Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
46Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Intermedia ng Indang - Kabanata 09

Intermedia ng Indang - Kabanata 09

Ratings: (0)|Views: 1,589|Likes:

More info:

Published by: Daniel Mendoza-Anciano on Apr 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/20/2013

pdf

text

original

 
 KABANATA 9ANG PANAHON NG PANUNUNGKULANNI MR. JOSEPH A. COCANNOUERSA INTERMEDIA NG INDANG 1911-1915
129
´In 1950, for example, the farmer, educator, andworld traveller Joe Cocannouer prophesied thatindiscriminate herbicide use could result in seriousecological problems. He added that "it is entirely possible that very small amount of some poisonswill create far more havoc than is at presentsuspected of them.µClinton L. Evans
The War on Weeds in the Prairie West: An Enviromental History 
Joseph A. Cocannouer Bago Maglingkod sa Indang
Si Joseph A. Cocannouer ay nagmula sa angkan ng mgamagsasakang Olandes na nandayuhansa Amerika sa mga unang taon ng ika-19na siglo. Ipinanganak noong Enero 6,1883, sa Shelby, Illinois.Pansamantalang nanirahan sa estado ngKansas, kung saan namatay angkaniyang ama.
1
Napalipat sa estado ngOklahoma at dito ginugol ang malakingpanahon ng kaniyang kabataan bilangkatulong ng ina sa pagsasaka sa pookrural sa nasabing estado. Nag-aral saOklahoma Agricultural and Mechanical College at pagkatapos ngisang taon na aktwal na pag-aaral ay nagturo sa paaralang bayansa kanilang sariling lugar. Pagkatapos ng isang taong pagtuturo ay nagbalik muli sa OA&M upang kumuha ng kursong normal. Samga panahong iyon ay pinagtuunan niya ng pansin ang aralingpagsasaka, kasabay ng wikang Latin upang maunawaan ang mgamahahalagang sulating pang-agrikultura sa nabanggit namatandang wika. Samantalang nag-aaral sa OA&M, si Cocannoueray narekluta na magturo sa Pilipinas.
1 Ang heonolohiya ni Joseph A. Cocannouer ay mababasa sa internet:www.familysearch.org/
.
Ang larawan ni Cocannouer ay ipinagkaloob ni Mr. William Gochanoerna ipinadala sa nagsasaliksik sa pamamagitan ng e-mail noong Mayo 14,2009.
 
Kabanata 9 ² Mr. Joseph A. Cocannouer (1911-1915)
130
Noong Hunyo 6, 1908, si Cocannouer ay naitalagangmaglingkod sa Kawanihan ng Edukasyon sa Pilipinas.
2
Sapagdating niya sa bansa ay hiniling niya sa Direktor ng Edukasyonna maitalaga siya agad na maging
 p 
rinci 
 p 
al 
sa isa sa mgapaaralang pang-agrikutura sa Pilipinas, subalit sa pananaw ngDirektor ng Kawanihan ay hindi pa handa si Cocannouer para sanasabing posisyon.
3
Itinalaga muna siya bilang
su 
 p 
ervising teacher 
 sa isang distrito ng mga paaralan sa lalawigan ng Cebu. Sanasabing lugar, nagkaroon siya nang pagkakataon na obserbahanang mga paraan ng pagtatanim ng mga Pilipino at paghusayin angwikang Espanyol na noon ay ginagamit pa ng mga opisyal naPilipino sa pamahalaan.Mula sa Cebu, noong tag-init ng 1909 si Cocannouer ay pansamantalang inilipat sa lungsod ng Baguio upang magturo sa
summer institute 
ng mga gurong Amerikano at Pilipino nanagtuturo ng agrikultura at paghahalaman sa iba·t ibang mgapaaralan sa Pilipinas. Sa pagkakataong iyon narating niya ang
Mountain Province 
at
 
nasaksihan ang paraan ng pagtatanim at angsistema ng patubig ng mga mamamayan ng Hilagang Luzon sakanilang
rice terraces 
.Noong Hunyo 1909 hanggang mga unang buwan ng 1911 ay naglingkod na
 p 
rinci 
 p 
al 
sa isang paaralan sa pagsasaka salalawigan ng Batangas, kung saan siya ay inabot na pagputok ngBulkan Taal. Nakita ni Cocannouer na ang isa sa positibong dulotng kasakunaang ito ay kaniyang pagsapantaha na ang dalisdis ng
2 Ang panahon ng 1908 ay ang pagdating sa Pilipinas ng ilang gurongAmerikano na kinuha mula sa EU na may kasanayan sa pagsasaka.Ilan sa kanila ay si Kilmer O. Moe (Hawaii), na sa mga unang taon ay itinalaga bilang
su 
 p 
ervising teacher 
sa Magalang, Pampanga at sa dakonghuli ay naging principal ng Magalang Farm School, hanggang maitalagana superintendent ng Central Luzon Agricultural School. Isa pa sakaniyang naging kasabayan ay Sam Durham na mula rin sa estado ngOklahoma (kapitbahay ni Cocannouer) na naging guro ng paghahayupanna unang naitalaga sa Central Luzon Agricultural School at nailipat saUPLB.3 Hindi binanggit ni Cocannouer kung sino ang Direktor ng Edukasyonna kaniyang nakausap, subalit kung ito ay sa taong 1908, higit natumutugma ito sa panunungkulan ni Direktor David Barrows. Maari rinna mismong si Direktor White na noon ay 
assistant 
na ni Dr. Barrow atpumalit dito ng sumunod na taon. Ang kumpirmasyon sa destino niCocannouer sa Cebu sa taong 1908-1909 ay mababasa
Teachers·Assembly Herald 
para sa tag-init ng 1909.
 
 
Intermedia
 
ng
 
Indang
/ A
nciano
 
131
 Tagaytay ay magiging isang mahusay na taniman ng gulay saPilipinas.
4
Bago magtapos ang klase, si Cocannouer ay pansamantalang pinagturo sa ispesyal na klase sa agrikultura saPaaralang Normal sa Maynila.Bago magsimula ang bakasyon sa tag-init ng 1911,naglakbay si Cocannouer sa Europa upang pag-aralan ang paraanng pagtatanim sa Belgium, Germany at Holland. Sa mga bansangito ang kaniyang hinangaan ay paraan nang pagtatanim saHolland.In some of the great experimental gardens of Holland itwas brought home to me as never before just whatscience could do in the way of plant improvement. Allsorts of crops were under trial. Persistent efforts werebeing made to improve what was already of excellentquality. I could now understand why Holland had longbeen the seed source of some of our most valuableflowers and vegetables« Hour after hour I watched theDutch experts at their delicate work. Their efficiency and enthusiasm made me want to hurry back to thePhilippines and startmy improvements.
5
 
Ang Pagkakatalaga Kay Cocannouer sa Indang
Ang nasaksihan ni Cocannouer napagpili at pagpapahusay ng mga binhingpananim sa Holland ang inaakala niya napinakamahusay na paraan na dapat ituro samga Pilipino. Sa pagbabalik niya sa Pilipinasay isinangguni niya sa bagong talagangdirektor ng Kawanihan na si Direktor FrankWhite na gamitin ang kaniyang mganamasid na paraan ng paghahalaman saHolland. Isinalaysay ni Cocannouer angpagtatagpong iyon na nagbunga sa
4 Sa autobiograpiya ni Cocannouer, hindi tiniyak ang paaralan subalitbinanggit niya na inabutan siya ng pagputok ng Bulkan Taal salalawigan. Ito ay umaangkop sa Batangas Farm School na ang
 p 
rinci 
 p 
al 
 ay George Whiting (1905-1909). Sa taong 1909, si Whiting ay itinalagaupang maging unang
su 
 p 
erintendent 
ng Central Luzon AgriculturalSchool.5 Cocannouer, 1945:118

Activity (46)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Marion Enriquez liked this
Marion Enriquez liked this
Marion Enriquez liked this
Kimberly Orfalas liked this
Rodel Dimaandal liked this
Heiz Mongaya liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->