Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
76Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Despre Parteneriatul Educational

Despre Parteneriatul Educational

Ratings: (0)|Views: 5,179|Likes:
Published by astermarc

More info:

Published by: astermarc on Apr 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2013

pdf

text

original

 
Inst. Ionela Petrosel
 Despre parteneriatul educational 
▪ Partenerii acţiunilor educativeParteneriatul educional este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane. Este un concept şi o atitudine în mpuleducaţiei. Ca atitudine, parteneriatul presupune:◦ acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite;◦ egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună;◦ interacţiuni acceptate de toţi partenerii;◦ comunicare eficientă între participanţi;◦ colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit;◦ cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri comune).Parteneriatul educaţional tinde să devină un concept central pentruabordarea de tip curricular flexibilă şi deschisă a problemelor educative. Înabordarea curriculară a educaţiei se identifică nevoia cunoaşterii, respectăriişi valoririi diversităţii. Este vorba de o diversitate care presupuneunicitatea fiecărei fiinţe umane şi multiculturalitatea. Copiii nu sunt normalisau anormali, ci unici, cu particularităţi diferite, determinate decaracteristicile lor subiective – individuale şi de apartenenţa lor la un spaţiuşi o identitate socio-culturală. Fiecare este purtătorul unor particularităţi cenu pot fi defecte sau anormalităţi, ci sunt caracteristici, răspunsuri personalela solicitările mediului. Unicitatea vine din ecuaţia subiectivă a fiecăruia, dar şi din stilurile de învăţare, ritmurile dezvoltării, trăsăturile personale,capacităţile, competenţele şi comportamentele fiecăruia. Amprenta culturalăeste importantă pentru că determină bogăţia diversităţii la nivelul grupuluisocial.
1
 
Inst. Ionela PetroselParteneriatul educaţional este forma de comunicare, cooperare şicolaborare în sprijinul copilului la nivelul procesului educional. El presupune o unitate de cerinţe, opţiuni, decizii şi acţiuni educative întrefactorii educaţionali.Parteneriatul educaţional se desfăşoară împreună cu actul educaţional propriu-zis. El se refela ceria ca proiectarea, decizia, acţiunea şicolaborarea dintre instituţii, influenţe şi agenţi educaţionali.Parteneriatul educaţional se realizează între:◦ instituţiile educaţiei: familie, şcoală şi comunitate;◦ agenţii educaţionali: copil, părinţi, profesori, specialişti în rezolvareaunor probleme educaţionale (psihologi, consilieri psiho-pedagogi, terapeuţietc.);◦ membrii ai comunităţii cu influenţă asupra creşterii, educării şidezvoltării copilului (medici, factori de decizie, reprezentanţii bisericii, ai poliţiei etc.);influeele educative exercitate la anumite momente asupracopilului;◦ programele de creştere, îngrijire şi educare a copilului;◦ formele educaţiei în anumite perioade.Conceptul de parteneriat educaţional are valoare de principiu în pedagogie şi este o extensie de la principiul unităţii cerinţelor în educaţie.Aceasta presupune nevoia unei comuniuni în ceea ce priveşte obiectivele propuse actului educativ. El se adresa în principal părinţilor şi profesorilor şise referea la acţiunea în acelaşi sens. Ceea ce hotărăşte familia trebuie să fieîn acord cu măsurile şcolare şi ceea ce face un părinte să nu fie negat decelălalt.
2
 
Inst. Ionela PetroselActual, conceptul de parteneriat are în vedere o altă relaţie cu copilul,care este parte a deciziilor educative, după posibilităţile şi dimensiunilealegerilor sale. Educaţia are în sarcinile ei, de la vârstele cele mai micieducarea responsabilizării sociale şi luarea rapidă a deciziilor. Relaţiaeducator – copil are sensuri noi, este o relaţie de parteneriat, datorităaspectelor ei de conducere democratică şi flexibilităţii în luarea deciziilor. Nu numai copilul învaţă şi se dezvoltă sub influenţa educatorului, ci şiacesta se formeaşi se transformă prin relaţia educativă. Rezolvareafiecărei probleme educative adaugă noi competenţe educatorului. Fiecaregeneraţie este altfel. Numai un educator de tip reflexiv, flexiv, creator şidinamic, care acceptă schimbarea, va găsi răspuns la noile întrebări.Părinţii, copiii şi comunităţile se influenţează puternic unii pe alţii.Mediul în care trăiesc poate sprijini sau devia vieţile lor, poate determinamulte dintre valorile lor. Poate să se comporte ca o sursă de forţă şisiguranţă, sau ca o restricţie a dezvoltării. La rândul lor, părinţii pot influenţacomunitatea deopotrivă ca indivizi sau ca membrii ai unui grup. Ei potcontribui la dezvoltarea valorilor comunităţii şi la fixarea priorităţilor sociale.La educarea copilului contribuie, ca instituţii bine determinate alesocietăţii, familia, şcoala şi comunitatea.În momentele diferite ale creşterii, dezvoltării şi devenirii fiinţeiumane, fiecare din aceste instituţii sociale are un rol important. Mai mult,azi, este determinată nevoia unui parteneriat educaţional între acestea, înfavoarea unei educaţii eficiente pentru individ şi pentru societate.▪ Relaţiile familiei cu şcoala
3

Activity (76)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Barna Stefan liked this
Lucia liked this
Elena Elenush liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->