Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PS I LOVE YOU

PS I LOVE YOU

Ratings: (0)|Views: 115 |Likes:
Published by Duc Vu

More info:

Published by: Duc Vu on Apr 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

 
 
PS I LOVE YOU _Cecelia Ahern
 anh yêu em !..
 
P.S I LOVE YOU - Cecelia Ahern
 
Chng 1:
 Holly áp chic áo len vào lòng. Nhng hi c li ùa v theo mùi hng quen thuc.Mt ni bun vô hn, mt ni au sâu thm khin tim cô nng tru. Cô hong s. Ngôi nhà yên ng quá! Trong nhà, ch có ting kêu ong ong phát ra t chic t lnhvà ting tích tc kim ng h chm rãi gõ nhp thi gian.Gerry ã ra i và mãi mãi không bao gi tr li. iu ó là s tht. Cô s không cònc lun tay vào mái tóc mm mi ca anh, không còn c cùng anh nói cihnh phúc trong nhng bui ti m cúng, không còn c anh v v sau mt ngàylàm vic vt v, không còn c k cn bên anh mi êm dài, không còn c ngheanh ht hi khin cô tnh gic mi sm mai, không còn phi nnh nhau chuyn ttin trc khi lên ging« Tt c ch còn là hoài nim.H tng có mt c mun rt n gin: c  bên nhau cho n ht cuc i này.Bt c ai quen bit Holly và Gerry u ng h cho mi tình ca h, bi anh và cô làhai ngi bn thân thit, là cp tình nhân p ôi và là ôi tri k ã c vn mnhgn kt. Nhng my ai ng c rng nh mnh ôi lúc li quá kht khe và khôngchiu theo lòng ngi.Sau vài ngày b au u, và mt bt u m dn, Gerry ng gp bác s vì s thúcgic ca Holly. C hai u ngh chng au u này là do cng thng hay mt mi
 
gây nên mà thôi. Nhng không. Chuyn không n gin nh th. Mt khi u angln dn trong não Gerry.*Holly vi tay gt cn nc bn v sinh, cô run lên vì cái lnh toát ra t sàn nhà và cng vng  khi b ngã. Gerry ã ra i   tui 30. Khi cn bnh bc vào giaion trm trng nht, anh vn can m ùa rng, có l anh không nên sng mt cucsng quá lành mnh nh th, ít nht thì cng phi tn hng thêm thú vui ³phàmtc´ ca cuc i này« Dù anh ci ln khi nói iu ó, cô vn có th nhìn thy shi tic trong mt anh. Anh hi tic v nhng iu mà trc ây ã không bao gi anh ngh là s dành thi gian  làm, hi tic là ã cha n c ht nhng ni anhmun n, và bun vì không còn c bun vui vi nhng tri nghim ang còn   phía trc cuc i.Trong Gerry, không còn ni s hãi ca mt con ngi bình thng khi nm thángqua i. c già i vi thi gian bng chc tr thành iu mà Gerry mun ánh itt c  có c. C Holly và Gerry u không bao gi ngh rng tui già khôngnhng là mt thành tu mà còn là mt thách thc ± mt thách thc mà c hai ukhông mun ngh n, không mun nhc n« Cho n ngày hôm nay«Holly ln bc i t gian phòng này sang gian phòng khác trong cn thn thc. Nhng git nc mt c tuôn chy, ln dài trên má, tràn qua môi, vào ming cô.Mn ng. êm vô tn. Không ni nào trong ngôi nhà này cho cô cm giác c ômp hay v v. Ch có im lng bao trùm. Chic trng k vi cánh tay to unh dangrng mi hôm nào c cô và Gerry còn ùa gin trên ó, gi ây cng th  vi cô.³Gerry s không vui khi bit mình th này´, Holly lm bm. Cô c ly li tinh thn,hít mt hi tht sâu, và gng không cho nc mt chy ra na. ³Không. Gerry skhông vui khi bit mình bun nh th´.ôi mt to en tròn ca Holly li sng húp lên vì ã khóc sut êm qua. Cng nh bao nhiêu êm trc, gn sáng cô mi có th chp chn thip i. Mi sáng thc dy,cô u phát hin ra mình ang nm  âu ó trong mt t th không chút thoi mái,và sáng nay là trên chic trng k. Chuông in thoi réo inh i làm cô choàng tnhgic. Hn là m hoc mt ngi bn nào ó gi n an i cô. Trong trng thái m m màng màng, cô loay hoay lc tung mi ngóc ngách trong nhà  tìm chic inthoi. Dng nh trong tâm thc, cô còn mong mình s tìm thy c mt iu gìkhác na.- Alô! ± ging cô khn c và yu t trong in thoi. ã lâu, cô không còn  ý tivic mình phi c t ra mnh m na. Ngi thng yêu nht i ca cô ã ra imãi mãi. Và không gì trên th gian này có th lp y khong trng mênh mông ótrong tim cô.- , m xin li con gái yêu, có phi m ã làm còn thc gic? ± Ging m cô t ra lolng. Mi sáng, m Holly u gi cho cô  xem cô có c bình an sau mt êmdài y mng m hay không. Bà không c y¶ ánh thc con gái dy, nhng li nhnhõm khi nghe Holly tr li in thoi ca mình.- Không, con ng ngon lm, không sao âu m.
 
Vn luôn là mt câu tr li nh th.- B con và Declan ã ra ngoài ri, và m ngh n con, con gái yêu !Bng dng, ging nói y cm thông và du ngt ca m làm Holly mun khóc. Côcó th hình dung gng mt phúc hu ca m, ôi hàng chân mày gn gàng và vngtrán y nhng vt nhn. Nhng iu ó li không làm cô thy nguôi ngoai. Rõ ràngh ang lo lng cho cô,l ra h không cn phi th. áng l mi th c nên din ranh bình thng. áng l Gerry vn  ây bên cnh cô, trn mt chc cô ci khim cô c càu nhàu mãi vi cô mt chuyn trong in thoi. Nhng lúc nh th,Holly thng chuyn ng nghe cho Gerry vì không nhn c nhng tràng cikhúc khích. Ri anh s tán gu vi m cô mt chút và gi v nh không nhìn thycô ang nhy nhót quanh ging«Cô m à m  trong sut cuc chuyên trò vi m dù rng chng nghe c bà nói gì.- Hôm nay là mt ngày p tri, Holly. S rt tt nu con ra ngoài i do mt chút.Hãy ra ngoài  hít th không khí trong lành, con .- Vâng, con cng ngh vy.Cng li là nhng li khuyên nh th! Không khí trong lành, dng nh ai cngngh ó là phng thuc duy nht cho tt c nhng gì cô ang phi tri qua.- Hay là  m ghé qua ch con ri hai m con mình i âu ó, con nhé?- Thôi khi i m. Con vn n mà.C hai im lng.- À« vy thôi c ri« con c gi cho m nu con i ý nhé. Hôm nay m ri cngày y.- Vâng, cm n m.C hai li cùng im lng.- Vy nhé« Con nh gi gìn sc khe, con gái.- Vâng, con nh ri. ± Holly ngh chc mình s phi i s in thoi nu c phi trli in thoi ca m sut th này.- , Holly, tí na thì m quên mt. Cái phong th y vn còn  ây, th ca con y.Con nh không, cái phong th mà m nói vi con lúc trc y. M  nó trên bàntrong nhà bp. Chc là con cng mun xem qua phi không? Lá th này ã  âynhiu tun ri, m ngh có v nh nó là mt lá th quan trng.- Chc không có gì c âu, m . Có l ó ch là mt cái thip chia bun mà thôi.- Không, m không ngh vy âu, con gái. Trên lá th có ghi rt rõ là gi cho con và phía trên là« À« thôi, con i máy mt chút,  m xem nào«ng nghe phía bên kia c t xung ánh cp, Holly nghe rõ ting bc chân i,ting chic gh rít do c xát vào sàn nhà, ting bc chân rõ dn, sau cùng là tingngi nhc ng nghe«- Con vn còn ang  ó ch?- Vâng!- ây, ngay trên u bc th là dòng ch ³Bn lit kê´. Có l là th t công ty, haylà cái gì y« M cng không bit na, con gái ! Có l con nên«

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->