Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Analisis Kertas Kerja-Pengurusan Ko-Kurikulum

Analisis Kertas Kerja-Pengurusan Ko-Kurikulum

Ratings:
(0)
|Views: 1,311|Likes:

More info:

Published by: Mohamad Syafie Bin Samsir on May 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

 
1
1.0 Analisis Kertas Kerja dan Perjalanan Program Pertandingan Dikir Barat
Pertandingan dikir barat yang dianjurkan oleh Jawatankuasa Perwakilan Pelajar berlaku semasa sepanjang bulan Februari.Hasil daripada permerahtian dan pengamatanyang dilakukan, kami ingin menyentuh berkenaan beberapa aspek yang dapatdiadapatasikan daripada pertandingan tersebut.Beberapa aspek yang dikaji dan di utarakanbagi memastikan penambahbaikan dapat dilaksanakan pada masa akan datang.
1.0.1 Penubuhan AJK (AHLI JAWATANKUASA)
 AJK merupakan tunggak dalam gerak kerja sesebuah pertubuhan atau persatuan.Iaditubuhkan dengan bermula jawatan pengerusi,naib pengerusi,setiausaha,bendahari dan AJK kecil untuk tugas-tugas khas.Jika kita ambil contoh berkenaan pengurusan pertandingan ini,setiap AJK diberikantugas yang tertentu.Bagi tugas persiapan tempat, diberikan tugas kepada AJK Tempat,begitu juga AJK Pentas, menyediakan persiapan pentas.Setiap AJK mempunyai bidangtugasan khas yang diberikan. AJK bertindak sebagai kumpulan yang menjalankan urusan gerak kerja bagi setiapprogram.Pemilihan AJK dalam kalangan individu yang berpotensi serta dapat diharapmerupakan satu cara untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan baik danlancar.Sekiranya AJK tidak menjalankan tugas pasti akan ada kecacatan dalam prosespelaksanaan program.Pengerusi juga berperanan penting dalam memastikan semuaahlinya melakukan tugasan yang diberikan.Tugas pengerusi bukan sahaja mengarah namun membantu sekiranya AJKberhadapan dengan masalah dalam melakukan tugas yang diamanahkan.Oleh itu sebuahpersatuan yang mempunyai pemimpin yang cekap mampu mencapai matlamat yang merekaharapkan.Kerjasama adalah perkara yang paling utama dalam menjayakan apa jua gerakkerja.Sebuah organisasi yang baik mempunyai pembahagian bidang tugasan yangsememangnya terdiri daripada barisan tenaga kerja yang pakar.Contohnya, dalamorganisasi tersebut mempunyai unit fotografi,namun apabila unit tersebut tidak mempunyaitenaga pakar maka unit tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dengan sebaikmungkin.Namun, bagi sesebuah organisasi yang masih belum mantap, mereka wajar mengadakan satu kurus pemantapan dan pendedahan kepada AJK baru.Salah satu contohkursus kepimpinan dan kursus peningkatan profesionalism.
 
2
 
1.0.2 Kertas Kerja
Pertamanya berkenaan elemen pengetahuan yang dapat dipelajari dalampenganjuran program ini.Bermulanya dengan pelaksanaan kertas kerja dan penubuhanorganisasi.Para guru pelatih dapat mengetahui cara dan teknik dalam menghasilkan kertaskerja yang baik dan mantap.Selain itu penubuhan organisasi membantu guru pelatih dalammenjayakan program tersebut.Pemilihan individu yang berkemahiran dalam mengendalikanaturcara serta perjalanan program tersebut haruslan bertepatan bagi memastikankelancaran program yang dijalankan.Kertas kerja yang baik merangkumi semua perkara yang seharusnya mudahdifahami,tepat,berkesan dan rasional.Terdapat beberapa perkara yang seharusnyadiperhatikan dalam usaha menghasilkan kertas kerja yang mantap.Perincian yang tepat danberkesan harus dilakukan,ini bagi mengelak berlakunya kelonggaran dalam menguruskansesuatu perkara.Melalui perbincangan dan persetujuan yang mendapat kata sepakat semuaahli,maka semua tugas menjadi mudah dan lancar.Perbincangan yang mencakupi semua aspek sangat penting bagi memastikan semuaahli yang bertugas dapat mengetahui semua tugasan dan melaksasnakan denganbetul.Sekiranya ada antara mereka yang lepas tangan dan tidak dapat melaksanakantugasan dengan baik,maka kejayaan program tersebut tidak akan tercapai.Malah,akanberlakunya kecacatan seperti peralatan yang tidak mencukupi atau berlaku perkara yangmencacatkan perjalanan program.Setiap perkara harus diperincikan bagi memastikan tiadasebarang kekeliruan yang akan berlaku.Kertas kerja yang kami pilih merupakan satu contoh kertas kerja yang sangatlengkap.Perincian yang dilakukan dan pendekatan yang mudah bagi memudahkan pihakyang menyemaknya faham akan isi-isi yang diutarakan.Sekaligus,penyataanbelanjawan,tempoh masa,garis panduan yang sewajarnya juga turut dinyatakan dalammelaksanakan kertas kerja tersebut.Penyusunan Jawatankuasa yang lengkap dan berkesanmerupakan tunjang kepada kejayaan menghasilkan kertas kerja yang berkualiti sertarasional.
1.0.3 MINIT MESYUARAT
Dalam apa jua pelaksanaan program mesyuarat dan catatan minit mesyuarat adalahsangat penting.Ia merupakan salah satu item dalam dokumen rasmi yang sangatpenting.Setiap minit mesyuarat dicatat bagi setiap kali perjumpaan.Mesyuarat adalahperbincangan formal di antara tiga individu atau lebih untuk mencapai objektif bersama
 
3
 
melalui proses komunikasi.Mesyuarat juga berbeza mengikut keahlian ,organisasi danobjektifnyaKepentingan setiap minit mesyuarat adalah ia menjadi bukti kepada setiap keputusanyang dikeluarkan dalam perbincangan dalam sesi mesyuarat.Tugas setiausaha adalahmencatat minit mesyuarat.Ia merangkumi semua aspek dalam perbincangan semasamesyuarat.Bemula dengan ucapan pengerusi,perkara-perkara berbangkit dan sebarangcadangan serta keputusan dalam mesyuarat terbabit.Setiap keputusan dan kata sepakat dicatat dalam minit mesyuarat bagi memastikanianya dijadikan rekod rasmi perbincangan tersebut.Mengikut prosedur yang ditetapkan minitmesyuarat akan di bentangkan apabila ianya siap dan disahkan oleh ahli mesyuarat bagimemastikan bahawa ia adalah dokumen yang rasmi dan sudah tetap.Dalam pertandingan ini mesyuarat diadakan bagi memastikan perjalananpertandingan berjalan dengan lancar dan pembahagian tugasan kepada AJK untukdilaksanakan.
1.1 Perkara rasional yang terkandung didalam kertas kerja
Perkara rasional yang dapat kami utarakan ialah berkenaan tema persembahan yangmereka ingin ketengahkan iaitu menggunakan medium persembahan tradisional sebagaiusaha untuk menyahut seruan Perdana Menteri Malaysia berkenaan konsep 1 Malaysia.Penyenarai tugasan yang diagihkan mengikut jabatan dan penglibatan semua pihakyang bertanggungjawab adalah penting bagi memastikan segala usaha yang diketengahkandapat dimanfaat oleh semua warga institut.Bermula dengan Jabatan Matematik yangmenganjurkan Pertandingan Dikir Barat yang membawa tema budaya Pantai Timur merupakan satu contoh pendekatan yang sememangnya wajar dan positif.Selain dari mengetengahkan program kesenian kebudayaan,Jawatankuasa jugamengeluarkan kertas cadangan yang mengandungi garis panduan dalampersembahan.Garis panduan ini bertujuan bagi memastikan tiada unsur-unsur yang tidaksesuai dalam norma masyarakat Islam.Sebagai contoh persembahan nyanyian perempuanyang sepatutnya tidak seharusnya dipersembahkan.Jadi,jawatankuasa telah merangka satugaris panduan yang harus dipatuhi dalam melaksanakan persembahan.Kami menyokongsepenuhmnya garis panduan yang dinyatakan dalam memastikan kehormatan nama baikinstitut akan terjaga.

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
amier_s liked this
Siti Hamdah liked this
Atiq Tykah liked this
alilah_hamdan_590683 liked this
Nishalini Nisha Nishalini liked this
Goh Kel Vin liked this
Nurfarizan Sulaiman liked this
Animroslan Anim liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->