Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
БАЗЕ ПОДАТАКА seminarski

БАЗЕ ПОДАТАКА seminarski

Ratings: (0)|Views: 1,004 |Likes:
Published by nikola

More info:

Published by: nikola on Apr 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

 
УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКАГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТКОСОВСКА МИТРОВИЦАСеминарски рад :
БАЗЕ ПОДАТАКА
Професор : Студент :Проф. Јован Ристић Гвоздовић Никола 2/05
 
База података:
База података се дефинише као организован скуп логичкиповезаних података (слогова) и датотека који се односи на сличнепојмове или предмете, организованих за одређену намену. Значи, базаподатака представља организовање података у такозваној интегрисанојформи где подаци у бази података могу бити организовани по више различитих обележја по којима је могуће применом одговарајућихмеханизама базе вршити претраживања и налажење баш оних податакакоји су потребни.Бригу о подацима, везама међу подацима, исправности податакаи свему осталом на себе преузима систем за управљање подацима убази података (DBMS Database Management Sistem). Сви модернисистеми за управљање базама података користе релациони моделподатака што значи да корисник види базу као скуп табела саслоговима, где је и резултат сваке операције над садржајем базеподатака такође табела. Поред тога релациони модел користи везе,односно релације (relationships) за повезивање датотека (табела) базеподатака у структурирану целину.Access омогућује скупљање, слагање и организовање података као истварање извјештаја који воде до пословних одлука. Главнефункционалне могућности Access-а су следеће:
-
Унос података директно у базу података или увоз података издругих програма.
-
Сортирање, индексирање и организација података на начин којисе жели.
-
Брзо стварање извјештаја или припрема испис налепница записма употребом свих или само дела података.
-
Креирање форми како би мање стручни корисници моглиуносити нове податке у базу података.
-
Стварање упита који ће резултирати извештајем зависно одуслова који су постављени.
2
 
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРЕИРАЊА БАЗА У ACCESS-У
База података креирана у Accessсастоји се од следећихелемената односно објеката:-табеле,-форме,-упити и-извештаји-макрои и VBA.Поред основних елемената Аццесс база може да садржи и ДатаАццесс стране, макрое и/или VBA модуле (Visual Basic for Application -програмски језик за програмирање операција у Office апликацијама).Сврха ових елемената је надиградња основног облика базе у циљумаксималне могуће прилагођености базе ка њеном кориснику ииспуњења посебних захтева корисника.
3

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rkekoke liked this
Marko Djordjevic liked this
Vesna Talevska liked this
Mihajlo Boja liked this
zexzexter liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->