Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Genocid u Srebrenici - Prof. Nijaz Masic

Genocid u Srebrenici - Prof. Nijaz Masic

Ratings:
(0)
|Views: 336|Likes:
Knjiga: Genocid u Srebrenici. Autor: Prof. Nijaz Masic.
Knjiga: Genocid u Srebrenici. Autor: Prof. Nijaz Masic.

More info:

Published by: Srebrenica Genocide Library on May 02, 2010
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

 
Mašić Nijaz,prof.GENOCID U SREBRENICI
Kratka prošlost SrebreniceSrebrenica je gradić,koji se nalazi u sjevernoistočnoj Bosni,u blizini rijeke Drine,na njenomsredišnjem toku.Njena prošlost je izuzetno burna.U predhistorijsko doba na području gdje ćenastati Srebrenica živijelo je ilirsko pleme Dindari.
1
 Rimljani su prilikom svog širenja naBalkan početkom prvog stoljeća n.e. prostor današnje Sarebrenice uključili u sastav svojeimperije.
2
Oni organizuju eksploataciju ruda olova i srebra.
3
 Urbani dio grada nosio je imeDomavium(Domavija),gdje se nalazi današnje naselje Gradina,a šire područje nazvano jeArgentaria.Po rudi srebra dobila je i svoje današnje ime Srebrenica.
4
Srebrenica zahvaljujućirudi srebra razvija se u urbano naselje,vicus.
5
Zatim ona postaje slobodni grad,muncipium,a u trećem stoljeću colonia,to jest naselje,u doba vladavine rimskog imperatoraSeptimija Severa,a u njenoj blizini nalazila su se manja gradska naselja Voljavica i Skeljani.
6
Rimske vlasti Srebrenicu određuju za središnju upravu rudarstva za provincije Dalmaciju iPanoniju.
7
U rimsko doba Srebrenica je imala terme,u kome je postojala mineralna voda,danas banja Guber,gradsko kupatilo,vijećnica,tržnica,hram Jupitera.
8
Postojala je i kovnicanovca,u kojoj je kovan srebreni i zlatni novac.Srebrenica se nalazila na putu od Narone(današnji Vid kod Metkovića) i Salone(današnji Solin kod Splita) za Sirimijum(današnjaSremska Mitrovica),tadašnjem glavnom gradu Donje Panonije.Njeno bogatstvo doprinijelo jeda postane najveće gradsko naselje u Bosni i Hercegovini.Međutim,na prelazu iz IV u Vstoljeće njeno urbano naselje Domaviju ruše gotska plemena.
9
Kada su Avari i Slaveni početkom 7. stoljeća naseljavali Balkan nestala je Domavija iArgentarija.
U srednjem vijeku Srebrenica ponovo izrasta u urbano gradsko naselje.Njeno današnjeime,koje je slavinizirano,Srebrenica,prvi put se spominje 1352. godine.
U to doba uSrebrenicu dolaze njemački rudarski stručnjaci Sasi.
Dubrovčani 1376.,postaju zakupci rudnika srebra.
Ona tada postaje i dubrovačkarudarska kolonija.
Krajem 14. stoljeća ,doba vladavine kralja Tvrtka I,postaje i središtefranjevačke provincije „Bosna Srebrena“.
U periodu srednjovjekovne bosanske države,
1
Ante Stipčević,Iliri,Zagreb,1974.,str.36.-41.
2
Besim Ibišević,Srebrenica(1987-1992),Amsterdam,1999.,str. 6.
3
Isto,str. 6.
4
Argentum,latinski:srebro,kovani srebreni novac
5
Vicus,latinski:red kuća,ulica,selo
6
B.Ibišević,Navedeno djelo,str. 6.
7
Proccurator matallorum Pannoniorum et Delmatiorum;Desanka Kovačević- Kojić,Gradska naseljasrednjovjekovne bosanske države,Sarajevo,1978.,str.10.
8
Prof.dr.Ibrahim Tepić,Osvrt na historijski razvoj i tragediju Srebrenice,Srebrenica 1995.-Knjiga 1,Institut zaistraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava,Sarajevo,1998.,str. 167.-168. iB.Ibišević,N.djelo,str.7.
9
B.Ibišević.N.djelo,str.7.
10
I.Tepić.Navedeno djelo,str.169.
11
D. Kovačević-Kojić,Navedeno djelo,str.32.
12
Sase,naselje u Srebrenici u blizini današnjeg rudnika olova i cinka
13
I.Tepić,N.djelo,str.169.
14
Kolonija,danas zaseok sela Sase kod Srebrenice
15
Danas u gradskom naselju, Petriča u Srebrenici, postoji samostan Svete Marije bogorodice obnovljen 1991.,apovodom 700 godina od dolaska franjevaca u Srebrenicu ; B. Ibišević,N. djelo,str.103.
 
 područje Srebrenice,bilo je podijeljeno između župa Vratar,Birač,Osat i Trebotić.
Krajem XIV i početkom XV stoljeća Srebrenica je ponovo postala veliko gradsko naseljei jedan od največih i najpoznatijih gradova u srednjovjekovnoj bosanskoj državi.Imala jetrg,glavna ulica se nazivala Trgovačka ulica.Jedina je imala kanalizaciju u BiH.
U vrijemenajveće moći srednjovjekovne srpske države(XIV stoljeće) koja se borila za teritorijalno proširenje u Bosni Srebrenica ponova strada.Jedan kratak period 1411.-1463. godineSrebrenica se nalazi u stalnoj opasnosti .
Pustošena je i spaljivana više puta.Bosanskivladari da bi je sačuvali izgrađivali su oko nje tvrđave:Srebrenica,Klotjevac,Šubin,Đurđevaci Sućeska.Po opadanju opasnosti od srpskih pustošenja nastupa ugarsko(mađarsko)i osmansko(tursko) pustošenje.Osmanska uprava nad Srebrenicom trajala je sve do 1878. godine kada je Bosna iHercegovina došla pod austrougarsku vlast.U osmansko periodu upravljanja nastupastagnacija i opadanje rudarske proizvodnje.Srebrenica postaje sjedište kaze i ulazi u sastavZvorničkog sandžaka.Međutim,ipak dolazi do obnove kovnice novca i ponovnog izrastanjaSrebrenice u veliki grad.Osmanski putopisac Evlija Čelebi zabilježio je da u Srebrenici ima1660. godine 800 prizemnih i na sprat kuća,6 mahala,6 džamija ,3 osnovne škole,tekija,han,hamam i 70 esnafskih dućana.
Slabljenjem osmanske vlasti i uspostavom autonomne Kneževine Srbije u 19.stoljećunastupa progon Bošnjaka iz Srbije,što povečava broj Bošnjaka u srebreničkom kraju.
U periodu od 1878.-1918. Bosna i Hercegovina dolazi pod austrougarsku vlast.U toku prvedvije godine Prvog svjetskog rata 1914.i 1915. godine područje istočne Bosne bilo je stalno poprište ratnih sukoba Austrougarske i Srbije.Srebrenica je u ovom periodu ponovo pretrpjelanova razaranja.
U doba austrougarske vlasti Srebrenica postaje značajna po ljekovitimvrelima,najčevenije je Crni guber.Voda sa vrela Crni guber ljekovita je za anemiju,sklerozu,rahitis,ženske ,kožne bolesti...Austrougarske vlasti su ponovo Sarebrenicu podigle na noge.Znatno je izgrađena infrastruktura popravkom puteva,podizanjem škola,policijskih stanica,hotela...
U periodu Kraljevine Srba Hrvata Slovenaca/Kraljevine Jugoslavije 1918.-1941.Srebrenica potpuno stagnira.Prestaju sa radom rudnici i izvoz ljekovite vode.Broj stanovnikadrastično opada.U peridu Drugog svjetskog rata 1941.-1945.Srebrenica ponovo strada.
Vlasti Nezavisne države Hrvatske su vršile odmazdu zbog djelovanja četničkog pokreta.Četnici(tzv. Vojska Kraljevine Jugoslavije u otadžbini) su u više navrata napravili masakr uSrebrenici.U više navrata stanovnici bošnjačke populacije moralo je bježanjem potražitiutočište u Zvorniku.
 
16
dr Salih Kulenović,Etnologija sjeveroistočne Bosne,Muzej istočne Bosne,Tuzla,1995.,str.186. 
17
D.Kovačević Kojić,N. djelo.str.348. i Internet:http://sr.vikipedia.org/sr-el „Eparhija Zvorničko-Tuzlanska“
18
Isto,str.56.
19
Evlija Čelebi,Putopis,Sarajevo-Publishing,Sarajevo,1996.,str.99.
20
Šaban Hodžić,Migracije muslimanskog stanovništva iz Srbije u sjeveroistočnu Bosnu između 1788.-1862.,Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne,Knjiga II,Tuzla,1958.,str.65.-143. i Sadik Salimović,Knjiga oSrebrenici,Srebrenica,2002.,str . 38.
21
Naser Orić,Srebrenica svjedoči i optužuje,Srebrenica-Malm
-Ljubljana,1995.
ö
22
B.Ibišević,N.djelo,str.9-10.
23
Isto,str.11. i S.Salimović,N.djelo,str.49.-50.
24
B.Ibišević,isto,str.11.
 
U periodu postojanja Federativne Narodne Republike Jugoslavije/SocijalističkeFederativne Republike Jugoslavije(1945.-1992.) Srebrenica ponovo doživljava privrednirazvoj zahvaljujuči svojim prirodnim resursima:šume,ljekovite vode,rude olova,cinka,zlata,srebra i boksita,kamena i hidroenergetskim potencijalom rijeke Drine.Srebrenica postaje industrijsko mjesto.U naselju Potočari otvaraju se tvornice za proizvodnjuakumulatora ,preradu finalnih olovnih proizvoda, pocinčavanje i proizvodnja građevinskogmaterijala.U naselju Zeleni Jadar postojala je druga industrijska zona sa tvornicama namještaja,drvne industrije i proizvodnje kamenih blokova.U naselju Sase oživljena je eksploatacijaruda olova i cinka,koje u sebi imaju i značajnu količinu primjesa srebra i zlata.U naseljuPodravanje eksploatisana je ruda boksita.U naselju Skelani radila je tvornica ambalaže, au gradskom naselju Srebrenica postojala je tvornica tekstila i građevinsko preduzeće.Aktiviranjem eksploatacije vrela Gubera turizam je zauzeo značajno mjesto.Podignuta su trihotela:Domavija,Argentarija i Lovac.U planinskom masivu Sušice osposebljeno je lovište, jedno od najpoznatijih u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji(SFRJ).Uz dobroriješenoj i infrastrukturi sa savremenom telefonskom centralom,Domom zdravlja i Bolnicomu kojima je radilo 44 ljekara ,transportnim preduzećem za međunarodni i unutrašnjisaobraćaj,dobro riješenom elekrofikacijom i vodosnadbjevanjem Srebrenica je ponovozauzela zavidno mjesto.Srebrenica je postala gradić koji je već 1981. godine imao 36 292 stanovnika, koje sučinili 24 930 ili 68,7% Muslimani(Bošnjaci), 10 294 Srbi ili 28,4% i ostali narodi 1 068 ili2,9 %.
U posljednjoj deceniji pred raspad SFRJ broj stanovnika je u blagom porastu.Prema popisu iz 1991. godine Srebrenica je imala 37 211stanovnika,od čega 27 164 Bošnjakaili 72,8 % Bošnjaka, 9 303 ili 23,8 % Srba i 744 ostalih naroda.
Vlasništvo nad zemljomgotovo apsolutno je pripadalo Bošnjacima 182,28 km² ili 79,39%,a Srbima 21,53 km ² ili20,61 %.
Srebrenica gotovo da i nije imala nezaposlenog stanovništva.Također, Srebrenicanije imala ni stambenih problema,jer je imala 9 136 stanova, a 8 720 domaćinstava.
Srebrenica je zbog značaja svoje historije i privrede zauzimalo posebno mesto u SFRJ i SR Bosni i Hercegovini,glavni gradovi SFRJ Beograd i SR Bosne i Hercegovine Sarajavo suu centralnim dijelovima grada imali ulice sa nazivom Srebrenička ulica.
 Početak agresije i prvi etnički progoniU periodu pripreme agresije na Bosnu i Hercegovinu,agresor provodi posebne pripreme uistočnoj Bosni i Srebrenici.Prve korake u pripremanju agresije čini Služba državne bezbjednosti Srbije,koja 24.08.1989.godine objavljuje Informaciju o ugroženosti Srba uistočnoj Bosni,odnosno u općinama Srebrenica i Bratunac.
Jugoslovenska narodna armoja(JNA) je planski pristupila oduzimanju oduzimanju naoružanja
25
Statistički godišnjak SR Bosne i Hercegovine 1989,godina XXIII,Sarajevo,1989.,str.358.-359.
26
Ratni zločin na Tuzlanskom okrugu (1992.-1995.),drugo dopunjeno izdanje ,Tuzla,1996.,str.31.
27
Isto,str.33.
28
Nijaz Mašić,Srebrenica-agresija,otpor,izdaja i genocid,Sarajevo,1999.,str 19.
29
S.Salimović,N.djelo,str.-172.-173.
30
B.Ibišević.N.djelo,str.27.;Beogradska obavještajna agresija na BiH,“Dnevni avaz“,godina V,broj 1208/209,Sarajevo, 26.i 27.03.1999.godine

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elvir Selimović liked this
Benjamin Dur liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->