
 în spiritul s
ă
u ramurileCopacului Vie
ţ
ii; acelea
ş
i ramuri care ajung pân
ă
la cer,
ş
i chiar pân
ă
 în împ
ă
r
ăţ
ia Tat
ă
lui Ceresc."
Ş
i timp de
ş
apte ani a
ţ
i lucrat ziua cu îngerii Mamei P
ă
mânte
ş
ti,
ş
itimp de
ş
apte ani a
ţ
i dormit în bra
ţ
ele Tat
ă
lui Ceresc.
Ş
i acum mare va fir
ă
splata voastr
ă
,
ş
i vi se va d
ă
rui darul limbilor, prin care v
ă
pute
ţ
i atrage întreaga putere a Mamei voastre P
ă
mânte
ş
ti,
ş
i s
ă
ave
ţ
i putere asupra îngerilor
ş
i domeniului ei pe tot cuprinsul împ
ă
r
ăţ
iei ei; ca voi s
ă
v
ă
pute
ţ
iatrage gloria orbitoare a Tat
ă
lui vostru Ceresc, ca s
ă
pute
ţ
i porunci îngerilor lui
ş
i s
ă
intra
ţ
i în via
ţ
a ve
ş
nic
ă
 în împ
ă
r
ăţ
iile cere
ş
ti."
Ş
i timp de
ş
apte ani aceste cuvinte nu v-au fost d
ă
ruite vou
ă
, c
ă
cicel ce folose
ş
te darul limbilor ca s
ă
caute bog
ăţ
ii, sau ca s
ă
-
ş
i dominedu
ş
manii, nu va mai fi un Fiu al Luminii, ci doar un pui al satanei
ş
i ocreatur
ă
a întunericului. C
ă
ci doar apa pur
ă
poate oglindi lumina soarelui;
ş
i apa care a devenit plin
ă
de murd
ă
rie nu poate reflecta nimic.
Ş
i cândtrupul
ş
i spiritului Fiului Omului au mers împreun
ă
cu îngerii MameiP
ă
mânte
ş
ti
ş
i ai Tat
ă
lui Ceresc timp de
ş
apte ani, atunci el este ca râulcurgând sub lumina soarelui de amiaz
ă
, oglindind mai departe luminileorbitoare ale str
ă
lucitoarelor nestemate."Asculta
ţ
i-m
ă
, Fii ai Luminii, c
ă
ci v
ă
 împart darul limbilor, c
ă
civorbind cu Mama voastr
ă
P
ă
mânteasca diminea
ţ
a,
ş
i cu Tat
ă
l vostruCeresc seara, pute
ţ
i merge aproape
ş
i tot mai aproape de unitate cu împ
ă
r
ăţ
iile p
ă
mântului
ş
i ale cerului, acea unitate pentru care Fiul Omuluieste menit de la începutul timpurilor."V
ă
voi face cunoscute lucruri adânci
ş
i tainice. Adev
ă
r gr
ă
iesc vou
ă
,toate lucrurile exist
ă
prin Dumnezeu
ş
i nu este nici unul în afara lui.Îndrepta
ţ
i-v
ă
inimile, a
ş
adar, pentru a putea merge pe c
ă
ile cele drepte,unde este prezen
ţ
a sa. "Când deschide
ţ
i ochii diminea
ţ
a, chiar înainte catrupul vostru s
ă
fi fost chemat de Îngerul Soarelui, spune
ţ
i-v
ă
acestecuvinte, l
ă
sându-le ca un ecou în spiritul vostru; c
ă
ci vorbele sunt cafrunzele moarte când nu exist
ă
via
ţ
a spiritului în ele. Spune
ţ
i, atunci,aceste cuvinte: "Intru în infinita
ş
i eterna gr
ă
din
ă
a tainei, spiritul meu înunitate cu Tat
ă
l Ceresc, trupul meu în unitate cu Mama P
ă
mânteasc
ă
,inima mea în armonie cu Fra
ţ
ii mei, Fii Oamenilor, dedicându-mi spiritul,trupul,
ş
i inima mea sfintei, purei
ş
iizb
ă
vitoarei Înv
ăţă
turi, chiar acea Înv
ăţă
tur
ă
care din vechime i-a fostcunoscut
ă
lui Enoh.""
Ş
i dup
ă
ce aceste cuvinte au intrat în spiritul vostru, în primadiminea
ţă
dup
ă
Sabat, spune
ţ
i aceste cuvinte: "Mama P
ă
mânteasc
ă ş
i cumine una suntem. Suflarea ei este suflarea mea; sângele ei este sângelemeu; oasele ei, carnea ei, m
ă
runtaiele ei, ochii
ş
i urechile ei, sunt oaselemele, carnea mea, m
ă
runtaiele mele, ochii
ş
i urechile mele. Niciodat
ă
nu ovoi lua în de
ş
ert,
ş
i ea mereu îmi va hr
ă
ni
ş
i sus
ţ
ine trupul."
Ş
i ve
ţ
i sim
ţ
iputerea Mamei P
ă
mânte
ş
ti curgând prin trupul vostru la fel ca râul cândeste înghi
ţ
it de ploi
ş
i curge repede cu mare zgomot."
Ş
i în a doua diminea
ţă
dup
ă
Sabat, spune
ţ
i aceste cuvinte: “Îngeral P
ă
mântului,
ă
-mi s
ă
mân
ţ
a roditoare,
ş
i cu puterea ta d
ă
via
ţă
trupului
3

Activity (82)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Panait Alin liked this
Panait Alin liked this
Lotekh liked this
Iulius Cezar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->