Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ -Η Θεομήτωρ στο Άγιο Όρος

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΑ -Η Θεομήτωρ στο Άγιο Όρος

Ratings: (0)|Views: 1,224 |Likes:
Published by vasiliki

More info:

Published by: vasiliki on Apr 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

 
 
Η Θεομήτωρ στο Άγιο Όρος
 Όταν ανέβηκε η Θεομήτωρ στο όρος των Ελαιών για ναπροσευχηθεί, έγειραν τα δέντρα και την προσκύνησαν. Κατάτην γενική αγιορείτικη παράδοση, η Κυρία Θεοτόκος με τονΆγιο Ιωάννη το Θεολόγο, ταξίδευε με πλοίο από την Παλαιστίνηστην Κύπρο, για να επισκεφτεί τον Άγιο Λάζαρο (τοναναστημένο εκ νεκρών). Λόγω όμως μεγάλης τρικυμίας και μευπερφυσικό τρόπο, το πλοίο βρέθηκε στον Άθω καισυγκεκριμένα στο λιμάνι του Κλήμεντος στη Μονή Ιβήρων. Εκεί οι κάτοικοι του Άθω, οδηγούμενοι από τη θεία Πρόνοια,έσπευσαν να υποδεχθούν την μητέρα του Κυρίου μας Παναγίακαι αφού άκουσαν τη διδασκαλία της δέχθηκαν τοΧριστιανισμό. Λέγεται επίσης από την παράδοση, ότι ότανπλησίαζε το πλοίο της Παναγίας το Άγιο Όρος, καταστράφηκετο μεγάλο άγαλμα του Διός που βρισκόταν στην κορυφή του Όρους και τα υπόλοιπα είδωλα συνετρίβησαν. Η κορυφή τουΆθω και όλα τα δέντρα και τα σπίτια έκλιναν και προσκύνησανπρος το μέρος του λιμανιού του Κλήμεντος όπου έμπαινε τοκαράβι της Παναγίας. Την άφιξη της Θεοτόκου στο Όροςαναφέρουν οι κώδικες Λ' 66 και Ι' 31 της Λαυριώτικηςβιβλιοθήκης. Όταν οι απόστολοι έβαλαν κλήρο τις περιοχές στις οποίεςθα κηρύξουν, ζήτησε και η Παναγία να πάρει κλήρο για νακηρύξει το ευαγγέλιο. Ο κλήρος έδειχνε την περιοχή Ιβηρίαν. Οαρχάγγελος Γαβριήλ όμως παρουσιάστηκε και είπε στηνΠαρθένο ότι η πραγματική περιοχή στην οποία θα βρεθεί θαείναι η Μακεδονία και το Όρος Άθως. Όταν μπήκε το καράβιστο λιμάνι και έγινε μεγάλη αναταραχή στο Όρος, τότε οι
1
 
κάτοικοι ήρθαν και ρωτούσαν τον Ιωάννη, πως έγιναν όλα αυτάκαι από ποιά δύναμη. Και αυτός τους εξήγησε και τους κύρηξετον λόγο του Θεού μιλώντας τους στα Ελληνικά, ενώ ήτανΕβραίος.Η Παναγία ευχαριστημένη από την ομορφιά του Όρουςκαι τον κλήρον που της δόθηκε, προσευχήθηκε στον Χριστόλέγοντας: "Υιε μου και Θεέ μου, ευλόγησον τον τόπον τούτονκαι κλήρον μου. Και επίχεον επ' αυτού το έλεος σου καιφύλαξον αβλαβή ως της συντελείας του αιώνος τούτου και τουςκατασκηνούντας εν αυτώ, δια το όνομα σου το Άγιον και Εμόν,ώστε δια μικρού κόπου και αγώνος της μετανοίας αφεθήναιαυτής αμαρτήματα αυτών. Έμπλησον αυτούς παντός αγαθούκαι αναγκαίου εν τω αιώνι τούτω και ζωής αιωνίου εν τωμέλλοντι καταξίωσον, δοξασον υπέρ πάντα τόπον, τον τόποντούτον και θαυμάστωσον παντοιοτρόπως, πλήρωσον αυτόν εκπαντός έθνους των υπό τον Ουρανόν, των κεκλημένων τωονόματι Σου και πλάτυνον τα σκηνώματα εν αυτώ από άκρονεως άκρου αυτού. Απάλλαξον αυτούς της αιωνίου κολάσεωςκαι σώσον εκ παντός πειρασμού, ορατών και αοράτων εχθρώνκαι πάσης αιρέσεως και ειρήνευσον τω ορθοδόξω δόγματι."Τότε ακούστηκε φωνή από τους Ουρανούς που έλεγε:"Όσα ήτησας και προσεύξω Μήτερ μου, ούτως έσται Σοί πάντα,εάν και αυτοί τα εντάλματά μου φυλάξωσιν! Από του νύν καιεξής έστω ο τόπος ούτος κλήρος Σός και περιβόλαιον Σόν καιΠαράδεισος, έτι δε και λιμήν σωτηρίας των θελόντων σωθήναι,αλλά και προσφυγή και καταφύγιον και ατάραχος λιμήν τηςμετανοίας των πεφορτισμένων με πολλάς αμαρτίας."
Το Άγιον Όρος Είναι Κλήρος Της Παναγία
 
ς 
 
Η Κυρία Θεοτόκος όταν φανερώθηκε στον πρώτο ερημίτητου Άθωνα. τον άγιο Πέτρο (655—681) και μετά από τέσσερις ωςπέντε αιώνες στον ηγούμενο της Μεγίστης Λαύρας Νικόλαο καιστον ένα και στον άλλο είπε: « Η κατοίκησή σας και η κατά Θεόνανάπαυσή σας άλλου πουθενά δεν θα είναι παρά μόνο στο Όροςτου Άθωνος, το οποίον έλαβα από τον Υιόν και Θεόν μου να είναικλήρος δικός μου, στον οποίον εκείνοι που θέλουν νααναχωρήσουν από τις κοσμικές φροντίδες συγχύσεις, να έρχονταισ' αυτό και να δουλεύουν στο περιβόλι αυτό, να καλλιεργούν τηναρετή, την καθαρότητα της καρδιάς και την αγνότητα της ψυχήςτους και από τώρα και εμπρός θα λέγεται από όλους «Άγιον Όρος» «Αγιον Όρος τούντεΰθεν κεκλήσεται... και περιβόλι δικόμου».
2
 
«Υπόσχομαι δε, πολύ να αγαπώ, να βοηθώ και να σκέπωεκείνους, που με άδολη καρδιά έρχονται να δουλέψουν ολόψυχαστο Θεό, να προσεύχονται αδιάκοπα για την ψυχή τους, ναπαρακαλούνε το Θεό για την Εκκλησία Του και όλο τον κόσμο νατον φωτίσει ο Θεός να γίνουν όλοι πρόβατα γνήσια και άδολα τουΧρίστου και Θεού μας.»«Με το έλεος και τη χάρη του Υιού και Θεού μου θα γεμίσειαπό την μια άκρη ως την άλλη το Όρος τούτο από Μοναχούςπλήθος πολύ ευσεβών και Ορθοδόξων. Για τούτο χαίρεται καιαγάλλεται το πνεύμα μου, διότι όλοι αυτοί, θα υμνούν, θα ευλογούνκαι θα δοξάζουν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομα τηςΠαναγίας Τριάδος. Από αυτούς τους Μοναχούς, με τα σημεία καιθαύματα που θα κάνουν, με την καθαρή και άγια ζωή τους, θαδοξάζεται και θα μεγαλύνεται, σε όλα τα πλάτη και τα μήκη, σε Ανατολή και Δύση, σε Βορρά και Νότο το όνομα του Θεού απόόλον τον κόσμο.»«Από την θλίψη, τη στενοχώρια, τους πειρασμούς, τασκάνδαλα και τις στερήσεις που θα υπομένουν οι Μοναχοί αυτοί,θα μάθει ο κόσμος να κάνει υπομονή στις δύσκολες στιγμές τηςζωής του.»«Για όλα αυτά δε που θα υπομένουν αυτοί και δι' αυτών όλοςο κόσμος, θα παρακαλέσω τον Υιόν και Θεόν μου να συγχώρεσητις τυχόν ελλείψεις τους και να τους αξιώσει θείων και ουρανίωνχαρισμάτων. Θα παρακαλέσω να τους χαρίσει ειλικρινή μετάνοιακαι φωτισμό για να κάνουν καλήν απολογία, κατά την ημέρα εκείνητην μεγάλη και επιφανή της Δευτέρας Παρουσίας και στημέλλουσα δίκαια Κρίση να τύχουν του απείρου ελέους. Αλλά καιστην παρούσα ζωή θα έχουν κι από μένα μεγάλη βοήθεια, διότι θατους ελαφρύνω τους πόνους, τους κόπους, τις πίκρες και θααποδιώχνω τους νοητούς και αισθητούς πειρασμούς, που θα τουςγίνονται από τον εχθρό και επίβουλο Διάβολο και πολέμιο τουανθρωπίνου γένους».Με τις υποσχέσεις και θείες υποθήκες αυτές της Παναγίας μας,το Άγιον Όρος, από τότε που κατοικήθηκε από Μοναχούς και μέχρισήμερα, διαφυλάχθηκε και συνεχίζει την αγία ζωή και πνευματικήδράση του, καίτοι οι κάτοικοι του Μοναχοί σκληρά κατά καιρούςδοκιμάστηκαν και μέχρι σήμερα δοκιμάζονται, από διαφόρους πειρα-σμούς ορατούς και αόρατους, με τη βοήθεια του Θεού και τη σκέπητης Θεοτόκου θα συνεχίσει τον Ιερόν αγώνα του, για να διαφυλάξειτην Πίστη, τη γλώσσα και τις εθνικοθρησκευτικές Παραδόσεις τουΧριστιανισμού αβλαβείς και αδιαλώβητες, όπως από την αρχή μαςτις παρέδωσαν οι άγιοι Πατέρες των Επτά Αγίων ΟικουμενικώνΣυνόδων της Αγίας Εκκλησίας μας.
3

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
nic1238 liked this
mariakap liked this
mariakap liked this
nic1238 liked this
Xenios Efthimiou liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->