Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nytestamentlig syntax

Nytestamentlig syntax

Ratings: (0)|Views: 318|Likes:
Published by Bot Psalmerna

More info:

Published by: Bot Psalmerna on May 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2010

pdf

text

original

 
Av
samma
författare:
THE EPHESIAN
MYSTERION.
MEANING
AND
CONTENT
CHRYS
C.
CARAGOUNIS
Teol.dr.
Nytestamentligsyntax
UPPSALA
1978
 
COPYRIGHT Chrys C. Caragounis
All rights reserved
ISBN 91-7260-209-0Denna lilla bok har vuxit fram ur de anteckningar som jag använtunder ett antal år,när jag undervisat i vad som då kallades baskursoch påbyggnadskurs 1 och
2
i NT:s exegetik vid Uppsala Universitet ochStockholms Teologiska Institut.Trots att vi har två bra framställningar av den grekiska form-läran (S.Solders:
Grekisk skolgrammatik
och J.Blomqvist:
Lärobok
i
grekiska för teologiska studenter)
känner sig läraren ofta villrådigvad gäller NT:s syntax. Solders har ett bra avsnitt om syntax menbehandlar olyckligtvis den äldre grekiska litteraturen, vilket gör dennytestamentlige studenten rådvill. Blomqvist har endast lite syntax,och denna är av naturliga skäl spridd över hela boken, vilketförsvårar dess användning som uppslagsverk. A.Wifstrands
Nytestamentliggramatik
i
sammandrag
är för kortfattad, vilket också gäller dennågot utförligare
Kortfattet nytestamentlig grammatik
av J.Muncks.
grund härav har jag ibland sammanfattat avsnitt ur syntaxen(t.ex. beträffande kasusläran) i stencilform och delat ut tillstudenterna. I nov. 1977 lätt jag stencilera ett kompendium på 67 sid.,och i jan. 1978 framställde jag en ny korrigerad och utökad upplaga
88 sidor. Detta kompendium har fått ett positivt mottagande avmina (och andras) studenter vilka intygat, att de hjälpts i sina mödoratt förstå NT:s text.Det intresse som visats av mina studenter och andra som uppmuntratmig att hålla kompendiet tillgängligt, samt det faktum att vi ännusaknar en utförlig svensk NT-lig grammatik har föranlett mig att nuge ut syntaxen i denna form.Materialet har i sin helhet omarbetats för denna upplaga. Mer äntjugo sidor nytt material har lagts till, framför allt i bokensförsta hälft.Denna bok är avsedd för de studenter som redan kan elementa iformläran och som vill läsa NT:s grekiska text. Eftersom boken tillstor del vuxit fram ur lektionssalens diskussioner, är den specielltanpassad till de kurser som för flertalet studenter leder fram tillteol. kand-examen.Denna bok gör inga anspråk på att vara en uttömmande syntax tillNT. Trots detta är dess räckvidd betydande. Den presenterar i koncisform och med ett stort antal exempel (c:a 1000 av de 7940 verser i NT)alla viktiga delar avNT:s syntax.Till varje större avsnitt har denärmast motsvarande sidorna i standardverken av Blass
-
Debrunner
-
Rehkopf, Robertson och Turner angivits för att underlätta arbetet förden intresserade studenten.Avsnitt som behandlar ofta förekommande konstruktioner har trycktsmed stor stil, medan det som mera sällan är aktuellt tryckts med mindre
 
stil. För att underlätta förståelsen av vad ett exempel vill säga harjag ofta gett en Översättning (ibland Svenska Kyrkobibelns) av helaversen eller åtminstone av dess viktigaste del. Ibland harjagi ställetgett en kommentar. Boken skulle ha blivit onödigt omfångsrik, om jagöversatt varje exempel.Av tekniska skal har den grava accenten ersatts av akut. Detta arförsvarbart av följande skal: a) Den grava accenten angav ursprungligenatt akut saknades. Den placerades därför på varje obetonad stavelse.Men givetvis följer ingen tryckt bok denna regel. b) Accenterna arinte längre hjälpmedel för ett korrekt uttal av nytestamentlig grekiskaeftersom vårt uttal är konstgjort och helt ogrekiskt. c) Denna bokbehandlar inte stavningen utan syntax. Regeln ar dock att grav accentersätter akut
på
slutstavelse i löpande text, om ordet i fråga inteföljs av ett enklitiskt ord eller ett skiljetecken.Jag vill tacka Prof. Lars Hartman för några värdefulla förslag,som han framställde efter att ha läst det första kompendiet och minfru som bl. a. kontrollerat NT-citaten och hjälpt mig med registren.Speciellt vill jag tacka min van Dr. Tord Fornberg som språkgranskadeen del av mitt manus skrivet
svenska och översatt resten skrivetpå engelska.Ansvaret för eventuella felaktigheter ligger dock helt hos mig.Denna bok tillägnas mina studenter, som genom klassrummetsdiskussioner stimulerat dess författande. Min önskan är att den ocksåskall hjälpa många andra att förstå NT:s text.Uppsala i augusti 1978Chrys C. Caragounis
Förkortningar
...........
sid.VIII
1. Satsbyggnad
.................
12. Kasuslära
..................
9
...................
. Artikeln 23
...................
. Adjektiv 27
.....................
.
Verbet 29
................
.
Genera verbi
29
.....................
.
Tempora
32C.
Modi
........................
44
..............
. Konjunktioner 617. Bisatser
...................
64
..........
.
Konditionalsatser 73
..............
. Prepositioner 79
..................
0.Partiklar 91
...................
akregister
96
~taZZ&egister
.................
99

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->