Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SEMINARSKI-Proces Privatizacije u Tranziciji

SEMINARSKI-Proces Privatizacije u Tranziciji

Ratings: (0)|Views: 2,403|Likes:
Published by bratislav23

More info:

Published by: bratislav23 on Apr 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/31/2013

pdf

text

original

 
Uvod
Tranzicija predstavlja proces prelaska socijalistkog ukapitalističko društveno ekonomsko uredjenje. Razlika izmedju socijalizmai kapitalizma leži u posedovanju imovine. Socijalizam je sistem u kome jesvojina prvenstveno bila u državnom ili društvenom vlasništvu, dok je unovije vreme većinom u vlasništvu privatnih lica.Samo ako se u tranzicionim ekonomijama mogu napraviti velike itrajne promene u vlasništvu nad imovinom, daleko od države, premapojedinačnim vlasnicima, može se izvršiti tranzicija iz socijalizma ukapitalizam.Iskustva sa državnom svojinom su bila vrlo negativna. Državnapreduza su loše vodjena, sa viskom stopom zaposlenih, lošomorganizacijom, zastarelom tehnologijom, previsokim cenama, i uvekpodvrgnuta političkim ciljevima i zavisna od državne pomoći. Ovakvapreduzeća su jasan dokaz neefikasnosti državne svojine.Postoje više razloga zbog kojih je privatno preduzeće efikasnije oddržavnog ili društvenog - privatna preduzeća više su izložena disciplinikomercijalnog finansijskog tržišta nego državna ili društvena, privatnasvojina znači da su interesi kapitala, bolje predstavljeni nego u drugimoblicima vlasništva, privatna firma je sposobnija da ponudi dobra primanjakako bi privukla i sačuvala dobre menaere, i manje je podlnapolitičkom uplitanju nego državna ili društvena.Koncept privatizacije je nastao i bio prihvaćen upravo zbog, vecpomenutog, neuspeha preduzeća koja su u vlasništvu države. Zemljama utranziciji bili su neophodni ambiciozni programi privatizacije kako bi seokoncala veoma neefikasna dominacija drzavnih monopolista u privredi. Uužem smislu, privatizacija je proces koji predstavlja prenošenje prava nadvlasništvom sredstava za proizvodnju.
 
Moglo se ocekivati da ce privatnovlasnistvo uneti vise racionalnosti i efikasnosti u takva preduzeca - da cese njihovi finansijski i radni rezultati poboljsati i da ce drzava poceti da odnjih ubira porez umesto da im dodeljuje subvencije.
1 |Page
 
Privatizacioni proces započet je u Velikoj Britaniji krajemsedamdesetih godina prlog veka, od strane britanske premijerke,Margaret Tačer. Proces je postao globalan i zahvatio je i razvijene, kao izemlje u razvoju, a ne samo bivše zemlje sa socijalističkim društvenoekonomskim uredjenjem.Efekti privatizacije su otvaranje novih radnih mesta, privredni rast,realizacija socijalnog programa, porast životnog standarda, podsticanjelokalnog razvoja, denacionalizacija, redovna isplata penzija, finansiranjeprograma za razvoj privrede i životne sredine, itd.Osnovni ciljevi privatizacije su jasno definisanje vlasništva,povećanje alokativne efikasnosti, pravednost, privlačenje stranihinvesticija radi uravnoteženja budzeta i pokrivanja socijalnih rashoda.Formiranje privatnog vlasništva predstavlja osnovni preduslov tržišneekonomije.Postoji puno faktora koji otezavaju put ovom procesu.Osim osnovnih ciljeva tipičnih za proces privatizacije, u tranzicionimzemljama moralo se voditi racuna o:
političkoj izvodljivosti
socijalnoj pravednostiOpšti ekonomski faktori bili su veoma nepovoljni za zemlje utranziciji:
nisu postojala javno definisana svojinska prava
nije postojalo tržište kapitala
nisu postojale razvijene institucije kreditnog sistema
nije bilo dovoljno domaće štednjeTakodje, brzina privatizacije, to jest, očekivanja da se ceo proceszavrši za samo nekoliko godina, što je bilo nerealno. Proces se odužio
2 |Page
 
usled snažnih otpora privatizaciji, dugih i čestih polemika oko metoda,učinaka, ciljeva, i čestih promena u zakonodavstvu. Celokupan procesprivatizacije u tranzicionim zemljama je veoma komplikovan i zahtevadosta vremena.Prvi kandidati za privatizaciju su mala i srednja preduzeća, čijeprivatizovanje je lakše bez obzira na metod kojim se izvodi. Po granama,to bi bili – trgovina, zanatstvo, ugostiteljstvo, preradjivačka industrija, deousluga, drumski saobraćaj, itd
.
U privatizaciji se prema važećim propisima garantuju javnost iregularnost postupka prodaje kapitala, odnosno imovine preduzeća takošto se informišu domaća i strana zainteresovana javnost, obezbeđuje javnost samog postupka privatizacije i isključuje mogućnost za direktnupogodbu prodavca i kupca jer je direktna pogodba često izvor korupcije.Privatizacija smanjuje korupciju: rukovodioci kompanija donoseodluke koje treba da zadovolje vlasnike, a ne drzavne funkcionere; nemavise drzavnog vlasnistva za koje niko nije odgovoran. Kada se privatizacijaizvrsi, nezavisni privatni sektor moze da posluje bez mešanja vlade.
Privatizacija u Srbiji
prilikoIstorija privatizacije u Srbiji praktično je istorija primene različitihmodela besplatne distribucije kapitala zaposlenima, penzionerima igrađanima. Ukupni efekti privatizacije u Srbiji do demokratskih promenasu minimalni, pre svega usled odsustva jasne volje tadašnje vlasti da sedosledno sprovedu reforme i tranzicija ka tržišnoj ekonomiji./ Za razliku od prethodnih pokušaja promene vlasničke strukturepreduzeca, aktuelni koncept privatizacije se zasniva isključivo
 
na prodajivećinskog kapitala i imovine
.
Definisan je jedinstveni stav, da se samo sa efikasnom privatnomsvojinom Srbija može uključiti u globalne privredne tokove.
3 |Page

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dalibor Milojic liked this
Almiraga liked this
Jelena Milinovic liked this
Ana Wild liked this
Mitar Mirkovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->