Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1.1KActivity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PENULISAN KARANGAN SPM-ISU REMAJA

PENULISAN KARANGAN SPM-ISU REMAJA

Ratings:

4.63

(46)
|Views: 143,890 |Likes:
Published by sszma

More info:

Published by: sszma on May 21, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
Isu 1. Remaja dan Kesalahan Juvana
Penglibatan golongan remaja dalam masalah juvana
Mengikut perundangan juvana, orang muda dan remaja membawa maksud yangsama, iaitu seseorang yang berumur antara 10 hingga 18 tahun dan bolehdiiktiraf sebagai mengetahui akibat perlakuan "tanggungjawab jenayah".
Penglibatan remaja dalam kes juvana dilaporkan dalam tempoh dua tahun1997-1998, 685 kes, bulan Januari-Mei 1999, 121 kes. Manakala jumlahtangkapan terhadap golongan remaja bagi tempoh 1997 hingga bulan Mei 1999sebanyak 1354 orang. Perangkaan yang ada menunjukkan bahawa penglibatanremaja dalam jenayah yang membabitkan peringkat umur 16 hingga 18 tahunadalah yang paling tinggi bagi tempoh tahun 1997 (326 orang), manakala padatahun 1998 (439 orang), dan antara bulan Januari hingga Mei 1999 (160 orang).
Kesalahan jenayah yang amat ketara dilakukan oleh golongan remaja ialahkesalahan yang melibatkan jenayah harta benda (80 peratus), misalnya mencurikenderaan, terutama motosikal (Seksyen 379A). Jumlah keseluruhan tangkapandalam kes ini, 113 kes (1997), 142 kes (1998), 37 kes (Jan.-Mei 1999). Terdapatpeningkatan yang tinggi dalam kes ini. Adakalanya remaja yang pernahtertangkap mengulang melakukan jenayah yang sama.
Keseluruhan tangkapan yang dilakukan ke atas golongan remaja yangmelibatkan kes kecurian kenderaan bagi tempoh 1997 hingga Mei 1999 adalahsebanyak 447 orang. Dari segi perbandingan, pada tahun 1997 kes siasatan yangdijalankan berjumlah 269, manakala tangkapan yang dapat dibuat pulaberjumlah 463 orang; pada tahun 1998, jumlah kes siasatan adalah 416,manakalah jumlah tangkapan 660 orang. Terdapat peningkatan sebanyak 147kes siasatan, 54.6 peratus.
Kecurian motosikal melibatkan pelajar sekolah dari tingkatan satu hinggaempat. Sesetengah mereka mencuri untuk main-main sahaja, sesetengahnyamemang untuk mendapatkan lebih wang saku dengan menjual bahagian-bahagian motosikal. Perbuatan ini semakin lama membudaya dalam hidupmereka. Oleh sebab itulah ada antara mereka yang sudah tertangkap,melakukan jenayah ini lagi setelah dibebaskan atau setelah dijamin oleh ibubapa.
Ibu bapa memainkan peranan yang utama dalam menentukan corak kehidupananak-anak. Ibu bapa mesti bersikap tegas mengawal disiplin anak. Baru-baru iniberlaku peristiwa dua kumpulan pelajar semasa makan-makan di medan seleradi kawasan Jalan Kelang Lama bergaduh sehingga meragut nyawa dua orangpelajar daripada satu kumpulan. Apabila disiasat puncanya cuma keranatindakan ejek-mengejek antara satu kumpulan dengan kumpulan yang laindisebabkan kehadiran perempuan. . Didapati salah satu kumpulan memintabantuan samseng. Dalam siasatan lanjut terhadap gadis-gadis yang ada
 
bersama-sama sehingga pukul dua hingga tiga pagi, Ibu bapa mereka sendirimemberi kebenaran kepada mereka berada di luar rumah pada tempoh waktuitu.
Pada awal tahun ini berlaku kematian seorang pelajar. Apabila dibuattangkapan didapati pelajar tingkatan 4 terlibat dalam kejadian ini, anak-anaksekolah yang masih berkeliaran di luar rumah meskipun sudah pukul 2.30pagi.Ibu bapa perlu mendisiplinkan anak kita berada di rumah pada pukul 11malam, misalnya, kalau masih bersekolah. Persatuan Ibu Bapa dan Guru jugaboleh memainkan peranan memberi panduan kepada ibu bapa dalam mengaturpendidikan anak di luar sekolah. Kawalan disiplin di sekolah berasrama bolehdijadikan panduan. Peraturan sekolah mengawal waktu pelajarnya, belajar,berehat, mengulang kaji, bersembahyang, dan tidur boleh digunakan oleh ibubapa. Mereka tidak dibenarkan langsung ke mana-mana.Ibu bapa perlumendapatkan panduan bagaimana memantau anak mereka yang masihbersekolah. Ibu bapa mesti peka dan mengambil berat tentang perkembangansosial anak. Dengan cara ini kadar jenayah akan dapat dikurangkan.
Pergaduhan kecil-kecilan antara pelajar yang melibatkan kaum yang berbezaditangani oleh pentadbiran sekolah. Tentang pergaduhan antara pelajar darisekolah yang berlainan ada juga berlaku, dan polis dapat diatasi denganmengadakan pemuafakatan dengan ibu bapa dan pihak sekolah. Kes yangdisebut tadi hingga melibatkan kematian, yang pertama pergaduhan sesamapelajar Cina, manakala yang kedua adalah antara pelajar Melayu. Sebenarnyapergaduhan berlaku bukan disebabkan kaum.
Sekarang pihak polis mengambil tindakan untuk mengadakan Kelab PendidikanJenayah di sekolah untuk mendidik anak-anak sekolah dari peringkat usia yangmasih muda supaya menghormati orang dan tidak melibatkan diri denganjenayah.
ANALISIS MASALAH REMAJA
Beberapa masalah yang melanda remaja masa kini boleh dikenal pasti dengan mudahdaripada masalah yang kecil hingga kepada masalah yang besar dan yang sukar ditangani.Secara amnya masalah ini boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu:
MASALAH DISIPLIN
Masalah yang dihadapi oleh remaja ketika di bangku sekolah seperti:
o
o
o
Vandalisme@ Pugut
MASALAH PERGAULAN
Masalah yang melibatkan pergaulan dihadapi oleh remaja pada semua peringkatsama ada di bangku sekolah mahupun di luar sekolah. Contoh masalah pergaulanialah:
o
o
o
o
 
o
MASALAH JENAYAH
Masalah jenayah juga dihadapi oleh remaja pada semua peringkat dan kategori inimelibatkan jenayah yang berat dengan hukuman yang lebih berat seperti:
o
o
o
o
o
PONTENG
 
CONTOH
Ponteng sekolah:tidak hadir ke sekolahPonteng kelas:tidak mengikuti sesi pembelajaran walaupun hadir kesekolahPonteng perhimpunan, sembahyang dan kuliah 
SEBAB
Sikap pelajar yang tidak mengambil berat terhadap pelajaranMerasakan pelajaran itu susah dan membosankanPerkara lain lebih seronok untuk dilakukan selain belajar 
KESAN
Kemunduran di dalam pelajaran.Terdedah kepada pengaruh luar sekolah dan jenayah. 
CARA MENGATASI
Ibu bapa memberi perhatian terhadap prestasi pelajaran anaknya.Ibu bapa seharusnya mendengar dan menyiasat maklumat yangdimaklumkan oleh pihak sekolah mengenai anaknya.Kerjasama masyarakat dalam memaklumkan pihak ibu bapa dansekolah sekiranya terjumpa pelajar yang ponteng.Kaunseling bagi remaja yang ponteng 
MEROKOK 

Activity (1,068)

You've already reviewed this. Edit your review.
hahaha3488 liked this
Nabilah Zahri added this note
boleh tolong tunjukkan karangan tentang perkembangan dunia tanpa sempadan dalam kalangan remaja tak ?
Lim Jie Hui liked this
amirulamir liked this
Ellah Shahilah liked this
Mohd Shafa Azam liked this
Andrew Chin liked this
zulita_amin liked this
Fam Shyong Jye liked this
Izzatul Ismah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->