Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
89Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PENULISAN KARANGAN SPM-ISU SLOGAN-SLOGAN KERAJAAN

PENULISAN KARANGAN SPM-ISU SLOGAN-SLOGAN KERAJAAN

Ratings:

4.75

(4)
|Views: 13,007 |Likes:
Published by sszma

More info:

Published by: sszma on May 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
 
SLOGAN-SLOGAN KERAJAAN
ISU 1Usaha dan Peranan Rakyat Merealisasikan Tema Hari Kebangsaan‘Keranamu Malaysia’ (2000-2006)
Rakyat harus bebas bersuara dan menyokong kerajaan menyatakan pendirianterhadap dasar negara , agar dapat menangkis tekanan dan ‘penjajahan bentuk baru’ke atas negara kita.
Rakyat mempunyai hak untuk menentukan barisan dan corak kepimpinan negara ini.dan bukannya membiarkan kuasa luar yang menentukannya. Rakyat seharusnyamenjelmakan rasa kesyukuran terhadap keamanan yang dirasai dan kemakmuranyang dikecapi dengan menyokong usaha-usaha kerajaan menangani pelbagai masalahdan krisis.
Huru-hara yang cuba dicetuskan oleh pihak-pihak luar yang cemburu akan kejayaankita dengan tujuan melemahkan kerajaan pilihan rakyat, menjatuhkannya danmenggantikannya dengan kepimpinan lemah yang akan tunduk kepada kuasa-kuasaasing tidak dapat dijayakan. Rakyat dengan semangat ‘Keranamu Malaysia’ kembalikepada budaya yang menolak cara-cara tidak demokratik untuk merebut kuasa.
Pengalaman semasa
kegawatan ekonomi negara kita pada tahun 1997 dan 1998
dan seterusnya, membuatkan kita amat berhati-hati apabila globalisasi dipromosikanoleh kuasa-kuasa asing. Kita bukanlah menolak globalisasi secara total. Diakuibahawa pasaran terbuka dan penyertaan orang asing dalam ekonomi negara kitatelah menyumbang kepada pembangunan pesat negara ini. Tetapi penyertaan asingyang kita terima adalah bersyarat. Mereka tidak boleh bermaharajalela dinegara kita. Kepentingan negara, terutama usaha mengseimbangkan kedudukankaum-kaum, tidak boleh disentuh oleh mereka. Dengan ini kita mendapat manfaatdan faedah daripada penyertaan orang asing dalam ekonomi kita tanpa terjejaskebebasan kita. Rakyat berperanan untuk bersama-sama dengan kerajaan untukmengawal penglibatan mereka agar tidak keterlaluan.Jika penglibatan mereka tidakdikawal, akhirnya ekonomi kita akan dikuasai sepenuhnya oleh orang asing.Setelahmenguasai ekonomi dan menjadi kuasa yang menentukan baik buruk ekonominegara, maka mereka tetap akan campur tangan dalam urusan pentadbirankita, akan menentukan siapa yang memerintah negara kita, akan menentukan segaladasar dalam dan luar negara kita. ‘Keranamu Malaysia’, keadaan ini perlulahdielakkan.
Rakyat harus sanggup mengorbankan sedikit kepentingan kaum masing-masingagar kita dapat menjalin hubungan baik antara kaum yang menjadi asas keselamatandan keamanan negara, yang menyumbang kepada kemajuan negara kita.
Pengorbanan yang diperlukan daripada rakyat amat sedikit tetapi memberi impakyang besar dalam merealisaikan tema ini. Kita tidak akan hilang identiti kaum kita. Kitamasih Melayu Cina, Tamil, Kadazan, Iban dan sebagainya. Kita juga akan menjadilebih berbangsa Malaysia, yang membezakan kita daripada bangsa atau kaum negaraasal kita. Pengasas negara kita terdiri daripada orang-orang yang dibesarkan dalammasyarakat berbilang kaum. Mereka dapat hidup, belajar,bekerja dan bermain dengan
 
rakan-rakan daripada semua kaum. Mereka sedar akan adat resam dan sensitivitimasing-masing kaum. Dan mereka secara sedar tidak menghina atau mempermain-mainkan agama, budaya dan bahasa kaum masing- masing. Dato' Seri Abdullah HajiAhmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia berkata,
Keamanan negara yangdinikmati hasil perpaduan rakyat merupakan kunci kepada kejayaan dankemakmuran negara, sehingga Malaysia muncul sebagai negara membanguntermaju dalam kalangan negara membangun lain yang mencapai kemerdekaanpada waktu yang sama dengannya”
Rakyat menyambut baik pelaksanaan pengajaran sains dan matematik denganmenggunakan Bahasa Inggeris. ‘Keranamu Malaysia’, kita seharusnya mengetepikankepentingan kaum sendiri demi perpaduan dan pembangunan negara. Jika kitabertanggungjawab, maka hendaklah kita hargai usaha yang diterokai oleh pengasasnegara kita. Hendaklah kita sanggup berkorban sedikit kepentingan kaum kita danmengutamakan kepentingan negara kita, kepentingan perpaduan warga berbilangkaum yang menjadi bangsa Malaysia.
Jika kita ingin melihat keamanan dankeharmonian antara kaum; jika kita ingin pembangunan dan pertumbuhanekonomi negara kita ini diteruskan, kita mesti berusaha ke arah matlamat ini
.Jika kita membesarkan isu-isu yang kecil, jika kita sengaja menyalah tafsir dasar dan usaha kerajaan, jika kita politikkan segala-galanya untuk keuntungan yangkecil, keamanan dan kemakmuran yang telah kita nikmati sehingga kini tidak akanberterusan. Apabila keamanan sudah tidak ada, apabila ekonomi sudah hancur,pemulihannya mungkin tidak dapat dijayakan lagi.
Rakyat seharusnya mengambil tahu tentang undang-undang negara dan mematuhinyabagi kepentingan negara.
Rakyat seharusnya menjauhi perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undangseperti menghindarkan diri daripada rasuah atau sebarang salah laku seperti menjadianggota sindiket kemasukan pendatang asing. Hal ini disebabkan jenayah berbentukini boleh mengancam keselamatan negara. Dengan semangat 'Keranamu Malaysia',seseorang warganegara yang baik akan menolak segala godaan, seperti rasuah danpenyelewengan kerana mengutamakan kepentingan negara.
Rakyat seharusnya berbakti kepada negara dalam apa-apa jua bentuk.
 
Daripada melahirkan rasa sayang kepada negara dengan mengibarkan Jalur Gemilangdan turut serta dalam sambutan Hari Kebangsaan hinggalah kepada usaha-usahamembaiki diri, keluarga dan masyarakat, dalam kehidupan seharian, seseorangwarganegara yang baik boleh seharusnya mengambil tahu tentang perkembangannegara dan bersikap aktif dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul.
Demi negara juga, seseorang warganegara bukan sekadar membuang undi semasapilihan raya umum tetapi cuba memahami masalah politik negara dan menjunjungkeluhuran Perlembagaan. Seseorang warganegara Malaysia akan faham tentangsuasana kemajmukan masyarakat kita dan menghindarkan diri daripada melakukanperbuatan-perbuatan sensitif yang boleh menjejaskan keharmonian perhubungankaum. Sebaliknya, sikap toleransi dan saling menghormati perlu diamalkan.Nilai-nilaimurni dan budi bahasa perlu menjadi amalan sejajar dengan Kempen Berbudi Bahasayang telah dilancarkan oleh kerajaan. Dalam kehidupan seharian, seseorangwarganegara yang memikirkan kepentingan negara akan sentiasa berusaha untukmemajukan diri dan tempat mereka bekerja. Jika syarikat-syarikat besar di Malaysia
 
mencapai kecemerlangan, sudah tentu kejayaan ini dapat memberi sumbangan besar kepada negara.
Dalam kehidupan berkeluarga pula, seseorang warganegara memberi sumbanganbakti yang besar kepada negara jika dapat melahirkan keluarga cemerlang. Ibu bapaperlu mendidik anak-anak agar tidak terjerumus ke kancah permasalahan sosial yangamat membimbangkan kita masa kini.
Warganegara Malaysia dapat menyumbangkan masa dan tenaga secara sukareladengan memainkan peranan aktif dalam memajukan masyarakat setempat mereka.Sumbangan ini sebegini merupakan jasa yang amat membanggakan dan tidak ternilaibaktinya. Sumbangan yang dilakukan akan mendatangkan hasil yang baik untukmasyarakat dan generasi masa depan lantas menjadikan hidup lebih bermaknadisebabkan semuanya ‘Keranamu Malaysia’
Rakyat seharusnya memastikan bahawa Malaysia mampu menjadi sebuah negaramaju menjelang 2020 dengan terlibat dalam pembangunan teknologi maklumat (IT).
Rakyat terutamanya anak muda seharusnya mempunyai semangat menguasai bidangIT dan sanggup berkhidmat di negara sendiri di samping membalas jasa negaramemandangkan bidang IT bukanlah bidang yang boleh dipelajari dengan mudah dankebanyakan golongan yang mempunyai kemahiran ini mempunyai potensi kerjayayang lebih besar di luar negara.
Sumbangan anak-anak merdeka ini terhadap pembangunan IT negara merupakansuatu usaha murni yang perlu dihargai. Kemahiran dan pengetahuan IT merekamampu melindungi rakyat dan negara ini daripada `dijajah semula' dalam era duniatanpa sempadan sekarang.
Naib Presiden (Usaha Niaga), MIMOS Berhad, Rafee Yusoff, 39
, merupakan antaraanak merdeka yang telah memilih bidang IT dan kemudiannya menyumbang baktidalam pembangunan bidang itu di negara ini. Selepas menamatkan pengajian dalambidang perakaunan dan sains komputer di Amerika Syarikat pada pertengahan 1980-an, beliau memilih untuk berkhidmat di negara ini walaupun mempunyai peluang lebihbaik untuk berkhidmat di negara tempat beliau belajar.
Terdapat pula sebuah syarikat IT milik bumiputera yang boleh dijadikan model untukanak-anak Melayu dan peniaga tempatan dari segi kejayaannya membawa namaMalaysia `menakluki' dunia luar.
Xybase Sdn. Bhd
., syarikat penyepadu sistemkomputer terutama dalam sistem pengurusan lapangan terbang telah membuktikan`Keranamu Malaysia' dapat dihayati dan dijelmakan. Syarikat itu kini mampu mencapaikejayaan membanggakan. Syarikat tempatan itu kini diiktiraf sebagai syarikatpenyepadu sistem lapangan terbang utama dunia. Xybase telah melibatkan diri di 13buah lapangan terbang di seluruh dunia sama ada melalui projek besar atau kecil.Antara lapangan terbang tersebut ialah Istanbul, Turki, Korea Selatan, Sydney,Maldive, Dubai, London, Taiwan, Indonesia dan KLIA. Syarikat ini tidak pernahmelupakan sumbangan negara kepada kemajuan syarikat apabila diberi peluangmengendalikan projek di KLIA yang seterusnya membuka ruang untuk meluaskankhidmat di peringkat antarabangsa.
Tan Jin Ho, 25
, bekas pelajar Institut Lim KokWing yang kini berkhidmat di sebuahsyarikat empatan, Click Grafix Sdn. Bhd. membuktikan kesungguhan anak tempatandalam bidang yang baru itu turut mendapat pengiktirafan dunia. Beliau telahmemenangi Anugerah Emas (kategori pelajar) dalam Comgraph 2001, pertandingananimasi dan seni digital Asia Pasifik yang diadakan di Singapura. Beliau memenangi

Activity (89)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
eriire79 liked this
Pavithra Ganesan added this note
hi
Mira Halida liked this
Nor Aisyah liked this
Yeechin Ng liked this
Dickson Tan liked this
Wendy Tan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->