Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
N. Simeonov-Mnenieto na albancite ot R. Makedonija...

N. Simeonov-Mnenieto na albancite ot R. Makedonija...

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by Maketo

More info:

Published by: Maketo on Apr 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2010

pdf

text

original

 
1
Мнението
 
на
 
албанците
 
от
 
Р
 
Македония
 
за
 
етническия
 
произход
 
на
 
славянското
 
население
 
в
 
страната
 
 Николай
 
Симеонов
 
В
 
българската
 
историческа
 
литература
 
до
 
този
 
момент
 
липсват
 
научни
 
трудове
,
използващи
 
актуалните
 
в
 
момента
 
антропологични
 
подходи
,
чрез
 
които
 
се
 
изучават
 
и
 
анализират
 
отделни
 
етноконфесионални
 
и
 
социални
 
групи
.
Едва
 
в
 
последните
 
няколко
 
години
 
станахме
 
свидетели
 
на
 
 различни
 
изследвания
,
публикувани
 
на
 
български
 
език
,
използващи
 
подобни
 
методи
.
Сред
 
най
-
ценните
 
от
 
тях
 
е
 
поредицата
Спешна
 
антропология
на
 
Международния
 
център
 
по
 
проблемите
 
на
 
малцинствата
 
и
 
културните
 
взаимодействия
,
 реализирана
 
под
 
 ръководството
 
на
 
проф
.
Антонина
 
Желязкова
1
.
В
 
тях
 
като
 
основен
 
изследователски
 
метод
 
се
 
използват
 
теренните
 
проучвания
.
Те
 
станаха
 
популярни
 
в
 
научните
 
среди
 
благодарение
 
и
 
на
 
съпътстващия
 
ги
 
интердисциплинарен
 
подход
,
прилаган
 
при
 
изготвянето
 
на
 
изследователските
 
екипи
.
Досега
 
публикуваните
 
 резултати
 
от
 
тях
,
както
 
и
 
положителните
 
отзиви
 
на
 
научната
 
общественост
,
дават
 
основания
 
както
 
на
 
авторите
,
така
 
и
 
на
 
по
-
младите
 
им
 
колеги
 
да
 
използват
 
и
 
за
 
в
 
бъдеще
 
посочената
 
изследователска
 
методика
.
Успехите
 
на
 
този
алтернативен
”,
все
 
още
,
проучвателски
 
подход
 
изтикаха
 
на
 
преден
 
план
 
и
 
някои
 
други
 
подобни
 
антропологически
 
методи
.
Един
 
от
 
тях
 
е
Интернет
 
проучването
станало
 
основа
 
на
 
настоящата
 
 работа
.
Времевият
 
промеждутък
,
през
 
който
 
бе
 
проведена
 
анкетата
 
е
15.01.2005-15.03.2005
г
.
Необходимо
 
е
 
да
 
се
 
уточни
,
че
 
авторът
 
и
 
преди
 
тези
 
дати
 
е
 
наблюдавал
 
основният
 
терен
на
 
изследване
,
а
 
именно
 
чатът
 
на
 
електронния
 
адрес
 www.makedonija.com.
Целта
 
бе
 
да
 
се
 
съберат
 
и
 
анализират
 
мненията
 
на
 
представители
 
на
 
 различни
 
социални
,
 религиозни
 
и
 
обществени
 
групи
 
на
 
албанското
 
малцинство
 
в
 
Република
 
Македония
,
относно
 
националната
 
идентичност
,
ежедневието
,
бита
,
общата
 
история
 
и
 
бъдещето
 
на
 
славянското
 
мнозинство
 
в
 
посочената
 
държава
.
Основните
 
информатори
(
 резиденти
)
на
 
проучването
 
са
 
представители
 
на
 
албанското
 
население
 
в
 
 районите
,
за
 
които
 
се
 
знае
,
че
 
са
 
с
 
албанско
 
1
 
Виж
 
публикуваните
 
до
 
сега
 
проучвания
 
от
 
поредицата
Спешна
 
антропология
”: “
Албанският
 
национален
 
проблем
 
на
 
Балканите
т
. I,
С
., 2001
г
.; “
Албански
 
перспективи
т
. II,
С
., 2003
г
.;
Проблеми
 
на
 
мултиетничността
 
в
 
Западните
 
Балкани
т
. III ,
С
., 2005
г
.
 
2
 мнозинство
.
2
 
Разбира
 
се
,
бяха
 
включени
 
и
 
някои
 
представители
 
на
 
споменатия
 
етнос
 
и
 
от
 
други
 
места
,
като
 
например
 
Скопие
 
и
 
Куманово
,
където
 
все
 
още
(
поне
 
според
 
официални
 
данни
)
преобладаващо
 
е
 
славянското
 
население
.
Включването
 
на
 
албанци
 
от
 
тези
 
 райони
 
се
 
прави
 
с
 
цел
 
да
 
не
 
се
 
допусне
 
пренебрегване
 
на
 
отделни
 
или
 
цялостни
 
обществени
 
структури
 
на
 
това
 
население
 
от
 
градовете
 
Куманово
 
и
 
Скопие
,
още
 
повече
,
че
 
именно
 
то
 
в
 
най
-
голяма
 
степен
 
се
 
намира
 
в
 
ежедневен
 
допир
 
с
 
населението
,
представляващо
 
обект
 
на
 
това
 
проучване
.
Преди
 
да
 
се
 
запознаем
 
с
 
получените
 
 резултати
 
е
 
необходимо
 
да
 
се
 
уточни
,
че
 
споменатите
 
поименно
 
 резиденти
 
не
 
са
 
единствените
,
които
 
са
 
се
 
съгласили
 
или
 
са
 
дали
 
някакви
 
отговори
 
по
 
зададените
 
им
 
въпроси
.
Поради
 
естеството
 
на
 
гореспоменатия
терен
на
 
 работа
 
мнозина
 
отказаха
,
както
 
да
 
довършат
 
зададената
 
им
 
анкета
,
така
 
и
 
да
 
дадат
 
някаква
 
по
-
надеждна
 
информация
 
относно
 
техните
 
имена
 
и
 
населените
 
места
,
в
 
които
 
живеят
.
Една
 
от
 
най
-
често
 
изтъкваните
 
причини
 
за
 
това
 
предпазливо
 
поведение
,
бе
 
опасението
 
и
 
страхът
 
от
 
евентуални
 
преследвания
,
на
 
които
 
могат
 
да
 
бъдат
 
подложени
 
от
 
страна
 
на
 
някои
 
органи
 
на
 
изпълнителната
 
власт
 
в
 
РМакедония
.
Именно
 
по
 
този
 
начин
,
може
 
да
 
се
 
обяснят
 
някои
 
от
 
отговорите
,
касаещи
 
познанството
 
на
 
по
-
близката
 
история
 
и
 
най
-
вече
 
периодът
1944-1945
г
.
На
 
зададените
 
им
 
въпроси
,
засягащи
 
споменатият
 
период
 
и
 
изискващи
 
по
-
конкретни
 
отговори
,
мнозина
 
от
 
анкетираните
 
се
 
отказваха
 
да
 
говорят
,
а
 
други
 
напуснаха
 
чата
.
Учудващо
,
но
 
някои
 
от
свидетелите
на
 
анкетата
 
от
 
албански
 
произход
,
невзели
 
участие
 
до
 
този
 
момент
,
се
 
включиха
 
в
 
дискусията
,
като
 
обявиха
,
своята
 
и
 
на
 
семействата
 
си
,
обвързаност
 
с
 
идеите
 
и
 
дейността
 
на
Бали
 
Комбетар
”.
При
 
изявеното
,
в
 
последствие
,
от
 
моя
 
страна
 
желание
 
да
 
бъдат
 
интервюирани
 
те
 
действаха
 
по
 
познатия
 
начин
-
чрез
 
напускане
 
на
 
чата
,
или
 
пълно
 
мълчание
...
Вероятно
 
една
 
от
 
причините
 
за
 
това
 
поведение
,
е
 
в
 
непрестанните
 
и
 
целенасочени
 
статии
3
(
а
 
може
 
би
 
и
 
телевизионни
 
и
 
 радио
-
предавания
),
чрез
 
който
 
някои
 
обществени
 
среди
 
в
 
РМакедония
,
искат
 
да
 
представят
 
дейността
 
на
 
споменатата
 
организация
,
като
профашистка
и
 
антимакедонска
”.
Тези
,
които
 
се
престрашиха
отговориха
 
лаконично
 
без
 
да
 
 разказват
 
в
 
подробности
.
По
 
този
 
начин
 
анкетиращият
 
се
 
лиши
 
от
 
една
 
ценна
 
информация
,
която
 
би
 
дала
 
на
 
изследването
 
по
-
завършен
 
характер
.
Прави
 
впечатление
 
фактът
,
че
 
2
 
Желев
,
А
. ,
сп
. “
Ние
”, 1999
г
.,
бр
.1-6.
3
 
В
-
к
Време
”,
октомври
-
ноември
2004
г
.,
в
 
 рубриката
Егзодус
 
на
 
Македонците
са
 
публикувани
 
откъси
 
от
 
 различни
 
книги
 
на
 
македонски
 
език
,
посветени
 
на
 
тази
 
проблематика
..
 
3
преобладаващият
 
брой
 
анкетирани
 
не
 
правят
 
 разлика
 
между
 
идеите
 
на
 
Бали
 
Комбетар
и
 
тези
 
на
 
днешните
 
албански
 
партии
,
организирани
 
на
 
етническа
 
основа
.
Вероятно
 
заради
 
това
,
че
 
едните
 
и
 
другите
 
изповядват
,
по
 
 различен
 
начин
,
идеята
 
за
 
обединена
 
Албания
.
Получените
 
 резултати
 
от
 
анкетното
 
проучване
,
посредством
 
интернет
 
пространството
,
дават
 
повод
 
още
 
веднъж
 
да
 
се
 
споменат
 
големите
 
 различия
,
които
 
съществуват
 
както
 
на
 
ниво
 
официална
 
власт
-
гражданско
 
общество
,
така
 
и
 
на
 
етническа
,
а
 
в
 
някои
 
 райони
 
и
 
на
 
верска
 
нетърпимост
 
между
 
двете
 
основни
 
етниконфесионални
 
групи
 
в
 
Македония
.
Така
 
например
 
единодушно
 
е
 
мнението
 
на
 
интервюираните
 
албанци
 
относно
 
бъдещето
 
на
 
Западна
 
Македония
.
Всички
,
без
 
изключение
,
застават
 
на
 
мнението
,
че
 
тази
 
част
 
от
 
днешна
 
РМакедония
 
трябва
,
най
-
малко
,
да
 
придобие
 
държавна
,
културна
 
и
 
икономическа
 
самостоятелност
4
.
Никой
 
от
 
запитаните
 
в
 
допълнителните
 
 разговори
 
не
 
прие
 
смятаното
 
за
 
компромисно
 
становище
,
а
 
именно
 
придобиване
 
на
 
автономия
 
за
 
споменатия
 
 район
.
Всичко
 
това
 
дава
 
ясна
 
представа
 
както
 
за
 
бъдещите
 
цели
 
на
 
албанското
 
 малцинство
(
което
 
се
 
явява
 
мнозинство
 
в
 
Западна
 
Македония
),
така
 
и
 
за
 
отчуждеността
 
и
 
незаинтересоваността
 
на
 
обикновения
 
човек
 
от
 
политическия
 
живот
 
в
 
страната
.
В
 
тази
 
връзка
 
много
 
правдиво
 
звучи
 
коментарът
 
на
 
Георги
 
Младенов
 
публикуван
 
след
 
Референдума
 
против
 
новото
 
административно
-
териториално
 
деление
 
на
 
страната
.
В
 
уводната
 
статия
,
отпечатана
 
в
 
ноемврийския
 
брой
 
на
 
списание
Македоно
-
български
 
преглед
той
 
образно
 
характеризира
 
проваления
 
Референдум
 
с
 
думите
: “...
за
 
пореден
 
път
 
стана
 
ясно
,
че
 
македонизмът
 
е
 
мъртвородено
 
бебе
.”
5
 
При
 
анализа
 
на
 
останалите
 
отговори
 
интерес
 
буди
 
отношението
 
на
 
албанските
 
 резиденти
 
към
 
националната
 
принадлежност
 
на
 
славянското
 
население
 
в
 
РМакедония
.
В
 
болшинството
 
от
 
отговорите
 
те
 
изрично
 
споменаваха
,
че
 
за
 
тях
 
посоченото
 
население
 
е
 
българско
 
по
 
народност
.
В
 
процеса
 
на
 
допълнителните
 
 разговори
 
някои
 
от
 
албанците
 
дори
 
започнаха
 
да
 
защитават
 
с
 
научни
 
аргументи
 
тази
 
теза
.
Достатъчно
 
красноречиво
 
е
 
мнението
 
на
 
анкетираните
 
относно
 
бъдещето
 
на
 
славянското
 
население
 
в
 
Западна
 
Македония
.
В
 
преобладаващата
 
си
 
част
 
те
 
открито
 
заявяваха
,
че
 
бъдещето
 
на
 
това
 
население
 
е
 
в
 
4
 
Почти
 
всички
 
анкетирани
 
бяха
 
на
 
мнение
,
че
 
въпросната
 
независимост
 
ще
 
се
 
осъществи
 
в
 
 рамките
 
на
 
Велика
 
Албания
-
Иирида
.
5
http://www.macedonobulgarianreview.com/ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->