Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ludo e teorio di la °duende

Ludo e teorio di la °duende

Ratings: (0)|Views: 128 |Likes:
Published by Lenadi Moucina
Texto da Federico Garcia Lorca tradukita en Ido linguo.
Texto da Federico Garcia Lorca tradukita en Ido linguo.

More info:

Published by: Lenadi Moucina on May 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2014

pdf

text

original

 
 Ludo e teorio di la °duende da Federiko Garcia Lorka1/25
 
 
LUDO E TEORIODI LA °DUENDE
da Federico Garcia Lorca
(Federiko Garcia Lorka)
Parolado pronuncita da la autoroen Buenos-aires e Montevideodum la yari 1933 ed 1934
*
Tradukita de Hispana linguoda Lenadi Moucinaunesma edituro
 
 Noti da la tradukero
 La texto di la parolado da Federiko Garcia Lorka, es tradukita segun la versiono quan facis Christopher Maurer (Alianza,Madrid, 1984) helpe la du versioni konocita, la manuskribitoed la mashine skribito da la sekretario di la autoro.Me hezitis pri la adapto en Idolinguo di la vorto Hispana°duende. Forsan on povis krear la vorto "duendo", e do laadjektivi "duenda", la adverbi "duende" e mem la verbo"duendar". Ma me preferis ne chanjar la origina vorto, nam ol ne havas vere senco exter la kulturo Hispana. La vorto °duende povas tradukesar per « koboldo », o per « patrono di la domo ». La °duende es anke karduno sika edornoza. Ma to es nur du ek la senci en Hispana linguo, memla senco ekvokata da Lorka ne es precipue la senco de koboldoo de karduno, ma plu misterioza nociono. Vere, Lorka nedefinis la vorto °duende, ma per ta vorto ambigua il definis laanmo di la arto Hispana. Do me preferis gardar la vorto sen chanjo, ma kun la avan- signo °. Ta signo ° quan me uzis es nur tipografa regulo quaindikas vorto qua apartenas a linguo diferanta de Ido. Taregulo es plu klara kam uzar hoketi qui havas diversa senci. Ta signi ne havas la sama senco kam la * uzata por indikar 
 Ludo e teorio di la °duende da Federiko Garcia Lorka2/25
 
 propozi di nova radiko en la Idolinguo, quan me ne uzas en talibreto. La autoro citis numeroza nomi di artisti, Hispana o ne, forsanne ja konocita da la lektanto, do me devis inkluzar noti a la fino di ta libreto. Precipue, ta noti kreata da me helpeWikipedia (en Hispana, Franca, Angla o Ida lingui), ne esas plu kam kurta informaji pri la dati di la vivo di la personicitata da Lorka. Pri la nomi Hispanana, me ne esas komplete satisfacata pri lanormi quin me fine adoptis, Pronuncar la litero J o G (avan E o I) en Hispana es sat nefacila da multi, e la sono RH es nur aproximo. La C avan A, O od U devas esar pronuncata K.Tamen, se me skribas la nomi Hispanana per K vice C, me neuzas RH vice J, nam to chanjus tro la aspekto di la vorti. Kelkafoye, me uzis vorti qui ne esas en la oficala vortaro di lalinguo Ido, tamen ne plus kam du o tri foyi. La lektanto povastrovar la senco di tala vorti en noti a la bazo di la pagino. Probable, la lektanto trovos erori qui eskapas mea korektigadomalgre mea atenco sorgoza. Nulo e nulu impedas ke lukorektigos pos me.Ta tradukuro es tote libera pri yuri, do on povas difuzar omodifikar ol. Lenadi MoucinaSaturdio, unesma dio di mayo di la yaro 2010
 Ludo e teorio di la °duende da Federiko Garcia Lorka3/25

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elmison Son liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->