Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
tarihh[1]

tarihh[1]

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 1,155|Likes:
Published by noktasizvirgul
Tarih finali soruların cevapları.
Tarih finali soruların cevapları.

More info:

Published by: noktasizvirgul on May 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
2. Lozan görüşmelerinin kesildiği sırada (4 Şubat-20 Nisan 1924) 17 Şubat-4 Mart 1923tarihleri arasında yapınla İzmir İktisat Kongresi’nde hangi kararlar alınmıştır? Misak-ıİktisat’ın kapsamında yer alan hususlar nelerdir?
- İktisat Misak-ı kabul edilmiştir.- Ekonomik model olarak “liberalizm” benimsenmiştir.- Üreticinin, milli sanayinin ve ihracatın korunması ve teşvik edilmesi- Borsaların millileştirilmesi- Banka kurulması- Demir, deniz, hava ve kara yollarının geliştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi- Aşar vergisinin kaldırılması- Çiftçilere kredi imkanlarının artırılması ve işçilerin çalışma koşullarının düzeltilmesi- Sendika kurulma hakkı??Misak-ı İktisat hususları- Tam bağımsızlık - Ulusal egemenlik - Türk halkı yıkıcı değil yapıcıdır - Türk halkı çalışkandır - Türkiye’nin doğal kaynakları zengindir - Türk halkı yüksek ahlaki, din, görgü, hukuk kurallarına sahiptir - Türk halkı zekidir - Türk halkı birlik beraberlik içindedir - Sağlığımızın korunması öncelikli isteğimiz ve vazifemizdir 
3.Türkiye 17 Şubat 1923’te toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde ve 1933’tetamamlanarak 1934’te uygulanmaya başlanan İlk Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda hangiekonomik kalkınma modellerini kabul etmiştir? Bu değişimin nedenleri nelerdir?
- Kalkınma planı ile yatırım yapacak şirketlere kolaylık sağlanacağı, milli bankanınkurulacağı, demiryolu yapımına önem verileceği,yerli malı kullanımı teşvik edileceği belirtilmiştir.-Halkın refahının sağlanması,eknomi ile sosyal yaşamın birlikte ilerlemesinin sağlanması, piyasa ekonomisi şatlarının hazırlanması, pazar ekonomisi şartlarının hazırlanması, dış borçlerın kaldırılması, enflasyonun kaldırılması, bütçe denkliğinin sağlanması, ithalat-ihracatoranının düzenlenmesi ve yatırımların artırılması hedeflenmiştir ve özel teşebbüsün yetersizolmasından dolayı "Devletçi" bir ekonomi politikası uygulanmaya başlanmıştır.-Bu politikanın izlenmesi sonucunda tarım, sanayi, ticaret ve bayındırlık alanlarında yenilikler yapıldı.Bu yeniliklerden bazıları şunlardır:Tarım Alanında Gelişmeler - Köylünün durumunu düzeltmek için Aşar (Öşür) vergisi 1925'te kaldırıldı.- Ziraat Bankasının verdiği kredi artırıldı.- Çiftçinin tarımda makine , iyi tohum , gübre ve ilaç kullanımı teşvik edildi.- Çiftçiye damızlık hayvan, tohum, fidan , borç para verildi.- 1929'da "Tarım Kredi Kooperatifleri" kuruldu.
 
Sanayi Alanında Gelişmeler - 1925'te "Sanayi ve Maadin Bankası" kuruldu. (Yıpranmış Osmanlı tesislerini tamir etmek için.)- 1927'de "Teşvik-i Sanayi Kanunu" çıkarıldı.(Halk sanayiye teşvik edildi, ancak halkın gücüolmadığından "Devletçilik" politikası izlendi.)- 1933'te "İlk Beş Yıllık Sanayi Planı" hazırlandı.- 1933'te Sümerbank kuruldu.- 1938 'de "İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı" hazırlandı .Ancak 1939'da II.Dünya Savaşı'nınçıkması bu planın uygulanmasına engel olmuştur.- Ülkedeki madenleri aramak için 1935'te Maden Tetkik Arama Enstitüsü (M.T.A) kuruldu.Madenleri işlemek içinde Etibank kuruldu.- 1939'da Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası olan Karabük Demir-Çelik Fabrikası kuruldu.Ticaret Alanında Gelişmeler - 1924'te İş Bankası kuruldu.( İş sahiplerine kredi vermek amacıyla kuruldu)- 1 Temmuz 1926 'da "Kabotaj Kanunu" çıkarıldı. Böylece Türk karasularında yolcu ve yük taşıma hakkı yalnızca Türk gemilerine verildi. Ayrıca Denizbank'ın kurulmasıyla denizcilik faaliyetleri artmıştır.Bayındırlık Alanında Gelişmeler - Demiryolları yabancı şirketlerin elinden alınarak devletleştirildi. Yeni demiryolları yapıldı.Cumhuriyetin ilanından 1938 yılına kadar 3360 km demiryolu yapılmıştır.- Osmanlı Devleti'nden 18335 km kalan karayolu 1948 yılında 45000 km' ye çıkmıştır.- Denizcilik alanında Kabotaj Kanunu çıkarılmış ve yeni liman ve iskeleler yapılmıştır.- Pek çok yeni şehir ve kasaba inşa edilerek modern bir görünüm almıştır 
 
4. Sağlıklı bir ekonomik yapı, tarım, sanayi, ve hizmetler sektörlerinde, sermaye, emek,teşebbüs üçgeni üzerinde dengeli bir şekilde kurulabilir ve geliştirilebilir. MilliMücadele’den sonra 1930’lu llara kadar neden yeterli sermaye birikimisağlanamamıştır?
- I. Dünya Savaşı sırasında iç borçlanmaya gidilmiş (Tekalif_i Milliye kanunları)- Tüccar sermayesini tarafsız ülkelere yatırmış- sermaye yastık altında saklnamış- Sermaye dışarıya kaçırılmış, dışa karşı korunamama- bilgi birikimi sağlanamamış- bankalar ve borsalar azınlıkların elinde olduğundan başarı sağlanamamış- yabancı sermaye
5. Mustafa Kemal, Türkiye’yi süratle Tarım devrinden Sanayi devrine geçirebilmek içinekonomik ve maliye politikasının temel esaslarını (amaçlarını) nasıl tespit etmiştir?Türkiye ithalatı azaltarak döviz tasarrufu sağlamak ve dışa karşı ekonomik bağımlılığıkaldırmak amacıyla, hangi malların üretimine öncelik vermiştir?
- Halkın refahını artırmak - ekonomik ve sosyal kalkınmayı birlikte gerçekleştirmek - piyasa ekonomisinin şartlarına uymak - Pazar ekonomisinin şartlarına uymak - ekonomiye dış müdahaleyi engellemek - enflasyonsuz kalkınmak - bütçe denkliği- ithalat-ihracat denkliği- istihdam
6. Türkiye’nin, ikinci defa çok partili sisteme geçiş denemesi olarak 12 Ağustos 1930’dakurulan ve kurucusu Fethi Bey (Okyar) tarafından kapatılan Serbest CumhuriyetFırkası hangi olayların ön koşullarını hazırlamıştır? Mustafa Kemal, bundan sonraneden yeni bir parti denemesine cesaret edememiştir?
- Menemen Olayı- Bursa olayları- M.Kemal’e suikast girişimi- Tunceli İsyanıM.Kemal cesaret edememiş; çünkü- dünyanın koşulları değişmeye başlamış: İtalya’da Musolini, faşizm; Almanya’da Hitler, Nazizim; Rusya’da Stalin, Komünizm, dünyaya dehşet saçmaya başlamışlar.- nya k bir savaşın ine gelmiş, Atatürk rkiye’yi bu 2.nya savaşınahazırlamaya başlamış.- irtica her parti kuruluşunu bir fırsat olarak görmüş- isyanlar cumhuriyet ve laikliği tehdit edecek boyutlara ulaşmış

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Bugra Bakırel liked this
Ali Sungur liked this
Ali Sungur liked this
Likör NbMt liked this
ilginakdogan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->