Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JOCUL DIDACTIC MATEMATIC

JOCUL DIDACTIC MATEMATIC

Ratings:
(0)
|Views: 135|Likes:
Published by annddrreea78
JOCUL DIDACTIC- METODĂ DE STIMULARE A CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE ALE ELEVILOR
Strategii didactice activ- participative în învăţământul primar Particularităţile gândirii şcolarului mic şi accesibilitatea noţiunilor matematicii moderne Jocul didactic- delimitări conceptuale, teorii, clasificări Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic matematic
LI. Strategii didactice activ- participative în învăţământul primar Proiectarea, organizarea şi realizarea performantă a activităţii
JOCUL DIDACTIC- METODĂ DE STIMULARE A CAPACITĂŢILOR INTELECTUALE ALE ELEVILOR
Strategii didactice activ- participative în învăţământul primar Particularităţile gândirii şcolarului mic şi accesibilitatea noţiunilor matematicii moderne Jocul didactic- delimitări conceptuale, teorii, clasificări Organizarea şi desfăşurarea jocului didactic matematic
LI. Strategii didactice activ- participative în învăţământul primar Proiectarea, organizarea şi realizarea performantă a activităţii

More info:

Published by: annddrreea78 on Apr 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2011

pdf

text

original

 
CAPITOLUL II
 JOCUL DIDACTIC- METODĂ DE STIMULARE ACAPACITĂŢILOR
 y
 INTELECTUALE ALE ELEVILOR
Strategii didactice activ- participative î 
n învăţământulprimarParticularităţile gândirii şcolarului mic şiaccesibilitatea noţiunilor matematiciimoderne Jocul didactic- delimitări conceptuale, teorii,clasificăriOrganizarea şi desfăşurarea jocului didacticmatematicLI. Strategii didactice activ- participative în învăţământul primar
Proiectarea, organizarea şi realizarea performantăa activiţii instructiv- educative sunt dependente demodalităţile de dimensionare şi articulare a resurselormetodologice, curriculare, umane, materiale,organizatorice, ce imprimă sens şi eficienţă pragmatiformării elevilor. Formele şi mijloacele strategice pot ficircumscrise terminologic prin intermediul sintagmelor demetoşi procedeu didactic, metodologie didactică,tehnologie didactică.
Strategie didactică
 
Ioan Cerghit în lucrarea „ Perfecţionarea lecţiei ",1983, subliniază trei acceiuni ale conceptului destrategie didactică:
ca adoptare
a unui anumit mod de abordare a învăţării( prin problematizare,euristică, experimental faptică etc.);
ca opţiune
asupra modului de combinare ametodelor, mijloacelor şi formelor de organizare aactului didactic;
- ca mod de programare
(selectare, ordonare, ierarhizare) într-o succesiune optimă a fazelor şi etapelor(evenimentelor) proprii procesului desfăşurat înlecţie, cu delimitarea timpului şi respectareaprincipiilor şi regulilor didactice. Acest ultim unghi deabordare extinde conceptul de strategie didactică înafara sferei ansamblului metodelor, procedeelor şimijloacelor didactice (metodologia didactică),trecând-o pe planul mai larg al proiectării deansamblu, prin programare riguroasă, dar nu rigidă,plan ce implică organic şi ceea ce anterior a fostdefinit ca metodologie didactică.Pornind astfel de la înţelegerea
strategiei 
ca „ artade a combina operaţii în vederea realizării unui obiectiv"( Grande Dictionnaire Hachette - Enciclopedique Illustre ,Paris, 1993) şi de la cele trei unghiuri de vedere în care eaapare în prezentarea anterioară, definim strategia didacticăastfel: demersul proiectiv al cadrului didactic care vizeazăadoptarea unui anumit mod de abordare a învăţării, princombinarea eficientă a unor metode, procedee, mijloacedidactice (reunite logic şi funcţional într-o anumemetodologie), în contextul unei anumite forme de organizarea procesului didactic, având ca rezultat un anume mod deprogramare într-o succesiune optimă a evenimentelorproprii procesului didactic pe secvenţe de timp estimateanticipat.Strategia didactică este un demers proiectiv ce dăun răspuns complex, corelativ, următoarelor întrebări,
 
stabilind calea generală pe care cadrul didactic doreşte s-ourmeze în realizarea lecţiei:DE CE ? / PENTRU CE ?: cu ce obiective se porneşte şi îndirecţia cărui scop, corelat tipului de lecţie ales.CE ? conţinut urmează a fi abordat, cu ce specific;CU CINE ? particularităţile elevilor concreţi cu care se valucra;CÂND ? în ce moment al anului / semestrului /săptămânii / zilei ?ÎN CÂT TIMP ? o oră de 45 - 50 minute, două sau maimulte ore;CUM ? cu ce metode şi procedee didactice ;CU CE ? mijloace didactice îşi propune să lucreze ; Jl categoria strategiilor destinate preponderent actuluide predare - învăţare sunt încadrate : a)
strategii clasice
S-au dezvoltat de-a lungul istoriei societăţii odată curecunoaşterea învăţământului ca subsistem deosebit deimportant al sistemului social global.Pornind de la aspectele surprinse de definireaconceptului de strategie didactică, ele se caracterizeazăprin:accent pe predare, învăţarea fiind vizată a se realizaprin receptare ( relativ pasivă ) a conţinutului expusde profesor; în combinatorica metodelor şi procedeelor didacticeintră îndeosebi metodele care pun în plan centralcadrul didactic, elevul rămânând obiect al actuluieducaţional;programare riguroasă, până la nuanţe de rigiditate, asuccesiunii etapelor procesului didactic, momenteleevaluative fiind plasate, în special, la fineledemersului didactic şi fiind preponderent sumative.Metodele didactice ce aparţin ansamblului reprezentat de

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
gefinna liked this
JardanAnisoara liked this
JardanAnisoara liked this
gefinna liked this
lela liked this
crissmaria1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->