Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Filosofie Sociala an 1 RISE Sem 2

Filosofie Sociala an 1 RISE Sem 2

Ratings: (0)|Views: 2,443 |Likes:
Published by Editura Lumen
Suport de curs pentru disciplina Filosofie Sociala,Specialitatea RISE, an 1 sem 2 Universitatea Mihail Kogalniceanu, Iasi. Autor Antonio Sandu. Cursul este structurat pe unitati de invatare cuprinzand istoria filosofiei sociale si teme de interes in domeniul filosofiei sociale, statul de drept, drepturile omului, problematica minoritatilor, teoria democratiei, filosofie si politica.
Suport de curs pentru disciplina Filosofie Sociala,Specialitatea RISE, an 1 sem 2 Universitatea Mihail Kogalniceanu, Iasi. Autor Antonio Sandu. Cursul este structurat pe unitati de invatare cuprinzand istoria filosofiei sociale si teme de interes in domeniul filosofiei sociale, statul de drept, drepturile omului, problematica minoritatilor, teoria democratiei, filosofie si politica.

More info:

Published by: Editura Lumen on Apr 29, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

 
UNIVERSITATEA „MIHAIL KOG
 Ă 
LNICEANU” IA 
Ş
I
FACULTATEA DE DREPTSPECIALI
Z
 A 
EA RELA 
Ţ
II INTERNA 
Ţ
IONALE
Ş
ISTUDII EUROPENELector Univ. Dr. Antonio SANDU
FILOSOFIE
 
SOCIAL
 Ă 
 
SUPORT DE CURS2010
Copyright: © Dr. Antonio SANDU
 
 
 
 Antonio SANDU –Filosofie Social
ă
 3
 CUVÂNT ÎNAINTE
Cursul „
Filosofie social 
ă 
” este destinat studen
ţ
ilor Facult
ăţ
ii de Drept,specializarea „
Rela 
 ţ 
ii Interna 
 ţ 
ionale 
ş 
i Studii Europene 
” din cadrul Universit
ăţ
ii
 Mihail Kog 
ă 
lniceanu 
” din Ia
ş
i, putând fi o lectur
ă
interesant
ă
pentru oricepersoan
ă
interesat
ă
de problematica filosofiei sociale. Cursul este structurat peunit
ăţ
i de înv 
ăţ
are, capitole
ş
i teme.Unele cursuri au în componen
ţă
o serie de problematiz
ă
ri suplimentare,marcate ca atare, cu un nivel mai înalt de abstractizare a informa
ţ
iei. Pe lâng 
ă
 acestea volumul cuprinde o serie de propuneri pentru teme de seminar ce pot fiabordate de studen
ţ
i, în baza unor lecturi suplimentare.Suportul de curs urm
ă
re
ş
te s
ă
creioneze principalele domenii de interesale Filosofiei sociale în contemporaneitate, atât într-o abordare istoric
ă
cât
ş
itematic
ă
. În construc
ţ
ia cursului s-a
ţ
inut cont de specificul interesului filosoficmanifestat de studen
ţ
ii specializ
ă
rii men
ţ
ionate, pe de o parte
ş
i de necesitateaconstituirii unui cadru unitar de în
ţ
elegere a Filosofiei sociale în calitatea sa decomponent
ă
major
ă
a culturii umane cu rolul de ghidare teoretic
ă
 
ş
i interogativ 
ă
 a con
ş
tiin
ţ
ei în demersul s
ă
u de cunoa
ş
tere a lumii
ş
i înst
ă
pânirea acesteia. V 
ă
dorim lectur
ă
pl
ă
cut
ă
!

Activity (69)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Crisan Rares liked this
phdcand_manrel liked this
dardeleanu liked this
Lavinia Llr liked this
Lavinia Llr liked this
bogus_elena liked this
Raluca Georgiana liked this
djmykael liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->