Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
55Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PTK dg 44

PTK dg 44

Ratings:

4.82

(11)
|Views: 4,608|Likes:
Published by drwanwee

More info:

Published by: drwanwee on May 24, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2012

pdf

text

original

 
Soalan 3‘Dasar KPM adalah untuk memartabatkan profesion perguruan denganmeningkatkan kualiti guru, kerjaya dan kebajikan guru. Matlamat KPM adalahuntuk menjadikan profesion keguruan dihormati dan dipandang tinggi sesuaidengan amanah yang dipikul dalam pembinaan generasi masa hadapan Negara.”
-pelan Induk Pembangunan Pendidikanm.s. 106 
Bincangkan bagaimana anda sebagai seorang pendidik berperanan untukmemastikan hasrat tersebut dapat dilaksana dalam organisasi anda.1.0 PENDAHULUAN
Dalam memartabatkan profesion perguruan semua agensi yang berkaitan perlumemainkan peranan mengikut bidang kuasa masing-masing bagi memastikanprofesion ini terus dihormati dan dipandang tinggi dan dapat menyumbangsepenuhnya kepada pembangunan Negara dan kesejahteraan masyarakatMalaysia seluruhnya. Guru bukan sahaja bertanggungjawab membekalkan muriddengan ilmu pengetahuan tetapi juga dengan pembentukan peribadi yang muliayang sesuai dengan kejayaan di dunia dan buat bekalan untuk ke akhirat.Namun, pada hari ini guru tidak mendapat pengiktirafan yang sepatutnya keranaberlakunya perubahan dalam budaya masyarakat lantaran sebab-sebab tertentu,sudah menjadi begitu terkeliru dan tidak tentu arah. Umpamanya jika dahulumasyarakat percaya bahawa kita perlu membalas budi dan berterima kasihapabila kita menerima sesuatu, sebagaimana pantun Melayu yang berbunyi:
 
 Pisang emas dibawa belayar Masak sebiji di atas petiHutang emas boleh dibayar Hutang budi dibawa mati Muthakhir ini, ada pendapat yang mengatakan bahawa kita tidak lagi perluterhutang budi dan berterima kasih dengan apa yang kita terima kerana apa yangkita terima memang pun hak kita, sebagaimana guru menerima gaji bulanan hasilpenat lelah mereka sendiri. Pendapat inilah akhirnya menimbulkan kekeliruandalam masyarakat, termasuklah dalam kalangan guru sendiri. Pendapat ini sekaligus telah menjatuhkan martabat profesion perguruan itu sendiri dan profesionperguruan tidak lagi menjadi pilihan kerjaya, tidak dihormati dan dipandang tinggioleh masyarakat.Dalam keadaan kekeliruan ini, seorang guru sebagai pendidik perlulah berusahadengan lebih proaktif untuk mempertingkatkan keupayaan diri sama ada dari segikemahiran, komunikasi dan aspek-aspek lain bagi menjelaskan kepadamasyarakat nilai mana yang patut dipegang supaya masyarakat yang cemerlang,gemilang dan terbilang dapat dibina. Y.B. Menteri Pelajaran Malaysia , Dato’ SriHishamuddin bin Tun Hussein dalam Perutusan Hari Guru 2006 telah meletakkanguru sebagai golongan yang berada di barisan hadapan dalam menjayakanwawasan negara. Oleh itu, guru memainkan peranan utama untuk meningkatkanmartabat profesion perguruan agar Misi Nasional dapat disempurnakan.
drwzwi/08/ptk/610613035547
2
 
Misi Nasional yang menjadi teras pada Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9)yang telah menggariskan lima teras utama iaitu; 1. Meningkatkan ekonomi dalamrantaian yang lebih tinggi; 2. Meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasinegara serta memupuk minda kelas petama; 3. Menangani masalahketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif;4. Menekan peningkatan tahap dan kemampuan kualiti hidup dan 5. Mengukuhkupayaan institusi pelaksanaan, adalah merupakan rangka kerja bagi agendapembangunan negara dalam tempoh 15 tahun yang mensasarkan pada tahun2020 Malaysia menjadi sebuah negara maju. Oleh itu, bidang pendidikanmemainkan peranan yang amat besar untuk melakukan lonjakan terakhir untukmerealisasi matlamat Wawasan 2020.Peranan sektor pendidikan telah ditekankan dengan lebih jelas lagi pada teras ke-2 dan ke-3 Misi Nasional ini. Teras ke-2 memberikan penekanan kepadapenambahbaikan sistem penyampaian pendidikan dan latihan , memperkasakanSekolah Kebangsaan dan merapat jurang prestasi antara sekolah luar bandar dengan sekolah di bandar. Selain itu, teras ini menekankan kepada pembinaanmasyarakat yang inovatif dengan keupayaan Sains dan Teknologi yang kukuhserta pembangunan modal insan. Teras ke-3 pula menekankan usaha untukmeluaskan akses kepada program pendidikan serta latihan bagi meningkatkanbilangan pengurus termasuk profesional bumiputera sama ada dalam sektor awammahupun dalam sektor swasta.
drwzwi/08/ptk/610613035547
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->