Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
122Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PENULISAN KARANGAN SPM-ISU KEJIRANAN

PENULISAN KARANGAN SPM-ISU KEJIRANAN

Ratings:

4.33

(3)
|Views: 19,351 |Likes:
Published by sszma

More info:

Published by: sszma on May 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
ISU : KEJIRANAN
ISU 1SEMANGAT KEJIRANAN
o
R
akyat Malaysia keseluruhannya perlu mensyukuri, menghayati dan menghargaikeamanan yang dinikmati di negara ini. Mereka perlu meningkatkan semangat kejiranandan persaudaraan, kerana konsep kejiranan mampu membawa dan mengekalkankeamanan, keselamatan dan ketenteraman di negara ini.
o
K
eselamatan dan keamanan yang terdapat di negara kita ini telah diusahakan olehKerajaan. Sistem pentadbiran kita itu menjadikan negara kita ini selamat, dan aman.Cara pemerintahan yang dilaksanakan kerajaan hari ini menjadikan negara kitaaman,tenteram. Keamanan dan ketenteraman ini pula menjadikan negara kita lebih maju jika dibandingkan dengan sesetengah negara sedang membangun.
o
K
eamanan dan ketenteraman inilah yang hendak kita pertahankan. Kalau kita tidakberusaha mempertahankan keamanan, negara akan menjadi kacau bilau dan huru hara.Keamanan tidak akan tercapai kalau kita tidak mempunyai sussana yang baik dan jikatidak wujud perpaduan.
o
R
akyat harus menghargai dan mensyukuri keamanan. Sekiranya negara menjadi huruhara, pemulihan untuk menjadi aman semula bukan suatu perkara yang mudah untukdilaksanakan.Peristiwa 13 Mei pada tahun 1969 merupakan contoh ampuh untukdijadikan
o
K
onsep kejiranan serta konsep persaudaraan memang cukup menarik dan mestidikekalkan.Konsep kejiranan dan persaudaraan ini adalah sebahagian daripada perkarayang dianjurkan oleh Islam. Suatu nilai yang paling utama dianjurkan oleh Islam ialahpersaudaraan dan kejiranan ada hubung kaitnya dengan dengan persaudaraan, atauukuwah. Melalui persaudaraan dan semangat kejiranan, dapat diwujudkan rasa kasihsayang, sayang menyayangi, bantu membantu, hingga timbul suatu kekuatan dalamkalangan rakyat untuk saling bantu membantu, sehinggakan seseorang itu merasakandirinya begitu lemah jika tanpa berjiran.
o
M
elalui semangat kejiranan dan persaudaraan yang akrab juga akan dapatmenghilangkan perasaan iri hati, berdengki, bermusuh-musuhan dan sifat-sifat negatif lain yang boleh membawa kepada perpecahan. Jika kita dapat benar-benamengamalkan semangat kejiranan akan timbullah sifat bersih hati di kalangan
o
J
iran ialah orang yang paling hampir dengan tempat tinggal kita. Kerana itu,jiran ialahorang yang paling dekat untuk memohon pertolongan pada saat kita ditimpa bencanaatau musibah. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasansementara menunggu bantuan pihak-pihak berwajib atau sanak saudara.
o
Mempunyai jiran yang berbeza latar belakang akan menambahkan pengetahuan danmemberi manfaat kepada kita. Sebagai contoh mendapat tunjuk ajar jika berjirankanseorang guru
o
Jiran yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan kawasansetempatdaripada ancaman kecurian, samseng dan sebagainya. Ini dapat dilakukan sama adamelalui Rukun Tetangga dan Jawatankuasa Keselamatan Kawasan. Gejala-gejala sosialseperti bersekedudukan, berkhalwat dan sumbang mahram dapat dibendung jika jiranmemainkan peranan dan mengambil inisiatif melaporkan kepada pihak berwajib setiapkali menyedari berlaku perkara-perkara yang meragukan.
 
o
J
iran yang baik adalah jiran yang berjaya memupuk semangat tolenrasi, percayamempercayai dan perkongsian bijak antara mereka. Kita hendaklah membiasakan diribertanya khabar dan kesihatan diri serta anak-anak jiran dapat menjadi penghubungkepada amalan bertukar-tukar pandangan dan berkongsi pengalaman sesama jiranapabila ditimpa masalah atau kesulitan yang akhirnya memberi jalan penyelesaiankepada kesejahteraan dan kebahagiaan hidup.
o
Luangkanlah masa untuk berkunjung ke rumah jiran dapat mengeratkan danmenghidupkan semangat hidup berjiran.Kita akan lebih mengenali jiran apabilaberkunjung atau menziarahinya.Kemuncak hubungan kejiranan yang baik adalah apabilasanggup mengetepikan kesenangan dan kerehatan diri semata-mata untuk membantu jiran pada masa diperlukan. Aktiviti bergotong-royong membersihkan kawasan kampungdan sebagainya sememangnya dapat memupuk dan meyemai hubungan baik dansemangat kejiranan.
o
Jelaslah kepada kita betapa penting dan besarnya peranan jiran dalam menentukankemakmuran dan kesejahteraan sesebuah negara. Impian mempunyai jiran yang baiktidak akan terlaksana sekiranya kita sendiri belum menjadi seorang jiran yang baikterlebih dahulu. Walau sebesar mana sekalipun gelombang perubahan yang melandamasyarakat kita namun semangat kejiranan tetap menjadi keutamaan. Kekuatanhubungan kejiranan yang sempurna dan harmoni mengukuhkan ikatan kasih sayangyang kadangkala melebihi daripada keluarga sendiri. Kehidupan yang mendapatkeberkatan adalah kehidupan yang sentiasa dikelilingi dengan kebaikan dankesejahteraan serta jauh daripada anasir kerosakan dan kebinasaan.
 
Isu 2. Skim Pengawasan Kejiranan
PENDAHULUAN
 
Suatu strategi yang bergantung kepada keyakinan dan kerjasama masyarakatuntuk membantu mencegah jenayah serta mewujudkan suasana yang lebihselamat kepada masyarakat setempat.
Wjudnya suasana seperti ini, maka setiap penduduk di dalam sesebuahmasyarakat itu dapat bekerjsama di kalangan mereka dalam usaha membantuPolis membenteraskan dan mengurangkan jenayah.
Justeru "Kepolisan Masyarakat" merupakan satu usaha membebaskan sesuatukawasan dari kejadian jenayah secara muhibbah.
2. KONSEP
"Kepolisan Masyarakat" membawa konsep di mana menjadikan sebahagian petugasankepolisan sebagai suatu tanggungjawab bersama masyarakat dengan membabitkan diridalam usaha membenteras dan mengurangkan jenayah bagi sesuatu tempat dalamusaha memperkembangkan konsep ini, tiap-tiap daerah atau kawasan tertentu, adalahpenting untuk menubuhkan Ahli Jawatankuasa masing-masing, bagi melicinkanperjalanan sesuautu kegiatan atau projek yang hendak dilaksanakan. 
3. TUJUAN AHLI JAWATANKUASA
Secara keseluruhannya, penubuhan Ahli Jawatan kuasa ini adalah bertujuan seperti:-
Mewujudkan dan mempertingkatkan semangat kejiranan yang baik di kalanganmasyarakat setempat supaya mereka mengenali antara satu sama lain.
merancang dan mengadakan program kemasyarakatan untuk penduduk-penduduk setempat supaya masing-masing mempunyai perasaan yang lebihmesra.
Merancang dan melaksanakan program yang bertujuan untuk mewujudkan danmemperingkatan semangat kejiranan di kalangan masyarakat.
Merancang dan menganjurkan program-program pendidikan pencegahanjenayah di kalangan masyarakat.
Mewujudkan suatu suasana masyarakat yang bermaklumat mengenai kedudukanjenayah setempat dan kaedah-kaedah pencegahannya dengan mengadakan"Pusat Penerangan " di kawasan-kawasan perumahan dan institusi-institusiperniagaan.
Mewujudkan dan mempertingkatkan perhubungan dengan pihak media supayadapat memberikan kefahaman kepada masyarakat untuk membantu mencegahserta membenci jenayah.

Activity (122)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zainon liked this
Thivia Tld liked this
Walie Casper added this note
terbaik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jun Eboy Panda added this note
hohhhhohhhooohhhhhhoooohhhhhooooooooooooooooooooooo.......pening otak aku nk print benda ni
Aqilah Sharif added this note
great ! it gives me idea to write my essay .. thanks yarh ! :D
Boboy Jf Fer added this note
i like..
Musa Isa Ibrahim Yunus added this note
great aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Kesha623 added this note
good..

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->