Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
COMENTARII E.G.W.

COMENTARII E.G.W.

Ratings: (0)|Views: 100 |Likes:
Published by dinu george

More info:

Published by: dinu george on Apr 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
GENEZA 11. 1-3 (Psalmi 33,6. 9). Un tezaur de mijloace. Dumnezeu a vorbit ?i cuvintele Luiau creat lucrãrile Lui în lumea natura.Crea™iunea lui Dumnezeu este o resursã de mijloace pregãtite ?i gata de a fi folositede El îndatã, dupã buna Lui plãcere(Scrisoarea 131, 1897). </IND> 2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.Om, un ordin nou ?i distinct. Tot cerul a
 
dat pe fa™ã un interes adânc ?i bucuros în crearea lumii ?i a omului. Fiin™ele omene?tierau un ordin nou ?i distinct. Ele au fostfãcute „dupã chipul lui Dumnezeu” ?i a fost planul Creatorului ca ele sã populeze pãmântul (RH, 11 februarie 1902).28.29.(Psalmi 104,14). Roadele în mâinilenoastre. Domnul a dat din via™a Sa pomilor ? i plantelor crea™iunii. Cuntul Lui poateface ca roadele pãmântului sã creascã, sau sã descreascã. Dacã oamenii ar discernelegãtura dintre naturã ?i Dumnezeul naturii,ar fi auzite recunoa?teri fidele a puteriiCreatorului. Fãrã viaa de la Dumnezeu,natura ar muri. Lucrãrile Lui creatoare suntdependente de El. El acordã proprietãidãtãtoare de viaã tuturor produselonaturii. Noi trebuie sã privim pomiiîncãrca™i de roade ca darul lui Dumnezeu, ca?i cum El ar pune roadele în mâinile noastre(MS 114, 1899).GENEZA 2 1.2.(Exod 20,8-11). ?apte zile literale.Ciclul sãptãmânal de ?apte zile literale, ase pentru lucru ?i a ?aptea pentru odihnã,care s-a pãstrat ?i a dus prin toatã istoria biblicã, î?i are originea în marele fapt al primelor ?apte zile (3 SG 90).3.4.
 
5.6.7. 7. (1Corinteni 3,9; Fapte 17,28). Omulsub conducerea lui Dumnezeu. Organismulfizic al omului este sub conducerea luiDumnezeu, dar nu este ca un ceas, care este pregãtit sã funcioneze ?i trebuie sã func™ioneze de la sine. Inima bate, pulssuccede dualt puls, respira™ie urmeazã durespira™ie, dar întreaga fiin™ã estesub conducerea lui Dumnezeu. „Voi sunte™iogorul lui Dumnezeu, clãdirea lui Dumnezeu”.?n Dumnezeu trãim, ne mi?cãm ?i avem fiin™anoastrã. Fiecare taie de inimã, fiecarerespira™ie vine de la Acela care a suflat în nãrile lui Adam suflarea de viaã, -inspiraia mereu prezentului Dumnezeu, Marele EU SUNT (RH, 8 nov. 1898). (2Petr1,4). rta?i de fire dumnezeias. Domnull-a creat pe om din ™ãrâna pãmântului. El l-a fãcut pe Adam pãrta? al vie™ii, al naturiiLui. ?n el a fost suflatã suflarea Celui Atotputernic, ?i el a devenit un suflet viu. Adam a fost desãvâr?it în formã - puternic,gra™ios, curat, purtând chipul toruluisãu (MS,102, 1903). Puterea fizicã pãstratã timp îndelungat. Omul a ie?it din mânaCreatorului u der?it în altuire ?ifrumos la chip. Faptul timp de ?ase miide ani a putut rezista forei merecrescânde a bolii ?i crimei este dovadã concludentã a puterii de rezisten™ã cu carea fost dãruit la început (STBH 7).8.Adam încoronat rege în Eden. Adam a fostîncoronat ca rege în Eden. Lui i s-a dat