Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Babits Mihály - Dante-Paradicsom

Babits Mihály - Dante-Paradicsom

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by laci513

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: laci513 on Apr 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2011

pdf

text

original

 
PARADICSOM
PARADISO
 
 Első ének 
Dante elhagyja a Földet
A Mindent Mozgatónak glóriájaa Mindenségen áthat, és világol,itt hőbb, ott halkabb fényt hintvén a tájra.Én jártam, hova legtöbb hull a lángbóls láttam, mit sem tud, sem bir elbeszélni,ki visszatér e magasabb világból.Mert mikor vágyát közelítve kémli,oly mélységekbe száll az emberelme,hogy az emlék nem képes utolérni.Mégis amennyit kincsekkel betellvea szent országból szellemem megőrzött,azt ma dalomnak előtárni terve.Óh szent Apollo! tégy ma, betetőzöttmunkámig, oly edényévé erődnek,milyenre szerelmes babérod őrzöd.Elég volt páros Parnassus-tetődnek egyike eddig - de két büszke halmakell, hogy e játék homokján ma győzzek.Lépj kebelembe és bizton sugallj ma!mint rég, mikor tagjai hüvelyébülkivonta Marsyast csodád hatalma.Csak annyit kapjak erőd telijébül,hogy az árnyék árnyékát visszazengjem,amely fejemre hullt a Boldog Égből:s bátran látsz lépni kedves fádhoz engem,mivel erőd s dalomnak égi tárgyaméltók, hogy rajtam koszorúja lengjen.Ugyis oly ritkán nyúl ma érte vágyvapoéták és cezárok lanyha karja,- szégyen-gyalázat az emberi vágyra! -hogy kell, hogy szívét örömre sugalljaa delfi vídám istennek, ha tépnipenéi lombját szomjas ujj akarja.Kicsi szikrából gyakran nagy tüz ég ki:hangomat is jobb ajk hangjai váltják tán majd, és Cirra fog ekhózni néki. -Mind közt, honnan halandók kelni látják az ég lámpáját, van egy pont (az épen,amely négy kört három kereszttel átvág),
Dante: Isteni színjátékhttp://mek.niif.hu/00300/00362/html/isteni3.htm#701 / 932010.04.15. 14:19
 
ahol jobb pályán, jobb csillag jegyébenindul útjára, s szebb és jobb nyomot nyome földi viaszban, mint lágy pecsétben.E ponton járt, s reggel lett - (este otthon,mert míg az egyik féltekét homálybanhagyja, másikra fényburkolatot von):amikor Beatricét balra láttamfordulni és a fényes Napba nézni;sas se nézett be még oly büszke-bátran!S mint sugár szokott új sugárt idézni,mely forrásához rögtön visszaindul,miként a vándor, ha honvágy igézi:úgy éreztem, hogy vágyam vágyain gyúl,melyek szememen át lelkembe léptek;s a Napba néztem, ember erejin túl.Sok, ami nálunk végzet lenne s vétek,szabad
azon
a helyen, melyet Istenemberbölcsőnek oly édenivé tett. Nem soká bírtam; mégis oly kicsit sem,hogy ne lássam, hogy ízzik, mint az olvadtvas, mely tűzből jött, hogy ízzon s hevítsen.Megkettőzött a nappal fénye, s oly vadláng áradt, mintha Az, ki megtehette,egét két nappal díszitette volna.Szemeit az örök körökre vetvemerőn állt Beatrice; s én benéztemaz égtől elfordulva, e szemekbe.S olyanná lettem fényüktől egészenbensőmben, mint Glaukos a fű izére,már tenger-istenné változni készen.
 Per verba
nincs mód, nyelv hogy elbeszéljeez emberiből-kinövést; a példaelég, kinek kegy adta, hogy megérje!Hogy csak újjálett részem szállt-e célba,te tudod, égkormányzó Szeretet,aki fényeddel emeléd alélva.Amikor vágyforgatta kerekedmaga felé vont az örök zenével,melyet ritmusod oszt és méreget,akkora eget láttam tűz-szinévelgyúltan a Napnak, hogy a földön olynagy áradást zápor, s folyó se mível.A hang ujsága és a fénygomolylelkem oly éles vágy tüzébe csalták,hogy vágy oly élét nem érzém sehol.De már vágyamat csillapítva dajkáltaz, aki jobban látott enmagamnál,s előbb, mint kérdeztem, nyitotta ajkát:"Magadra vess, ha homályban maradnál,mert nem engedi látnod a hamis kép,amit látnál, ha ahhoz nem tapadnál!Azt hiszed, a földön vagy mostan is még:pedig gyorsabban röppentél az Égbe,mint égi villám helyiből lecsusznék."
Dante: Isteni színjátékhttp://mek.niif.hu/00300/00362/html/isteni3.htm#702 / 932010.04.15. 14:19
 
Alig lett első kételyemnek végeez elmosolygott rövid szókra; mentenegy új kételynek font be köteléke,s szólék: "Már elégülve megpihentema bámulatban: most bámúlok újra,hogy ily könnyen a Könnyüségbe mentem!"De, ajkai szánó mosolyra gyúlva,fordult felém ő, és sóhajtva nézett,mint az anya a lázbeteg fiúra.S felelt: "Szoros rend van és bölcs müvészeta dolgok viszonyában: s ez a Formateszi Isten képévé az Egészet.A felsőbb lények itt lelnek a nyomra,nyomára amaz örökös Erőnek,amely a jelzett Rendnek célja s orma.E rendbe símul, külömbözve főlegminden teremtés, amint közelébenvagy távolában az ős Eredőnek:és száll, és száll a Lét nagy tengerébenmás-más kikötő felé, sorsa-szántottpályán, kit mene ösztöne ver épen.Ez viszi mindig Hold felé a lángot:ez a halandók szívének rugója;ez nyom a Földre, eggyéfogni, pántot.S nemcsak az oktalan lényt veti-górjaez íj, hanem azt is, kit úgy teremtett,az Úr, hogy érzés s ész legyen lakója.A Gondviselés, mely őrzi e Rendet,fénnyel nyugtatja az eget, amelybena Gyorsak Gyorsa kezdettől kerengett;s most itt letett, mint sors-rendelte helyben,az Ij erejével röpítve, melynek minden vesszője megpihen a Jelben.Igaz, hogy mint a Forma nem felel mega művész magas célzatának olykor,mert az Anyag süket s nem arra termett;úgy néha e pályáról másba torkolla teremtmény útja: s megadva nékimásfelé térni a rendelt sodorból.Mint a felhőből is lecsap az égitűz olykor - így az ember égi lelkétsokszor a csalfa kéj a földre tépi. Ne csodáljad hát lelked szárnyrakeltét -ne jobban, mint ha a folyó, szaladvamagas hegyekről, minden gátat eltép.
 Azt 
csodálhatnád, hogyha lenn maradvaakadály nélkül volnál, még se szállnál,mint láng a földön ha nyugodt maradna."Szólt, s láttam, hogy szeme az égre száll már.
 Második ének 
Foltok a Holdban
Dante: Isteni színjátékhttp://mek.niif.hu/00300/00362/html/isteni3.htm#703 / 932010.04.15. 14:19

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->