Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Psihologia Adolescentilor Si Adultilor-2

Psihologia Adolescentilor Si Adultilor-2

Ratings: (0)|Views: 721|Likes:
Published by larisa_elena_B

More info:

Published by: larisa_elena_B on Apr 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2013

pdf

text

original

 
Universitatea
,,Al
I
Cuza,,Iagi
Departamentul
pentru
Pregltirea
personaluluiDidactic
Anuluniversitar:
2009-2010
Modul
Psihopedagogic,
Nivel
II
Cursuripostuniversitare
l.
Informa{ii
generaledespre
curs
gi
seminar
Disciplina:Psihopedagogiaadolescen{ilor
gi
adul{ilor
2.
Informafii
despre
titularul
de
curs
gi
lucriri
practice:
Nume,
titlul
gtiinlific:
Georgeta
Diac,lectoruniv. dr.
Informafii
de
contact:
getad@uaic.ro
3.
Bibliografia
orientativS:
Adams
G.R., Berzonsky
M,
2009, Psihologiaadolescenfei.
Manualul
Blackwell,polirom,
Iagi
ALECU,
Gabriela
BADEA,
Dan.BUNESCU,
Gheorghe,coord.,1997,
Educafia
pirin{ilor
:
strategii
gi
programe:ghid
pentru
formarea
formatorilor,
EDp,
Bucuregti
AndreolettiC.,Demick
J.,
(2003),Handbook
of Adutt
Development,
Springer
Science&
Business
Media,New
York
BirchAnn,
(2000),
Psihologia
dezvoltlrii,
EdTehnicd,BucureqtiCrefu
Tinca,200l,
Psihologia
vArstelor,
Ed.
CREDIS-Bucuresti;
Cosma
Traian, 2008,
$edintele
cu
pirinfii
in
gimnaziu,polirom,
IagiDebesse,
M.,
1970,
Psihologia
copilului
de
la
nagtere laadolescen{I.,E.D.p.
Delors
J,
2000,
Comoara
l5untrici.
Raportul
UNESCO
al
ComisieiInternationale
pentru
Educa{ie
in
sec
XXI,
Ed
Polirom,
Iaqi
Jarvis,P.,
(2004),
Adult
Education
&
LifelongLearning,
RoutledgeFalmer,London
and
New
york
Muntean
A.,2006,
Psihotogia
dezvoltlrii
umane, Editura
polirom,
Iagi
Paloq
R.,
Ungureanu
D.
(coordn)2007,
Educatia
adul{ilor.
Baze
teoretice
gi
repere
practice,
EdituraPolirom,
Iaqi;
PALO$,
Ramona,
2007,
invdlarea
la
vdrstaadultd,
EDp,
BucureqtiSiebert,
Horst,2001,
Inv5{area
autodirijatl,
Ed
Institutul
European,
Iagi
SurleaCosminaFlorentina,FloreaNicoleta-Adriana,2006,
$coala
gi
consilierea
pdrin{ilor,
Ed.
Arves;$chiopu,
U.,Yerza,E.,
1981,Psihologia
virstelor.,
E.D.p.,
Bucureqti
$chiopu,
U.,Yerza,8.,
1989,
Adolescen{a-personalitate
gi
limbaj,
Ed.
Albatros;
VrdgmasEcaterina,
2002,
consilierea
qi
educa{ia
pdrin{ilor,
Aramis,Bucuresti
4.
Bibliografi
e
obligatorie:
AdamsG.R.,
Berzonsky
M,2009,
Psihologiaadolescen{ei.
Manualul
Blackwell,
Polirom,
Iaqi
Muntean
A,2006,PsihologiadezvoltErii
umane, Editura
polirom,
Iagi
Paf
oq
R,
Ungureanu
D
(coordn)2007,
Educa{ia
adul{ilor.
Baze
teoretice
gi
repere practice,
EdituraPolirom,
Iagi
5.
Materiale
folosite
incadrul
procesului
educa{ionalspecific
disciplinei:
Materialele utilizate
in
cadrulcursurilor
gi
al seminariilor
sunt:
videoproiector,
suportde
curs
in
formatelectronic.
6.
Descrierea
disciplinei:
Cursul
urmdre5teurmdtoarele
obiective:
r
Identificareaspecificului procesului
de
dezvoltareuman6
;
o
Familiarizarea
cu
principalele
teorii
gi
modeleale
dezvolt6rii
psihice;
.
OperareacorectA cu
terminologia
din
domeniul
psihologiei
dezvoltdrii
umanegi
psihologiei
vdrstelor;
r
Identificarea
particularitdlilor
procesului
qi
patternurilor
de
dezvoltare
Ia
vdrstaadolescentei
;
o
IdentificareaparticularitAtilordezvoltdriicognitive
la
vArsta
adultd;
o
ldentificareaprincipalelorcaracteristici
ale
procesului
de
invd{are
lavdrsta
adultd;
o
Familiarizarea
cuaspectele procesuale
?n
educatia
adul{ilor.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Anca Bratu liked this
Adina Marcu liked this
Cosmin Pasat liked this
Aliona Mirleanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->