Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lucrare de Laborator 1 Termotehnica

Lucrare de Laborator 1 Termotehnica

Ratings: (0)|Views: 190 |Likes:
Published by alex_m26

More info:

Published by: alex_m26 on Apr 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
Scopul lucrarii:
Insusirea metodicii de analiza a eficientei termodinamice a ciclurilor conform diagramelor termodinamice
1.1Continutul lucrarii
1)Clasificati particularitatile proceselor termodinamice din care este alcatuit ciclul ce sestudiaza.Atrageti atentia la directia actiunilor termice in aceste procese.2)Determinati valorile temperaturii medii termodinamice in procesele reversibile de schimb acaldurii dupa diagrama T-S.3)Calculati randamentul termic al ciclului termodinamic ori al altui ciclu direct,propus de lector.4)Calculati coeficientul frigorific al instalatiei frigorifere cu compresie sau al altiu ciclu indirect.5)Cu ajutorul MEC,cercetati dependenta eficientei termodinamice a ciclului de parametric in punctele caracteristice in corespundere cu sarcina trasata de lector.
3.2 Calcularea randamentului termic al ciclului direct
Ciclul direct Rankine în diagrama T-s (fig. 1.1) este ciclul ideal al instalaţiei de forţă cuvaporii.Corpul de lucru este apa ce suportă transformări fizice.Curba a-k (curba limita din stînga) corespunde stării lichidului saturat, iar curba k-e (curba limitădin dreapta) corespunde stării vaporilor uscaţi saturaţia.Căldură se transmite apei la o presiune constantă în procesul 3-4-5-1. Conform principiului aldoilea al termodinamicii, entro¬pia corpului de lucru în acest proces creşte. Săgeata pe desenarată direcţia procesului.În procesul 1-2 fără schimb de căldură cu alte corpuri (proces adiabatic)are loc destinderea vaporilor de apă şi efectuarea lucrului a. În procesul 2-3 la presiuneconstan¬tă are loc evacuarea căldurii q de la corpul de lucru (entropia tn acest caz descreşte).
1.1- Ciclul Rsakine cu vapori supraîncălziţi
Caracteristica de bază a eficienţei termice a ciclului termomecanic direct este randamentultermic. Randamentul termic al ciclu¬lui se numeşte raportul lucrului efectuat în ciclu lacantitatea totala de căldură transferată corpului de lucru în ciclu:ηt=a
c
/q
1
.Conform primului principi-a al temodinamicii, a
c
=q
1
-q
2
Prin urmare:η
t
=(q
1
-q
2
)/q
1
= 1-q
2
/q
1
.
 
Oricărui ciclu reversibil îi corespunde aşa numitul ciclu echi¬valent Carnot, eficien
ț
atermodinamică a căruia este egală cu eficienţa ciclului dat, adică η
t
= η
tc
.Ciclul echivalent Carnot1-2-3-4(fig 3.1) prezintă ciclul Carnot,realizat între două surse de căldură cu temperaturi egaletemperaturilor termodinamice medii, respectiv în procesul de aport T
m1
şi evacuare T
m2
decaldură. Temperatura medie termodinamică se numeşte temperatura unui aşa proces izotemicconvenţional, la care căldura
ș
ă variaţia entropiei sînt egale cu mărimile respective din procesulcercetat.Pentru ciclul, presentat pe fig.1.1 în corespundere cu defini¬ţia temperaturii mediitermodinamice avem:q
1
= T
m1
(s
1
-s
2
)= T
m1
Δsq
2
= T
m2
(s
2
-s
3
)= T
m2
ΔsPrin urmare, randamentul termic al oricarui ciclu poate fi determinat dupa T
m1
si T
m2
:η
t
= 1- q
2
/q
1
= 1-T
m2
/T
m1
Daca masuram cu planimetrul suprafata F
1
ce corespunde procesului de aport de caldura (fig 1.1,suprafata m-3-4-5-1-n-m) si F
2
ce corespunde procesului de evacuare a caldurii q
2
(fig 1.1,suprafata n-2-3-m-n), atunci determinam T
m1
si T
m2
:T
m1
= q
1
/Δs
1
= F
1
*m
t
/(l
Δs
),T
m2
= q
2
/Δs
2
= F
2
*m
t
/(l
Δs
),unde m
t
este scara dupa axa temperaturii, K/m ; l
Δs
- lungimea segmentului m-n, m.Astfel, calcularea randamentului termic al oricarui ciclu (reversibil) se reduce ladeterminarea temperaturilor T
m1
si T
m2
.Pentru a kontrola calculelem poate fi determinat randamentul termic al ciclului conformformulei principale:
η
t
= = =
Suprafetele F
1
si F
2
se gasesc cu ajutorul planimetrului dupaciclurile din diagram T-s(fig 1.1).Studentii specialitatii “Automobile si gospodarii auto” compara valorile primate alegradamentului cu rezultatele obtinute la calculare dupa formula cu ciclul Trincier:η
t
= 1-
,
unde
ξ
0
este raportul de comprimare; λ- raportul de crestere a presiunii; ρ – raportul dedestindere izobara.Valorile ξ, λ, ρ, k si specia gazului sunt aratate in diagramele corespunzatoare T-s
1.3Calcularea coeficientului frgorific

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ioancaldare liked this
ioancaldare liked this
Kathryn Gardner liked this
chiusa_19907148 liked this
mzanfir liked this
Antidotxx liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->