Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geleidelijnen en Attentiemarkeringen Voor Visueel Gehandicapten

Geleidelijnen en Attentiemarkeringen Voor Visueel Gehandicapten

Ratings: (0)|Views: 310|Likes:
Published by Vormtaal
1

Geleidelijnen en attentiemarkeringen voor visueel gehandicapten
Door: Ing. A.J. (Ton) Grahmbeek Voor informatie en foto’s zie ook www.tglining.nl

Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Inleiding De gebruikelijke wijze van onderzoek Ons onderzoek Ervaringen in het buitenland Hoe visueel gehandicapten zich oriënteren in openbare ruimten Concentratievermogen Aan welke voorzieningen bestaat behoefte? Onze zintuigen en de wijze van gebruik Wat maakt een voorziening tot een goede voorzie
1

Geleidelijnen en attentiemarkeringen voor visueel gehandicapten
Door: Ing. A.J. (Ton) Grahmbeek Voor informatie en foto’s zie ook www.tglining.nl

Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Inleiding De gebruikelijke wijze van onderzoek Ons onderzoek Ervaringen in het buitenland Hoe visueel gehandicapten zich oriënteren in openbare ruimten Concentratievermogen Aan welke voorzieningen bestaat behoefte? Onze zintuigen en de wijze van gebruik Wat maakt een voorziening tot een goede voorzie

More info:

Published by: Vormtaal on Apr 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2013

pdf

text

original

 
11
Geleidelijnen en attentiemarkeringen voor visueel gehandicapten
Door: Ing. A.J. (Ton) Grahmbeek Voor informatie en foto’s zie ook www.tglining.nl 
Inhoud
Pag1 Inleiding 22 De gebruikelijke wijze van onderzoek 43 Ons onderzoek 44 Ervaringen in het buitenland 55 Hoe visueel gehandicapten zich oriënteren in openbare ruimten 66 Concentratievermogen 77 Aan welke voorzieningen bestaat behoefte? 88 Onze zintuigen en de wijze van gebruik 89 Wat maakt een voorziening tot een goede voorziening? 1210 Onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam 1311 Functionele eisen aan voorzieningen 1412 Uitwerking uitvoering op basis van de vereiste zekerheden 1513 De mening in andere landen 2214 Kosten voorzieningen 2215 Specifieke omstandigheden 2216 Waar moeten geleidelijnen aangebracht worden? 2517 Ten slotte 25
 
22
1. Inleiding
Ieder van ons kent ze wel, de ribbel-geleidelijnen en waarschuwingsmarkeringen bijoversteekplaatsen, op perrons of in andere openbare ruimten. Blinden en slechtziendenmaken er dankbaar gebruik van, bij het vinden van hun weg.Veel minder bekend is het echter, dat deze voorzieningen vaak enorm verschillen inuitvoering. Er is weinig sprake van standaardisatie.Ook in het buitenland wordt dit soort voorzieningen toegepast, zij het wat minder frequentdan in Nederland. Evenals hier, zien we ook daar grote verschillen in uitvoering.Het zal duidelijk zijn dat eenduidige uitvoering een eerste vereiste is. De doelgroep vanblinden en slechtzienden, die ongeveer drie tot vier procent uitmaakt van de mensheid, heeftgrote behoefte aan internationale standaardisatie.Ook voor hen is het
“onafhankelijk gaan en staan waar men wil en op elk moment dat men dat wil”,
een elementaire levensbehoefte.
Meer dan tien jaar geleden kregen we het verzoek van een openbaarvervoer organisatie ende voorloper van de huidige Nederlandse organisatie voor visueel gehandicapten, ons tewillen verdiepen in dit onderwerp. Zij wensten te komen tot optimale uitvoering en vergaandestandaardisatie van de voorzieningen. De uitvoering diende zowel binnen als buitentoepasbaar te zijn. Gedacht werd daarbij vooral aan stationshallen, perrons, trottoirs enopenbare gebouwen.Wij dachten aanvankelijk dat de behoeften eenvoudig te peilen zouden zijn, door daar directde mening van visueel gehandicapten over te vragen. Niets bleek minder waar.In diverse landen hebben wij uitgebreid gesproken met visueel gehandicapten en met hunbelangenorganisaties. We hebben hen gevraagd welke
kenmerken
aan voorzieningen
enwelke
soorten
van
 
voorzieningen
 
gewenst zouden zijn.De meningen bleken zeer verdeeld. Dit laatste kan naar onze mening een verklaring zijnvoor het feit dat de voorzieningen zo van elkaar verschillen.Wereldwijd zijn er vele wetenschappelijke onderzoeken over het onderwerp verricht maar deresultaten zijn nog steeds verre van eenduidig.Ook een door TNO “Menskunde” in 1998 uitgevoerd onderzoek gaf geen volledigeduidelijkheid. Tijdens dat onderzoek kwamen al tegenstrijdige opvattingen naar voren en devoorstellen die gedaan werden, waren verre van eenduidig en dikwijls technisch moeilijkrealiseerbaar. Zoals zo vaak bij dit soort onderzoeken, was ook toen de conclusie, ‘dat nader onderzoek gewenst zou zijn’.Gevolg van dit alles is dat er momenteel richtlijnen gehanteerd worden die veel ruimte latenvoor eigen interpretatie. Er worden nog regelmatig voorzieningen aangebracht die niet- of nauwelijks functioneel genoemd kunnen worden. Soms ontstaan er zelfs situaties waardoor men eerder in gevaar gebracht wordt dan dat men er door geholpen wordt.
 
“TG Lining”, (het bedrijfje dat in die jaren door ons opgericht werd) stelde zich van meet af aan de vraag welke factoren een rol spelen bij het klaarblijkelijk niet kunnen komen tot eeneensluidend oordeel met betrekking tot de
uitvoering 
en de
soort 
van de voorzieningen.Wij constateerden dat ontwerpers voor openbare ruimten er bijna altijd vanuit gaan dat ieder zijn zintuigen op een normale wijze kan gebruiken. Het is nog lang niet vanzelfsprekend, datmen rekening houdt met visueel gehandicapten. Pas wanneer belangenorganisaties of overheidsinstanties hen daar op wijzen, zullen zij schoorvoetend ‘een concessie doen’ en het
 
33
ontwerp een beetje willen aanpassen. Als aanbevelingen van belangenorganisaties of overheden daarbij dan verschillend zijn, is dat uiteraard funest voor de acceptatie.De EU-commissie “Facilitair” in Brussel, vroeg ons onze zienswijze in een lezing duidelijk tewillen maken. Men had producten en publicaties van ons gezien en men was van mening dathet zinloos zou zijn advies te vragen aan belangenorganisaties. “Ieder heeft daar toch weer een eigen opvatting over”.Wij hebben voor de EU commissie onze inzichten op een rijtje gezet en aangegeven waaromwij van mening zijn dat een veel pragmatischer benadering van de problemen de voorkeur verdient.Naast de EU commissie, hebben ook producenten van ribbeltegels voor geleidelijnen enattentiemarkeringen de ervaring, dat de opvattingen en eisen enorm verschillen. Er zijn geengelijkluidende eisen en dus: “maken wij gewoon wat zij vragen”.Wij zijn ook geen producenten tegengekomen die serieus aandacht besteden aan debruikbaarheid van de door hen geproduceerde voorzieningen. De eisen vanoverheidsinstanties met betrekking tot duurzaamheid en prijs spelen voor hen een veelbelangrijker rol.Getracht is dit verslag voor een zo groot mogelijke groep geïnteresseerden toegankelijk telaten zijn, in het bijzonder voor de doelgroep zelf.We hebben zoveel mogelijk voorbeelden uit de dagelijkse praktijk gebruikt om langewetenschappelijke verhandelingen te vermijden. Ook schetsen, grafieken en diagrammenhebben we vermeden. Onze opvattingen zijn tekstueel weergegeven en gerelateerd aan dedagelijkse praktijk. Wij hopen dat ieder onze argumenten daardoor zal ‘herkennen’ en datvooral visueel gehandicapten het kritisch zullen willen becommentariëren. Juist de reactiesuit deze groep zijn voor ons van veel belang gebleken.***********

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
L_Wijsman liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->