Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
34Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Traci,Brian - Succesul in Viata

Traci,Brian - Succesul in Viata

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 537 |Likes:
Published by soldiersfortune

More info:

Categories:Types, Maps
Published by: soldiersfortune on May 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

pdf

text

original

 
1
 
2
BRIAN TRACY 
SUCCESUL ÎN VIAŢĂ
 
DEPRINDERI ŞI STRATEGII CARE VĂ VOR REVELA PUTERILE ŞI CALEA
SPRE SUCCES 
CUVÂNT DE RECUNOŞTINŢĂ
 
Această carte este dedicată, cu mare dragoste,
 
 
minunatei mele soţii, Barbara, cea mai buna prietenă, soţie, mamă si parteneră
pecare mi-as fi putut-
o dori vreodată.
 
Dumnezeu să te binecuvânteze pentru tot. Ai făcut din mine un om foarte fericit.
 
A scrie o carte este o muncă incredibilă, în special dacă nu ai mai facut
-o
 înainte, întrucât necesită ani de cercetare, de experienţe
 
şi apoi luni de scris şirescris. Această carte este rezultatul a mii de ore de seminare pe care le
-
am ţinut şi
a ne
numărate sugestii primite de la mii de oameni cu care am avut plăcerea de a
lucra.
Viaţa mea a fost un proces lung şi continuu pentru evoluţie personală şiprofesională, care a inclus lectura a mii de cărţi şi articole, audierea a mii de ore deaudiocasete şi ţinerea a nenumărate cursuri şi seminare. După c
um spune Tennyson
 în poemul „Uly
sses":
 „Eu sunt parte din tot ceea ce am întâl
nit ". Am fost ajutat de
mulţi oameni şi vreau să le mulţumesc câtorva, pentru că au făcut posibilă existenţaacestei cărţi.
 
În primul rând, le mulţumesc minunaţilor participanţi la seminarele şiconferinţele mele, a căror observaţii şi experienţă mi
-au fost de un enorm folos.
Ştiţi cine sunteţi, iar recunoştinţa mea faţă de voi este fără limite!
 
În mod special îi mulţumesc celui care a fost John Boyle, pentru că mi
-a
deschis ochii asupra puterii minţii de a aduce tot ceea ce ni se întâmplă în viaţă, îimulţumesc lui Earl Nightingale pentru minunatele idei legate de potenţialul omului
 
obişnuit şi lui Denis Waitley pentru principiile succesului din programul său,Psihologia învingătorului, înregistrat pe casetă.
 
Am fost foarte influenţat de minunaţii gânditori,
scri
itori şi vorbitori StephenCovey, Ken Blanchard, ca şi de Tom
 
Peters, Zig Ziglar, Jim Rohn, Tony Robbins şi
Wayne Dyer.
Le sunt fosrte recunoscător prietenilor mei de la Night
-ingale-Conant Corporation,
Vie Conant, Kevin McEneeley, Mike Willbond şi J
ill Schachter, care mi-au asigurat
calitatea înregistrărilor audio. Le sunt în mod special recunoscător celor care mi
-au
sponsorizat seminariile, permiţând milioanelor de oameni să afle aceste principii:John Hammond, Dan Bratland, Jim Kaufman şi Suanne S
andage.
În prezent, ca şi în trecut, în compania mea există câţi
va oamni care m-au
ajutat foarte mult. Le mulţumesc lui Vic
tor Risling, care m-a ajutat enorm, de
dimineaţa până seara, să
-
mi formez cariera; prietenului şi partenerului meu,
Michael Wolff; directoarei de marketing, Donna Villerilli; secretarelor mele, Mavis
Hancock şi Shirley Whetstone, fără ajutorul cărora acesta carte nu ar fi putut fi
 
3
scrisă şi redactată.
 
Le mulţumesc prietenilor mei de la Simon & Schuster, în special editorului meu, Bob
Bender, pentru sprijin
ul şi încu
rajarea pe care m-i l-
au acordat în pregătirea şipublicarea acestei cărţi. Poate că cea mai importantă personă din acest în
treg
proces a fost Margaret McBride, agentul meu literar, a cărei încredre în mine şi în
munca mea
au fost scânteia ce a pornit scrierea cărţii. Mulţumesc, Margaret.
 
Una dintre cele mai importante lecţii pe care le
-
am învăţat în viaţă este cănimeni nu reuşeşte de unul singur. Cu toţii depindem de ceilaţi, pentru absolutorice. Aş vrea să le mulţumesc atât de multor oameni, încât nu
-
mi ajunge spaţiul
-
deci daţi
-
mi voie să închei, mulţumindu
-
i minunatei mele soţii, Barbara, pentru tot
-
 
dar, în special, pentru că m
-a su
portat cu răbdare pe parcursul lunilor în care m
-am
ocupat numai de carte. Le mulţumesc dragilor mei copii, Christina, Michael, David şiCatherine, din viaţa cărora am lipsit cât timp am lucrat. Vă promit că voi recupera
acest timp.
INTRODUCERE 
Sistemul pe care urmeaz
ă
s
ă
-l afla
ţ
i citind aceast
ă
carte v
ă
poate schimbavia
ţ
a. Cartea de fa
ţă
con
ţ
ine o sintez
ă
unic
ă
de idei, metode
ş
i tehnici, adunatepentru prima dat
ă
la un loc. Totu
ş
i, componentele individuale ale acestui sistem nusunt noi; ele au fost
 î
nv
ăţ
ate
ş
i re
 î
nv
ăţ
ate de-a lungul
 î
ntregii perioade de existen
ţă
 a omului. Aceste principii
ş
i metode au fost testate
ş
i s-au dovedit a fi valabilepentru milioane de b
ă
rba
ţ
i
ş
i femei, iar toate marile succese se bazeaz
ă
pe ele.Integr
â
nd aceste idei
ş
i metode
 î
n via
ţ
a de zi cu zi v
ă
ve
ţ
i sim
ţ
i mai ferici
ţ
i, mais
ă
n
ă
to
ş
i
ş
i mai
 î
ncrez
ă
tori
 î
n propriile for
ţ
e. Ve
ţ
i sim
ţ
i c
ă
sunte
ţ
i mai puternici, maicon
ş
tien
ţ
i de idealurile
ş
i de
ţ
elurile voastre. Ve
ţ
i g
â
ndi mai pozitiv, mai optimist,ve
ţ
i fi mai concentra
ţ
i pe ceea ce face
ţ
i
ş
i mai capabili s
ă
v
ă
atinge
ţ
i scopurile. Ve
ţ
ireu
ş
i s
ă
comunica
ţ
i mai bine cu oamenii importan
ţ
i din via
ţ
a voastr
ă
, ve
ţ
i avea maimult succes
 î
n carier
ă
si v
ă
ve
ţ
i sim
ţ
i minunat
 î
n ceea ce v
ă
prive
ş
te.Ve
ţ
i
 î
nv
ăţ
a cum s
ă
elibera
ţ
i uria
ş
ul poten
ţ
ial
 î
nc
ă
nedescoperit, ce zace
 î
n
 
ad
â
ncul fiin
ţ
ei voastre. F
ă
c
â
nd exerci
ţ
iile ce
 î
nso
ţ
esc fiecare capitol, ve
ţ
i ob
ţ
inerezultate care va recompensa efortul pe care
 î
l depune
ţ
i. Via
ţ
a voastr
ă
va merge pecalea succesului, a realiz
ă
rilor
ş
i a unei fericiri pe care poate n-a
ţ
i cu-noscut-oniciodat
ă
.Pentru a folosi o analogie simpl
ă
, via
ţ
a este asemeni unei combina
ţ
ii de
 î
ncuietoare,dar care con
ţ
ine mai multe cifre. Dac
ă
descoperi
ţ
i combina
ţ
ia, u
ş
a seifului sedeschide pe loc. Nu e vorba de un miracol
ş
i nici nu depinde de noroc. Nici m
ă
carnu conteaz
ă
cine sunte
ţ
i, at
â
ta timp c
â
t ave
ţ
i cifrele potrivite. Tot a
ş
a exist
ă
si ocombina
ţ
ie de g
â
nduri
ş
i ac
ţ
iuni care v
ă
vor permite s
ă
realiza
ţ
i aproape tot ceea cev
ă
dori
ţ
i -
ş
i pute
ţ
i g
ă
si combina
ţ
ia ideal
ă
, dac
ă
o c
ă
uta
ţ
i.S
ă
n
ă
tatea, bun
ă
starea, fericirea, succesul
ş
i pacea interioar
ă
sunt supuseaceluia
ş
i principiu. Dac
ă
face
ţ
i lucrurile potrivite,
 î
n modul potrivit, ve
ţ
i ob
ţ
inerezultatele dorite. Dac
ă
pute
ţ
i stabili cu exactitate ce anume v
ă
dori
ţ
i, pute
ţ
i aflacum au ob
ţ
inut al
ţ
ii acela
ş
i lucru
 î
naintea voastr
ă
. Apoi, dac
ă
face
ţ
i exact acelea
ş
ilucruri pe le-au f 
ă
cut
ş
i ei, ob
ţ
ine
ţ
i acelea
ş
i rezultate pe care le-au ob
ţ
inut ace
ş
tia.Acest
 „
secret al succesului" este at
â
t de simplu,
 î
nc
â
t foarte mul
ţ
i oamenilor
 î
lignor
ă
. Pute
ţ
i avea absolut tot ce v
ă
dori
ţ
i, dac
ă
v
ă
dori
ţ
i cu adev
ă
rat
ş
i dac
ă
 sunte
ţ
i gata s
ă
persevera
ţ
i suficient de mult, pentru a face ceea ce al
ţ
ii au f 
ă
cut
 î
naintea voastr
ă
ca s
ă
ob
ţ
in
ă
lucruri similare.Nu are importan
ţă
dac
ă
sunte
ţ
i t
â
n
ă
r sau
 î
n v
â
rst
ă
, b
ă
rbat sau femeie, albsau de culoare. Nu conteaz
ă
dac
ă
v-a
ţ
i n
ă
scut
 î
ntr-o familie bogat
ă
sau
 î
ntr-una
 
s
ă
rac
ă
. Natura este neutr
ă
. Ea nu respect
ă
doar anumite persoane
ş
i nu facefavoruri. V
ă
 
 î
napoiaz
ă
ceea ce
 î
i oferi
ţ
i, nimic mai mult, nimic mai pu
ţ
in. Doar voi

Activity (34)

You've already reviewed this. Edit your review.
Anisha Danielean liked this
1 hundred reads
cruscaden liked this
tiberiu22 liked this
silvium23 liked this
anghel cornelia liked this
florisiiulian liked this
HappyAna liked this
lily liked this
svayambhu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->