Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Interviu Cu Biologul Bruce Lipton

Interviu Cu Biologul Bruce Lipton

Ratings: (0)|Views: 13,039|Likes:
Published by Muresanu Cristian
Interviu cu profesorul Bruce Lipton, realizat pe e-mail, publicat in cartea mea "Biotransformari sub influenta psihicului", pe care o puteti achiziona de la autor sau de pe site http://www.divin.ro/?53t4l&subdetalii=Cuprins&v7f2k=3666
Interviu cu profesorul Bruce Lipton, realizat pe e-mail, publicat in cartea mea "Biotransformari sub influenta psihicului", pe care o puteti achiziona de la autor sau de pe site http://www.divin.ro/?53t4l&subdetalii=Cuprins&v7f2k=3666

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Muresanu Cristian on Apr 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
IINNTTEERRVVIIUUCCUUBBIIOOLLOOGGUULLBBRRUUCCEELLIIPPTTOONN
22..1155..11IINNTTRROODDUUCCEERREE
Voi prezenta traducerea
ş
i adaptarea integral
ă
a interviului recep
ţ
ionat pe e-mail la 24 octombrie 2008, în format audio, împreun
ă
cu textul scris din prezentarea mesajului. Expunerea sa având durata de 73 minute, va fi inclus
ă
 
ş
i pe un DVD anexatacestei c
ă
ţ
i, al
ă
turi de alte materiale interesante
2
.
EXTRAS DIN CORESPONDEN
ŢĂ
E-MAIL
Drag
ă
Cristian, Îmi pare r 
ă
u pentru întârzierea foarte mare cu care î 
ţ
i r 
ă
spund. Nu mi-am dat seama cât de mult timp îmi ocup
ă
chestiuniledin via
ţ
a profesional
ă
. Pe m
ă
sur 
ă
ce omenirea se îndreapt
ă
spre dezordine, au ap
ă
rut tot mai multe cereri legate de noileperspective de evolu
ţ
ie personal
ă
. Acest fapt m-a legat de numeroase angajamente
ş
i articole pe care a trebuit s
ă
le finalizez.Mult timp am fost plecat în c
ă
l
ă
torii de ordin profesional
ş
i în plus a trebuit s
ă
îmi transcriu cartea mea „Evolu
ţ
ia Spontan
ă
”,editat
ă
doar în format audio.
Ţ
i-am expediat o copie într-un colet.
Ţ
i-am preg
ă
tit
ş
i mult a
ş
teptatul interviu, tot în format audio. Sper c
ă
aceast
ă
prezentare de 73 minute va r 
ă
spundecerin
ţ
elor tale. Este foarte dificil s
ă
promovezi aceste idei c
ă
tre public, dar omenirea se afl
ă
în cursul unei schimb
ă
ri importante
ş
imulte din
ideile tale vor sta la baza gândirii ( 
ş
tiin
ţ 
ifice n.t.) din viitorul apropiat 
. Citez din textul original:
and many of your ideaswill become mainstream thinking in the near future
.Cu prietenie, Bruce Lipton
22..1155..22FFIIZZIICCAACCUUAANNTTIICC
ĂĂ
 
ŞŞ
IICCRREEAA
ŢŢ
IIAA
 Înainte de a trece la întreb
ă
rile propriu-zise, am nevoie s
ă
î 
ţ
i spun câteva lucruri despre modul în care mintea
ş
i con
ş
tiin
ţ
ainterfereaz
ă
 
ş
i se conecteaz
ă
cu lumea în care tr 
ă
im. Noi
ş
tim deja faptul c
ă
mintea are influen
ţă
asupra corpului
ş
i a
ş
putea s
ă
-
ţ
i vorbesc despre chimie, molecule
ş
i mecanismele prin care mintea modific
ă
func
ţ
iile creierului
ş
i cum anume acestea setransfer 
ă
corpului fizic, neuronilor, glandelor 
ş
i productivit
ăţ
ii hormonale, pentru a-
ţ
i face o idee asupra modului în care minteapoate modifica biologia prin intermediul mecanismelor din creier.Dar exist
ă
o idee fundamental
ă
, mult mai important
ă
decât natura originii min
ţ
ii, iar aceasta ne este oferit
ă
de fizicacuantic
ă
. În vechea fizic
ă
, cea newtonian
ă
, totul se credea a fi un experiment pur obiectiv. Asta însemna c
ă
pot m
ă
suraparametrul „A”
ş
i parametrul „B”
ş
i pot preciza interac
ţ
iunea dintre ele, de fiecare dat
ă
rezultatul fiind acela
ş
i. Fizica newtonian
ă
este supranumit
ă
determinist
ă
, deoarece po
ţ
i determina rezultatul unui anumit eveniment, dac
ă
cuno
ş
ti suficient de bine etapele
ş
i reac
ţ
iile care au loc.Dar în acele etape
ş
i reac
ţ
ii nu s-a introdus efectul
observatorului 
sau al
experimentatorului 
care le influen
ţ
eaz
ă
. Atuncicând a ap
ă
rut fizica cuantic
ă
prin anii 1920
ş
i fizicienii au acceptat-o ca pe un mod de via
ţă
, ei au avut nevoie de o nou
ă
 în
ţ
elegere a rolului vie
ţ
ii. Ei au în
ţ
eles faptul c
ă
 
experimentatorul 
, care creeaz
ă
experimentul, influen
ţ
eaz
ă
rezultatulexperimentului. De exemplu, atunci când se studiaz
ă
particulele, ele au un comportament atât material (prin prezen
ţ
a masei) cât
ş
i energetic. Acest comportament are la baz
ă
 
credin
ţ 
a
în prezen
ţ
a observatorului, deoarece atunci când el î 
ş
i manifest
ă
dorin
ţ
a(
ş
i credin
ţ
a) s
ă
creeze un experiment prin care s
ă
eviden
ţ
ieze prezen
ţ
a particulei ca
ş
i und
ă
, atunci rezultatul este un spectru dedifrac
ţ
ie, iar dac
ă
observatorul î 
ş
i manifest
ă
dorin
ţ
a (
ş
i credin
ţ
a) s
ă
demonstreze c
ă
e o particul
ă
, atunci rezultatul este prezen
ţ
afactorilor care indic
ă
o particul
ă
material
ă
.Ideea era c
ă
 
observatorul 
observ
ă
 
ş
i mai ales creeaz
ă
realitatea. Aceast
ă
idee este foarte profund
ă
, deoarece se spunec
ă
„via
ţ
a e un experiment” iar tu e
ş
ti experimentatorul
ş
i prin urmare tu e
ş
ti în acela
ş
i timp
ş
i observatorul acestuia. Conformfizicii cuantice, tu e
ş
ti cel care influen
ţ
ezi
ş
i modifici via
ţ
a din mediul care te înconjoar 
ă
(nu doar corpul t
ă
u, ci
ş
i ceea ce este înexterior). Astfel, gândurile tale nu sunt captive în mintea ta ca într-un container, ci ele influen
ţ
eaz
ă
tot ceea ce ne înconjoar 
ă
.Aceasta este natura fizicii cuantice. Desigur, sun
ă
frumos faptul c
ă
gândurile sunt implicate în crearea realit
ăţ
ii, dar ele nu suntproprietatea noastr 
ă
direct
ă
. Iar dac
ă
acest lucru e adev
ă
rat, atunci gândurile, atitudinile
ş
i credin
ţ
ele noastre influen
ţ
eaz
ă
totceea ce ne înconjoar 
ă
.Ei bine, fizica cuantic
ă
prezenta toate acestea în 1920, dar problema era c
ă
oamenii de
ş
tiin
ţă
aveau dificultate în a leaplica în propria lor via
ţă
, a
ş
a c
ă
s-a luat o decizie arbitrar 
ă
 
ş
i (fizicienii) au spus:
 „fizica cuantic 
ă
func 
ţ 
ioneaz 
ă
numai la nivel atomic” 
. În felul acesta ei î 
ş
i puteau vedea „lini
ş
ti
ţ
i” mai departe de via
ţ
a lor, deoarece fizica cuantic
ă
se aplic
ă
particulelor 
ş
i nuoamenilor. Iar asta le f 
ă
cea via
ţ
a mult mai … „u
ş
oar 
ă
”. Problema este c
ă
pur 
ş
i simplu nu e adev
ă
rat!Mecanica cuantic
ă
(fizica cuantic
ă
) se aplic
ă
la toate nivelele Universului. Marele cosmolog Stephen Hawking a publicatun articol în anul 2006, împreun
ă
cu dr. Herzog, despre fizica superstringurilor 
ş
i cosmologie. În acel articol a formulat, f 
ă
ă
nicioezitare, faptul c
ă
desf 
ăş
urarea cosmosului este influen
ţ
at
ă
de con
ş
tiin
ţ
a uman
ă
. Deci, avem o nou
ă
în
ţ
elegere de la fizicacuantic
ă
 
ş
i anume: gândurile influen
ţ
eaz
ă
lucrurile care se manifest
ă
în Câmp.David Bohm, un fizician renumit a postulat ideea c
ă
Universul exist
ă
ca stare energetic
ă
. Totul nu e altceva decât energie
ş
i poten
ţ
ial. El anumit aceasta Ordinea Implicit
ă
, afirmând faptul c
ă
atunci când oamenii folosesc con
ş
tiin
ţ
a
ş
i mintea, ei produc operturbare în câmp
ş
i energia pur 
ă
se transform
ă
sau colapseaz
ă
în particule. Deci ceea ce spunea el, este c
ă
lumea fizic
ă
, esteguvernat
ă
de Ordinea Explicit
ă
, o lume care
devine real 
ă
atunci când poten
ţ
ialele de energie
(sau Ordinea Implicit 
ă
– n.t.)
colapseaz
ă
în particule sub influen
ţ
a gândurilor 
ş
i a con
ş
tiin
ţ
ei.Dac
ă
ne apropiem acum de principiile care stau la baza legilor fizicii cuantice, dumneavoastr 
ă
sunte
ţ
i o parte a unuiexperiment numit Via
ţă
. Sunte
ţ
i în acela
ş
i timp un observator, dar 
ş
i un creator. Marea întrebare este cât de mult din aceste
 
principii le de
ţ
ine
ţ
i în via
ţă
? Ei bine, în 1920, fizicienii nu de
ţ
ineau nici unul din ele. A
ş
a c
ă
au dat vina pe atomi, fugind de ei în
ş
i
ş
i prin afirma
ţ
ia:
toate acestea se aplic 
ă
numai atomilor.
Aceasta e cea mai convenabil
ă
afirma
ţ
ie pentru foarte mul
ţ
i oameni în prezent. În articolul ata
ş
at în e-mail, denumit „Universul mental“, biofizicienii au afirmat:
fizica Universului se bazeaz 
ă
pe con
ş
tiin
ţă
. Acesta e un Univers mental pe care noi îl cre
ă
m
.
Ş
i cum spuneam, mul
ţ
i oameni nu pot s
ă
ajung
ă
atât de departe, dar asta nu înseamn
ă
c
ă
nu e real. Dac
ă
tu î 
ţ
i focalizezi via
ţ
a
ş
i inten
ţ
iile asupra manifest
ă
rilor, atunci
po
ţ 
controla legile Universului
ş
i cusiguran
ţă
vei putea face asta.
22..1155..33SSIISSTTEEMMUULLFFAALLSSEELLOORRCCRREEDDIINN
ŢŢ
EE
Sunt mul
ţ
i oameni, precum yoghinii, care pot crea materie din nimic, dar sunt multe situa
ţ
ii în care alter 
ă
m structuramateriei din lumea în care tr 
ă
im. Mul
ţ
i vor gândi ceva de genul:
asta nu poate fi real 
. Ei nu vor s
ă
cread
ă
a
ş
a ceva iar motivuleste acela c
ă
, pentru a accepta a
ş
a ceva, e nevoie s
ă
schimbi modul în care tr 
ă
ie
ş
ti. Ar trebui s
ă
recuno
ş
ti faptul c
ă
dac
ă
tu e
ş
ticreator al unei realit
ăţ
i pe care o de
ţ
ii, atunci e
ş
ti
ş
i
responsabil 
 
de lucrurile pe care le aduci la realitate.Foarte mul
ţ
i oameni nu au
ş
i nici nu vor s
ă
aibe vreo responsabilitate. A
ş
a c
ă
atunci când încerci s
ă
le poveste
ş
ti celor din jur, chiar oamenilor de
ş
tiin
ţă
, faptul c
ă
noi creem aceast
ă
realitate prin intermediul con
ş
tiin
ţ
ei, ei vor spune din start NU. Acestae r 
ă
spunsul unor oameni comozi care vor s
ă
î 
ş
i tr 
ă
iasc
ă
via
ţ
a f 
ă
ă
s
ă
fie responsabili de faptul c
ă
ei contribuie la crearea realit
ăţ
ii în care tr 
ă
iesc.Aceasta a fost o scurt
ă
introducere pentru a te preveni asupra unor aspecte înainte de a trece la întreb
ă
rile propriu-zise.A
ş
adar, cititorul trebuie s
ă
ă
spund
ă
la întrebarea: de cât de mult adev
ă
r dore
ş
te el s
ă
aibe parte în via
ţă
? Cel mai teribil adev
ă
este acela c
ă
dumneavoastr 
ă
crea
ţ
i realitatea în care tr 
ă
i
ţ
i.Dar dac
ă
dumneavoastr 
ă
ve
ţ
i spune c
ă
nu crea
ţ
i decât lucruri foarte m
ă
runte, pe care le prinde
ţ
i cu mâna
ş
i le muta
ţ
i dintr-o parte în alta, este doar o afirma
ţ
ie,…
ş
i într-un anumit context este adev
ă
rat
ă
, dar al
ţ
i oameni au o cu totul alt
ă
capacitate deexperimentare
ş
i crea
ţ
ie. În momentul în care
ş
tii
c
ă
ai aceast
ă
capacitate tu devii foarte puternic, deoarece devii con
ş
tient demodul în care o po
ţ
i influen
ţ
a. Dac
ă
pretinde
ţ
i c
ă
nu sunte
ţ
i implica
ţ
i în niciun act de crea
ţ
ie, atunci înseamn
ă
c
ă
trebuie s
ă
accepta
ţ
i faptul c
ă
sunte
ţ
i o victim
ă
, deoarece
altcineva
a creat un anumit lucru. Dar fizica cuantic
ă
ne spune c
ă
nu exist
ă
victime. Noi to
ţ
i particip
ă
m la crearea realit
ăţ
ii
ş
i a lumii.Chestiunea e urm
ă
toarea: dac
ă
pute
ţ
i crea lumea atunci de ce nu pute
ţ
i face miracole? Aici apare problema,
ş
i anumedumneavoastr 
ă
nu sunte
ţ
i singurul care creeaz
ă
ceva în acest moment, ci mul
ţ
i al
ţ
i oameni î 
ş
i creeaz
ă
realitatea în acela
ş
i timp.Dac
ă
to
ţ
i ceilal
ţ
i, marea majoritate, cred în exact acela
ş
i lucru, atunci ei creeaz
ă
mai întîi un Câmp de energie pe care se vasus
ţ
ine viitoarea form
ă
de realitate, ce va deveni realitate.Dac
ă
tu încerci s
ă
crezi c
ă
e
ş
ti capabil de cu totul altceva decât restul lumii, atunci apar probleme, deoarece câmpul t
ă
ude energie nu e la fel de puternic
ş
i intens ca al celorlal
ţ
i. A
ş
a c
ă
ceea ce mi-ai povestit despre lucrul pe care l-ai aplicat asuprata
ş
i ai în localitatea ta o mul
ţ
ime de oameni care nu cred în a
ş
a ceva, atunci ai avut nevoie de o energie
(n.r. mental 
ă
 )
colosal
ă
,mai mare decât cea a tuturor celorlal
ţ
i la un loc, pentru a aduce o anumit
ă
form
ă
de realitate în fiin
ţ
a ta.Toate aceste manifest
ă
ri se produc în func
ţ
ie de energiile vehiculate, deoarece vorbim aici de intensit
ăţ
i
ş
i magnitudini, nudoar de simple teorii. Intensit
ăţ
ile credin
ţ
elor fiec
ă
ruia sunt cuantificabile prin intermediul energiei câmpului creat. Prin urmare, cucât sunt mai mul
ţ
i oameni care cred în acela
ş
i lucru (oricare ar fi el), cu atât mai puternic va fi
ş
i câmpul. Dar dac
ă
sunt pu
ţ
inioameni care cred sau doresc s
ă
î 
ş
i aduc
ă
în via
ţ
a lor o asemenea experien
ţă
, cu atât mai slab va fi
ş
i câmpul de manifestare.Cu alte cuvinte, dac
ă
o minoritate poate afirma
ş
i ar 
ă
ta celorlal
ţ
i c
ă
î 
ş
i pot crea propria lor realitate, dar restul lumii nu crede îna
ş
a ceva, atunci acea minoritate are dificult
ăţ
i foarte mari în a-
ş
i atinge scopul.De
ş
i eu nu am fost crescut în religia cre
ş
tin
ă
, a
ş
vrea s
ă
abordez pu
ţ
in chestiunea miracolelor manifestate de Isus. El acreat pur 
ş
i simplu toate acele lucruri despre care se spune c
ă
le-a creat. El a f 
ă
cut acele miracole prin crea
ţ
ie. Dar întrebareaeste: cum a fost posibil? Ei bine, în acele vremuri, când oamenii credeau în El ca fiind un Creator, atunci to
ţ
i credeau în unul
ş
iacela
ş
i lucru. A
ş
a c
ă
ei ofereau puterea lor lui Isus
ş
i spuneau creeaz
ă
tu pentru ca noi s
ă
putem crede
ş
i s
ă
fim de acord.A
ş
a c
ă
to
ţ
i erau în aceea
ş
i linie, to
ţ
i credeau în faptul c
ă
El putea face miracole
ş
i bineîn
ţ
eles El le f 
ă
cea. Dar lucrulinteresant pe care îl mai prezint
ă
Biblia este acela c
ă
exista un singur loc în care Isus nu putea face miracole. Este vorba deora
ş
ul s
ă
u natal. Atunci când s-a întors acolo, a încercat s
ă
realizeze un miracol, dar localnicii îl cuno
ş
teau, în mintea lor el fiinddoar fiul unui dulgher,
ş
i nu puteau crede c
ă
ar putea face miracole. Problema este c
ă
atunci când o mul
ţ
ime de oameni într-unora
ş
NU CRED c
ă
cineva anume poate face miracole, atunci s-a aflat c
ă
Isus nu a putut face niciun miracol în ora
ş
ul s
ă
u natal.Tu, într-un anume fel, vrei sa aduci un miracol la realitate, a
ş
a c
ă
tu
po
ţ
i
crea miracole, dar problema este c
ă
, atunci cânde
ş
ti înconjurat de oameni care nu pot crede în ceea ce faci tu, este foarte greu s
ă
realizezi ceva.
Ş
i ce a f 
ă
cut Isus? A mers prinlocurile unde majoritatea oamenilor CREDEAU c
ă
El poate face miracole. NOI CREEM LUMEA ÎN CARE TR
Ă
IM.Problema cu manifestarea unei anumite realit
ăţ
i este cât de mul
ţ
i oameni sunt de acord cu ceea ce faci. Iar urm
ă
toareachestiune este legat
ă
de gândurile pe care le folose
ş
ti la baza tuturor credin
ţ
elor pe care le manife
ş
ti: credin
ţ
ele tale te potvindeca, te pot reînnoi,
ş
i po
ţ
i face toate miracolele pe care le-a f 
ă
cut Isus
ş
i chiar mai mult de atât. A
ş
a c
ă
aici intervine aspectulspiritual al problemei. Fizica cuantic
ă
a venit cu aceast
ă
problem
ă
 
ş
i a spus c
ă
observatorul, experimentatorul, cel caremanifest
ă
experimentul, îl creeaz
ă
în acea lume.Deci practic, ceea ce faci tu Cristian este c
ă
vrei s
ă
demonstrezi c
ă
aceste lucruri sunt cu adev
ă
rat posibile, dar în acela
ş
itimp trebuie s
ă
recuno
ş
ti faptul c
ă
restul oamenilor au mari dificult
ăţ
i în a fi de acord
ş
i a crede în ceea ce faci, deoarece atacisistemul lor de credin
ţ
e. Drept r 
ă
spuns din partea lor, va fi o respingere a sistemului t
ă
u de credin
ţ
e
ş
i de aceea a fost extrem degreu pentru tine s
ă
atingi aceast
ă
manifestare, a
ş
a dup
ă
cum mi-ai spus într-unul din e-mail-uri: „
am avut nevoie de 14 ani doar ca s
ă
ajung acolo”.
Motivul a fost c
ă
tu ai acumulat mult
ă
energie, asemenea unui maestru de Qi-Gong, pentru a ajunge la unnivel critic, unde acea energie putea fi folosit
ă
pentru a realiza manifestarea a ceea ce
ţ
i-ai propus
ş
i chiar ai reu
ş
it aceasta.
 
Dar acum te întreb: ai avea suficient
ă
energie s
ă
îi aduci
ş
i pe cei din apropierea ta la nivelul la care ai ajuns tu? Ei bine,asta e mult mai greu. Ca
ş
i concluzie, la cele afirmate pân
ă
acum a
ş
dori ca tu
ş
i cititorii t
ă
i s
ă
în
ţ
eleag
ă
urm
ă
torul lucru foarteimportant:
Dumneavoastr 
ă
crea
ţ 
i realitatea
ş
i lumea înconjur 
ă
toare precum
ş
i biologia din organismul propriu 
.
R
ă
spunsurile pe care
ţ
i le voi oferi la întreb
ă
rile propriu-zise se bazeaz
ă
foarte mult pe aceast
ă
idee, deoarece primul nivelde crea
ţ
ie este mintea
ş
i con
ş
tiin
ţ
a. Rolul nostru este de a-i aduce pe to
ţ
i oamenii la acelea
ş
i valori spirituale
ş
i de credin
ţ
e,deoarece numai dac
ă
vom ac
ţ
iona colectiv vom putea crea orice.
Not
ă
:
Reiterez faptul c
ă
fizica cuantic
ă
nu a afirmat sub nici o form
ă
c
ă
noi creem o realitate foarte concret
ă
 
ş
iperceptibil
ă
. În cel mai bun caz, ne-am putea gândi la faptul c
ă
gândurile
ş
i ac
ţ
iunile noastre modific
ă
structura
ş
i func
ţ
ionareabiologiei, dar nu datorit
ă
fizicii cuantice ci a unor interac
ţ
iuni de alt
ă
natur 
ă
care au la baz
ă
principiul observatorului folosit
ş
i înfizica cuantic
ă
.
22..1155..44SSUUBBIIEECCTTUULL11 –TTRRAANNSSMMUUTTAA
ŢŢ
IIAABBIIOOLLOOGGIICC
ĂĂ
Kervran a studiat transmuta
ţ 
iile biologice la plante, animale
ş
i om afirmând c 
ă
sunt fenomene naturale. Sunt oare celulele capabile s
ă
transmute elemente? Dac 
ă
da, crede
ţ 
i c 
ă
mintea uman
ă
poate ajuta sau împiedica acest proces prin gânduri armonioase sau dizarmonioase?Poate ea s
ă
modifice, altereze, distruge sau chiar reface celulele vii?
Dr. Bruce Lipton:
Louis Kervran a realizat experimente fascinante, prin intermediul c
ă
rora a dovedit c
ă
celulele suntcapabile s
ă
transmute elementele. Plantele au cele mai uimitoare capacit
ăţ
i de transmutare iar noi suntem înc
ă
incapabili s
ă
le în
ţ
elegem. Aici avem un paradox: atunci când studiem omul, spunem c
ă
este un organism extrem de complex
ş
i inteligent iar pem
ă
sur 
ă
ce ne îndrept
ă
m aten
ţ
ia spre organisme tot mai mici precum cele uni- sau multicelulare, avem tendin
ţ
a s
ă
spunem c
ă
nupot fi inteligente.Dar asta nu e adev
ă
rat, deoarece corpul uman la rândul s
ă
u e creat de c
ă
tre
ş
i din celule. Desigur, corpul uman con
ţ
ine otehnologie situat
ă
undeva în afara celulelor, tehnologie care este capabil
ă
s
ă
influen
ţ
eze mediul pentru a-
ş
i ob
ţ
ine
ş
i men
ţ
inetoate substan
ţ
ele de care are nevoie prin intermediul reac
ţ
iilor chimice care au loc în fiecare moment.De ce este atât de important s
ă
 
ş
tim c
ă
celulele ne creeaz
ă
pe noi? Celulele sunt capabile s
ă
foloseasc
ă
acea tehnologiepentru a construi un corp uman iar acest mecanism este dincolo de în
ţ
elegerea noastr 
ă
. Celulele sunt cele mai capabile înfolosirea
ş
i utilizarea energiei
ş
i a substan
ţ
elor din mediu. Noi spunem c
ă
celulele nu sunt inteligente, dar ele se afl
ă
aici depeste 2 miliarde de ani
ş
i au dezvoltat o abilitate excep
ţ
ional
ă
de a se adapta
ş
i modifica mediul, de a schimba un câmp (morfic – n.t.),
…(înregistrarea audio are întreruperi)…
, plantele au o tehnologie situat
ă
dincolo de capacitatea noastr 
ă
de în
ţ
elegere
ş
irealizare practic
ă
.Atunci când putem identifica aceasta, dup
ă
p
ă
rerea mea, ea trebuie s
ă
fie atribuit
ă
unei anumite forme de inteligen
ţă
 
ş
i,atunci când celulele sunt capabile s
ă
fac
ă
ceva ce noi nu putem realiza, este aproape jenant s
ă
accept
ă
m faptul c
ă
celulele au oputere mai mare decât o are fiin
ţ
a uman
ă
privit
ă
ca întreg. Dar este real ! Cea mai important
ă
idee care se desprinde din acestecercet
ă
ri este c
ă
 
celulele pot modifica mediul, elementele
ş
i interac 
ţ 
iunile dintre acestea
.Chestiunea care l-a interesat pe Kervran a fost reluat
ă
de câ
ţ
iva cercet
ă
tori japonezi
ş
i au ajuns la acelea
ş
i rezultate. Dar problema cea mai mare este c
ă
 
ş
tiin
ţ
a conven
ţ
ional
ă
nu dore
ş
te s
ă
se ajung
ă
la asemenea lucruri, deoarece nu vor s
ă
cread
ă
îninteligen
ţ
a
ş
i puterea unor celule, a
ş
a c
ă
analizeaz
ă
totul fragmentat
ş
i izolat, pentru a afla cum se produc toate aceletransform
ă
ri. Dar cu cât fragmenteaz
ă
celula în p
ă
ţ
i
ş
i analizeaz
ă
p
ă
ţ
ile, cu atât mai greu le este s
ă
î 
ş
i dea seama cum anumese produc transmuta
ţ
iile sau cât de uimitoare poate fi inteligen
ţ
a unei celule.De exemplu, celulele (plantelor) pot capta lumina Soarelui, CO
2
 
ş
i fabric
ă
glucoz
ă
. Descoperirea
ş
i în
ţ
elegerea unui astfelde mecanism ar rezolva problema alimentar 
ă
a omenirii pentru totdeauna. Oamenii nu pot în
ţ
elege natura energiei electrice,chimice
ş
i biologice pe care celulele o folosesc pentru a converti lumina solar 
ă
în hran
ă
folosind CO
2
iar partea semnificativ
ă
este aceea c
ă
e vorba de o tehnologie pe care oamenii nu o pot p
ă
trunde.
Ş
i atunci, tot ceea ce noi nu în
ţ
elegem îl numim … mister. Astfel, cercet
ă
rile lui Kervran par mai degrab
ă
„misterioase”decât
ş
tiin
ţ
ifice, pur 
ş
i simplu pentru c
ă
nu le în
ţ
elegem. Oare
ş
tiin
ţ
a conven
ţ
ional
ă
le va studia vreodat
ă
? Foarte pu
ţ
in probabil !
Ş
tiin
ţ
a conven
ţ
ional
ă
, dar mai ales biologia conven
ţ
ional
ă
, nu se va implica în acest domeniu, deoarece ele nu în
ţ
eleg naturafizicii cuantice
ş
i rolul acesteia în celule, în biologie celular 
ă
 
ş
i biologie uman
ă
. Deci, este foarte pu
ţ
in probabil ca
ş
tiin
ţ
aconven
ţ
ional
ă
s
ă
fac
ă
vreun comentariu asupra acestei chestiuni, deoarece este ceva atât de îndep
ă
rtat de sistemul ei decredin
ţ
e, încât va considera c
ă
este vorba mai mult de magie decât de
ş
tiin
ţă
. Este foarte dificil s
ă
g
ă
se
ş
ti oameni de
ş
tiin
ţă
cares
ă
studieze ceva în care nu pot crede.
22..1155..55SSUUBBIIEECCTTUULL22 –QQII~~EENNEERRGGIIAAVVIIEETTIIII
Experien
ţ 
a personal 
ă
, care m-a îndreptat spre aceste cercet 
ă
ri (despre care v-am rugat s
ă
-mi vorbi 
ţ 
i), s-a bazat pe anumite tehnici orientale, unde principiul transmut 
ă
rii este aplicat ca o transsublimare a materiei seminale, într-o form
ă
de energie asem
ă
n
ă
toare celei  plasmatice. Acesta a fost cel mai dificil proces pe care l-am realizat în via
ţă
 
ş
i a necesitat 14 ani de încerc 
ă
ri. A
ţ 
i putea explica de ce medicina
ş
i biologia resping aceste fapte
ş
i spun „este imposibil” ? Nu este un fenomen religios
ş
i nici ocult. Am convingerea c 
ă
exist 
ă
explica
ţ 
ii denatur 
ă
fiziologic 
ă
. De ce
ş
tiin
ţ 
a nu e preg
ă
tit 
ă
s
ă
accepte existen
ţ 
a unor asemenea transform
ă
ri?
Dr. Bruce Lipton:
Tu e
ş
ti o fiin
ţă
energetic 
ă
într-un corp fizic 
. Pornind de la aceast
ă
idee, energia din corpul t
ă
u poate fidirijat
ă
 
ş
i focalizat
ă
pentru a deveni atât de puternic
ă
încât ai putea genera foc direct din mîini. Po
ţ
i urm
ă
ri o asemeneademonstra
ţ
ie pe site-ul YouTube, care arat
ă
un om f 
ă
când acest lucru. Acea persoan
ă
î 
ş
i folose
ş
te energia din bioresursele salepentru a aprinde o foaie de hîrtie. Cel care demonstreaz
ă
aceast
ă
experien
ţă
fascinant
ă
este originar din insula Java.
(din p
ă
cate, filmarea nu mai este prezent 
ă
pe site – n.t.)
Asta demonstreaz
ă
faptul c
ă
acum tu ai
ş
i controlezi o energie care circul
ă
prin corpul t
ă
u biologic
ş
i este un fel de Qi.Acest Qi poate fi pus în mi
ş
care folosind tehnici de yoga, Qi-Gong sau Arte Mar 
ţ
iale, prin intermediul c
ă
rora se poate înv
ăţ
a cum

Activity (38)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
TDLekart liked this
Nicoleta Vlasin liked this
Iulius Cezar liked this
Ami Cri liked this
klim777 liked this
Elena Riba liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->