Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Preporodov Journal, br. 119

Preporodov Journal, br. 119

Ratings: (0)|Views: 1,197 |Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba. http://www.kdbhpreporod.hr/
Mjesečnik Preporodov Journal usmjeren je k društvenoj aktualnosti, polemici i intervjuima. Izdavač časopisa je Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske "Preporod" iz Zagreba. http://www.kdbhpreporod.hr/

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on May 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
Zašto praviš slona od mene?intervJU: senadin lavićeKsKlUZivno: slUčaJ GornJa maoča GdJe Je meZar osnivača saraJeva?medinsKa povelJa: prvi pisani Ustav U poviJestidžihad anđeliJa U aKciJi
 
ISSN 1334-5052PREPORODOV JOURNAL
 mjesečnik KDBH “Preporod”
Izdavač:
Kulturno društvo Bošnjaka Hrvatske“Preporod”
Glavni urednik:
Ismet Isaković
 Zamjenik glavnog urednika:
Filip Mursel Begović
Redakcija:
 Amina AlijagićMirza MešićSena KulenovićEdis FelićFaris Nanić
Suradnici:
Mirsada Begović Ajka Tiro SrebrenikovićEdina Smajlagić Avdo Huseinović (BiH)Edin Tule (BiH) Amel Suljović (BiH)
 Adresa:
Preporodov JournalIlica 35, 10000 Zagreb
Telefon/faks:
+385 (0)1 48 33 635
e-mail:
kdbhpreporod
@
zg.t-com.hr kdbhpreporod
@
kdbhpreporod.hr ismet.isakovic@sk.t-com.hr 
web:
 www.kdbhpreporod.hr 
 Žiro-račun:
ZABA 2360000-1101441490
Devizni račun:
SWIFT ZABA HR 2X: 70300-280-3755185
Cijena:
15 kuna
Pretplata:
RH 80 HRK godišnjeBiH 20 KM godišnjeSvijet 15
E
godišnje
Tisak:
mtg-topgraf d.o.o., Velika GoricaTiskano uz financijsku potporu izDržavnog proračuna RepublikeHrvatske putem Savjeta za nacionalnemanjine Republike HrvatskeNa naslovnoj stranici:
Begova džamija u Sarajevu
SADRŽAJ
SADRŽAJUVODNIK 
Recesijski proračun – vrijeme je opreza ....................................... 3
BOŠNJACI U HRVATSKOJ
Dramaturgija podmetanja ili odakle pirka vjetrić Pirke ................. 4Uvjeti bošnjačkog opstanka: vjera islam i država BiH ................... 6Žene u Iranu ................................................................................. 9Osteoporoza – tiha epidemija .................................................... 11Dodjela novih stipendija .............................................................. 13Mevlud u Zagrebu ....................................................................... 14
HRVATSKA 
Bit ću kaktus, a ne fikus ............................................................... 15
KVADRAT NAD HIPOTENUZOM
Zašto praviš slona od mene? ....................................................... 16
INTERVJU – SENADIN LAVIĆ
Bošnjaci nisu postali od Srba i Hrvata ......................................... 18
BOSANSKI BAROMETA
Ukidanje viza tek najesen? .......................................................... 22 Vehabije iz Gornje Maoče ........................................................... 24 Vrijeme je da ljudi otvore oči ...................................................... 26
IZ SVIJETA 
Inverzija stvarnosti, slika propasti ............................................... 28
KULTURA 
 Vrbas voda nosila jablana ............................................................ 38Gdje je mezar osnivača Sarajeva? ................................................ 39Lice s novčanice od 200 KM ....................................................... 40Utemeljitelj suvremene bošnjačke politike ................................. 42Pisma iz tamnog vilajeta (I) .......................................................... 44Kulturne spavaonice otvorenog tipa ........................................... 45
PRIČE IZ BOSNE
 Vladar svijeta sa Drine ................................................................ 46
ŽIVJETI ISLAM
Muhammed a.s. – Poslanik islama (IV) ........................................ 47
POVRATAK U BUDUĆNOST
Inteligentna igra znakova ............................................................. 50
DIJALOG CIVILIZACIJA 
Čvrsto uvjerenje ili čvrsta zloupotreba vjere? ............................. 52Medinska povelja ......................................................................... 54
MURSELOV ŠEGISTAN
Džihad Anđelija u akciji ............................................................... 57
ZANIMLJIVOSTI
Državna mafija ............................................................................ 59
 JOUN A L
2
 
 JOUN A L
3
UVODNIK 
Krajem ožujka, kao i obično, bivamo obaviješteni o raspodjeli sredstava iz Državnog proračuna za pro-grame udruga i ustanova nacionalnih manjina odlukom Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske.Za razliku od prethodnih godina, ove se susrećemo sa smanjenjem sredstava. Za očekivati je bilo, međutim,očuvanje prošlogodišnje razine, s obzirom da i sam Državni proračun nije predviđen manjim od prošlogodiš-njeg. No to se nije dogodilo.Odlukom je provedena linearna pravda. Baš kao što su sredstva prošlih godina povećavana linearno u jednakom postotku svim nacionalnim manjinama, bez obzira na naslijeđene velike razlike, tako je i sada go-tovo svima smanjen proračun za pet posto. Linearna pravda, bez obzira, ponavljam, na naslijeđene velikerazlike, omogućuje članovima Savjeta najbezbolniju političku poziciju u odnosu na velik broj korisnika. Ra-zumljivo.Pet posto nije mnogo, reći ćete. Pa i nije, jer posljednjih dvije-tri godine sredstva su dostigla razinu koja je napokon bila razmjerna programskim obavezama za koja su odobravana. Kada kažemo programskim oba-vezama, tada moramo znati da nije riječ o profesionalnoj razini programa jer našim voditeljima, autorima,suradnicima i izvođačima osiguravamo amaterske ili jedva nešto više uvjete, a od njih očekujemo, i gotovoredovno dobivamo profesionalni rezultat. Bitno je to da su sredstva bila dovoljna da izbjegnemo nemoguć-nost pokrivanja neizbježnih materijalnih i režijskih troškova, što se po prirodi stvari događalo, primjerice, umom prvom mandatu. Problem smo riješili i maksimalnom racionalizacijom režijskih troškova. Tu dakle, prostora za daljnje uštede više nema. Zato pet posto nije ni malo. Potrebno je naglasiti da povećanja prethod-nih godina nisu samo olakšala financijsko upravljanje, već su, gotovo u potpunosti, rezultirala povećanjem i poboljšanjem aktivnosti. I to je u prirodi stvari. Manjim povećanjem energije nekog sustava može se ostvari-ti znatno veći obim i kvaliteta rada istog sustava. I zbog toga pet posto nije malo. No nisu smanjena sredstva za programe, reći će potencijalni sugovornik iz Savjeta, pronašavši prividno bezbolnu poziciju. Nominalno i nisu, osim tradicionalno apsurdno i neutemeljeno programska sredstva “Pre- porodovog Journala”. Ali su zato posve ukinuta sredstva za režijske troškove. Tako se zapravo kristaliziračinjenica da je Savjet u formi naoko zanemarivih pet posto naoko linearnog smanjenja uspio progurati odlukuneshvatljivo motiviranog političkog učinka od petnaest posto smanjenja sredstava za informativnu djelatnost“Preporoda”. No pošto je Savjet naš predstavnik na čije odluke ni na koji način ne možemo utjecati, ne preostaje namništa drugo nego, kao i sav narod, prilagoditi se političko-financijskoj stvarnosti. Rješenje je provjereno.Primjenjivali smo ga u težim vremenima. Kao što su ova. Iz prošlogodišnjeg izvještaja, naime, proizlazi kakoukupni režijski troškovi čine oko dvadeset i pet posto ukupnih programskih sredstava. Stoga ćemo ove godi-ne iznose nominalno dodijeljene svakoj od programskih aktivnosti umanjiti za navedeni postotni iznos u ciljuočuvanja elementarnog funkcioniranja Društva. Već na prvoj sjednici predložit ću tu odluku novoizabranomGlavnom odboru.Što to praktično znači? Striktno ćemo provoditi ograničenje broja stranica naših tiskovina u skladu s odo- brenim programskim obimom i sprečavati svako ozbiljnije prekoračenje. Poput drugih redakcija domaćihčasopisa manje naklade, minimizirat ćemo materijalne izdatke u smislu opreme, dizajna i sličnih troškova.Prostora za dodatne projekte i dodatna opremanja svih aktivnosti iz proračunskih sredstava načelno se neće pronalaziti. S druge strane, pozivamo sve članove Društva, predstavnike i Vijeća bošnjačke nacionalne ma-njine, bošnjačke udruge i Islamsku zajednicu da se pretplate na naša izdanja. Pozivamo sve sponzore da pronađu svoj prostor u širenju informacije o svojim djelatnostima kroz naše medije. Što se tiče sponzorskihsredstava za naše projekte, ona su prošle godine bila značajno viša od svih prethodnih godina, ali su ta sred-stva redovito vrlo namjenska i ograničena. Iz njih se stoga nisu mogli, a niti smjeli, financirati redovni troš-kovi programskih aktivnosti.Vrijeme je opreza. Ali i alternativnih vizija. Koje pak ne smiju ostati na razini neobjektivizirane mašte ineprovjerenih očekivanja. Baš kao u cijelome društvu… Baš kao u cijelome svijetu.
q
Senad Nanić, predsjednik KDBH “Preporod”
Uvodna riječ
Recesijski proračun  vrijeme je opreza

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
muggler liked this
Adela 'Malambri liked this
S Uma Sisavsi liked this
Print Screen liked this
Print Screen liked this
Benjamin Dur liked this
reuf311 liked this
ibrakovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->