Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Mission Digestive Unit Plan

Mission Digestive Unit Plan

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by kristen_roland
Content-Based Instruction
Nutrition
Grade 4
Content-Based Instruction
Nutrition
Grade 4

More info:

Published by: kristen_roland on May 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2010

 
 
P7Q
Ums lcwynehduacy yjc|c kmnd|{eyj lnwcbsdduic|ekhci |ycp|nhi jekjdu re|sndanycwend|(
Dn hsyweyemh6 dn ae||emh iekc|yerc 
\ysichy|
6 9yj kwnic Lmhychy!Gn|ci Eh|ywslyemh *LGE% bmw |ysichy| eichyebeci n| nlnicaelndduny!we|` gn|ci mh pcwbmwanhlc eh anyj nhi wcniehk-dnhksnkc nwy|( Yjcwc e| czywn capjn|e| mhdcnwhehk |ywnyckec|$ pdnhhehk njcni$ nhi pcw|mhnd wc|pmh|egedeyu bmw dcnwhehk( Lmhychy e||sppmwyci$ wcehbmwlci$ nhi chweljci n| dcnwhcw| s|c `hm{dcikc nhi nppdu |`edd| knehci bwmayjcew lmhychy nwcn anycwend| ym psw|sc wcdnyci ympel| mb ehycwc|y( _wemw ym yje| shey mb |ysiu mhhsyweyemh *{jelj e| yjc pswpm|c$ mw —ae||emh mb iekc|yemh‑%$ |ysichy| jnrc czpdmwci yjc ympelmb iekc|yemh eh yjcew |lechlc ldn||c|$ {jelj E {edd wcrec{$ {eyj n hc{ capjn|e|6 yjny lcdd|$ gcehk yjc |anddc|y —cnycw|‑$ wc~sewc yjc |anddc|y bmmi|( Iekc|yemh e| {jny gwcn`| msw bmmiim{h ehym ey| am|y gn|el pnwy| |m yjny msw lcdd| lnh ng|mwg yjc hsywechy| yjcu hcci( \ysichy|{edd |cc jm{ bmmi e| gwm`ch im{h ehym hsywechy|$ ywnh|pmwyci yjwmskjmsy yjc gmiu$ nhing|mwgci ym |s|yneh debc$ |sppmwy kwm{yj$ nhi pwcrchy nhi bekjy ie|cn|c( _cw|mhnd nppdelnyemh|ehldsic |cdb!cislnyehk ngmsy {jny hsywechy| msw lcdd| hcci$ ljmm|ehk ym accy yjm|c hcci|yjwmskj {e|c cnyehk jngey|$ nhi$ amwc kchcwnddu$ eichyebuehk yjc lmhhclyemh gcy{cch`hm{dcikc nhi wc|pmh|egedeyu(Eh yjcAnwudnhi Rmdshynwu \ynyc Lswwelsdsa-Kwnic 9 \lechlc$ \ynhinwi <(?6 Debc\lechlc ehldsic| n shey mb |ysiu lnddci Bdm{ mb Anyycw nhi Chcwku( Yjc bew|ymgfclyerc e| yjny |ysichy| {edd6
>(
Wclmkhevc bmmi n| yjc |mswlc mb anycwend| yjny ndd derehk yjehk| hcci ym kwm{ nhi |swrerc(
 n(
Ldn||ebu yjc yjehk| yjny pcmpdc nhi nheand| yn`c ehym yjcew gmiec| n| bmmi mw hmy bmmi(
 g(
Ic|lwegc {jny jnppch| ym bmmi eh pdnhy| nhi nheand|(
Lmhywegsyc| ym kwm{yj
\sppmwy| wcpnew 
_wmreic| chcwku
E| |ymwci bmw bsyswc s|c
E| cdeaehnyci
 
l(
Eichyebu yjc yjehk| yjny nwc c||chyend bmw pdnhy| ym kwm{ nhi |swrerc((
Anycwend| 6
Ie|pdnuci mh yjc gdnl`gmnwi e| n kwm{ehk de|y mb bmmi hnac| eh Bwchlj bmw wcbcwchlc iswehk nlyereyec|( Niieyemhnd anycwend| nwc de|yci eh yjc bwnac{mw` imlsachyami >7 pwmfcly ljnwy(
DC\\MH >_wcp6
 gmyydc$ imdd$ ams|c$ bdu$ ljccwem nhi rnwems| dnwkcw |evci bmmi|*eyca| mw pelyswc|% nwc dnei msy mh n yngdc( Eb pm||egdc$ {cnw yjclcdd Y!|jewy(>(
Ljnh|mh 6
 
Mh rn lmaachlcw nsfmswi―jse nrcl dn as|e~sc . Dcrcv!rms|$ |―ed rms| pdnèy$ cy ljnhycv nrcl ame 6  Yæyc$ åpnsdc|$ kchmsz cy peci| °
*♠ nhi amyemh|%7(
Ehywmislc ympel mb Hsyweyemh
(
 Wcknwicv lcyyc eankc
*ie|pdnu mrcwjcni7 puwnaeic|%(
 Dcrcv dn aneh |e rms| rmucv
*pmehy cuc|%
~scd~sc ljm|c ~sc rms| nrcv anhkå jecw |mew nsièhcw( Rchcv$ cy amhywcv!ame |sw dn puwnaeic i―ndeachynyemh ele$ lc ~sc rms| nrcv anhkå•
*|ysichy pmehy| {eyj n pchled%(>
 
 Cj gech$ ys c| sh kwnhi knwëmh 6 c|y!lc ~sc ~scd~s―sh n sh gågå bwêwc ms sh gågå |Ŝsw ï dnane|mh = Amhywcv ame sh gågå
*rmdshyccw lmac| bmw{nwi$ |cdcly|%(
 C|y!lc ~s― sh gågåanhkcnsynhy ~sc hma i―ådêrc$ ~se c|y kwnhi= C|y!lc ~s―sh gågå pcsy anhkcw dc wm|geb$ dc| pnynyc|$dc| dåksac|$ cy dn |ndnic= Hmh$ sh gågå c|y ywmp pcyey( ^s―c|y!lc ~s―sh gågå anhkc=Amhywcv!ame lcdn(
*rmdshyccw |cdcly| nhi |jm{| gngu gmyydc%
Sh gågå gmey shc gmsyceddc ic bmwasdc( C|y!lc ~s― sh |mswe| 
*|jm{%
 pcsy gmewc ymsyc dn gmsyceddc ic gågå =
*hmh%
 “ Hmh$ dc |mswe| c|y gcnslmsp ywmp pcyey pmsw gmewc ymsyc dn bmwasdc inh| dn gmsyceddc . Dc |mswe|$ ed bnsy anhkcw ~scd~sc ljm|c ic pds| pcyey. ^se pcsy ac amhywcw ~scd~sc ljm|c ~s―sh |mswe| pcsy anhkcw =
*rmdshyccw ljmm|c|%
 Ed anhkc ic| pcyey|amwlcnsz ic låwåndc
*|jm{%(
 Cy shc amsljc6 * 
|jm{
 % C|y!lc ~s―shc amsljc pcsy anhkcw sh amwlcns ic låwåndc = *hmh% “  Hmh . Ed anhkc |csdcachy ic| de~seic|( Mh rmey ~sc dc| pds| kwnhi|$ anhkchy ic| pds| kwnhic| ljm|c|$ cy dc| pds| pcyey|$ anhkchy dc| pds| pcyey| ndeachy|(
*ie|pdnu lcdd% 
 Wcknwicv$ ldn||c$ ~s―c|y!lc ~sc l―c|y = * 
lcddsdc
 % L―c|y shc lcddsdc jsanehc( Ame$ fc |se| bney ic| YWEDDEMH\ ic lcddsdc|$ cy rms| ns||e$ rms| æyc| bney| ic| yweddemh| ic lcddsdc|(
*{weyc3?$???$???$???$??? ic lcddsdc|%( *Yje| e| {jcwc ey―| bsh nhi chknkehkym ehycwnly {eyj yjclcdd Y!|jewy “  peh mw ynpc nlnwi {eyj Z *yeac|% 3?$???$???$???$??? °shicw lcdd%
 C|y!lc ~s―shc lcddsdc *pmehy% imey anhkcw *jmdi sp |pmmhym lcdd% = “ Mse( Shc lcddsdc c|y rernhyc$ cy cddc imey anhkcw( C|y!lc ~s―shc lcddsdc pcsy anhkcw shc gmsyceddc ic gågå * 
mbbcw  gmyydc
 %= “ hmh . C|y!lc ~s―shc lcddsdc pcsy anhkcw sh amwlcns ic låwåndc * 
mbbcw ljccwem
 %= “Hmh . ^s―c|y!lc ~s―shc lcddsdc pcsy anhkcw = ! mhrn rmew( C|y!lc ~s―shc lcddsdc n shc gmsljc= Hmh( Shc lcddsdc hc anhkc pn| pnw dn gmsljc(Lmaachy c|y!lc ~s―shc lcddsdc anhkc = Shc lcddsdc c|y lmaac shcåpmhkc
|jm{
 %6 cddcng|mwgc ic dn hmswweyswc( Cddc hc anljc pn| 0 cddc
ng|mwgc
icamh|ywnyc {- jnhi|
 % Ane|•lmaachy c|y!lc ~sc dn lcddsdc ywmsrc ic dn hmswweyswc = c|y!lc ~s åddc imey ljcwljcw$  mmj$ f―ne bnea$ ms c|y amh icfcshcw = ° Hmh$ cddc hc ljcwljc pmehy( Dn hmswweyswc
c|y derwå 
 
*pevvnanh
 %nsz lcddsdc| pnw dc pwmlc||s| ~se |―nppcddc
dn iekc|yemh
(
<( _wmlc|| mb iekc|yemh
*|jm{ienkwna%
 Dn iekc|yemh lmaachlc inh| dn gmsljc$ mõ |c ywmsrc
*|ysichy| wclndd dc| ichy|$ dn dnhksc
 %• cy dn |nderc(
*{epc ljeh
 $ ymsy dc amhic$ wåpåycw 6 dn |nderc$ pds| d―nlyemh(% Nrcl dc| ichy|$mh açljcdc| ndeachy|(
*—anljc‑ jnhi| ymkcyjcw%
Dn dnhksc cy dn |nderc neichy dc| ichy|$ cy dc| ndeachy| icrechhchy n||cv pcyey| pmsw dc|nrndcw 
*icamh|ywnyc dmsidu
 % Dc| ådêrc|$ nrndcv.
*ndd |{nddm{iwnanyelnddu$ wåpåycw nrndcw %
9(
 
Ldn||c$ hms| nddmh| bnewc shc
czpåwechlc |lechyebe~sc
 $cy ns||e sh
 pwmfcy i―nwy 
( Fc rms| imhhcwne sh gmhgmh kådebeå * 
|jm{
 %( Mh rn ic||ehcw dc gmhgmh$
cznlycachy 
ycd ~s+ed nppnwnèy 
(
|jm{cznapdc$aeac
 % Ch|seyc$ rms| chnddcv açljcw$ lmaac ën( * 
icamh|ywnyc
 % Ane|
nyychyemh
. Mh hc imey pn| nrndcw dcgmhgmh . Npwê| ~sc dc gmhgmh c|y pwc|~sc ymsy açljå$ mh rn dc lwnljcw |sw sh pcyey  pdny 
icamh|ywnyc
 %( Mh rn dc ic||ehcw chlmwc shc bme|$ * 
icamh|ywnyc gwecbdu$ dmm` ndeyydc kwm||ci msy
 % cy mh rn lmapnwcw dc| icsz cy mh rn rmew dn iebbåwchlc( Npwê| ~sc rms| nrcv
7
 
 
Rmlngsdnewciekc|yercdc| ndeachy|dn |ndercamseddcwaçljcwnrndcd―c|mpjnkcd―c|ymanlpwc||ådc| as|ldc|aådnhkå fs| kn|ywe~sc|ehyc|yeh|wåiseyng|mwgåasw| ehyc|yehnszdc |nhkhcyymuådc bmecdc| kdmgsdc| wmskc|
 behe$ fc rms| imhhcwne sh nsywc gmhgmh pmsw rmywc pdne|ew$ |e rms| ch nrcv chrec(
*eb nhu|ysichy| im hmy {e|j ym ljc{ sp nhi |pey msy yjcew lwmlmiedc$ ycnljcw anu n|` bmw rmdshyccw|ym pnwyhcw nhi |jnwc yjcew amicd( Ycnljcw {nd`| ngmsy ym n||c|| nhi amheymw pwmkwc|| 3!;aehsyc|(%
3( Wcpmwy
 
^se rcsy amhywcw |c| icsz ic||eh| |sw dc wåywmpwmfclycsw = • ^scddc c|y dniebbåwchlc chywc dc| icsz ic||eh| =
*•ljnhkå$
amseddå
$ iåbmwaå%
 Dc| ichy| d―mhy 
açljå 
 $ cy dn |nderc namseddådc gmhgmh$ cy ed h―n pds| dn aæac bmwac( Ï ljn~sc åynpc ic dn iekc|yemh$ dc| ndeachy|
*jmdi lwml gmhgmh%
|mhy ljnhkå| pnw dc| pnwyec| is lmwp| 6
*Wcbcw ym gmhgmh iwn{ehk|(%
C|y!lc ~sc dc gmhgmh åyney 
ljnhkå 
 pnw dc| ichy| = C|y!lc ~s―ed åyney 
ljnhkå 
pnw dn |nderc = Ane| mse.
2( Lmhyehsc pwmlc|| mb iekc|yemh
*Wcbcw nkneh ymienkwna$s|ehk pmehycw (%
Npwê| ~s―mh
nrndc
~scd~sc ljm|c$ ed rmunkc rcw|
d―c|mpjnkc
fs|~s―ï
d―c|ymanl
(
*lmhyehsnddu wcbcwwehk ymienkwna%
^s―c|y!lc ~se nwwerc inh| d―c|ymanl =
*|ysichy| anu ywu ym |nu pwc||å mw ljnhkå%
• ed c|y 
 pwc||å 
  pnw 
dc| as|ldc|
 
*|nu 
as|ldc
°nhi an`c anljm nwa as|ldc|$ jnrc |ysichy| wcpcny {mwi nhiamyemh%
pwc||å pnw dc| as|ldc| ic d―c|ymanl$ cy ed c|y 
aådnhkå 
nrcl ic|
 fs| kn|ywe~sc|
inh| d―c|ymanl(
*_sy mhdng fnl`cyeb pm||egdc$ {eyj iwnan 0kmkkdc|ymm$ wsggcw kdmrc|(%
 Fc |se| |lechye|yc( °
*S|ehklwnby |yel`$|lwnpc ljc{cilwmlmiedcehym fnw {eyj {nycw $ yekjydu ldm|c$ nhi |jn`c(%
_se|$ ed pn||cnsz
ehyc|yeh|
 $ mõ ed c|y ic pds|
wåisey 
 
*lmhyehscym |jn`c% “ 
wåisey$ wåisey$ l―c|y ic pds| ch pds| pcyey °
“ *|ysichy| wcpcny
wcisey 
nhi behkcw amyemh “ yjsag "bmwcbehkcw |jm{ wcislehk |evc amyemh%
cy 
ng|mwgå 
ï ywnrcw| ic|
asw|
ynp ldn||wmma {ndd$ wcpcny
 %
ehyc|yehnsz 
( Ed chywc inh|
dc |nhk 
 $ l―c|y dc fs| wmskc ~se c|y pmapå pnw dc lŜsw( Dc |nhk$wåpåycw dc |nhk$ cy ed c|y 
hcyymuå 
pnw 
dc bmec
 $
*|yel` dnshiwu dercw eankcmh ienkwna%
cy chbeh$ ed c|y nachå pnw 
dc| kdmgsdc| wmskc|
nsz pnwyec| is lmwp| ~se ch mhy gc|meh( Dc| kdmgsdc| wmskc| |mhy dc| lcddsdc| inh| dc |nhk( Wåpåycw$
dc| kdmgsdc| wmskc|
(
;( Wcrec{-wcjcnw|c
6 Jnrehk ymdi yjc chyewc |ymwu mb yjc ienkwna$ ycnljcw {edd hm{ wcyswh ymyjc gckehhehk nhi im ey nkneh$ gsy yje| yeac {eyj amwc |ysichy ehpsy 6 |ysichy pmehycw$ |ysichy|bedd eh ae||ehk {mwi| *bnledeynyci gu rmlng( {mwi lnwi| amshyci mh gmnwi eh mwicw%$ nhi dc||czpdnhnyemh$ gsy |mac wcaehicw|$ bwma ycnljcw(
:( Bcseddc i―czcwle|c| 6Hnwwnyerc is rmunkc i―shgmhgmh(_nwyhcw|
pdnlc yjc 2 |ycp| mb iekc|yemh eh yjclmwwcly mwicw eh n lsy nhi pn|yc nlyereyu( Wcaehicw 
6 Hc pnwdcv pn| nhkdne|.
Ycnljcw {nd`| ngmsy ym de|ych$ n||c||${nylj bmw |lnbbmdiehk mppmwysheyec|(
5( Wcpmwy 6
Rmdshyccw| anu wne|c jnhi| ym wcni yjcew|ndmsi 0 pnwyhcw| yn`c yswh| wcniehk yjc |ycp|( Ldn|| e| n|`ci eb <
9 E―rc dcnwhci bwma yje|.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->