Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
gordon w

gordon w

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 3,565|Likes:
Published by catalinavieru

More info:

Published by: catalinavieru on May 23, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

GOROON W AtlPQRl
PEDAGOGIA SECOLULU! XX
TRUCTURA \u015el DEZVOLTAREA PERSONALIT\u0102\u0162II
-1

Biblioteca Centrala Universitara "Lucian Blaga"
Sec\u0163ia de \u00eemprumut
Aceasta publica\u0163ie trebuie returnata \u00eenainte de ultima data marcata mai jos
2

NO
V.
2001
1 7 NO
V.
2004
6 DE
C.
2004
11 OE
C
?001
i
/0Q5 s
1 \u00ee
7005
15/\u00c2LL
GQRDON W. ALLPORT
au.
STRUCTURA \u015ei DEZVOLTAREA PERSONALIT\u0102\u0162II
Tiaducere \u015fi note de IOANA HERSENI
t S\u0103 nu
iling si c\u0163iunile
PINOZA

EDITURA
DIDACTICA
\u015el PEDAGOGIC\u0102
Bucure\u015fti, 1991
<Traducerea s-a f\u0103cut dup\u0103 :

Gordon W. Allport, Harvard Universitj

Pattern and Grozoth in Personality
Hoit, Rinehart and Winston
New York, Chicago, San Francisco, Toronto, London Copyright 1937, \u00a9 1961.
Colec\u0163ia \u201ePedagogia secolului XX", ini\u0163iat\u0103
de NADIA NICOLESCU, este coordonat\u0103

de dr. VIOREL NICOLESCU
si MIRELA CONSTANTIN

ISBN 973-30-1151-7
Redactor : \u015etefan Westfried
Tehnoredactor : Elena Stan
Coperta colec\u0163iei : Constantin Gulu\u0163\u0103
M-am str\u0103duit ne\u00eencetat s\u0103 nu ridiculizez, s\u0103 nu depl\u00eeng si nici s\u0103 dispre\u0163uiesc ac\u0163iunile umane, ci s\u0103 le \u00een\u0163eleg.
SPINOZA
Prefa\u0163a

i \u00eentr-un sens acest volum este revizuirea lucr\u0103rii mele
Personality : A Psychological Interpretation (1937), \u00een alt sens el reprezint\u0103 o lucrare complet noua.

<\u25a0*\u25a0
Ca \u015fi volumul anterior, cel de fa\u0163\u0103 prezint\u0103 o trecere \u00een revist\u0103 a celor mai importante rezultate ale cercet\u0103rilor
despre personalitate. De asemenea, ofer\u0103 o teorie pentru a coordona rezultatele acestor cercet\u0103ri. Concep\u0163ia,
scopul \u015fi accentul nu s-au schimbat prea mult.
Totodat\u0103, prezentul volum este incontestabil diferit. Numai e\u00ee-teva fraze \u015fi paragrafe s\u00eem retip\u0103rite identic.
Cercet\u0103rile citate aici s\u00eent, \u00een cea mai mare parte a lor, de dat\u0103 recent\u0103. Spre deosebire de lucrarea precedent\u0103,
cartea de fa\u0163\u0103 este destinat\u0103 studen\u0163ilor care au pu\u0163ine sau nici un fel de cuno\u015ftin\u0163e de psihologie.
Edi\u0163ia anterioar\u0103 pleda pentru o psihologie a persoanei normale, \u015fi integrate. Majoritatea \u015fcolilor de g\u00eendire
existente ap\u0103reau ca fiind inadecvate, indiferent dac\u0103 sus\u0163ineau teoria stimul-r\u0103spuns, psihanaliza, psihologia
diferen\u0163ial\u0103,? tipologia sau analiza facto-rial\u0103. Inadecvarile exTst\u0103 \u00eer\u00eecainTr^e m\u0103sur\u0103 considerabil\u0103 \u015fi s\u00eent
subliniate din nou.
Totu\u015fi, \u00een acest interval s-a produs un progres binevenit. Mul\u0163i autori de dat\u0103 recent\u0103 ni s-au al\u0103turat pentru a
sus\u0163ine c\u0103 psihologia nu trebuie s\u0103 se mul\u0163umeasc\u0103 cu studierea unui om artificial, ci trebuie s\u0103 descrie \u015fi s\u0103
explice omul real. \u00een ultimii ani c\u00eeteva mi\u015fc\u0103ri no\u00ee au avut o influen\u0163\u0103 binef\u0103c\u0103toare \u2014 printre ele
existen\u0163ialismul, fenomenologia, terapia centrat\u0103 pe client \u015fi a\u015fa-numita psihologie a eului.
Datorit\u0103 acestora, unor noi cuceriri \u015ftiin\u0163ifice \u015fi, de asemenea, criticilor mei, sper c\u0103 mi-am \u00eembun\u0103t\u0103\u0163it
expunerea. Capitole noi privesc roiul factorilor culturali implica\u0163i \u00een formarea personalit\u0103\u0163ii, cogni\u0163ia, eul. Am

revizuit argumentarea privitoare la autonomia func\u0163ional\u0103. At\u00eetea lucruri s-au produs \u00een domeniul \u00eenv\u0103\u0163\u0103rii,
evalu\u0103rii \u015fi \u00een \u201epercep\u0163ia persoanei" \u00eenc\u00eet am preg\u0103tit o expunere complet nou\u0103 despre aceste probleme
Problema, de baz\u0103 a r\u0103mas neschimbat\u0103. Aceast\u0103 problem\u0103, a\u015fa cum o v\u0103d eu, este aceea de a descoperi
echilibrulftadecvat \u00eentre factorii comuni \u015fi factorii morfogenetici individuali ai personalit\u0103\u0163ii. S\u0103 explic ce \u00een\u0163eleg
prin aceasta, referindu-m\u0103 la \u015ftiin\u0163a biologiei. Biologia molecular\u0103 rciev\u0103loT moi mult c\u0103 substan\u0163ele vie\u0163ii s\u00eent
identice~*\u0162naiferent de_j\u015fppc\u00ee\u00ee~~' Eli-11 ffenfele de construc\u0163ie "ale vielii"\u2014 Vegetale si anijnakT\u2014 se
dovedesc uimitor de uniforme \u00een termeni de acizi nucleici., molecule de proteine \u015fi reacji^->enzi-
rnati\u00a3e*s.Totu\u015fi, o vrabie se deosebe\u015fte de un pin, un orrfae o vra-b~Tc\iar un om este foarte diferit de alt om.
Problema morfogenezet (care explic\u0103 structura) devine din ce \u00een ce mai acut\u0103 pe m\u0103sur\u0103 ce descoperim
elementele comune de la baza vie\u0163ii.
Acela\u015fi fenomen se produce \u015fi \u00een psihologie. Cu c\u00eet cercet\u0103m mai mult \u015fi descoperim ceea ce este uniform \u00een
natur\u0103, cu at\u00eet ex-plii area unicit\u0103\u0163ii formei si structurii \u00eentregului devine mai urgent\u0103. A\u015fa cum biologia
morfogenetic\u0103 r\u0103m\u00eene \u00een urma biologiei ar ilitice \u015fi moleculare, tot astfel psihologia morfogenetic\u0103 r\u0103m\u00eene \u00een
urma psihologiei analitice \u015fi moleculare. -Un obiectiv important al acestui volum este s\u0103 atrag\u0103 aten\u0163ia asupra
acestui decalaj \u015fi asupra c\u0103ilor posibile de a-1 elimina.^
\u2014 Prin urmare punem acceat pe organizarea injgrn\u0103 arnoliyelor^ trasaturilor \u015fi a stilului personaLIn ciuda unor
vii atacuri difTpar-le i "CTUicllor, st\u0103rui \u00een credin\u0163\u0103'-mea c\u0103 individualitatea structurat\u0103 ar trebui s\u0103 fie \u015fi poate fi
un dat pentru \u015ftiin\u0163a personalit\u0103\u0163ii. Aceast\u0103 convingere m\u0103 face s\u0103 m\u0103 opun teoriei care reduce perso-nalitatea la

elementele comune constatate la to\u0163i oamenii.

"~~" M\u0103 face, de asemenea, s\u0103 m\u0103 opun modalit\u0103\u0163ii obi\u015fnuite \u00een <iiiii\u0163pb FDP'Hle. care ar reduce personalitaiffla
la-Q manifestare cje roluri, la rela\u0163ii interpersonale, la incidente \u00een cadrul sistemului sorio'cUllUTli\u0162 Pricit de
ilnpuT'tarile \u00e2r li cultura \u015fi societatea, nu ar trecui'sa "H se-permit\u0103 s\u0103 eclipseze sistemul intern coerent care
constituie esen\u0163a personalit\u0103\u0163ii. Este adev\u0103rat, desigur, c\u0103 personalii i\u0163ea este modelat\u0103 de mediul social \u015fi se
exprim\u0103 pe sine \u00een cadrul acestuia. Totu\u015fi, ea este \u015fi un sistem \u00een sine \u015fi merit\u0103 s\u0103 fie
Aceast\u0103 carte se dep\u0103rteaz\u0103 \u015fi \u00eentr-o alt\u0103 privin\u0163\u0103 de tendin\u0163ele curente. Ea este indiferent\u0103 fa\u0163\u0103 de modelele care
traduc per-sonalitafea \u00een termeni specifici calculatoarelor uria\u015fe, constructelor matematice \u015fi statistice \u015fi ai altor
simulatoare. Nu obiectez \u00eempo-
triva utiliz\u0103rii unor asemenea modele pentru cercetarea 'explora\u0163i v\u0103. Prejudiciul apare numai c\u00eend partizanii
acestora pretind c\u0103 abordarea lor permite evalu\u0103ri \u201emai fundamentale" dec\u00eet abordarea empiric-umanist\u0103. De
exemplu, statistica poate s\u0103 ofere un, instrument valoros pentru simbolizarea unor argumente temeinice ;j dar
dac\u0103 un argument nu este \u00een mod fundamental valabil (sau lipse\u015fte) prelucrarea statistic\u0103 nu face dec\u00eet s\u0103
m\u0103reasc\u0103 confuzia, \u00een ciuda acestor rezerve, sper \u015fi cred c\u0103 cititorul va g\u0103si \u00eer aceste pagini o expunere
cuprinz\u0103toare a studiilor \u015ftiin\u0163ifice asupra personalit\u0103\u0163ii. \u00een momentul de fa\u0163\u0103 nu avem dreptul c\u0103 \u00eengr\u0103dim sau s\u0103
descuraj\u0103m nici o cale de abordare a investiga\u0163iei naturii umane. Dogmatismul \u00eengust este deplasat. \u00een acela\u015fi
timp este legitim fteniru un autor s\u0103 testeze contribu\u0163iile pe care le aduce din-tr-un punct de vedere sistematic.
Prezint\u0103 aceste contribu\u0163ii, ne \u00eentreb\u0103m, o leg\u0103tur\u0103 clar\u0103 cu personalitatea conceput\u0103 ca sistem structurat \u015fi \u00een
dezvoltare ?
S\u00eent deplin con\u015ftient c\u0103 domeniul cel mai slab al cercet\u0103rii empirice actuale este acela pe care acest volum \u00eel
subliniaz\u0103 \u00een special, adic\u0103 studiile asupra structurii concrete interne a unei personalit\u0103\u0163i unice. Multe din ceea ce
trebuie afirmat despre acest subiect r\u0103nim de domeniul viitorului. \u015ei totu\u015fi acest lucru nu este \u00een \u00eentregime
adev\u0103rat. \u00een majoritatea capitolelor putem s\u0103 atragem aten\u0163ia asupra unor rezultate ale cercet\u0103rii care vizeaz\u0103
structura \u015fi dezvoltarea intern\u0103 \u015fi av\u00eend de aceea o leg\u0103tur\u0103 cu via\u0163a uman\u0103 concret\u0103, care reprezint\u0103 singurul
mod \u00een care via\u0163a uman\u0103 este tr\u0103it\u0103.
Toate lucr\u0103rile de psihologia personalit\u0103\u0163ii s\u00eent \u00een acela\u015fi timp lucr\u0103ri de filozofia persoanei. Nu ar putea fi altfel.
Un autor care decicle-e\u0103-^\u0163eorie a \u00eenv\u0103\u0163\u0103rii sau a motiva\u0163iei g^te^raai bun\u0103 dec\u00eet alta, ^adopt\u0103 astfel o anumit\u0103
concep\u0163ie despre* natura uman\u0103 \u00een cteiavgSTeiJ allOr concep\u0163ii. In majoritatea textelor psihologice, f\u00ee-iczO\u00eeia
epte totu\u015fi ascuns\u0103. Numai un cititor albii o poate detecta \u00een aceast\u0103 privin\u0163\u0103, volumul de fa\u0163a este mai sincer. Ei
invit\u0103 pe cititor s\u0103 observe consecin\u0163ele filozofice ale sus\u0163inerii unei anumite interpret\u0103ri psihologice \u015fi nu a
alteia. P\u0103rerea mea este c\u0103, \u00een ansamblu, dovezile de care dispunem nu descriu omul ca pe un robot reactiv. Ele
demonstreaz\u0103 mai cur\u00eend o concep\u0163ie asupra omului ca fiin\u0163\u0103 cu un poten\u0163ial unic de cre\u015ftere. Mj^Qpiaiea^po-
tentialit\u0103tiloc-"r"1111" .r"i f\u00eent rpalJLa*t-& "^\u00eenfipt\u0103 si P^^\u25a0\u00a3L_\u00a3\u00ceHri n" le-1\u00eevtelegem mai bine, ele nu pot fi
puse \u00een mi\u015fcare.
Originile acestei lucr\u0103ri se afl\u0103 \u00een cercet\u0103rile \u00eentreprinse acum patruzeci de ani. Chiar de atunci a \u00eenceput
procesul scrierii sau revizuirii, ei. Edi\u0163ia din 1937 a fost, \u00een general, bine primit\u0103 \u015fi poate c\u0103 a ajutat la definirea
\u015ftiin\u0163ei psihologice a personalit\u0103\u0163ii. Dup\u0103 publicarea ei multe probleme speciale mi-au re\u0163inut aten\u0163ia.
Rezultatul a fost o serie de c\u0103r\u0163i, privite corect ca suplimente ale volumului originar : The Use of Personal
Documents in Psycholo-gical Science (Utilizarea documentelor personale \u00een \u015ftiintiL-psiho-logiei, 1942), The
Individual and his neligion [Individul si religia sc\u0162ri950), The Nature of Prejudice (Mgtyrr, \u25a0prejudec\u0103\u0163i^ 1954),
Becoming : Basic Considerations for a Psychology of Personality (Devenirea : cri\u0163ezii^fundampn\u0163a\e p\u015fntru o
psihologie a personali-t\u0103\u0163ii, 1955). \u00een plus, multe articole, din care unele au fost retip\u0103rite Tnlf-un volum de

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ciocanitoareapau liked this
iliketrance7 liked this
iliketrance7 liked this
Madalina Donose liked this
Teovera liked this
Matei Anamaria liked this
GashaChetraru liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->