Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Researchpaper_6

Researchpaper_6

Ratings:
(0)
|Views: 1,081|Likes:
Published by visara01

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: visara01 on Apr 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2012

pdf

text

original

 
6
â¤Ã§¡Òà WTO Watch (¨Ñº¡ÃÐáÊͧ¤ì¡ÒáÒäéÒâÅ¡) ËéͧàÅ¢·Õ è14 ªÑ  é¹ 4 ¤³ÐàÈÃÉ°ÈÒÊ
μ
ÃìÁËÒÇÔ·ÂÒÅѸÃÃÁÈÒÊ
μ
ÃìàÅ¢·Õ è2 ¶¹¹¾ÃШѹ·Ãìà¢
μ
¾Ãй¤Ã¡ÃØ§à·¾Ï 10200â·ÃÈѾ·ì0 2613 2470 áÅÐ 0 2623 5510â·ÃÊÒà 0 2623 5510
ÁÒ
μ
ðҹáç§Ò¹¡Ñº¡ÒäéÒÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È
â¤Ã§¡Òà WTO Watch (¨Ñº¡ÃÐáÊͧ¤ì¡ÒáÒäéÒâÅ¡)ä´éÃѺ·Ø¹Íش˹ع¨Ò¡Êӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇԨѠ(Ê¡Ç.)àÍ¡ÊÒÃÇÔ¨ÑÂËÁÒÂàÅ¢ 6
6
 ÁÒ 
μ
 Ã   ° Ò  ¹ á  Ã § § Ò  ¹¡ Ñ   º¡ Ò  Ã ¤é     Ò  Ã Ð Ë Ç è     Ò § »  Ã Ð  à  ·È  â   ¤ Ã § ¡ Ò  Ã W OW a t   c
¹ÔÃÁÅ ÊظÃÃÁ¡Ô¨
 
มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ
นิรมล
 
สุธรรมกิ
เอกสารวิจัยหมายเลข
6
มิถุนายน
2550
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจั
(
สกว
.)
โครงการ
WTO Watch (
จับกระแสองค์การการค้าโลก
)
 
เอกสารวิจัยหมายเลข
6
มาตรฐานแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ
ผู  ้เขียนนิรมล
 
สุธรรมกิจำนวน
245
หน้า
ISBN978-974-8072-43-2
พิมพ์ครั  ้งที ่หนึ ่มิถุนายน
2550
จำนวน
500
เล่รูปเล่ยุวดี
 
ไขมีเพชรเจ้ขอโครงกา
WTO Watch (
จับกระแสองค์การการค้าโลก
)
ห้องเลขที ่
14
ชั  ้
4
คณะเศรษฐศาสตร์
 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลขที ่
2
ถนนพระจันทร์
 
เขตพระนครกรุงเทพฯ
10200
โทรศัพท์
0 2613 2470
และ
0 2623 5510
โทรสาร
0 2623 5510E-Mail: lekkygood@yahoo.co.thwww.thailandwto.org
ได้รับทุนอุดหนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจั
(
สกว
.)
ชั  ้
14
อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์เลขที ่
979
ถนนพหลโยธิ
 
แขวงสามเสนนอกเขตพญาไท
 
กรุงเทพฯ
10400
พิมพ์ที มพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่
. 0 2224 7357-9
ศูนย์รังสิ
. 0 2564 3105-11

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->