Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
[L]ThiThuDH THPTChuyenLyTuTrong CanTho 2009 2010

[L]ThiThuDH THPTChuyenLyTuTrong CanTho 2009 2010

Ratings: (0)|Views: 970|Likes:
Published by ThienVyHuy

More info:

Published by: ThienVyHuy on Apr 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2010

pdf

text

original

 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNGĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010Môn: VẬT LÝ, khối AThời gian làm bài: 90 phút, không kể phát đềĐCHÍNH THCMã đthi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................Số báo danh:...............................................................................
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (
40 câu, từ câu 1 đến câu 40
)Câu 1:
Một đoạn mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện C mắc nối tiếp.Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó một điện áp
tsin2Uu
ω=
làm thay đổi điện dung tụ điện thì thấyđiện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại bằng 2U. Quan hệ giữa cảm kháng Z
L
và điện trở thuầnR là
A.
Z
L
=R 
B.
3Z
L
=
C.
3Z
L
=
D.
Z
L
= 3R 
Câu 2:
Đặt một điện áp u = U0sin(ωt + π/6)(V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có một trong bốn phần tử;điện trở thuần, cuộn thuần cảm, tụ điện và cuộn dây có điện trở thuần. Nếu cường độ dòng điện trongmạch có dạngtsinIi
0
ω=
thì đoạn mạch đó có
A.
tụ điện
B.
cuộn dây có điện trở thuần
C.
cuộn thuần cảm
D.
điện trở thuần
Câu 3:
Mắc đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm nối tiếp với một điện trở vào nguồn xoay chiều thìhệ số công suất của mạch bằng 0,5. Nếu giảm độ tự cảm của cuộn dây đi 3 lần thì khi đó, hệ số côngsuất của mạch sẽ bằng
A.
0,4
B.
0,866
C.
1
D.
0,6
Câu 4:
Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm, được duy trì điện áp u
AB
= U
0
cos
ω
t (V). Thayđổi R, khi điện trở có giá trị R = 24Ω thì công suất đạt giá trị cực đại 300W. Hỏi khi điện trở bằng18Ω thì mạch tiêu thụ công suất bằng bao nhiêu ?
A.
288 W
B.
168W
C.
248 W
D.
144 W
Câu 5:
Hai dao động thành phần cùng phương x
1
= - 8sịn5πt (cm) và x
2
= 8cos(5πt + π) (cm) có phương trình dao động tổng hợp là
A.
x = 16cos(5πt - π/4) (cm)
B.
x = 8cos(5πt + 3π/4) (cm)
C.
x = 8
2
cos(5πt - π/4) (cm)
D.
x = 8
2
cos(5πt + 3π/4) (cm)
Câu 6:
Trong hiện tượng giao thoa của hai sóng phát ra từ hai nguồn kết hợp dao động ngược phanhau, những điểm trong môi trường truyền sóng dao động với biên độ cực đại khi hiệu đường đi củahai sóng có giá trị nào trong các biểu thức nêu sau đây? Cho k là các số nguyên
A.
(2k + 1)
2
λ
B.
(2k+1)λ 
C.
(2k + 1) π
D.
kλ 
Câu 7:
Khi xảy ra sóng dừng trên một sợi dây, nếu sóng tới có biên độ a thì bụng sóng có li độ
A.
từ -a đến a
B.
 bằng 2a
C.
từ -2a đến 2a
D.
 bằng a
Câu 8:
Vật treo của con lắc đơn dao động điều hòa theo cung tròn
¼
MN 
quanh vị trí cân bằng O. Biếtvật có tốc độ cực đại 6,93m/s, tìm tốc độ của vật khi đi qua vị trí P là trung điểm của
¼
MO
.
A.
v
P
= 6m/s
B.
v
P
= 0m/s
C.
v
P
= 3,46m/s
D.
v
P
= 8m/s
Câu 9:
Cho một đoạn mạch gồm điện trở R 
1
= 30Ω mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở R 
0
= 10Ωvà độ tự cảm L =
0,3
π  
H. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp u = 100
2
cos100πt(V), cuộndây sẽ tiêu thụ công suất
A.
P = 160W
B.
P = 120W
C.
P = 0W
D.
P = 40W
Trang 1/7 - Mã đề thi 132
 
Câu 10:
Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là u = 200sin
t
ω
(V). Tại thời điểm t
1
nào đó, điện áp u = 100V và đang giảm. Hỏi đến thời điểm t
2
, sau t
1
đúng ¼ chu kỳ, điện áp u bằng bao nhiêu?
A.
1003V
B.
-1003V
C.
100
2
V
D.
-100
2
V
Câu 11:
Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau là 10dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là
A.
1200
B.
120
C.
10
D.
1010
Câu 12:
Ðặt vào hai đầu đọan mạch RL(thuần)C không phân nhánh một hiệu điện thế xoay chiều u= U
0
sin(
ω
t + 0,5π) (V)thì dòng điện trong mạch là
i
= I
0
sin(
ω
t + 3π/4)(A). Ðoạn mạch điện nàyluôn có
A.
Z
L
– Z
C
= R.
B.
Z
L
> Z
C
.
C.
Z
L
= Z
C
.
D.
Z
C
– Z
L
= R.
Câu 13:
Con lắc đơn dao động điều hòa tại một địa điểm xác định. Khi dây treo dài
1
, chu kỳ là T
1
;khi dây treo dài
2
, chu kỳ là T
2
. Biết khi dây treo dài
3
=
1
+
2
thì chu kỳ T
3
= 5s, còn khi dây treo dà
4
=
1
– 
2
thì chu kỳ T
4
=
7
s. Tìm chu kỳ T
1
.
A.
T
1
= 4s
B.
T
1
= 0,5s
C.
T
1
= 3s
D.
T
1
= 5,7s
Câu 14:
Đối với đoạn mạch xoay chiều gồm ba phần tử R, L, C nối tiếp thì phát biểu nào đúng?
A.
Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử.
B.
Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch có thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần.
C.
Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử.
D.
Điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch luôn bằng tổng điện áp tức thời trên mỗi phần tử.
Câu 15:
Con lắc lò xo, đầu trên gắn cố định, trong khi dao động điều hòa theo phương thẳng đứngchiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo là
max
= 30cm,
min
= 20cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo là
0
=22,5cm, hỏi khi hòn bi treo cân bằng thì lò xo bị giãn mấy cm?
A.
2,5cm
B.
5cm
C.
25cm
D.
10cm
Câu 16:
Đoạn mạch AB gồm một điện trở R, một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện ghép nối tiếpvới nhau. Mắc AB vào nguồn điện áp hiệu dụng U = 120V tần số f thì cảm kháng cuộn dây là 25Ω dung kháng của tụ là 100Ω. Tăng tần số dòng điện lên hai lần, thì sau khi đã tăng tần số, điện áp hiệudụng hai đầu điện trở R sẽ băng bao nhiêu ?
A.
U
= 0V
B.
U
= 120V
C.
U
= 240V
D.
U
= 60V
Câu 17:
Tại mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp S
1
, S
2
có cùng biên độ dao động theo phươngthẳng đứng và đồng pha nhau, tạo ra sự giao thoa sóng trên mặt nước. Khoảng cách hai nguồn S
1
S
2
=4cm, bước sóng trên mặt nước do mỗi nguồn phát ra là 2mm, coi biên độ sóng không bị giảm trongquá trình truyền sóng. M
1
là một điểm trên mặt nước cách hai nguồn S
1
, S
2
những khoảng lần lượt:3,25cm, 6,75cm. Tại M
1
các phần tử chất lỏng
A.
dao động ngược pha với S
1
, S
2
B.
dao động mạnh nhất
C.
đứng yên
D.
dao động cùng pha với S
1
, S
2
Câu 18:
Hai chất điểm M, N dao động điều hòa trên trục Ox, quanh điểm O, cùng biên độ A, cùngtần số, lệch pha góc φ. Khoảng cách MN
A.
 bằng 2Acos φ.
B.
giảm dần từ 2A về 0.
C.
tăng dần từ 0 đến giá trị 2A.
D.
 biến thiên điều hòa theo thời gian.
Câu 19:
Từ một máy phát điện người ta muốn truyền tới nơi tiêu thụ một công suất điện 196kW vớihiệu suất truyền tải là 98%. Biết điện trở của đường dây tải điện là 40
. Điện áp trước khi truyền tải phải bằng bao nhiêu?
A.
10kV
B.
20kV
C.
40kV
D.
30kV
Câu 20:
Trong một đoạn mạch xoay chiều mắc nối tiếp, gồm điện trở R, một cuộn dây thuần cảm vàmột tụ điện C, điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha hơn cường độ dòng điện một góc
ϕ
(0 <
ϕ
<
)2/
π
. Kết luận nào sau đây luôn đúng?
A.
Z
C
+ Z
L
> R.
B.
Z
C
+ Z
L
< R.
C.
2L2
Z
+
<
2C2
Z
+
D.
2L2
Z
+
>
2C2
Z
+
Trang 2/7 - Mã đề thi 132
 
Câu 21:
Mắc đoạn mạch gồm tụ điện nối tiếp với một điện trở vào điện áp u = U
0
cosωt(V), dòng điệntrong mạch lệch pha π/3 so với u. Nếu tăng điện dung của tụ điện lên3lần thì khi đó, dòng điện sẽlệch pha điện áp của nguồn một góc
A.
π/2
B.
π/6
C.
π/4
D.
36
0
Câu 22:
Cho đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử X và Y nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạchmột điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 100
2
V thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu phần tử Xlà 100V, giữa hai đầu phần tử Y là 100V. Hai phần tử X, Y tương ứng là
A.
tụ điện và cuộn dây thuần cảm.
B.
tụ điện và cuộn dây không thuần cảm
C.
tụ điện và điện trở thuần.
D.
cuộn dây không thuầncảm và điện trở.
Câu 23:
Ba dao động điều hòa cùng phương : x
1
= 16sin10t (cm), x
2
= 12cos(10t + π/6) (cm) và x
3
=A
3
cos(10t + π/2) (cm). Biết dao động tổng hợp của ba dao động trên có phương trình là x = 63cos10t (cm), tìm biện độ A
3
của dao động thành phần x
3
.
A.
6cm
B.
63cm
C.
10cm
D.
18cm
Câu 24:
Một con lắc gồm một lò xo nhẹ có độ cứng k = 100N/m và một vật nhỏ khối lượng 250g,dao động điều hòa với biên độ bằng 10cm. Chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng. Quãngđường vật đi được trong thời gian
 s
24
π  
, kể từ lúc t = 0 bằng bao nhiêu ?
A.
7,5cm
B.
5cm
C.
15cm
D.
20cm
Câu 25:
Phát biểu nào
sai
khi nói về dao động điều hòa của chất điểm?
A.
Biên độ dao động không thay đổi theo thời gian.
B.
Vận tốc của chất điểm có độ lớn tỉ lệ nghịch với li độ.
C.
Khi chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng thì lực kéo về có độ lớn tỉ lệ thuận với li độ.
D.
Động năng biến đổi tuần hoàn với chu kì bằng nửa chu kì dao động.
Câu 26:
Một vật dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng. Vị trí nào của vật trên quỹ đạo thì véc tơ gia tốc đổi chiều?
A.
Tại hai điểm biên của quỹ đạo.
B.
Tại vị trí vận tốc bằng không.
C.
Vị trí cân bằng.
D.
Tại vị trí lực tác dụng lên vật đạt cực đại.
Câu 27:
Quạt trần trên lớp học có điện trở R mắc vào ổ cắm điện điện áp hiệu dụng U, khi quạt quaydòng điện chạy qua quạt có cường độ hiệu dụng I và lệch pha φ so với điện áp nguồn . Điện năngquạt tiêu thụ, được tính theo biểu thức nào?
A.
UIt
B.
UIcosφ
C.
I
2
Rt
D.
UIcosφ.t
Câu 28:
Khi con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ,
A.
tại vị trí cân bằng lực căng dây nhỏ nhất, gia tốc dao động điều hòa của hòn bi nhỏ nhất
B.
tại vị trí cân bằng lực căng dây nhỏ nhất, gia tốc dao động điều hòa của hòn bi lớn nhất
C.
tại vị trí biên lực căng dây lớn nhất, gia tốc dao động điều hòa của hòn bi nhỏ nhất
D.
tại vị trí biên lực căng dây nhỏ nhất, gia tốc dao động điều hòa của hòn bi lớn nhất
Câu 29:
Cho một đoạn mạch gồm điện trở R 
1
= 203Ω mắc nối tiếp với cuộn dây có điện trở R 
0
=103Ω và độ tự cảm L =
0,3
π  
H. Đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp
u
tần số 50Hz thì điện áphai đầu cuộn dây
A.
sớm pha π/6 so với
u
.
B.
trễ pha π/6 so với
u
.
C.
sớm pha π/3 so với
u
.
D.
sớm pha π/2 so với
u
.
Câu 30:
Đoạn mạch AB gồm một cuộn dây mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C =
200
π  
μF.Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB điện áp
u
= 120cos(100πt + π/3) (V) thì dòng trong mạch là
i
=3cos(100πt + 0,5π)(A). Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị nào ?
A.
L =
0,3 3
π  
H
B.
L =
0,3
π  
H
C.
L =
0,9
π  
H
D.
L =
0,1
π  
H
Trang 3/7 - Mã đề thi 132

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
tuonglacphong liked this
bkinhbac091 liked this
bkinhbac091 liked this
bkinhbac091 liked this
bkinhbac091 liked this
vekien liked this
thanhthanhtrade liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->