Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
491Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN

PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN

Ratings:

4.78

(1)
|Views: 31,814|Likes:
Published by sszma

More info:

Published by: sszma on May 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2014

pdf

text

original

 
PANDUAN MENYEDIAKAN KERTAS CADANGAN KAJIAN1.Tajuk Kajian
Tajuk kajian harus mencerminkan skop dan kandungan kajian secara umum tetapi tepat.Sebagai garis panduan umum, hadkan bilangan perkataan dalam tajuk supaya tidak melebihi10 perkataan.
2.Kepentingan Kajian
Kajian harus mempunyai nilai sumbangan kepada penambahan ilmu dan boleh digunakanuntuk kepentingan organisasi dan perkhidmatan. Oleh itu kajian-kajian INTAN harusmempunyai sumbangan yang boleh dimanfaatkan, misalnya ke arah:i.Meningkatkan kualiti
core business
INTAN.ii.Meningkatkan prestasi anggota perkhidmatan awam.iii.Membantu usaha
 stakeholders
dan kementerian/jabatan untuk melaksanakansesuatu program dengan berkesan.iv.Membantu menjayakan pelaksanaan dasar-dasar negara secara umum.
3.Kenyataan Masalah
Kajian harus menyatakan permasalahan yang mencetuskan keinginan pengkaji untuk menyelidikinya. Permasalahan merupakan kewujudan suatu yang “tidak kena” atau “tidak sepatutnya” atau jurang antara situasi yang diinginkan (ideal) dengan situasi yang berlaku.Permasalahan ini boleh dikesan oleh pengkaji berdasarkan pengalaman, pembacaan,kenyataan di akhbar, aduan pelanggan, laporan agensi kerajaan, maklumbalas yang diterimadaripada jabatan terlibat dan sebagainya. Dalam kajian, permasalahan ini diolah dalam
 
 bentuk kenyataan masalah
(problem statement 
) yang ringkas tetapi padat dan tepat. Bolehlahditerangkan serba sedikit mengenai mustahaknya masalah yang mendorong kajian dilakukandan implikasi yang mungkin timbul jika masalah tersebut terus dibiarkan.
4.Objektif Kajian
Objektif kajian meliputi perkara-perkara yang hendak dicapai atau dilaksanakan dalam projek kajian. Pengkaji boleh menyatakan objektif kajiannya secara khusus atau membahagikanobjektif kajian tersebut kepada dua iaitu objektif umum dan objektif khusus.i.Objektif umum – bersifat lebih menyeluruh iaitu merangkumi semua objektif khusus yang dinyatakan dalam satu atau dua ayat. Dengan kata lain, objektif umum merupakan ringkasan atau gabungan kepada objektif khusus.ii.Objektif khusus – bersifat lebih jelas, spesifik dan biasanya terdapat lebih darisatu. Fungsi objektif khusus ialah untuk menyelesaikan masalah yangdinyatakan dalam kenyataan masalah. Objektif khusus akan memandumendapatkan keputusan atau penemuan kajian. Misalnya, jika terdapat duaobjektif khusus maka kajian akan sekurang-kurangnya mendapatkan dua penemuan bagi memenuhi objektif khusus.
5.Skop dan Batasan Kajian
Secara praktikalnya sesuatu kajian itu dibatasi oleh kekangan masa, tenaga dan kewangan.Oleh itu sesuatu kajian perlu menyatakan skop dan batasan sebagai terma rujukan. Contohskop dan batasan adalah seperti berikut:i.Pemilihan jenis kursus, populasi peserta dan tempoh masa pelaksanaannya(misalnya kajian impak kursus). ii.Pemilihan organisasi tertentu (misalnya kajian mengenai penyampaian perkhidmatan/kepuasan pelanggan).
 
iii.Lokasi geografi yang terlibat (misalnya kajian mengenai tahap kepuasan pegawai di pedalaman/Sabah/Serawak).iv.Metodologi (misalnya kajian menggunakan kaedah eksperimen quasi).
6.Teori dan Hipotesis Kajian
Teori memberikan arah haluan kepada pengkaji untuk melaksanakan kajiannya. Ia jugamembantu pengkaji memilih dan menilai angkubah yang difikirkan berkaitan dengan masalahyang dikaji. Dengan itu pengkaji perlu membincangkan teori yang hendak diaplikasikanseperti dari mana sumbernya, adakah diambil sepenuhnya daripada teori yang sedia ada ataudiubahsuai daripada teori tersebut. Juga perlulah dinyatakan model atau kerangka teori yangdibangunkan dalam kajian tersebut.Pemilihan sesuatu teori akan membantu pengkaji membentuk hipotesis-hipotesis yang ingindiuji. Hipotesis ialah saranan yang bersifat sementara (mungkin betul atau tidak) tentanghubungan antara sesuatu angkubah dengan angkubah lain dalam kajian. Hipotesis akanmemberikan fokus lebih khusus dan terarah kepada pengkaji dalam melaksanakan kajiannya.Dalam kajian, setiap hipotesis yang dibina perlulah diuji kebenaran atau ketepatannya. Olehitu hipotesis yang baik perlu mempunyai ciri-ciri berikut:i.Mestilah bersifat khusus, bukan umum.ii.Pengertian dan konsep dalam hipotesis hendaklah terang, logik dan bolehdioperasikan.iii.Tidak mengandungi pertimbangan nilai (baik/buruk, patut/tidak).iv.Mesti boleh/mampu diuji untuk disahkan atau ditolak kebenarannya.
7.Metodologi Kajian

Activity (491)

You've already reviewed this. Edit your review.
Asrul Azam Shafie added this note
syukran
Asrul Azam Shafie liked this
Hanin Aqila liked this
Rozila Harun liked this
Adek_Najwa_138 added this note
tenkiu :)
Cah Ibrahim liked this
Dato Shareyman liked this
muhd_nazri liked this
Zarida Mat liked this
Zarida Mat liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->