Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
34Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Komparativna Mitologija

Komparativna Mitologija

Ratings: (0)|Views: 3,969|Likes:
Published by Ivan

More info:

Published by: Ivan on Apr 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

 
Osnovna literatura:V. Belaj:
Hod kroz godinu
 , Golden Marketing 1998.
KOMPARATIVNA (POREDBENASLAVENSKA) MITOLOGIJA
2. ožujka 2006.
Osnovni pojmovi
MITOLOGIJA ili bajoslovlje:
μῦθος + λόγος,
mythos
i
logos
:
μῦθος
= „riječ, govor, slovo, besjeda, pripovijedanje, pripovijest",
λόγος
= „riječ, govor, slovo, besjeda, pripovijedanje, pripovijest""Mitologija" je "govor o govoru", ili "riječ o riječi", „slovo o slovu“ itd.
μῦθος
< IE
méudh
-,*
múdh
- u značenju „čeznuti, težiti za čime, biti usmjeren na nešto“.novoperzijski
mója =
„tužba“ (težnja za uspostavom pravednoga stanja)gotski
maudjan
= „nekoga podsjetiti na nešto“ (želi mu se osvježiti pamćenje),engleski
mind
= „misao, namjera, sjećanje“praslavenki*
myslь,
hrvatski =„misao“ (posljedak težnje za razumijevanjem),litavski
maûsti
= „čeznuti“.Sve su to pojmovi koji označuju nešto što nije konkretno, što nemamo u rukama, začime se teži, što bismo tek htjeli ostvariti.
λόγος
< starogrčki λέγω,
lego
"skupljati, zbirati, brojiti, pripovijedati, čitati, kazati, reći".<IE
 
*
leg-
"skupljati, zbirati, brati".latinski
lego, -ere
"čitati" (skupljati, brati>čitati; slovenski
brati
=
 
"čitati")
legenda
"to što se treba čitati" (Ivan Belostenec, 1674.:
Gazofilacium
: =
Knjiga žitka sveteh
)Vladimir Anić (
Rječnik hrvatskoga jezika,
1991.) =
 predaja o životu neke osobe ili o nekomdogađaju, priča o neobičnu događaju.
riječi izvedene iz korijena*
leg-
odnose se na konkretne, ostvarene pojmove:latinski
legio
= „legija, postrojba probranih vojnika“,
elegans
= „izabrano, ukusno,elegantno“
lex
= „zakon“
μῦθος
je riječ, govor, pripovijedanje, slovo o bogovima i njihovim zgodama. O junačkimdjelima bogova, priča o djelima koja običan smrtnik ne može izvesti i koja su takvaznaja da ih se ne može razumom objasniti - možemo samo težiti njihovurazumijevanju.
 
Komparativna mitologija 2
λόγος
obuhvaća područje logičnoga, racionalnoga, onoga što se može razumski shvatitipa onda i objasniti.
Mitologija
je razumsko objašnjavanje inače po svojem suću nerazumljivih pripovijesti o bogovima.
ritual
=
obred
 
(psl.*
obrędъ;
ono što je „ob redu“, u redu, uređeno)
.
lat.
ritus
= "propisani čin" < IE*
ar-
 , "broj, brojati" (tj. poredati brojke)sanskrtski
rtám =
"dobro složeni sveti red",avestijski
ratu-
= "vremenski odsječak",staroirski
rim
= "broj", cymrički
rhif 
= "broj",staronordijski
rim
= "račun, obračun" (to su „sređeni brojevi“)
rima
= "uređene riječi" u stihu.kršćanska frazeologija:
ritus
= "propisom uređeni način obavljanja liturgije"
sakralno
iz lat. s
acer
= „svet, nekom bogu posvećen“, od
sacro, -are
„posvetiti“latinski
sancio, -nxi, -nctum =
„posvetiti, potvrditi zakon, sankcionirati“,
sanctus =
„svet, bogu ugodan, pošten“.lat.
saepio, -psi, -ptum
„ograditi“,
saepta
„ograda unutar koje su Rimljani glasovali“;
sakralno
bi bilo izvorno smješteno u sveti, ograđeni prostor.
 profano
iz lat.
 profanus:
 
 pro-
„ispred” +
 fanum
„hram“;
 profano
je ono što je ispred hrama.
Etnologija pristupa predmetu proučavanja „iz vana“ i „iz nutra“
Kako ući u mitologiju koja više ne živi?
Kratki tečaj obredne antropologije
1.Zašto antropologija?
(prvi tragovi vjerovanja, nastanak
homo sapiensa
i sadržaj njegove kulture,evolucionističke „paralele”, kulturnopovijesna „prakultura”, „univerzalije”
)
2. Funkcija mita:
Mit pripovijeda o događajima koji su se dogodili izvan našega svakodnevnog svijeta,izvan našega vremena:
dogodili su se prije početka vremena („in illo tempore”, „u ono doba”; ti sunajvažniji),
događaju se mimo njega,
dogodit će se nakon njegova isteka (u „punini vremena”)Mit podučava mladež o tome kako je ustrojen svijet, da se mogu po tome ravnati;Mit prati obredni čin kao komentar ili simbol radnje u činu;Mit nije beletristika i ne pripovijeda se onima kojih se to ne tiče.
Svjetonazor
onoga vremena:dvlane opreke (binarne opozicije), objašnjavaju i svijet oko nas (
 gore÷dolje,naprijed÷nazad, sprijeda÷straga, svjetlo÷tama, suho÷vlažno, lijevo÷desno
,
tuga÷radost,dobro÷loše, toplo÷hladno
itd. itd.) i cijeli Svemir.
2
 
Komparativna mitologija 3
Tročlane opreke (trokutne) su samo za ono najvažnije, najsvetije, poput
PresvetogaTrojstva
u kršćanstvu.Taj se spoznajni model javja u filozofiji i znanosti sve do danas.Dovoljno će biti podsjetiti na trinitarni model dijalektike (
teza-antiteza-sinteza
), nakršćansku
Kabbalu
(gornji trokut
sefiretskoga stabla
:
Bina
[inteligencija]-
Chochma
[mudrost]-
Kether Eljon
[najviša kruna]), na Giambattista Vica i njegovu podjelu povijestiu tri doba (kojima odgovaraju tri vrste naravi, tri vrste običaja, plemenskoga prava,republika, jezika, pisama itd. (Vico,
Prinzipi di una scienza nuova d’intorno alla communenatura della Nazioni,
1725), na “trokutnu“ strukturu Hegelove
Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften
(Heidelberg, 1817; ovo je cijelo djelo podijeljeno nadijelove, odjele, odsječke itd. po načelu I., II., III., A., B., C., a), b), c), α), β), γ), a da senigdje ne nastavlja IV., D., d) ili δ), na Morganovu shemu kulturne evolucije (3 stadija:divljaštvo, barbarstvo, civilizacija, svaki razdijeljen u donji, srednji i viši stupanj; LewisHenry Morgan,
Ancient Society. Researches in the Lines of Human).
Obred kao cjelina počiva na tri elemenata. To su:— misao (spoznaja) o katastrofičnosti situacije i o zadatku, prevladati ju;— obredni čin (δρώμενον) s kojim ćemo postići taj zadatak;— tekst (μῦθος) koji prati obredni čin.Mitovi o nastanku opisuju:
o
stanje prije stvaranja (
Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom, iDuh Božji lebdio je nad vodama
. Post 1,1-2.)
o
sam stvaralački čin kozmosa iz kaosa, kao serija pojedinačnih stvaranja
o
pokušaj uništavanja stvorenoga;
sukob između Stvoritelja i njegova suparnikatemelj je razumijevanju svijeta oko nas.
Ta spoznaja, koju dobivamo iz mita, omogućuje nam da obrednim činom prevladamoopasnost (tj. ponovno uspostavimo red)., a jer neke božanske činove ne možemoponoviti, simboliziramo ih pripovijedanjem mita.Kaosom su posebno opterećeni konac vremenskoga razdoblja (dan, mjesec, godina) iprjelazni trenitci u ljudskome životu: rođenje, svadba, smrt.
Obred = spoznaja o propasti +obredni čin (δρώμενον) + μῦθος
misaoËingovor
Mitski svjetonazor izjednačuje mikrokozmos i makrokozmos, čovjeka i svemir. Umitovima je uočljiv paralelizam između ljudskoga tijela i prirode oko nas:tijelozemljakrvvodakosadrvećekostikamen
3

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nina Petrović liked this
Bubišarbi liked this
Vanja Antic liked this
Vanja Antic liked this
matke28 liked this
PAX liked this
drmke liked this
PAX liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->