Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
29-04-2010

29-04-2010

Ratings: (0)|Views: 532|Likes:
Published by tanassot

More info:

Published by: tanassot on Apr 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2010

pdf

text

original

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Παίζουν με τα νεύρατων υποψηφίων για ΑΕΙ
Με τα νεύρα
των υποψηφίων που θασυμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετά-σεις παίζει η ΟΛΜΕ, καθώς, πλην τηςσυμμετοχής της στη 48ωρη πανεκπαι-δευτική απεργία της 4ης και 5ης Μαΐου,εξήγγειλε δύο νέες 24ωρες απεργίες,αλλά δεν είπε για πότε τις προγραμματί-ζει, αν και εκτιμάται πως τελικώς οι α-περγίες δεν θα συμπέσουν με μέρες εξε-τάσεων. Την 5η Μαΐου ακόμη απεργούν ηΑΔΕΔΥ, η ΓΣΕΕ και η ΕΙΝΑΠ.
Σελ. 8
«Είχε προβλέψει την κρίση»:
Τους πρώην υπουργούς Σάββα Τσιτουρί-δη και Ευάγγελο Μπασιάκο υπέδειξε ωςεμπνευστές των ανταλλαγών δημοσίωνεκτάσεων με εκτάσεις της Μονής Βατο-πεδίου ο ηγούμενος Εφραίμ, καταθέτο-ντας στην εξεταστική επιτροπή της Βου-λής. Ανέφερε, δε, ότι η μονή συγκέ-ντρωνε χρήματα για να βοηθήσει τουςφτωχούς, καθώς ο ίδιος είχε προβλέψειτην επερχόμενη οικονομική κρίση.
Σελ. 5
Κρουαζιερόπλοια:
Η Θεσσαλονί-κη βλέπει φέτος τα κρουαζιερόπλοιανα περνούν. Μέσα σε μια τετραετία οι36 ετήσιες επισκέψεις έγιναν 15, λόγωτης έλλειψης υποδομών.
Σελ. 8
Τρομοκρατία:
Γενετικά αποτυπώ-ματα από το σπίτι της οδού Ανθέων, σταΚαλύβια, και το αυτοκίνητο του κατηγο-ρουμένου για συμμετοχή στον «Επανα-στατικό Αγώνα» Κ. Γουρνά ταυτίστηκανμε ίχνη DNA που βρέθηκαν στο κρη-σφύγετο της οδού Μηδείας και στηγιάφκα της Κυψέλης.
Σελ. 6
Κίνα - Γαλλία:
Επαναπροσέγγισητης Γαλλίας με την Κίνα σηματοδοτεί ητριήμερη επίσκεψη του Γάλλου προέ-δρου Νικολά Σαρκοζί στο Πεκίνο.
Σελ. 9
Πετρελαιοκηλίδα:
Σε ελεγχόμε-νη καύση της πετρελαιοκηλίδας πουσχηματίσθηκε στον Κόλπο του Μεξικού,σκόπευε χθες να προχωρήσει η αμερι-κανική ακτοφυλακή.
Σελ. 11
Ποδόσφαιρο:
Αρης και ΠΑΟΚ ήτανοι κερδισμένοι της 1ης αγωνιστικής τωνπλέι οφ. Οι «κίτρινοι» νίκησαν 2-0 τονΟλυμπιακό και ο «δικέφαλος του Βορ-ρά» απέσπασε 0-0 από την ΑΕΚ.
Σελ. 19
Eτος 91
ο 
B
Aρ. φύλλου 27.459 
B
Iδρυτής: Γ. A. Bλάχος 
ΑΘHΝΑ,ΠEMΠTH 29ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 
www.kathimerini.gr 
€ 1,00 
Hμερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
ΣHMEPA
LINKS
info@kath.gr
Διαβάστε στοwww.kathimerinil.gr/links
Πολίτες online
«ξηλώνουν»παράνομες διαφημιστικές πινακίδες
www.kathimerini.gr
Η Γερμανίδα
καγκελάριος ΑγκελαΜέρκελ έκανε την υπέρβαση πουαπαιτούσαν οι περιστάσεις και έσπευσεγια τη σωτηρία του ευρώ, και τηςΕλλάδος παρεμπιπτόντως, ζητώντας τηνεπιτάχυνση των διαπραγματεύσεων πουδιεξάγει η χώρα μας από κοινού με τηνΕ.Ε., το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καιτην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.Πλέον εύγλωττος, ο υπουργόςΕξωτερικών της Γερμανίας, ΓκουίντοΒεστερβέλε, τόνισε ότι «η πολιτική μαςδεν είναι να βοηθήσουμε τουςκερδοσκόπους αλλά την Ευρώπη καιτους πολίτες της».Η ηγέτιδα δύναμη της Ενώσεως ανέλαβετις ευθύνες της και η κ. Μέρκελαναγνώρισε ότι το 2000, όταν η Ελλάδαπροσχώρησε στη Ζώνη του Ευρώ «ίσωςδεν εξετάσαμε, ως απεδείχθη, πολύπροσεκτικά εκείνη την απόφαση».Οντως η Γερμανία την εποχή εκείνη είχεαντιρρήσεις για την ένταξη της Ιταλίαςκαι της Ελλάδος στο ευρώ.Αλλά η Ιταλία ήταν ιδρυτικό μέλος τωνΕυρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανήκε στηνομάδα του G7 και ως εκ τούτου δεν ήτανδυνατόν να μείνει εκτός του ενιαίουνομίσματος. Ετσι συμπαρασύρθηκε και ηΕλλάς στη Ζώνη του Ευρώ με τοσκεπτικό ότι η συμμετοχή της στο κοινόνόμισμα ήταν τόσο ασήμαντη, μόλις2,5%, ώστε να είναι ιδιαιτέρως βλαπτική.Απεδείχθη ότι οι Γερμανοί έσφαλανστους υπολογισμούς τους.Αυτά όμως ανήκουν στη ιστορία. Ηεπιχείρηση διασώσεως του ευρώ και ωςεκ τούτου της Ελλάδος αποφασίσθηκεκαι το ζητούμενο είναι πλέον ηεσωτερική διαχείριση του προβλήματος,καθώς είναι σαφές ότι η τριετία πουακολουθεί θα είναι ανατρεπτική τωνδεδομένων που ίσχυαν έως τώρα. Ταδιαπραγματευτικά περιθώρια τηςελληνικής κυβερνήσεως είναι μηδενικάπερίπου. Οι περικοπές πέραν τηςτριετίας και σε ένα βάθος χρόνουσημαντικό, θα είναι δραματικές. Οιαντοχές της κοινωνίας, όπως νοούνταισήμερα, θα δοκιμαστούν με τρόποοδυνηρό και η Ελλάς θα ζήσειενδεχομένως περίοδο παρατεταμένηςαναταραχής. Την αλόγιστη σπατάλητριάντα ετών θα διαδεχθεί, κατά πάσαβεβαιότητα, περίοδος ανέχειας.Είναι προφανές ότι το πολιτικό σύστημαοφείλει να μετασχηματισθεί και ότι οαποπληθωρισμός της ρητορείας είναιαδήριτη ανάγκη. Καταστάσεις εκτάκτουανάγκης δεν είναι δυνατόν νααντιμετωπισθούν με τα πολιτικάτεχνάσματα του παρελθόντος. Αυτά,βεβαίως, εάν όλα εξελιχθούν ομαλώς.
Εκστρατεία σωτηρίας και οδύνης 
ΣΧΟΛΙΟ
|
Τ
ΟΥ
ΩΣΤΑ
I
ΟΡΔΑΝΙΔΗ
Η ώρα της ευθύνης 
∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· ¤¯ÂÈ ·ÔʇÁÂÈ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ,ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ÂÊfiÛÔÓ ˘ÔÁÚ·Ê› Û‡ÓÙÔÌ· ËÛ˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛ‹ Ù˘. °È· Ù· ÂfiÌÂ-Ó· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, fï˜, ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ·-fiÏ˘ÙË ÎˉÂÌÔÓ›· ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂.∂., η-ıÒ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ‰·ÓÂÈÛı› Ë ›‰È· ·fi ÙȘ·ÁÔÚ¤˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· Ì·˜ ÂÈ‚ÏËı›ı· Â›Ó·È ÛÎÏËÚfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË ÂÈ-ÏÔÁ‹ ÏËÓ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÏËÚˆÌÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛËÔÊ›ÏÂÈ, ·fi Û‹ÌÂÚ· ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ï‹ıÂȘ ÛÙÔÓ Ï·fi Î·È Ó· ·Ú·ı¤ÛÂÈÌ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÈ ÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ Úfi-ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ÎÏËı› Ë μÔ˘Ï‹ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Ô-χ Û‡ÓÙÔÌ·. ∫·È ηÙfiÈÓ ı· ¤ÏıÂÈ Ë ÒÚ· ÙË˜Â˘ı‡Ó˘. °È· ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı·Ú¤ÂÈ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ¤Ó· ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ô˘ ı· ‰È·-ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηÈı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ‰ÈÂıÓÒ˜Ø ÁÈ· ÙÔÓ Î.™·Ì·Ú¿ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÌÈ· ˘‡-ı˘ÓË ÛÙ¿ÛË ·ÓÙ¿ÍÈ· ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓØ ÁÈ· ÙÈ˜Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó··ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙË Ó¤· ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËٷطÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ı·Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÙÂÏ¢-Ù·›·, Ì· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÂÏÂ˘Ù·›·, ¢ηÈÚ›· Ì·˜Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ì ˆ˜ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· Î·È Ó· Û˘-ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÎÚ¿ÙÔ˜.
∫Àƒπ√ ∞ƒ£ƒ√
Υστερα
·fi ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·, Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÌÂÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 1, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÛÊ·Á‹ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¶Ô-ψÓÒÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Î·È ‰È·ÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ‰fiıË-Π¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ-¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ. ¶Úfi-ÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÛÊ·-Á‹ ÙˆÓ 22.000 ¶ÔψÓÒÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ∫·-Ù›Ó ÙÔ 1940 ·fi ÙË Ì˘ÛÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘ ™Ù¿-ÏÈÓ. ∂› ‰ÂηÂٛ˜, Ë ∂™™¢ ηÙËÁÔÚÔ‡Û ÙÔÓ ÁÂÚ-Ì·ÓÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi ÁÈ· ÙË ÛÊ·Á‹.ªfiÏȘ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ 1990 Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ËÁ¤Ù˘Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ªÈ¯·‹Ï °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ›¯Â ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÛÊ·Á‹ ÙˆÓ ¶ÔψÓÒÓ.
Σελ. 10
Ο νέος
‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ô ˘-Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ʤÚÓÂÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·-Á¤˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ΔÔÈ΋˜∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ªÈ· ·fi ÙȘ ÛË-Ì·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ʤÚÓÂÈÔ «∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘» Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·-ÙÚÔ‹ Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ·fi ÙÂ-ÙÚ·ÂÙ‹, Û ÂÓÙ·ÂÙ‹, ÒÛÙ ӷ Û˘-Ì›ÙÂÈ Ì ÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜, ·fiÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2014.√È Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ·-ÔÛÎÔÔ‡Ó, fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô Î. ƒ·-ÁÎÔ‡Û˘, Û ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÍÔÈÎÔÓfi-ÌËÛË fiÚˆÓ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi50.000 ı¤ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆ-ÈÎÔ‡ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û 25.000, Â-ÓÒ Ù· 60.000 ̤ÏË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓÛ˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÈ-¯ÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÂ20.000.
Σελ. 7
Ενας
νεκρός καιδεκαοκτώ τραυματίεςείναι ο απολογισμόςτων χθεσινών ταραχώνστα περίχωρα τηςΜπανγκόκ. Ανδρεςτου στρατού και τηςαστυνομίας της Ταϊλάν-δης άνοιξαν πυρ κατάτων «Κόκκινων»,των αντικυβερνητικώνοπαδών του Ενιαίου Δη-μοκρατικού Μετώπουκατά της Δικτατορίας,προκειμένου να μη στή-σουν οδοφράγματασε λεωφόρους ταχείαςκυκλοφορίας.
Σελ. 10
   A   F   P    /   P   A   P    /   C   A   F
 Αλλάζει ο φόροςεπί των ακινήτων
Με 19 νέες ρυθμίσεις 
Αλλάζει
ÙÔ ÙÔ›Ô ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈ-Ó‹ÙˆÓ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔ-Û¯¤‰ÈÔ. Ãı˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔ-ÌÈÎÒÓ Âͤ‰ˆÛ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔÌ 19 ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ·Ó¿-ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ·, ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Ù˘ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜, ÙˆÓ ÌÂÙ·‚È‚¿-ÛˆÓ, ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, ‰ˆÚÂÒÓ Î·ÈÎÏËÚÔÓÔÌÈÒÓ. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔ-ÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÚÒ-Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ·200.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Á·ÌÔ Î·È250.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÁÁ·ÌÔ. √ϘÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜.
Σελ. 23
Ο γενικός
διευθυντής του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος-Καν παρακολουθεί τη χειραψία του προέδρου της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ με τον καθήμενο υπουργόΟικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, μετά τη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν από κοινού στο Βερολίνο για τη βοήθεια προς την Ελλάδα.
120 δισ. για τρία σκληρά χρόνια
Η Μόσχα έδωσε έγγραφα για την ενοχή Στάλιν στο Κατίν
   R   E   U   T   E   R   S    /   T   H   O   M   A   S   P   E   T   E   R
Καλύπτονται οι δανειακές ανάγκες της χώρας έως και το 2012
Το μεγαλύτερο
·Î¤ÙÔ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ô˘ ¤-¯ÂÈ ‰Ôı› ÔÙ¤ Û ¯ÒÚ· ı· Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿-‰· ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›ÔÎ·È ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ηıÒ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ô-Ûfi ı· Î˘Ì·Óı› ÌÂٷ͇ 120 Î·È 135 ‰È-ÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ì¤Û· Û ‰È¿ÛÙËÌ·ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ.ªÂ ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ‰·-ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ2012. ∂ÙÛÈ, ·›ÚÂÙ·È Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔÂ¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Â͢ËÚÂ-Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Î·È Ë ·ÓË-Û˘¯›· ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ·-Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË.™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ,Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ› ·-fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ı·Â›Ó·È ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚËÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ, fiˆ˜ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔË-ı› Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡Ô-ÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó,ÂÓÒ ÔÈ ‰fiÛÂȘ ı· ÂÎÙ·ÌȇÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·-ο Ì ‚¿ÛË ÙȘ ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Î·È ˘-fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·ÈÙ· ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı›.∏ Û˘Ìʈӛ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈ-ÎÔÔÈËı› ¿ÌÂÛ·, ›Ûˆ˜ Î·È ÚÈÓ ·fi ÙÔ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â-ÁÎÚÈı› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi Ù· ÂıÓÈο KÔÈ-ÓÔ‚Ô‡ÏÈ·, ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·Ì›ÔÎ·È ·fi ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓÙ˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙȘ 10 ª·˝Ô˘.
Σελ. 3
Αιματηρές ταραχές στην Ταϊλάνδη
   A   D   R   E   E   S   L   A   T   I   F    /   R   E   U   T   E   R   S
Πενταετής θητεία δημάρχων και περιφερειαρχών
Μείωση κατά 50% του προσωπικού των ΟΤΑ θα επιφέρει η εφαρμογή του «Καλλικράτη»
Κυριάκος Μητσοτάκης:«Ανυπακοή στο ΠΑΜΕ»ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ «Κ»
Σελ. 13
Τα νέα μέτρατου πακέτου ΔΝΤ – Ε.Ε.
¶ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ 13Ô˘ ηÈÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ.
∞‡ÍËÛË ÔÛÔÛÙÔ‡ ·ÔχÛˆÓ.
ªÂ›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηٷÁÁÂÏ›·˜Û˘Ì‚¿Ûˆ˜ ˘·ÏϋψÓ.
¶ÔÏ˘ÂÙ¤˜ ¿ÁˆÌ· ÚÔÛÏ‹„ˆÓÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ.
ªË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆӤÚÁÔ˘.
∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ‹ ÎÏ›ÛÈÌÔ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ.
∞‡ÍËÛË ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓÌ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞.
Σε δραματικές
·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛËÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ ÂÏ-ÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ԉ¯fiÌÂÓË ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ¢¡Δ, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·Î·È Ë ∂.∂. Î·È Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· Û ηıÂÛÙÒ˜ ÎË-‰ÂÌÔÓ›·˜. Ãı˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Û‹-Ì·Ó ÎfiÎÎÈÓÔ˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÎÙ·ÎÙËÛ‡ÛÎÂ„Ë Ì ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, Ô Úˆı˘-Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓ-ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ó· ηٷϋÍÂÈ ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔ ¢¡Δ ÁÈ· Ù· ÂÒ‰˘Ó· ̤ÙÚ· Ô˘ı· ÏËÊıÔ‡Ó. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Û¯Â-ÙÈο Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È Ô ¯Úfi-ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓÙ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ·fi ·fi„¤ˆ˜ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·.
Σελ. 3, 4
01-290410 28-04-10 23:54 ™ÂÏ›‰·1
 
 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋ ‹ ηٿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi,ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ¿ÊËÛ˘ ‹ ¿ÏÏÔ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔ˜ 2121/1993Î·È Î·ÓfiÓ˜ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·.
E¿Ó ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÙËÓ «K» ÙËÏÂʈӋÛÙ ̷˜ ÛÙÔ
210-4808.000
, ‹ ÛÙÔ ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô EÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ÛÙÔ
210-5199.755
.
I‰ÈÔÎÙËÛ›· 
«
H KA£HMEPINH
»
A.E.EK¢O™H ENTY¶øN - ME™A MAZIKH™ E¶IKOINøNIA™
E‰Ú
 
·:
EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ º·ÏËÚ¤ˆ˜ 2, N. º¿ÏËÚÔ 185 47
TËÏ.: 210-4808.000 —
FAX 
: 210-4808.055
 
∂ΉfiÙ˘:
¡Δø¡∏™
∞ƒ∫∞°π∞¡¡∏™
[
¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ 
:
§∂•∏™
∞¶∞Ã∂§∞™
[
¢È‡ı˘ÓÛË Û˘Óٿ͈˜ 
:
N
π∫√™
ø¡™Δ∞¡Δ∞ƒ∞™
-
ø™Δ∏™
º
∞º√ÀΔ∏™
∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜:
°
π∞¡¡∏™
μ
∞£À∞™
-
Δ
∞™√À§∞
∞ƒ∞´™∫∞∫∏
-
¡
π∫√™
À¢∞∫∏™
[
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÂΉfiÛˆ˜:
N
π∫√™
N
∞√Àª∏™
 §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ
[
 ¢È·ÊËÌ›ÛÂȘ
[
™˘Ó‰ÚÔ̤˜:
EıÓ¿Ú¯Ô˘ M·Î·Ú›Ô˘ Î·È ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ º·ÏËÚ¤ˆ˜ 2, TËÏ. 210-4808.000
FAX 
: 210-4808.202.
IÛÔÏÔÁÈÛÌÔ› 
[
¶ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ
[
KÔÈÓˆÓÈο
[
MÈÎÚ¤˜ AÁÁÂϛ˜:
 TËÏ. 210-4808.160
FAX 
: 210-4808.164
MÈÎÚ¤˜ AÁÁÂϛ˜
[
¶ÚÔÛÊÔÚ¤˜:
™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 40, TËÏ.: 210-5233.333
FAX 
: 210-5223.880
 ∞گ›Ô:
 ΔËÏ.: 210-4808.740–1
¢I
 
KH A´
 
XMAN:^IÂÚÔ
˘
-Û·Ï‹Ì, 28. – K·Ùa ÙcÓÛËÌÂÚÈÓcÓ Û
˘
Ó‰ڛ·ÛÈÓÙÔÜ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô
˘
âÓÒ
ÈÔÓÙÔÜ ï
Ô›Ô
˘
âΉÈο
˙
ÂÙ·È ìñ
fiı
ÂÛȘ òA
˚
¯Ì·Ó, ì Î.§›¯ÙÌÂÓ, ÁÚ·Ö· âÎ ¶Ôψ-Ó›·˜,
ÂÚȤÁÚ·„ ÙcÓ‰Ú·Ì·ÙÈÎcÓ
ÔÚ›·Ó^E‚Ú·›ˆÓ Ùɘ ¶Ôψӛ·˜Î·Ùa Ùe 1941, η
ı
’ mÓ Ôî°ÂÚÌ·ÓÔd ÊÚÔ
˘
ÚÔd âÍÂÙ¤-ÏÔ
˘
Ó â
d Ù
Ô
˘
 
ÄÓ
·È‰›ÔÓ Ùe ï
ÔÖÔÓ öÎÏ·ÈÂÓ.Oî ÁÔÓÂÖ˜ âʛ̈ÓÔÓ Ùa ÛÙ
Ì·Ù· ÙáÓ
·È‰ÈáÓ ‰ÈaÓa Ìc ÎÏ·›Ô
˘
Ó. ^H Ì¿ÚÙ
˘
˜ Âr
 ÌÂÙ·Íf ôÏÏˆÓ ÙaëÍɘ: «oHÙÔ ì 12Ë ™Â
ÙÂÌ‚Ú›Ô
˘
ÙÔÜ 1939 ¬Ù·Ó Ôî°ÂÚÌ·ÓÔd öÊ
ı
·Û·Ó Âå˜ ÙcÓ
·ÙÚ›‰· ÌÔ
˘
BÈÂÏ›ÙÛ·,Ùɘ ¶Ôψӛ·˜. \A̤ۈ˜ Û
˘
ӤϷ‚ÔÓ 32 ^E‚Ú·›Ô
˘
˜,ÌÂÙ·Íf ÙáÓ ï
Ô›ˆÓ ηd ÙeÓ
·Ù¤Ú· ÌÔ
˘
, ηd ÙÔf˜â
‚›‚·Û·Ó ÊÔÚÙËÁÔÜ ·éÙÔÎÈÓ‹ÙÔ
˘
. \EÁg Ìb ÙcÓàÓ‰Ú·‰¤ÏÊËÓ ÌÔ
˘
äÎÔÏÔ‡
ı
ËÛ· ÙÚ¤¯Ô
˘
Û· Ùe ·éÙÔ-ΛÓËÙÔÓ Î·d âÊ
ı
¿Û·ÌÂÓ Âå˜
Ó· ÌÈÎÚeÓ ‰¿ÛÔ˜.\EÎÂÖ àÓÙÈÎÚ‡Û·ÌÂÓ ÊÔ‚ÂÚaÓ ÛÎËÓ‹Ó.
OÏÔÈ Ôî^E‚Ú·ÖÔÈ, ÙÔf˜ ï
Ô›Ô
˘
˜ Âr¯·Ó ÌÂٷʤÚÂÈ â
d ÙÔÜÊÔÚÙËÁÔÜ ·éÙÔÎÈÓ‹ÙÔ
˘
, η٤ÎÂÈÓÙÔ ÓÂÎÚÔ›. TcÓÙ‡¯ËÓ ·éÙcÓ Âr¯Â ηd ï
·Ù‹Ú ÌÔ
˘
. òEÛÎ
˘
„· ηdäÛ
¿Û
ı
ËÓ Ùe ̤و
Ó ÙÔ
˘
».^H Ì¿ÚÙ
˘
˜
ÚÔÛ¤
ı
ÂÛÂÓ ¬ÙÈ Î·Ù¤Ê
˘
ÁÂÓ Âå˜ KÚ·ÎÔ-‚›·Ó, àÏÏ’ ¬ÙÈ Ôî °ÂÚÌ·ÓÔd
ÂÚÈ·ÎÏˆÛ·Ó âÎÂÖÙcÓ ë‚Ú·
˚
ÎcÓ Û
˘
ÓÔÈΛ·Ó, âÏÂËÏ¿ÙËÛ·Ó Ùa˜ ÔåΛ·˜Î·d âÊ
ÓÂ
˘
ÔÓ ÙÔf˜ ^E‚Ú·›Ô
˘
˜. Oî ^E‚Ú·ÖÔÈ ö‰È‰ÔÓÂå˜ ÙÔf˜ °ÂÚÌ·ÓÔf˜ Ùa ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, Ùa ÁÔ
˘
Ó·ÚÈÎaηd ôÏÏ· ÙÈÌ·ÏÊÉ öÓ·ÓÙÈ ñ
ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ ¬ÙÈ ‰bÓ
ı
aâÎÙÂÏÂÛ
ı
ÔÜÓ. «\EÓ ÙÔ‡ÙÔȘ, Û
˘
Ó¤¯ÈÛÂÓ ì Ì¿ÚÙ
˘
˜,ÌĘ öÛ
˘
Ú·Ó ö͈ à
e Ùa˜ ÔåΛ·˜ Ì·˜. TÔf˜ àÛ
ı
Â-ÓÂÖ˜ ηd ÙÔf˜ Ìc ‰
˘
ӷ̤ÓÔ
˘
˜ Óa ‚·‰›ÛÔ
˘
Ó Ù·¯¤ˆ˜,ÙÔf˜ âÍÂÙ¤ÏÔ
˘
Ó â
d Ùɘ ÎÏ›Ó˘ j Âå˜ ÙcÓ
Ï·ÙÂÖ·ÓÙɘ àÁÔÚĘ. Oî â
È
˙
‹Û·ÓÙ˜ Û
˘
Ú
ÌÂÓÔÈ ñ
e ÙáÓ°ÂÚÌ·ÓáÓ ÛÙÚ·ÙȈÙáÓ, öÊ
ı
·Û·Ó Âå˜
Ó· ñ
ÛÙÂ-ÁÔÓ, ¬
Ô
˘
ηd âÓÂÎÏ›Û
ı
ËÛ·Ó. ¶ÔÏÏÔd
·ÚÂÊÚ
ÓË-Û·Ó. hAÓ Î·ÓÂd˜ âÏ¿Ì‚·Ó ÙcÓ ô‰ÂÈ·Ó Óa âͤÏ
ı
÷ËÙÔÜ ñ
ÔÛÙ¤ÁÔ
˘
, â
˘
ÚÔ‚ÔÏÂÖÙÔ à̤ۈ˜».¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ì Ì¿ÚÙ
˘
˜
ÂÚȤÁÚ·„ ÙcÓ àÎ
ÏÔ
˘ı
ÔÓÊÚÈÎÈ·ÛÙÈÎcÓ ÛÎËÓ‹Ó,
Ôf Û
˘
Ó¤‚Ë Ùe 1941 Âå˜ ÙcÓ¶Ôψӛ·Ó. Oî Ó·
˙
ÈÛÙ·d Âr¯ÔÓ Û
˘
ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ â
ÙÈÓÔ˜ Ï
ÊÔ
˘
20 ÁËÚ·ÈÔf˜ ^E‚Ú·›Ô
˘
˜, Ôî ï
ÔÖÔÈâÎÚ¿ÙÔ
˘
Ó
ı
ÚËÛÎÂ
˘
ÙÈÎa ‚È‚Ï›·
ÂÚȤ¯ÔÓÙ·
ÌÓÔ
˘
˜.Oî Á¤ÚÔÓÙ˜ ·éÙÔd ‰ÈÂÙ¿¯
ı
ËÛ·Ó Óa „¿ÏÔ
˘
Ó
ÌÓÔ
˘
˜ ηd Óa ñ„ÒÛÔ
˘
Ó Ùa˜ ¯ÂÖÚ·˜ Âå˜ ‰¤ËÛÈÓ
Úe˜ ÙeÓ £Â
Ó. T
ÙÂ ÙÔf˜ â
ÏËÛ›·
˙
ÔÓ àÍȈ̷ÙÈ-ÎÔ›, ÙÔf˜
ÂÚȤÏÔ
˘
ÔÓ Ìb ‚ÂÓ
˙
›ÓËÓ Î·d àÎÔÏÔ‡
ı
ˆ˜ÙÔf˜ öηÈÔÓ
˙
ˆÓÙ·ÓÔ‡˜, âÓ
ˇ
á ·î ¯Â›Ú·È˜ ÙáÓ^E‚Ú·›ˆÓ qÛ·Ó ÂåÛ¤ÙÈ ñ„ˆÌ¤Ó·È Âå˜ Ì›·Ó ñÛÙ¿ÙËÓîÎÂÛ›·Ó
Úe˜ ÙeÓ £Â
Ó.H «
 
¶PA
 
B¢A
 
»:^H âÊËÌÂÚ›˜ «¶Ú¿‚‰·», ùÚÁ·ÓÔÓÙɘ K.E. ÙÔÜ KÔÌÌÔ
˘
ÓÈÛÙÈÎÔÜ K
ÌÌ·ÙÔ˜ Ùɘ ™Ô-‚ÈÂÙÈÎɘ ^EÓÒÛˆ˜, ⯷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ۋÌÂÚÔÓ ÙcÓ ‰›-ÎËÓ ÙÔÜ òA
˚
¯Ì·Ó Ê¿ÚÛ·Ó, ÙcÓ ï
Ô›·Ó ¯ÚËÛÈÌÔ-
ÔÈÂÖ Ùe \IÛÚ·cÏ
Úe˜
ÚÔÒ
ı
ËÛÈÓ Ùɘ Ì
˘
ˆ
ÈÎɘηd å‰ÈÔÙÂÏÔܘ
ÔÏÈÙÈÎɘ ÙÔ
˘
. Oî å
ı
‡ÓÔÓÙ˜ ·-ÎÏÔÈ Ùɘ B
ÓÓ˘ Ìb ÙcÓ Û
˘
ÓÂÚÁ›·Ó Ùɘ ìÁÂÙÈÎɘÎϛη˜ ÙÔÜ \IÛÚ·cÏ ÌÂÙ¤‚·ÏÔÓ ÙcÓ ‰›ÎËÓ ·éÙcÓ Âå˜
·Úˆ‰›·Ó.
 
Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α Ρ Ι Ο
O ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή 
: Μ
ΙΧΑΛΗΣ
Ν. Κ
 ΑΤΣΙΓΕΡΑΣ
49 χρόνια πρίν...
29.IV.1961
Σκοτεινιασμένα
Ù· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ·ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ, ÛΤÙË ·Ó·ÙÚȯ›-Ï· ÔÈ Ù›ÙÏÔÈ, ÁÂÌ¿Ù· ÔÈ̈Á¤˜ Î·È Ï˘Á-ÌÔ‡˜ Ù· Ú·‰ÈÔʈÓÈο ‰ÂÏÙ›·, fiÛÔÁÈ· ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÛÙ· ηӿÏÈ· Ô˘ ·-ÎfiÌË ‰ÂÓ ÙÔ ’¯Ô˘Ó Ú›ÍÂÈ ÛÙÔ ÛÔÚÔ-Ïfi Î·È ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ Δ˙Ô‡-ÏÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ÎÏÒÓÔ˘˜ Ù˘, Ù· η-ÙËÊ‹ ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ¿ÏÏÔÙ Ϸϛ-ÛÙ·ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÒÓ Ù˘ ·Ú·-¤ÌÔ˘Ó Â˘ı¤ˆ˜ Û ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ.«∫¿ı ¯ı˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ·», ϤÌÂ, ÁÈ·-Ù› ÙÔ ·‡ÚÈÔ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ Ì·˜ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ, Ì ÙÔ˘˜ «∫ˉÂÌfiÓ˜» Ó·ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ √È-ÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ÙÔ ÎÏ·‰Â˘Ù‹ÚÈ Â-ÚÈÎfiÙÔÓÙ·˜. ªfiÓË Ï‡ÛË Ë πı¿ÎËÔ˘ Ì·˜ ¤Ù·Í fiÙÈ ı· ¿ÌÂ, Ô Úˆ-ı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÏÏ¿ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ «∫·-ıËÌÂÚÈÓ‹» Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿Î˘ÛÙ¤ÏÓÂÈ Î·Ù¿ πı¿ÎË ÌÂÚÈ¿ ÌÈ· ÙÚÈ‹-ÚË Ì ÎÔ˘È¿ Î·È «ϋڈ̷ ÙÔ¶∞ª∂», ÂÓÒ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ÙÔ˘ ∏Ï›· ª·ÎÚ‹, Ì Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È‚ÔËıËÙÈΤ˜ Úfi‰Â˜, ÚˆÙ¿ ¤Ó·Ó Â͈-Á‹ÈÓÔ ÛÙÔ ‰È·ÛÙËÌfiÏÔÈÔ: «º›ÏÂ, η-Ï¿ ¿ˆ ÁÈ· πı¿ÎË»; √ÛÔ ÌÔÚÔ‡ÌÂÓ· ÁÂÏ¿Ì Ì ٷ ¿ıË Ì·˜ Â›Ó·È ˘-ÁȤ˜ ÛËÌ¿‰È, Â¿Ó fï˜ Ô ∫·‚¿Ê˘›¯Â ‰›ÎÈÔ Î·È «Ë πı¿ÎË ¤‰ˆÛ ÙÔ ˆ-Ú·›Ô Ù·Í›‰È», ÂÌ›˜ ÔÈ √‰˘ÛÛ›˜ÙÔ˘ 2010, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ 13Ô Î·È 14ÔÌÈÛıfi Û ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ-̤·, ̤ÓÂÈ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì ÙËÓ ˆ-Ú·ÈfiÙËÙ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡.™Â ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¢Â-Û‡ÏÏ·, ¤Î‰ÔÛË ™‡ÓÔÏÔ, ¤¯Ô˘Ì ·˘-ÙfiÓ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi, Û ÌÈ· ÔÓÂÈÚÂ-̤ÓË ¯Ú˘Û‹ ·ÌÌÔ˘‰È¿, Ì ¤Ó· ·ÏfiÛÈÙ¿ÎÈ ÊˆÏÈ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙËÓ ˘ÎÓ‹‚Ï¿ÛÙËÛË. ∞Ó ÙÔ Ù·Í›‰È Ì¿˜ Ì¿ıÂÈÓ· ˙ËÙ¿Ì ٷ ·Ï¿ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο,Û ÌÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙË Ê‡ÛË Î·ÈÛ ¤Ó·Ó ÔÏÈÁ·Ú΋ ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜, η-ÏfiÓ Â›Ó·È Ó· ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘-Ù‹ Ë πı¿ÎË...
«Σα βγεις στον πηγαιμό για την Ιθάκη»
Tης 
EΛΕΝΗΣ MΠΙΣΤΙΚΑ 
Tου 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Π
ολύ
‡ÛÙÔ¯·Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·-Ì·Ú¿˜ Ì›ÏËÛ ÙȘ ÚÔ¿ÏϘÁÈ· «ıÂÛÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·-ÊıÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·». ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·ÈÔχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·-Ôηχ„ÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∂ÏÂ-ÁÎÙÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ·ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Î·È ÙÔÓ ˘ԉȢı˘-ÓÙ‹ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ™‡ÚÔ˘ (Ô˘ Â-ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ì·Úوϋ ª‡-ÎÔÓÔ), ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªÂÏÂÙËÙÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ¡ÔÌÔ‡ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Âͤ‰ˆÛ ÛÙȘ16 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜ ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤ-ÚÔ˘Û· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ¡· ˘ÂÓı˘Ì›-Ûˆ, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›‰·Ó Ù· Û¯ÂÙÈ-ο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜,fiÙÈ Ô ÌÂÓ Î‡ÚÈÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÌ-Ê·Ó›˙ÂÙ·È Ó· η٤¯ÂÈ ·Î›ÓËÙË Â-ÚÈÔ˘Û›· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ Î·È ÙÚ·Â-˙ÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 600.000¢ÚÒ, Ô ‰Â ·ÚÈÔ˜ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÂÚ›Ô˘ 1,5 ÂηÙÔÌ-Ì˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ.
Ο σύλλογος,
‰È¿ ÙÔ˘ ¢. ™., ̤ÌÊÂ-Ù·È ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÂÂȉ‹«fiˆ˜ ¿ÓÙ· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ˘-‡ı˘ÓÔÈ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏ‹ıËηÓÔÙ¤ Ì ÙËÓ Î·ÎÔ‰·ÈÌÔÓ›· ÙˆÓ ˘-ËÚÂÛÈÒÓ, ÙËÓ ˘ÔÛÙÂϤ¯ˆÛË Î·ÈÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ ·˘ÙÒÓ Û fiÏ· Ù· Â›-‰·, ÙÒÚ· „¿¯ÓÔ˘Ó ÛοӉ·Ï· Â-ÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÁÈ· Ó· ·Ô-ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒ-ÌË ·fi Ù· ÙÚ¤¯ÔÓÙ· ıÂÌÂÏȷο ÚÔ-‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜». º˘ÛÈο, Ù· ̤-ÏË ÙÔ˘ ¢. ™. ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·ÈÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó ÛÙÔ¤ÚÁÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. (™ÙËÚ›˙Ô˘ÓÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ‚ϤÂÙÂ...) «∂Ó ÙÔ‡-ÙÔȘ», ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó, «‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡-Ì ·Ú¿ Ó· ÂÍ¿ÚÔ˘Ì ·Ú¿ÏÏËÏ·Î·È ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ·˘ÙÒÓÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Ô˘Â› ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·, Ì ÂÓȯڿ ÏÂÈ-ÙÔ˘ÚÁÈο ̤۷, ÂÓ Ì¤Ûˆ ‰·È‰·ÏÒ-‰Ô˘˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È Ï‹ıÔ˘˜ (sic)˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ·ÓÙ·Ô-ÎÚ›ıËÎ·Ó ¿ÚÈÛÙ· ÛÙ· ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎ¿Î·È ˘ËÚÂÛȷο ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜»!√ˆ˜ ϤÂÈ ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘, ·Ú·-ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫¿ÙˆÓ·, Ô tempora,o camores!..
Αντιλαμβάνεσθε,
ÏÔÈfiÓ, fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂÚÔ ÔÏÏÔ‡ ˘Âڂ› ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘«ıÂÛÌÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜».μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ϤÔÓ ÛÙË ıÂÛÌÔ-Ô›ËÛË Ù˘ ·Ó·ÈÛ¯˘ÓÙ›·˜. ∞Ó Î·ÈÚÔÛ·ıÒ Ó· Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ ̤۷ ÌÔ˘ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ›Ûˆ˜ ˘ÂÚ‚¿Ïψ ο-ˆ˜ Ì ÙÔÓ fiÚÔ ·Ó·ÈÛ¯˘ÓÙ›·, ‰ÈfiÙÈÔ˘‰Â›˜ ÂÎ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢. ™. ¤¯ÂÈÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÔÓÔÌ·Ù¿ÎÈ ÙÔ˘Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË...
√ μ‡ÚˆÓ ·ÔηχÙÂÈ
ΔÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ôʇ-ÁÂÈ Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙÔÓ «∫·ÏÏÈ-ÎÚ¿ÙË» Ô μ‡ÚˆÓ ¶Ôχ‰ˆÚ·˜ ›ӷÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·ÈÛÙ· Û¯¤‰È· ÙˆÓ ‰‹ıÂÓ «¶ÚˆÙÔ-ÎfiÏÏˆÓ ÙˆÓ ™ÔÊÒÓ Ù˘ ™ÈÒÓ»! ¶¿-ÏÈ Î·Ï¿ ‰ËÏ·‰‹, ‰ÈfiÙÈ, Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠ¯ı˜, Ô ÚÒËÓ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ËÌÔÛ›·˜ Δ¿Íˆ˜ ‰È·-ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ «Ë ÂÎÏÂÁ̤ÓË ÂÚÈ-ʤÚÂÈ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ô-ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ‰˘ÓËÙÈÎfi ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfiÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ Î·È ·‰È·›ÚÂÙÔ˘ ¤-ıÓÔ˘˜-ÎÚ¿ÙÔ˘˜» Î·È ·ÔηχÙÂÈÛÙÔ˘˜ ·ÊÔÛȈ̤ÓÔ˘˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜Ù˘ ÛΤ„˘ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË Ù˘ ¯ÒÚ·˜·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ «ÂıÓÈ-΋ ·ÔÛ‡ÓıÂÛË»: «∏ ÁÎÈÏÔÙ›Ó·ÛÙ‹ÓÂÙ·È. √È Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÓÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛ‹ ÙÔ˘˜. ¢Ô‚ÏÂÙÔÔ›-ËÛË, ‚ÈÏ·¤ÙÈ· Î·È ÔÈΛϘ ·˘ÙÔ-ÓÔÌ‹ÛÂȘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ı¤ÛË Ì¿-¯Ë˜». ¢ÈÂÚˆÙ¿Ù·È Î·Ó›˜ Ì‹ˆ˜ Ôμ‡ÚˆÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ì·˜ Ϥ-ÂÈ, fiÙÈ Ô ÛÎÔÙÂÈÓfi˜ ÓÔ˘˜ Ô˘ Û˘-ӤϷ‚ ÙÔÓ «∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË» Â›Ó·È ÙÔ˘Kissinger...
Εντούτοις,
ÙÔ ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ, ÁÈ· ¤-Ó·Ó ‰È·ÓÔËÙ‹ Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·-ÎÏfiÓËÙË ›ÛÙË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘-Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ‰È¿ ̤ÛÔ˘ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ, Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ Êfi‚ÔÈ, ÙÔ˘˜ÔÔ›Ô˘˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô μ‡ÚˆÓ ÛÙÔ ¿Ú-ıÚÔ ÙÔ˘, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı¤ÙÔ˘Ó ÂÓ ·Ì-ÊÈ‚fiψ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ È‰ÂÔÏfiÁËÌ· ÛÙÔÔÔ›Ô ÔÌÓ‡ÂÈ! ∂›Ó·È, ‰ËÏ·‰‹, ÙÂ-¯ÓËÙfi ηٷÛ··ÛÌ· Ë ÈÛÙÔÚÈÎ‹Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, ÒÛÙ ӷ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÊÔ‚ÂÚfi ΛӉ˘ÓÔ·fi ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ; (∞˘Ùfi ˘Ô-ÓÔÔ‡Ó ÔÈ Êfi‚ÔÈ ÙÔ˘...) ∏ ·‰È¿Û·-ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ 3.000 ¯ÚfiÓˆÓ(¤ÚÁÔ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ)ÌÔÚ› Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ÙÔÓ... ƒ·-ÁÎÔ‡ÛË; ∞Ó Â›Ó·È ÔÙ¤ ‰˘Ó·ÙfiÓ! °È’·˘Ùfi Â·Ó¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙȘ ˘Ô„›Â˜ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‰fiÏÈÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘Kissinger ÛÙËÓ fiÏË ˘fiıÂÛË...
Από τα παραπάνω,
ÚÔÛˆÈÎÒ˜ ‰ÂÓÌÔ˘ ̤ÓÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ô Ï·ÙÚÂ-̤ÓÔ˜ μ‡ÚˆÓ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Î·Ù·‰˘-ı› ÛÙ· ÙÚ›Û‚·ı· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ˘,ÂΛ fiÔ˘ ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ÏÔÁÈ΋˜ ‰ÂÓÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ Î·È ‚·ÛÈχԢÓÙ¤Ú·Ù· Î·È ‰Ú¿ÎÔÈ. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿,Â›Ó·È Ôχ Ù˘¯ÂÚfi˜, ‰ÈfiÙÈ ÛÙËÓ Î·-Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤-¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ¯·Ì¿ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿-ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜...
¶Ú¿ÍË ·Ó‰ÚÈÛÌÔ‡
∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ¯ıÂÛÈÓfi ÛËÌ›-ˆÌ· Ù˘ ÛÙ‹Ï˘, Û¯ÂÙÈÎÒ˜ Ì ÙËÓ·ÔÛÙÔÏ‹ ¢¯ÒÓ ÛÙÔÓ ·fi ÙÂÙÚ·-ÂÙ›·˜ ·Ôı·ÓfiÓÙ· °ÂÒÚÁÈÔ ƒ¿ÏÏË,Ô ·Á·ËÙfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜,ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘¡. ¢., ÁÚ¿ÊÂÈ:
«Επικοινωνώ
Ì·˙› Û·˜ Ì ÙËÓ ·-ÚÔ‡Û·, ÁÈ· ‰‡Ô ÏfiÁÔ˘˜: ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ·Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ÁÈ· ÙËÓ ¤ÌÌÂÛË ˘fi‰ÂÈÍË Ô˘ ο-Ó·Ù ÚÔ˜ Â̤ӷ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚ-Á¿Ù˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›ԢÌÔ˘ -̤ۈ ÙÔ˘ ‡ÛÙÔ¯Ô˘ η˘ÙË-ÚÈ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ÙÚ·ÁÈ΋˜ Áοʷ˜ÌÔ˘- ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈ-ÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È, Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔ-ÛÔ¯‹, Ù¤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ¶ˆ˜Ú¤ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·-̤ۈ˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ôı·Ófi-ÓÙˆÓ ·fi ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓÔ˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î¿ı ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·-Ê›Ô, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ›-Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ·ÏÏ¿, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜,‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ÂÚ›Ùˆ-ÛË. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ‰Ë-ÌfiÛÈ· Û˘ÁÁÓÒÌË ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÔÈ-ÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ·ÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›-Ô˘ ƒ¿ÏÏË fiÛÔ Î·È Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·-Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Û·˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÔ‚·-ÚfiÙ·ÙÔ ·ÙfiËÌ·».
Η χαρά
Ô˘ ÌÔ˘ ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÂÈ-ÛÙÔÏ‹ Â›Ó·È Ùˆ fiÓÙÈ ¿Ê·ÙÔ˜! ¢ÈfiÙÈ,ÒÛÔ˘ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ Â-ÍËÁ‹ÛÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ηÈÁÂÓÓ·›Ô˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡, ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·ÓÔÈ ·Ó·›Û¯˘ÓÙÔÈ ‰È·‚ÔÏ›˜, ÔÈ ÔÔ›-ÔÈ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ Ó· ÌÔ˘ÌÂٷʤÚÔ˘Ó -¿ÎÔ˘ÛÔÓ, ¿ÎÔ˘ÛÔÓ! -fiÙÈ Ô ∫. °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜, ˆ˜ ·ÎÚ·ÈÊÓ‹˜ı·˘Ì·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ƒ¿ÏÏË, Ô˘-‰¤ÔÙÂ Û˘ÌÊÈÏÈÒıËΠ̠ÙËÓ È‰¤·Ù˘ ÂΉËÌ›·˜ ÙÔ˘ ÈÓ‰¿ÏÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘,fiÙÈ ‰‹ıÂÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î¿ÔÙ Â’·˘ÙÔÊÒÚˆ ·Ó·ÁÚ¿ÊˆÓ Ì ÛÚ¤È ÛÂÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ∫ÔÏˆÓ·Î›Ô˘ ÙÔ Û‡Ó-ıËÌ· «∑∂π», fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·Â-ÛȈ‹ıË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ô-Ê¢¯ı› ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Î. Ï. ∏ÁÂÓÓ·›· ·Ú·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ÂÓÙÈÌÔÙ¿ÙÔ˘ ‚Ô˘-Ï¢ÙÔ‡ ·˜ Â›Ó·È Ë¯ËÚfi˜ ÎfiÏ·ÊÔ˜ÛÙ· ÚfiÛˆ· ÙˆÓ ÔÙ·ÒÓ „Èı˘-ÚÈÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ˘fi‰ÂÈÁÌ· ·Ó-‰ÚÔÚÂÔ‡˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜ÙÔ˘˜ ‰ÂÈÏÔ‡˜ Î·È Â˘ı˘ÓfiÊÔ‚Ô˘˜. ΔÔÛÊ¿ÏÏÂÈÓ Â›Ó·È ·ÓıÚÒÈÓÔ, fï˜ Ë·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙÔ˜ ·Ú·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛȉȿ˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‹-ڈ˜. ∂‡ÁÂ, ·Á·ËÙ¤ ∫ÒÛÙ·!
Ο δρόμος
της αρετής είναι δύσβατος και γι’ αυτό, καλό είναι να έχεις και δυο-τρεις δικηγόρους τριγύρω για να βοηθούν...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ
kassimatis@kathimerini.gr
O tempora, o camores! 
2
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ 
Πέμπτη 29ριλίου 2010 
«Κι αν πτωχική
την βρεις, η Ιθάκη δε σε γέλασε. /Ετσι σοφός που έγινες, με τόση πείρα,/ ήδη θα το κατάλαβες οιΙθάκες τι σημαίνουν». Κ. Π. Καβάφης (φωτ.Νίκος Δεσύλλας, εκδόσεις Σύνολο, Ημερολόγιο 2009, Greece).
«Να κάνετε διακοπές στην Ελλάδα» το μήνυμα του Προέδρου Παπούλια στους Ελληνες της Διασποράς
Ευτυχώς
Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ¶ÚfiÂ-‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∫¿ÚÔÏÔ˜¶·Ô‡ÏÈ·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÚfiÔ˘˜, ·-ÎfiÌË Î·È ÙÒÚ· Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ‰È·Ó‡ÂÈÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘, Ó· ʤÚÓÂÈ Ï›ÁË ·È-ÛÈÔ‰ÔÍ›· ÛÙË ˙ÔÊÂÚ‹ ÂÈηÈÚfiÙË-Ù·. Ãı˜, ÒÚ· 2 Ì.Ì., Ô Î. ∫¿ÚÔÏÔ˜¶·Ô‡ÏÈ·˜ ‰¤¯ıËΠÙÔ ÚÔ‰Ú›ÔÙ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¢È·ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢-ÙÈ΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·-ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘∂ÓˆÛ˘ Î. °È¿ÓÓË ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ– ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ μÈÎÙÒÚÈ·˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜,ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î. °ÈÒÚÁÔ Ã·-Ù˙ËÌ·ÚοÎË, Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ °ÂÚ-Ì·Ó›·˜, Î·È ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ™Ô˘Ú‹,Ù·Ì›·, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¡¤·˜ ¡fiÙÈ·˜√˘·ÏÏ›·˜. ΔÔ˘˜ Û˘Ófi‰Â˘Â Ô ‰È¢-ı˘ÓÙ‹˜ ¢Èψ̷ÙÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣڤۂ˘ Î. £. ¶·ÛÛ¿˜. ∞fi ÙËÓÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÙËÓfiÚÙ· ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ,Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ· Î·È Ë ¯·Ú¿ Ô˘ ¤Ï·-Ì ÛÙ· ÚfiÛˆ¿ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ¤-ÛÊÈÁÁ·Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ô˘ÙÔ˘˜ ˘Ô‰¤¯ıËΠfiÚıÈÔ˜, ¿ÏÏ·Í·ÓÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∂›Ó·È Ù· ·È‰È¿,›Ûˆ˜ ÂÁÁfiÓÈ·, ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÂÙ·-Ó·ÛÙÒÓ ÙÔ˘ ’50, ÙÔ˘ ’60 ÙÔ˘ ’70,Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔÓ ¯ÂÈÌ·˙fiÌÂÓÔÙfiÔ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛ·Ó Î·Ï‡-ÙÂÚË Ù‡¯Ë ·ÏÏÔ‡. ªÂ ÛÎÏËÚ‹ ÂÚ-Á·Û›· Î·È ˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰¤¯ıËÎÂ, ÔÚ-ıÔfi‰ËÛ·Ó, ¤Î·Ó·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·,ÛÔ‡‰·Û·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, Î·È Ó·ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· –ÔÈ Ó¤ÔÈ ·˘ÙÔ›∂ÏÏËÓ˜ Ù˘ ¢È·ÛÔÚ¿˜, fiÏÔÈ Î¿-Ùˆ ÙˆÓ 40 ÂÙÒÓ, ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ÂÏ-ÏËÓÈο ÙÔ˘˜ ÔÓfiÌ·Ù·, ÙÔ ıÚ‹-ÛÎÂ˘Ì¿ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ·Á¿Ë ÛÙȘ Ú›˙˜ÙÔ˘˜, Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ˆ˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ ¶·-ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¢È·ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜∂ÓˆÛ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡– Ô ∞˘ÛÙÚ·Ïfi˜,Ô °ÂÚÌ·Ófi˜, Ô √˘·ÏÏfi˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ÛÙË Ó¤· ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜ ̤ÓÔ˘Ó ÈÛÙÔ›ÛÙËÓ È‰¤· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Î·È Â-ӈ̤ÓÔÈ, ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰·ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜.
£ÂÚÌfi ÙÔ «∫·ÏˆÛÔÚ›Û·Ù» ÙÔ˘¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Ï·Ù‡ ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏfiÙÔ˘, ηıÒ˜ ‹Ú·Ó ı¤ÛË ÎÔÓÙ¿ÙÔ˘. √ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜,Úfi‰ÚÔ˜ ¶∞¢∂∂, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ μÈ-ÎÙÒÚÈ·˜ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, ÙÔ˘ ÌÂٷʤ-ÚÂÈ «Ù· ¯·ÈÚÂÙ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓÙ˘ ¢È·ÛÔÚ¿˜». «ª·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ ÛÂÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ·ÁÒÓˆÓ. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜Ï·fi˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÌÈ·ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ›ÛË. ∫·È fiÏÔÈ –Î·È ÂÛ›˜ÓÔÌ›˙ˆ– Û˘Ó·ÈÛı¿ÓÂÛÙ ÙËÓ ·Áˆ-Ó›· Ì·˜», ÂÍËÁ› Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜.«∏ ηډȿ Ì·˜ η›ÂÈ, ·ÎfiÌËÎ·È ÛÙË ¢È·ÛÔÚ¿», ϤÂÈ Ô Î. °. ¶·-ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜. «√È ‰ÈÎÔ› Ì·˜ ¤Ê˘Á·Ó·fi ÙË ¯ÒÚ· Û·Ó ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜,ÁÈ·Ù› Ë ¯ÒÚ· ‹Ù·Ó ÙfiÙ ‰È·ÊÔÚÂ-ÙÈ΋, Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛÙÔ Â͈-ÙÂÚÈÎfi. ª·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ·˘Ùfi Ô˘‚ϤÔ˘Ì ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfi-Ì·ÛÙ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÙÈ Î¿ÙÈ ÛÙ·-ıÂÚfi ‚ϤÔ˘Ì ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓË-ÛË. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÂÈ Ô Úˆ-ı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘Ú-Áfi˜ ¤¯ÂÈ ıÂÙÈ΋ ·‹¯ËÛË ÛÙÔ Â-͈ÙÂÚÈÎfi. ΔÔ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ Î·ÈÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈËı›, ı·Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ Ù˘ ¢È·-ÛÔÚ¿˜». «ΔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘-Ì», Ì·˜ ÚˆÙÔ‡Ó ÂÌ¿˜ ˆ˜ ÚÔ‰Ú›Ô.«ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· Ê·Ó› Ô Î·-Ïfi˜ ∂ÏÏËÓ·˜», ÙÔ˘˜ ··ÓÙ¿Ì «Î·ÈÚ¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÙ Ì ÙÔ Δ·Ì›ÔÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ËÁ›ÛÙ».¶Úfi‰ÚÔ˜: ∫·È Ó· οÓÂÙÂ Î·È ‰È·-ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ÌËÓ ¿-Ù οÔ˘ ·ÏÏÔ‡ – ‚ڋΠÙËÓ Â˘-ηÈÚ›· Ó· ÂÈ Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜...°. ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜: μ‚·›ˆ˜.∞˘Ùfi ı· Û·˜ ¤ÏÂÁ·, ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ›-Ó·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Â‰Ò ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ∂›Û˘, ÔÈ ÂȯÂÈÚËÌ·-ٛ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·-ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ∫È Â-Ì›˜, ˆ˜ ¶∞¢∂∂ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì«ÙÒÚ· Â›Ó·È Ë ÒÚ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÓÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ· Ó· ÌÂÁ·-ÏÒÛÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÛÙ· ̤ÚË fiÔ˘ ˙Ô˘ÓÔÏÏÔ› ∂ÏÏËÓ˜ Ù˘ ¢È·ÛÔÚ¿˜».¶Úfi‰ÚÔ˜: °È·Ù› ›ÛÙÂ Î·È ¿Ú·ÔÏÏÔ›.°. ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ˜: ∞ÎÚÈ‚Ò˜.∂›Ì·ÛÙ ۯ‰fiÓ ¿ÏÏ· 10 ÂηÙÔÌ-̇ÚÈ· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.ø˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ μÈÎÙÒÚÈ·˜ ∞˘-ÛÙÚ·Ï›·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ¶·ÓÙ·˙fi-Ô˘ÏÔ˜ ı· ͤÚÂÈ ˆ˜ Ù· ÛÎÏËÚ¿ ̤-ÙÚ· Ù· ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Û˘Ì‚ÔÏÈ-ο, ·fi ÙÔ ·ÎÚÈÙÈÎfi ∫·ÛÙÂÏÏfiÚÈ˙Ô,fiÔ˘ ÔÏÏÔ› οÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ʇ-ÁÂÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Ù·Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, Ù· ÙÔfiÛÈÙ·, ÛÙÔ ÓË-Û›. ªÂÚÈÎÔ› ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜.ª·ÎÚ‡ ÙÔ Ù·Í›‰È, ·ÏÏ¿ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ Îfi-Ô ˆ˜ ÚÔÛ·ÓËÌ·. ΔÔ˘˜ ÂÚÈ̤-ÓÔ˘Ì fiÏÔ˘˜, ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘˜, ÛÙ·¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜, ÛÙȘ Ú›˙˜ ÙÔ˘˜...
TΗΛΕΦΟΣ
«Η καρδιά μας
καίει, εμάς της Διασποράς», είπε ο πρόεδρος της Παγκό-σμιας Διακοινοβουλευτικής Ενωσης Ελληνισμού, κ. Γιάννης Πανταζόπου-λος, βουλευτής Βικτώριας, «για την Ελλάδα». Σε θερμή ατμόσφαιρα η συ-νάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια. Από δε-ξιά, ο κ. Γ. Πανταζόπουλος, ο αντιπρόεδρος κ. Γιώργος Χατζημαρκάκης,ευρωβουλευτής Γερμανίας, και ο κ. Γιώργος Σουρής, ταμίας, βουλευτήςΝέας Νότιας Ουαλλίας (φωτο Ευρωκίνηση, 28/4/2010).
GK2904G_Thema_b 28-04-10 22:54 ™ÂÏ›‰·1
 
Tης 
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΨΙΝΗ
Επώδυνα
̤ÙÚ· Î·È ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfiÙÔ̤·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ·Ô-‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ηÏÂ›Ù·È Ó· Ï¿-‚ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘∂. ∂. Î·È ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛËÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢. ™Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ̤-ÙÚ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈÙÚÂfi-ÌÂÓÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÙˆÓ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ·ÔχÛˆÓ, Ë Ì›-ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ˘·Ï-Ï‹ÏˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ¯·ÌËÏfi-ÙÂÚÔ ÔÛfi Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·-ÔχÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÙÒÓ, Ë ÛÙ·‰È·Î‹ η-Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔ ¢Ë-ÌfiÛÈÔ Î·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞.™ÙË ‰È˘Ô˘ÚÁÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎÂÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘Û˘ÌʈӋıËΠӷ Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢¡ΔÁÈ· ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ·ÔχÛÂȘ, ·Ô˙Ë-ÌÈÒÛÂȘ, ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÂȉfiÌ·Ù· ·‰Â›-·˜ Î·È ¶¿Û¯·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ‰›Ô ÙˆÓ Û˘ÏÏÔ-ÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ-̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. °È· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ù¤ıËΠ·Ú-¯Èο ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÌÂٷ͇ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘º¶∞ Î·È ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ‹ Ù˘ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ Ê·›-ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ‰‡Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È Ë ÛÙ·‰È·Î‹ Â-ÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈ-Îfi ÙÔ̤·, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂. ∂., ÙÔ˘¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂∫Δ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÂÏÈÎÒ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·ÈÛÎfiÈÌË Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¢È-¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ··›ÙË-ÛË ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·ıÒ˜Î·È fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ, Ô˘ ÙÔ˘·Ó·ÏÔÁ›, ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ ˘fi ÙÔÓ fiÚÔ Ù˘ ·˘ÛÙË-Ú‹˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ.√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· Â-ÓËÌÂÚÒÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔ-Ú›˜ (√∫∂, °™∂∂, °™∂μ∂∂, ∞¢∂¢À, ™∂μ, ∂™∂∂ ηș∂Δ∂) Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ηٿ ¿Û·Èı·ÓfiÙËÙ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙË ¢Â˘-Ù¤Ú·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿-Ù¢ÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›ÁÂÙ·È, ˆ-ÛÙfiÛÔ Ë fiÔÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÂÚÈÛ-ÛfiÙÂÚÔ Û ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘ÓÓ· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ Ú¤-ÂÈ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘.∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·:
1.
ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ·ÔχÛÂˆÓ ·˘Í¿ÓÂٷțۈ˜ Î·È ÛÙÔ 4% (·fi ÙÔ 2% Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi200 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜).
2.
ªÂÈÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚÈ-ÙÒÛÂȘ ηٷÁÁÂÏ›·˜ ۇ̂·Û˘ ˘·ÏϋψÓ. ∏·Ô˙ËÌ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂ-Ú· Â›‰· ÙˆÓ ÔÛÒÓ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ·ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÙÒÓ. ∂› ·Ú·‰Â›ÁÌ·-ÙÈ, Û‹ÌÂÚ· ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ·fi 2Ì‹Ó˜ ¤ˆ˜ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰fiÙË Ï·Ì‚¿ÓÂÈ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ›ÛË Ì ¤Ó·Ó ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi. ™ÙÔ Ó¤ÔÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÚfiÓÔ Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ı·ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ù· 5 ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ·, Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È‹‰Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ӛÙ˜.
3.
∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙˉȷÈÙËÛ›· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ‰È·ÊÔÚÒÓ ÌÂٷ͇ ÂÚ-Á·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ. ∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ ı· ›-Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ ÌfiÓÔ Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Î·È ÙˆÓ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. ∂› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÌÔ-Ú› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÎÒÓÎ·È ÔÌÔÈÔÂ·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ô˘ ˙Ë-Ù› ÙÔ ¢¡Δ.
4.
∏ ÚfiÛÏË„Ë ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘ ı· ÎÔÈÓÔÔÈ›ٷÈÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ Î·È fi¯È ÂÓÙfi˜ ÔÎÙÒ Ë-ÌÂÚÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·.™ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÚÔˆı›ٷÈ:
1.
∏ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡.
2.
¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ 5%.
3.
∞‡ÍËÛË ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ, Ì ·Ó·ÚÔ-Û·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞.
4.
¶ÔÏ˘ÂÙ¤˜ ¿ÁˆÌ· ÚÔÛÏ‹„ˆÓ.
5.
ªË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ¤ÚÁÔ˘.
6.
∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ‹ ÏԢΤÙÔ Û ˙ËÌÈÔÁfi-ÓÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∏ Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÚԘȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ı· ηٷÚÙÈÛÙ› ¤-ˆ˜ ÙȘ 15 ª·˝Ô˘.∂ÊfiÛÔÓ ÂÈÏÂÁ› ÙÂÏÈο Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ 13Ô˘Î·È ÙÔ˘ 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÙfiÙ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜Ë ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‡-„Ô˘˜ 1,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ 0,6% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ¤· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÂÈ-ϤÔÓ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔÔÛfi ÙÔ˘ 1,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜-Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙËı› ·fi ηӤӷ- ÙÔ ¤Ï-ÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2010, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙËÓÂ›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ 4%ÙÔ˘ ∞∂¶ ʤÙÔ˜.
Αλλο ρεπορτάζ, σελ. 4 και 32
Οι πληροφορίες
Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ¯ı˜ ·Ó·ÊÔÚÈοÌ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ ηÈÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·ÔÏËڈ̋˜ Ù˘, Ê·›-ÓÂÙ·È ˆ˜ Â¤‰Ú·Û·Ó ıÂÙÈο ÛÙȘ·ÁÔÚ¤˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û˘˙ËÙÔ‡-ÓÙ·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ·ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, fï˜,fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈÛÙ· 120 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ‹ Î·È 135 ‰ÈÛ. ¢-ÚÒ, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙȘ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∂ÏÏ¿-‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÙÚÈÂÙ›·.™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ fiÙ ı· ÏË-ÚÒÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ù· ‰¿ÓÂÈ· ·˘Ù¿, ÂÓ-‰Â¯Ô̤ӈ˜ Ó· Û˘ÌʈÓËı› fiÙÈ Ë ·-ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙȘ¯ÚÔÓȤ˜ ÂΛӘ Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¤-¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÚÔ˜ ¿Ï-ÏÔ˘˜ ÈÛو٤˜. ¢ËÏ·‰‹, ÛÙ· ¤ÙËÔ˘ Ù· ‰·ÓÂÈο Ù· ÔÔ›· ı· ¯ÚÂÈ-¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· Â›Ó·È Ï›Á· ηȉÂÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ó¤· ÚÔ-‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË Â-ÈϤÔÓ ¯ÚÂÒÓ.™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÏË-ÚÔÊÔڛ˜, Ë ∂˘ÚÒË Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô (¢¡Δ), ı· ·-Ú¿Û¯Ô˘Ó ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯Úfi-ÓÈ· ·fi 100 ¤ˆ˜ 120 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÌÂ-Á·Ï‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‚Ô‹-ıÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ÔÙ¤, ÂÓÒ ‰ÂÓ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ηÈÙ· 135 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ÂÈ-ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î. ¡ÙÔÌÈӛΙÙÚÔ˜-∫·Ó ·¤Ê˘Á ӷ ÂȂ‚·È-ÒÛÂÈ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ·˘Ù‹, Ì ‰Â-‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı›ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ. √È ‰·ÓÂȷΤ˜·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô-‰Ô 2010 - 2012 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â-Ú›Ô˘ 117 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο. ∞˘-Ùfi Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó Ë∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ 120‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹-ÚÈ͢, ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÁÈ· Ù·ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ó· Í·Ó·˙Ë-Ù‹ÛÂÈ ‰·ÓÂÈο ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜.ª¿ÏÈÛÙ·, ¯ı˜ ˘‹ÚÍ·Ó ‰ËÏÒ-ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ¢¡Δ Ìfi-ÓÔÓ ÁÈ· ʤÙÔ˜ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÂÏÈο Â-Ú›Ô˘ 20 - 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·ÓÙ› ÁÈ· 10- 15 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÔË-ÁÔ‡ÌÂÓË ÂÎÙ›ÌËÛË. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›-Ó·È fiÙÈ ÙÂÏÈο Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ï¿‚ÂÈÔÛfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ·Ú-¯ÈÎÒ˜ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı›.∫Ú›ÛÈÌÔ ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ120 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÔȉȷÚ·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ fiÙ ηÈÌ ÔÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ı· ÍÂÏËÚÒÓÂÈ Ë∂ÏÏ¿‰· Ù· ‰·ÓÂÈο.√ Î. ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ fi-ÙÈ Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·-fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ı· Á›ÓÂÈ fiÙ·Ó Ù· ‰Ë-ÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ·Ô-ηٷÛÙ·ıÔ‡Ó. ªÈ· ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ·-Ê‹ÓÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘-¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ¿Ù˘Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÍÂÏËÚÒ-ÛÂÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂.∂. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Â-ÈÙÂÏÂ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó·ÂÙ‡¯ÂÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ·‰È¿ÚÎÂÈ· Ô˘ ı· «‚ÔχÂÈ» ÙËÓ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ı· ÙËÓ «Ó›ÁÂÈ». °È··Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘÙÔ˘ 2012 ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÍÂÂ-Ú¿ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙÈ Ù· 41 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, fi-Ù·Ó ÙÔ 2016 ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢Ë-ÌÔÛ›Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÏȘ Û 8‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹. £· ‹-Ù·Ó ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰·-ÓÂÈ˙fiÙ·Ó ·fi ¢¡Δ Î·È ∂.∂. Ì ÔÚ›-˙ÔÓÙ· ÙÔ 2016, ·ÓÙ› ÙÔ˘ 2012. ¶¿-ÓÙˆ˜, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ Ë‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ·-χÙÂÚË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ, ÙÔ ÂÈÙfi-ÎÈÔ ı· Â›Ó·È 6% Î·È fi¯È 5%.™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ·ÚÔ¯‹ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Û ‰fiÛÂÈ˜Î·È Ì ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ·,ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ıˆ-ÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ı· Â›Ó·È Ôχ ·˘-ÛÙËÚÔ› Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· Ú¤-ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· Ó· Â-Ù˘¯·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı· Ù›-ıÂÓÙ·È, ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·.√Ï· Ù· ·Ú·¿Óˆ ÂӉ¯Ô̤-Óˆ˜ Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌ· ηÈÛ‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ̤۷ ÛÙÔ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙËÓ Â-fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ·-fi Ù· ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙȘ 7ª·˝Ô˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Û‡Ì-ʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓÙ˘ Î. μ. ™fiÈÌÏÂ. ™ÙȘ 10 ª·˝Ô˘ ı·Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Eurogroup Û Â-›Â‰Ô ·Ú¯ËÁÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ·Î¤ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙȘ 17ª·˝Ô˘ ÙÔ Ecofin ı· ÙÔ ÂÍÂȉÈ·-ÛÂÈ Ì ÛÙfi¯Ô ÚÈÓ ·fi ÙȘ 19ª·˝Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÎÙ·ÌȇÛÂÈÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ¯Ú¤Ë ‡„Ô˘˜ 8,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΙΚΑΣ
ΤΟ ΘΕΜΑ 
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
3
Πέμπτη 29 Απριλίου 2010 
Επώδυνα μέτρα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει σήμερα τους κοινωνικούς φορείς και θα τα ανακοινώσει πιθανόν την Κυριακή ή το αργότερο τη Δευτέρα 
«Διακυβεύεταιη σταθερότητατης Ευρωζώνης»Πακέτο βοήθειας120 - 135 δισ. ευρώγια τρία χρόνια
Καθώς
Ë ÎÚ›ÛË ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Î·È Û ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ÙԢ¢ÚÒ, Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Î. ∞ÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ·-Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ «‰È·Î˘‚‡ÂÙ·È Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Ù˘ ∂˘Úˆ-˙ÒÓ˘», ‹Ú ÙȘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Ù˘ Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ‚ÔË-ı‹ÛÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÈÂÚˆÙ‹ıËΠˆÛÙfiÛÔ ·ÓË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ‹-Ù·Ó ÛÔÊ‹: «ΔÔ 2000 ˘‹Ú¯Â Ì›· ηٿÛÙ·ÛË fiÙ·Ó ‚ÚÂ-ı‹Î·Ì ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤ÚÂ- ӷ ÌÂÈ ÛÙË ∑ÒÓË ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ.∞ԉ›¯ıËΠˆ˜ ›Ûˆ˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿Û·Ì Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈο·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË», ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞·Ú·›-ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Û˘ÁηٿıÂÛË Â›Ó·ÈË Û˘Ìʈӛ· Â› ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ∫Ô-ÌÈÛÈfiÓ, ÙËÓ ∂∫Δ Î·È ÙÔ ¢¡Δ.∏ Î. ª¤ÚÎÂÏ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·-Ù‡ÛˆÓ, ·ÊÔ‡ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ô Úfi-‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫Δ Â›¯·Ó ‰È·Ù˘Ì·Ó›ÛÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜fiÙÈ Â›Ó·È ϤÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â›ÁÔÓ Ó· ‰Ôı› ÂÈÛÙÈ΋ χ-ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË. «∫¿ı Ë̤ڷ Ô˘ ¯¿ÓÔ˘Ì (ËηٿÛÙ·ÛË) ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ˙Ò-ÓË», ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ·fi ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ,fiÔ˘ ÌÂÙ¤‚Ë Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î.∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ÚÔÎÂÈ̤-ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. «∞Ó ÚÔ¯ˆÚ‹-ÛÔ˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚ·, Ú·ÁÌ·ÙÈ-ο Â›Ì·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ÙÔÚfi‚ÏËÌ· ı· Ï˘ı›. ∞Ó fÂÓ Ï‡ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfiÚfi‚ÏËÌ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ˘fiÏÔÈË ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÓˆÛË», ÂÍ‹ÁËÛÂ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·-¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ∂ÏÏËÓ˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ «¯ˆÚ›˜ fiÓÔ». «ΔÔÚfi‚ÏËÌ· ı· Ï˘ı›, Ë ∞ı‹Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó· Ú¿ÍÂÈfi, ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È», ‰È·‚‚·›ˆÛÂ. «°È· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ-ο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ÏËÊı› ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÁÚ‹ÁÔ-Ú·», ‰‹ÏˆÛÂ Î·È Ô Î. ΔÚÈÛ¤. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¤-ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· «ı·ÚÚ·Ï¤Ô Î·È ÂÈÛÙÈÎfi» Úfi-ÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ.
¢È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ƒÔÌ¤È, ª·Úfi˙Ô
¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î. μfiÏ-ÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛËÙ˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ-̤ÓÔ Ó· ÎÈÓËı› ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·. Δ·˘-Ùfi¯ÚÔÓ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. äÚ-Ì·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¤È Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ-‹˜ Î. ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô ‰È·‚‚·›ˆÓ·Ó ηÙËÁÔÚË-Ì·ÙÈο fiÙÈ «ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Â-Áη›Úˆ˜».∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÙÂÏÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ı· ¤¯ÂÈÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÁÚ‹-ÁÔÚ· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÚfiÔ‰Ô˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘-¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Î. ƒÔÌ¤ÈÎ·È ª·Úfi˙Ô ÙfiÓÈÛ·Ó Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ ÂӉ¯fiÌÂÓË·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ «‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Â-ÈÏÔÁ‹». «∏ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÁÈ· ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÂÈÏÔÁ‹ Î·È ‰ÂÓ Úfi-ÎÂÈÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜», ÙfiÓÈÛÂÔ Î. ª·Úfi˙Ô. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÎÔ-‡ÂÈ Ó· Û˘ÁηϤÛÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ Eurogroup ÛÂÂ›Â‰Ô ·Ú¯ËÁÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ «ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ª·˝Ô˘».
Αναλυτές
Î·È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó η-Ù·ÚÙ›ÛÂÈ ÙÚ›· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ı·ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‹ ÔÔÈ-·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘ ¯ÒÚ·˜ Ù˘ ∂˘-Úˆ˙ÒÓ˘ Ù˘¯fiÓ ‰˘ÛÎÔÏ¢Ù› ӷηχ„ÂÈ ÙȘ ‰·ÓÂȷΤ˜ Ù˘ ˘Ô-¯ÚÂÒÛÂȘ.
Αναδιάρθρωση του χρέουςκατόπιν διαπραγμάτευσης
¶π£∞¡√Δ∏Δ∞:¶Ôχ ÌÂÁ¿ÏË,ÌÂÛÔÌ·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·. ™Â ·˘ÙfiÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ‰È·-Ú·ÁÌ·Ù¢fiÙ·Ó ÙËÓ ·Ó·‰È¿Ú-ıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ÚÈÓ ¤ÚıÂÈË ÒÚ· Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘. ∞˘-Ùfi ı· Û‹Ì·ÈÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ Ë-ÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ‰·Ó›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì οÔÈÔ˘˜ ˘-ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ·˘Ùfi ı· Û‹Ì·ÈÓ fi-ÙÈ ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó20% Ò˜ 40% ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·’fiÛ· ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó. Δ· ÙˆÚÈÓ¿spreads ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó Èı·ÓfiÙË-Ù· 25% Ó· ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ ÔÈ ÂÂÓ-‰˘Ù¤˜ ÙÔ 50% ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓÙÔ˘˜ Î·È Èı·ÓfiÙËÙ· 33% Ó· ¿-ÚÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ 60%.∂¶π¢ƒ∞™∏ ™Δ∏¡ ∞°√ƒ∞:Δ· spreads ¿ÏÏˆÓ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ӈӯˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· ·Ó¤-‚Ô˘Ó, Ù· ÁÂÚÌ·ÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ı· Â-ˆÊÂÏËıÔ‡Ó, ÂÓÒ ÙÔ Â˘ÚÒ ı· ¤-ÛÂÈ ÛÙÔ 1,15 $, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· Â›‰·ÙÔ˘ 2005.
Μονομερής αναδιάρθρωσητου χρέους
¶π£∞¡√Δ∏Δ∞:∞ÂÈÚÔÂÏ¿-¯ÈÛÙË.∏ ∂ÏÏ¿‰· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ Ù˘ ·-Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË, ÌÂÙ·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ Ë-ÌÂÚÔÌËӛ˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ‹ ˘-Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘ÓÏÈÁfiÙÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÛ¿-ÛÂÈ ÚÒÙ· ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘˜.√È ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ‰È·-Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó‰Âı› ÌÂÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ¯¿-ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ªÈ· ·ÎfiÌË ÈÔ ·-›ı·ÓË ·ÚÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÂ-Ó·Ú›Ô˘ ı· ‹Ù·Ó Ó· ȤÛÔ˘Ó ÔÈ ·-ÁÔÚ¤˜ ÙfiÛÔ Ôχ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ò-ÛÙ ӷ ˘Ô¯Úˆı› Ó· ʇÁÂÈ ·fiÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚-΋ ∂ÓˆÛË. √̈˜, ·Ó ÌÈ· ·‰‡Ó·Ì˯ÒÚ· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, Ô‰·ÓÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ı· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ·-ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ˜.∂¶π¢ƒ∞™∏ ™Δ∏¡ ∞°√ƒ∞:∞ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙ËÌÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Â˘-ÚÒ, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ı· Û˘Ó˘Ô-ÏÔÁ›ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Èı·ÓfiÙËÙ·‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∞ÎfiÌËÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓspreads ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÌˆÓ ¯ˆÚÒÓ.
Πτώχευση
¶π£∞¡√Δ∏Δ∞:∞ÂÈÚÔÂÏ¿¯È-ÛÙË.ΔÔ 70% ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤-Ô˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈ·Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ΢ڛˆ˜ Á·ÏÏÈ-ÎÒÓ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ηȤÙÛÈ ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ∂˘Úˆ-·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ ı· ÚÔÛ·ı‹-ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ Â-ͤÏÈÍË. ∏ ÙÒ¯Â˘ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜‹ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘ ¯ÒÚ·˜ ·-ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚÔ‚Ï‹-Ì·Ù· ı· Û‹Ì·ÈÓ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfiÙ˘ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, fi-ˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë fiÙ·Ó ÙÒ¯Â˘Û Ë∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÙÔ 2001.∂¶π¢ƒ∞™∏ ™Δ∏¡ ∞°√ƒ∞:ÈÛÔÙÈÌ›· ÙÔ˘ ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙÔ ‰ÔÏ¿-ÚÈÔ ı· ¤ÂÊÙ οو ·fi ÙÔ 1:1, Ù·spreads ı· ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·Ó Û ٤-ÙÔÈ· ‡„Ë Ô˘ Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ı·¤¯·Ó·Ó ÙËÓ ÚfiÛ‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ·ÁÔÚ¤˜. ªfiÓÔ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ì ‚·ı-ÌÔÏÔÁ›· ∞∞∞ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ϥ-ÔÓ Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó.
Αλλες πιθανότητες
∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿-Â˙· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂȉ¿ÓÂÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ›Ù ·ÁÔÚ¿-˙ÔÓÙ·˜ ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ›Ù ·-ԉ¯fiÌÂÓË Ù· ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ·ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË ‰·Ó›ˆÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘˜. Δ¤ÙÔÈÔ˘ ›-‰Ô˘˜ ÛÂÓ¿ÚÈ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ô-Ì·ÎÚ˘Ṳ̂ӷ ÂÂȉ‹ ··ÈÙÔ‡Ó ‰‡-ÛÎÔϘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ.∂›Û˘, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ Â-ÚÈϤÎÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È fi-ÙÈ ÔÏÏÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÈ-¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÒ¯Â˘ÛË, ·ÁÔ-Ú¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘Î·È ¿Ú· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· Ô-‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ÌÈ· Ù¤-ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË.
REUTERS

H Mέρκελ ήρε τις επιφυλάξεις της και ζήτησε επίσπευση των διαπραγματεύσεων.
Tρία σενάρια αν, παρά τη βοήθεια, δεν μπορούμε να πληρώσουμε

Ο κ. Στρος-Καν ανέφερε ότι η αποπληρωμή των δανείων θα γίνει όταν τα δημοσιονομικά της χώρας μας θα αποκατασταθούν.

Οι πιθανές επιπτώσεις που θα υπάρξουν για τη χώρα μας, το ευρώ και την Ευρωζώνη.
Η ΑγκελαΜέρκελ
με τον Ντομινίκ Στρος - Καν κατά τη χθε-σινή τους συνάντηση στο Βερολίνο.

Συμφωνήθηκε να γίνει δεκτή η πρόταση του ΔΝΤ για νομοθε-τικές αλλαγές σε απολύσεις, απο-ζημιώσεις, δώρο Χριστουγέννων,επιδόματα αδείας και Πάσχα και συλλογικές συμβάσεις.
       A       F       P
GK2904G_Thema_a 29-04-10 00:32 ™ÂÏ›‰·1

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->