Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
68Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PROTEZA PARŢIALĂ SCHELETATĂ

PROTEZA PARŢIALĂ SCHELETATĂ

Ratings: (0)|Views: 4,807 |Likes:
Published by Darelen

More info:

Published by: Darelen on Apr 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/16/2013

pdf

text

original

 
PROTEZA PARŢIALĂ SCHELETATĂ 
 
Introducere şi generalităţi
O proteză mobilă de o înaltă calitate, necesită pentru fabricarea ei o planificare individuală şi un de undesign, ce pot contribui la o calitate îmbunătăţită a vieţii. Aşteptările pacientului sunt mari.Tratamentele se concentrează pe restaurările în termen lung a structurilor funcţiilor oralo-faciale.Estetica şi aspectele dinamicii masticatorii trebuie luate în considerare. O proteză va face faţă înaltelor cerinţe doar dacă întruneşte următoarele proprietăţi :- restaurarea funcţiei masticatorii;- o bună adaptibilitate ( bine fixată şi uşor de inserat şi scos);- acceptabilă din punct de vedere estetic;- să nu împiedice fonaţia;- să nu genereze factori de stress din punct de vedere alacceptării psihologice;- să permită o igenizare corectă şi uşoară;- să fie din punct de vedere tehnic o lucrare de o înaltă calitate cât şi din punct de vedere al precizieide execuţie;- materialele ce intră în componenta acesteia să fie testate pepiaţa tehnicii dentare- să aibă un grad înalt din punctul de vedere al reabilităriifuncţionale.Pacientului trebuie să-i fie explicate diferitele faze, ce trebuie elaborios urmate în definitivizarealucrării, pentru a nu genera diferite psihoze (factori de nelinişte), încât să câştigăm întreaga încredereşi colaborare a acestuia pe parcursul etapelor fabricării. Trebuie avut in vedere faptul că primeleobiective ale pacientului sunt restaurarea funcţiilor masticatorii şi estetice. Pacienţii trebuie să fieconştienţi de faptul ca un bun confort al protezei cât şi inaltele aşteptări estetice sunt strâns legate deun însemnat efort tehnic care aduce şi costuri ridicate. Consultarea atentă a pacientului este bazapentru a determina tipul de ancorare a lucrării propriu zise.Protezele parţiale s-au dovedit foarte eficiente pe parcursul anilor de când sunt folosite , ele suferinddiverse modificări. Punctul de vedere negativ din care sunt privite lucrările parţiale, comparativ cualte tipuri de lucrări restauratorii nu este justificat. În cazul unui diagnostic corect , al uneiplanificări , design si realizări ale protezelor , ele devin o inlocuire acceptabila şi funcţionala a funcţieimasticatorii şi estetice.Protezele parţiale pot deveni un conector principal in diferitele lucrări dentare, transformându-se intr-o bază necompromitatoare pentru restaurări sigure şi ieftine. Comparând preţurile cu al lucrărilor fixe,ca alternativă a restaurărilor protetice, protezele parţiale oferă un avantaj din punct de vedere alcostului, lucru ce este foarte important pentru majoritatea pacienţilor. Înţelegerea proprietaţilor materialelor moderne (aliajele CoCr), coraborată cu o bază tehnică solidă,ofera o inaltă calitate a lucrărilor protetice. Ca şi construcţie lucrările parţiale se integrează insistemul stomatognatic fara nici o problema in majoritatea cazurilor. Mulţumită gradului inalt destabilitate dimensională, scheletul protezei parţiale incalecă in zona şeii, zonele palatului oferind unsprijin ferm , un bun suport si retenţie fermă chiar şi in cazul aşa ziselor ’’delicate’’ croşete.Grupul aliajelor Cr Mo asigură o siguranţă in cazul bio compatibilităţii intra-orale. Toleranţa ţesuturilormucozale poate fi privită ca una foarte bună, dacă diagnoza si execuţia este corectă. Conductibilitateatermică slabă si aspectul gravitaţional slab, ce acţioneză asupra lor, oferă pacienţilor un confort real alprotezelor executate din aliajele de CoCr. În virtutea folosirii lor in cazul suprastructurilor pe bazaimplantelor, importanţa acestor aliaje creşte.Actualele probleme ale lucrărilor parţiale, din punct de vedere al functionalităţii, sunt strâns legate deetapele tehnice de realizare ale acestora , cât şi de o diagnoză şi design nesigur.Echipamentele moderne şi materialele cu detaliate instrucţiuni de folosinţă din partea producătorului,
 
uşurează construcţia dar nu rezolvă problemele generate de planificarea şi designul lor. Dealtfelacestea sunt în primul rând responsabilităţi ale medicului dentist, tehnicianul dentar trebuind să fieimplicat incă de la inceput , luându-se in considerare si părerea acestuia. Tehniciannul dentar pe bazacunoştinţelor sale poate face o planificate exactă a lucrării, ceea ce duce la bune rezultate aleprodusului final.Daca ne referim mai exact la execuţia scheletului, acesta poate deveni o problemă, creând mari bătăide cap tehnicienilor, fapt ce duce la refuzul acestora de a executa acest tip de lucrări protetice.Pentru ei protezele scheletate parţiale sunt de domeniul uitării fiind împinsă tehnica realizării lor într-o zonă intunecată plină de necunoscute.De aceea laboratoare specializate pe aceste tehnici, dotate cu aparatura corespunzatoare işi asumăresponsabilitatea creării si realizării acestor lucrări protetice. În străinătate sunt chiar şi laboratoarespecializate in crearea şi realizarea exclusiva a scheletului metalic. Aşa incât in zilele noastre tot maimulte laboratoare se specializează in realizarea protezelor parţiale. În acest fel scheletele metalicenecesare acestor lucrări pot fi preparate intr-o manieră ideală.Aceia ce au studiat in deaproape tehnicile moderne de realizare a scheletului metalic au realizat că lise oferă un spectru larg de fabricare a acestuia. Oricum o intensă familiarizare cu acest subiect estefoarte importantă.Corelând strânsa colaborare intre medic şi tehnician pe parcursul realizării etapelor de fabricare,construcţia poate fi planificată şi implementată in aşa manieră să justifice cererile pacienţilor şinevoile funcţionale.
DEFINIŢIE:
Proteza scheletata
, este reprezentata de un corp fizic variat dimensionat şi format, realizat sărestaureze morfofiziologic aparatul dento-maxilar. Proteza parţială a cunoscut o evoluţie istoricăstrâns legată de evoluţia materialelor şi de progresele tehnicii de executare a protezelor.Proteza parţială scheletată prezintă următoarele caracteristice clinico-tehnico-terapeutice :- Restaurează morfologic integritatea arcadei dentare,- Restaurează din punct de vedere estetic arcada dentară,- Restaurează ocluzia funcţională,- Restaurează funcţia masticatorie,- Crează condiţii favorabile desfăşurării funcţiei fonetice,- Are rol profilactic şi participă la menţinerea stării detroficitate a ţesuturilor,- Volumul redus crează o stare de confort la nivelul cavitaţiibucale,- Sprijinul este , de cele mai multe ori , pe tesuturile muco-osoase şi pe cele dento-paradontale. Sprijinul numaipe ţesutul muco-osos sau numai pe cele dento-paradontale sunt foarte rar întâlnite,- Elementele de menţinere , sprijin şi stabilizare suntComplexe , croşete foarte variate şi sisteme speciale,- Realizate in cea mai mare parte din aliaje metalice,sunt lipsite de pericolul fracturării,- Datorita prezenţei aliajului metalic , sunt în generalmenţinute intr-o stare igienică foarte bună,- Conceperea este efectuată dupa un plan şi in urmatratamentului preprotetic,- Sunt confecţionate numai din aliaje speciale , foartedure ce se prelucreaza foarte greu,- Confecţionarea în laborator este posibilă dacă existăaparatura specifică.
 
Proteza scheletată este alcatuită din urmatoarele părţi componente:
- conectori principali (majori) ;- conectori secundari (minori) ;- mijloace de menţinere , sprijin şi stabilizare ;- şeile şi dinţii artificiali.Toate componentele protezei trebuie să formeze un tot structural şi funcţional.
CONECTORII PRINCIPALI 
Definirea şi caracterizarea clinico-terapeutică a conectorului principal.
Conectorii principali sunt elemente transversale ale protezei parţiale scheletate care unesccomponentele protezei de pe o parte a arcadei cu cele de pe partea opusă. În functie de tipul de proteză, conectorii principali unesc fie şeile de pe hemiarcadele opuse între ele,fie o şa cu elementele de menţinere, sprijin şi stabilizare de pe hemiarcada opusă.Conectorii principali sunt elemente esenţiale în asigurarea succesului tratamentului, deoarece oalegere greşită a formei, dimensiunii sau a plasării conectorului principal poate determinaimposibilitatea celorlalte componente ale protezei scheletate de a-şi exercita normal funcţiile pentrucare au fost concepute. Pentru a corespunde cerinţelor, conectorii principali au o serie decaracteristici comune, indiferent de tipul conectorului sau al protezei, dar şi caracteristici speciale înfuncţie de maxilarul la care se aplică (superior, inferior), tipul de edentaţie şi caracteristicileanatomice ale câmpului protetic.1. Caracteristicile comune ale conectorilor principali sunt : rigiditatea, profilaxia ţesuturilor câmpuluiprotetic şi confortul pacientului.- Rigiditatea - reprezintă capacitatea conectorului principal de a rezista la forţele ce tind să-l îndoaiesau să-l torsioneze, dezechilibrând astfel proteza. În trecut se foloseau pentru sprijinul mixt elastic conectori principali cu un anumit grad de elasticitate,dar datorită traumatizării ţesuturilor cu care veneau în contact şi neasigurării unei rezistenţecorespunzatoare din punct de vedere mecanic, acest tip de conector principal nu se mai foloseşte.Rigiditatea conectorilor principali se obţine prin mai multe elemente, şi anume: dimensiunileconectorilor (lăţime, grosime), forma secţiunii conectorilor (în special cei mandibulari, ovalară), şistructura fizico-chimică a materialului din care sunt realizaţi conectorii.Rigiditatea conectorilor principali reprezintă o necesitate funcţională indispensabilă, astfel incâtatunci când proteza este supusă forţelor masticatorii, să se asigure repartizarea în mod uniform apresiunilor pe întreaga suprafaţă de sprijin a câmpului protetic , reprezentată de sprijinul dento-parodontal şi muco-osos al protezei.Numai prin asigurarea rigiditaţii conectorului principal, celelalte componente ale protezei işi pot îndeplini corect funcţiile, având un suport stabil pe câmpul protetic.- Profilaxia ţesuturilor câmpului protetic - această caracteristică a conectorilor principali se referă lafaptul că nu trebuie să existe nici o suferinţă a ţesuturilor parodontale marginale, sau a mucoaseibucale, care să fie cauzată de conectori în timpul funcţiunilor, static sau la inserţia şi dezinserţiaprotezei.Pe câmpul protetic maxilar şi mandibular există zone care nu suportă presiuni. Aceste zone sunt ocolitede proteză, sau dacă proteza le acoperă, sunt despovarate prin folierea modelului funcţional cu cearăde grosime variabilă.Aceste zone denumite, zone protetice negative, sunt :
La maxilar :
- parodonţiul marginal - se va ocoli de proteză la o distanţă de 5 mm. Daca tipul de proteză ales

Activity (68)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Agache Anamaria liked this
Savic Aleksandar liked this
Silviu George liked this
Mariuca Popescu liked this
johnny54 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->