Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Thi Hoc Ky II Hoa 11-Chuan

De Thi Hoc Ky II Hoa 11-Chuan

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by hanhyeudau

More info:

Published by: hanhyeudau on Apr 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2010

pdf

text

original

 
THI HỌC KỲ II.
Năm học : 2008-2009
Môn : HÓA HỌC 11. Chương trình chuẩn
Thời gian : 45 phút (không kể thời gian giao đề)* * * * *
Câu 1 : ( 2 điểm)
Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy chuyển hóa sau (viết rõ cấu tạo vòng benzen) :Benzen
 →  
)1(
 brombenzen
  →  
)2(
natri phenolat
  →  
)3(
phenol
    
)4(
đinitro phenol
Câu 2 :
 
( 2 điểm)
 Bằng pơng pháp hóa học y pn biệt c hóa chất: C
2
H
5
OH, CH
3
CHO,CH
3
COOH, glixerol (đựng trong các ống nghiệm riêng biệt)?
Câu 3:
 
(1,5 điểm)
 Từ metan (các chất vô cơ và điều kiện phản ứng có đủ), hãy viết các phản ứng điều chếnhựa PVC (poli vinyl clorua) ?
Câu 4 ( 2 điểm)
Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 2 ankin là đồng đẳng liên tiếp bởi oxi dư, sau phảnứng thu được 24,64 lít khí CO
2
(đktc) và 14,4 gam H
2
O . Xác định công thức phân tử, viếtCTCT các ankin. Gọi tên.
Câu 5 : ( 2,5 điểm)
Chia hỗn hợp A gồm axit axetic và ancol etylic thành 2 phần bằng nhau.Phần 1 cho tác dụng với Na (dư) thu được 3,36 lít H
2
(đktc).Để trung hòa hết phần 2 cần 200 ml dung dịch NaOH 1M.
a.
Viết các phản ứng xảy ra?
b.
Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu ?( cho C = 12, H = 1, O = 16, Na = 23 )---------- Hết ----------
Họ và tên thí sinh : …………………………… Số báo danh : ………….
 
ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM THI HỌC KỲ II. Năm học 08-09Môn Hóa học. Lớp 11. Chương trình chuẩn
* * * * *CâuĐáp ánĐim1Dãy chuyn hóa : mi phương trình phn ng đúng 0,5 đ x 4 = 2 đ2 đ
Br 
2
Br .HBr ONa NaOHOH NO
2
++++
Fe, toBr  NaBr .H
2
O
2
++++++
CO
2
.H
2
O NaHCO
3
HNO
3
ONa NO
2
.H
2
O
22
OHOH
0,5đ0,5đ0,5đ0,5đ2Nhn ra mi cht 0,5 đ x 4 2 đMẫu thử Thuốc thửC
2
H
5
OHCH
3
CHOCH
3
COOHC
3
H
5
(OH)
3
Quỳ tím
oo
quì hóa đỏ
o
Dung dịchAgNO
3
/NH
3
o
Ag ↓
o
oCu(OH)
2
0oo
dung dịchxanh lamDung dịch còn lại là etanolPhản ứng:CH
3
CHO + 2AgNO
3
+ 3NH
3
+ H
2
O
0
t
 
CH
3
COONH
4
+ 2Ag + 2NH
4
 NO
3
 2C
3
H
5
(OH)
3
+ Cu(OH)
2
[C
3
H
5
(OH)
2
O]
2
Cu + 2 H
2
O+ HS phải trình bày phương pháp tiến hành, viết phương trình minh họa → 0,5HS làm cách khác đúng phương pháp, vẫn đạt điểm tối đa)3Điều chế : mỗi phương trình phản ứng 0,5 đ x 3 = 1,5 đ
 
2CH
4
        
ln..1500
0
CH≡CH + 3H
2
CH≡CH + HCl
0
xt, t
 
CH
2
=CH-Cl0,5 đ0,5 đ0,5 đ
1

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->