Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Migrasi Dalaman Penduduk Di Bandar Seri Alam Masai Johor

Migrasi Dalaman Penduduk Di Bandar Seri Alam Masai Johor

Ratings:
(0)
|Views: 2,083|Likes:
Published by Norsuhaila Haron
CONTOH KKG2010
CONTOH KKG2010

More info:

Published by: Norsuhaila Haron on May 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/12/2013

pdf

text

original

 
ISI KANDUNGAN
PENGHARGAAN
Saya_________________amat berterima kasih dengan Tuan Pengetua SMKSA2,TuanHj. Borhanudin bin Mansur kerana memberi kebenaran kepada kami untukmelaksanakan Kerja Kursus Geografi pada tahun ini. Selain itu, kami juga inginmengucapkan terima kasih kepada Pn. Norsuhaila Haron iaitu guru geografi kamikerana telah memberi banyak tunjuk ajar dalam membuat kerja kursus ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa kamiiaitu____________________________ kerana memberi sokongan dari segi kewangan dan kebenaran melaksanakankerja kursus ini.
PENDAHULUAN
 Tajuk kajian saya ialahMigrasi Dalaman di Bandar Seri Alam Masai Johor.Saya memilih kawasan Bandar Seri Alam kerana Bandar Seri Alam ialah tempattinggal saya dan keluarga. Selain itu, terdapat ramai penduduk di sini yang bukanberasal dari Bandar Seri Alam. Tempoh masa kajian ialah dari bulan Februarihingga Julai.
Objektif Kajian
1. Menyatakan konsep migrasi dalaman di Bandar Seri Alam, Masai Johor.2. Menyenaraikan pola migrasi dalaman di Bandar Seri Alam Masai Johor.3. Menghuraikan Faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk diBandar Seri Alam Masai Johor.4. Membincangkan kesan migrasi dalaman penduduk di Bandar Seri Alam Masai Johor.5. Mengenalpasti cadangan untuk mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk diBandar Seri Alam Masai Johor.
Kawasan kajian
Kawasan kajian saya ialah di Bandar Seri Alam Masai Johor. Bandar SeriAlam terletak di dalam daerah atau mukim Plentong dan kawasan MajlisPerbandaran Pasir Gudang. Asalnya, kawasan ini merupakan kawasan penanamankelapa sawit. Ia telah dibangunkan sebagai kawasan perumahan atas dasarpermintaan terhadap tempat tinggal yang tinggi. Bentuk muka buminya berbukitbukau dan bertanah beralun. Jarak Bandar Seri Alam ke Bandar Johor Bahru ialah43km manakala ke Pekan Masai ialah 6 km.
Kaedah kajian
1. Pemerhatian – Saya telah memerhatikan keadaan penduduk di Bandar SeriAlam dan mendapati bahawa kebanyakkan mereka bukan penduduk asalberdasarkan percakapan mereka.PERKARAHALAMAN1. PENGHARGAAN2. PENDAHULUAN3. OBJEKTIF KAJIAN4. KAWASAN KAJIAN5. KAEDAH KAJIAN6. DAPATAN KAJIAN6.1 KONSEP MIGRASI DALAMAN6.2 POLA MIGRASI PENDUDUK 6.3 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI DALAMAN6.4 KESAN MIGRASI DALAMAN6.5 CADANGAN MENGATASI KESAN MIGRASI DALAMANPENDUDUK 7.RUMUSAN8.LAMPIRAN9.RUJUKAN
 
2. Borang Soal Selidik – Saya telah menggunakan 20 borang soal selidik bagimengenalpasti pelbagai perkara yang berkaitan dengan migrasi dalaman diBandar seri Alam, masai johor.
Dapatan kajian
1. Konsep migrasi dalamanMigrasi dalaman ialah pergerakan penduduk yang melibatkan perpindahan dalamnegara Malaysia,khususnya. Sebagai contoh,dari Sabah ke Johor, dari Selangor kePahang dan sebagainya.2.Pola migrasi dalaman pendudukPola migrasi dalaman di Bandar Seri Alam Masai Johor ialah pola luar bandar keluar bandar. Sebagai contoh, dari Kg. Bahagia,Sandakan Sabah ke Bandar SeriAlam dan Semporna,Sabah ke Bandar Seri Alam. Kebanyakkan penduduk asalberpindah ke Bandar Seri Alam yang juga merupakan kawasan luar bandar keranaBandar Seri Alam masih kurang kemudahan dan perkhidmatan.Selain itu, pola bandar ke luar bandar. Sebagai contoh, dari GunungLambak,Kluang ke Bandar Seri Alam atas sebab ketersampaian dengan tempatkerja. Selain itu, Shah Alam,Selangor ke Bandar Seri Alam atas sebab arahanmajikan.3.Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman di Bandar Seri Alam,Masai Johor1. Peluang KerjaPeluang pekerjaan merupakan faktor utama penghijrahan penduduk daritempat asal ke tempat yang dituju. Bandar-bandar yang pesat membangunmenjadi tumpuan utama kerana menawarkan peluang pekerjaan dalam pelbagaisektor ekonomi sama ada berkerja sendiri atau makan gaji. Di Bandar Seri Alam,golongan muda bekerja di kilang-kilang di Pasir Gudang seperti______________.Hasil daripada soal selidik,sebanyak ______peratus penduduk berhijrah ke BandarSeri Alam kerana peluang pekerjaan.2. Pendapatan yang lebih baikEkonomi penduduk di luar bandar lebih bergantung kepada kegiatanpertanian seperti di Sabah dan perikanan di Kelantan. Pendapatan mereka lebihrendah dan ada kalanya terjejas apabila harga jatuh di pasaran dan bencanaalam.Bandar Seri Alam menyediakan pekerjaan yang memberi pulangan yanglumayan dan terjamin berbanding pekerjaan mereka yang sedia ada. Justeru,sebanyak _____peratus penduduk di Bandar Seri Alam berhijrah keranaingin mendapatkan pendapatan yang lebih baik.3. Arahan majikanBerdasarkan borang soal selidik didapati kebanyakkan penduduk yang berhijrahke Bandar Seri Alam disebabkan oleh arahan daripada majikan. Di SMK. Seri Alam2 sendiri ramai guru berhijrah ke sini atas sebab arahan daripada pihakKementerian Pendidikan Malaysia.4. BersaraFaktor tolakan juga menjadi punca utama migrasi dalaman berlaku. Kebanyakkanpekerja yang telah bersara daripada kerja, berhijrah ke luar bandar atau balik kekampung asal untuk meneruskan kehidupan. Peranan Bandar Seri Alam hanyalahsebagai punca rezeki semasa masih muda.Penerapan unsur patriotismeSesungguhnya, saya bersyukur kerana kawasan kajian saya ini telah memberikanbanyak peluang bagi penduduknya menikmati kehidupan yang lebih baik.5.Kesan migrasi dalaman di Bandar Seri Alam, Masai Johor5.1 Kesan positif 1. Penduduk bertambahBerdasarkan soal selidik yang telah dibuat,didapati penduduk di BandarSeri Alam semakin bertambah. Hal ini dapat dibuktikan dengan wujudnyataman-taman perumahan yang banyak bagi menampung penduduk yangramai.2. Masyarakat majmukBerdasarkan soal selidik juga, saya dapati penduduk di Bandar Seri Alamterdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa sepertiBajau,Suluk,Iban,Kadazan,Bidayuh, Bugis,Cina,Melayu,India,Banjar,Sikhdan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh penghijrahan penduduk dari Sabahdan Sarawak yang sudah dimaklumi mempunyai banyak ras.
 
Kesan negatif 1. masalah sosialBerdasarkan soal selidik, saya dapati penghijrahan penduduk ke sinimenyebabkan berlakunya masalah sosial seperti merompak,dadah dansebagainya. Hal ini diakui dengan pendapat responden yangmewakili_______peratus mengatakan bahawa masalah sosial merupakan masalahutama kesan migrasi dalaman.2. masalah perumahanMasalah tempat tinggal yang kurang juga merupakan kesan migrasi. Hal inikerana, jumlah penduduk yang bertambah menyebabkan permintaan terhadaprumah adalah tinggi. Sebanyak _____peratus daripada 20 responden mengatakanbahawa masalah rumah merupakan kesan migrasi dalaman di Bandar seri Alam.3. Struktur penduduk berubahDaripada pemerhatian saya, dapati bahawa penduduk di Bandar Seri Alamkebanyakannya merupakan golongan muda iaitu lingkungan umur 20-30 tahun.Ini disebabkan oleh faktor pekerjaan yang berkaitan dengan perindustrian di sini,memerlukan tenaga muda. Manakala golongan tua kebanyakkannya berhijrah kekampung halaman masing-masing.Unsur PatriotismeSetelah mengkaji kesan-kesan migrasi, saya tergerak untuk sama-samamembantu mengurangkan kesan migrasi kerana rasa cinta pada negara saya.Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk di Bandar Seri Alam Masai Johor1. Wujudkan rukun tetanggaMasalah sosial boleh diatasi dengan mengadakan rukun tetangga di setiap tamanperumahan. Rukun tetangga boleh membantu mengurangkan kadar jenayah,kecurian dan sebagainya di kawasan Bandar seri Alam.2. Kuat kuasa undang-undang-masalah sosial yang berlaku di Bandar seri Alam perlu dibanteras denganpenguatkuasaan undang-undang. Justeru Balai Polis Seri Alam telah dibina dandiwujudkan bagi mengatasinya secara lebih telus.3. Wujudkan peluang pekerjaanMasalah sosial yang berlaku adakalanya berpunca daripada terdapatnyapenganggur di kawasan ini. Justeru pihak yang berkenaan perlu mewujudkanbanyak peluang kerja bagi mereka yang kurang kemahiran dan kurang tahappendidikan ini.4. Membina rumah kos rendah/percuma/PPRTPerumahan setinggan akibat penduduk yang bertambah, justeru pihak pemajubersama Majlis Perbandaran perlu berganding tenaga untuk memperbanyakkanrumah-rumah kos rendah dan PPRT bagi membantu golongan yang tidakberkemampuan.5. Meningkatkan kemudahan kesihatanMemandangkan di bandar seri alam, golongan muda ramai,Kadar kelahiranadalah tinggi. Justeru kemudahan kesihatan bagi golongan muda ini iaitu bayi danibu perlu dipertingkatkan. Klinik Masai merupakan satu kemudahan kesihatanyang baik di Bandar seri Alam selain daripada klinik-klinik swasta di sekitar Masai.Unsur Patriotisme Justeru saya berasa amat bertuah tinggal di Bandar Seri Alam kerana walaupunterdapat ramai migran dari negeri-negeri lain,kami tetap hidup dalam satu tempatdengan harmoni.
Rumusan
Setelah mengkaji semua objektif yang perlu kami capai telah dapat kamirumuskan bahawa kami telah pun dapat mengetahui... (masukkan semua objektif kajian)Kami percaya masyarakat majmuk dalam sesuatu kawasan boleh aman danharmoni kerana adanya sikap toleransi dan saling memahami budaya dan agamamasing-masing. Kami amat bersyukur dilahirkan di sebuah negara yangmempunyai masyarakat berbilang kaum yang dapat menyumbang kepadapeningkatan ekonomi negara sesuai dengan gagasan Wawasan 2020 dan konsep1Malaysia. Di harap kajian saya dapat dimanfaatkan demi kebaikan bersama.

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nor Izani Zainol liked this
Aisha Qurrata'ain liked this
Mohd Yaacob Isham liked this
joeraize liked this
Amirah Mirae liked this
NoorHana Laili Abdul Basari liked this
Aizzanum Roshayaty liked this
Ara Matthew liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->