Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
jbjd

jbjd

Ratings: (0)|Views: 1,081|Likes:
Published by jbjd

More info:

Published by: jbjd on May 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

 
 
Pood"poodkcn Pvlkzqfy^ykzkcn moy zdf
Cf~ [oye Zkbfw,
Jhlkh Wvwbhc hcj Bhykch Wzfmhc, iozd chbfj kc zdf i{lkcf omzdkw hyzkglf
, ‖Oihbh hcj zdf „Ikyzdfyw— kc zdf Lhzfwz Poll,” ~dkgd hppfhyfj kc zdf C[Z Ghvgvw
ilon,
govlj 
~kc zdf Pvlkzqfy Pykqf moy polkzkghl yfpoyzkcn# Ivz coz moy gobpowzkcn nhyihnf lkef zdkw#dzzp1//zdfghvgvw#ilonw#c{zkbfw#gob/9080/0:/98/oihbh"hcj"zdf"ikyzdfyw"kc"zdf"lhzfwz"poll/  Kc
„Oihbh hcj zdf Ikyzdfyw
,
Bhjhbfw Wvwbhc hcj
 
Wzfmhc yfpoyz zdf yfwvlzw om h C[Z / GIWCf~w poll ~dkgd wdo~fj zdhz pfoplf dh}f jkmmfyfcz opkckocw hw zo ~dfyf By# Oihbh ~hw ioyc#Zdf{ kjfczkm{ hc{ocf ~do bhkczhkcw zdhz jogvbfczhzkoc h}hklhilf kc zdf pvilkg yfgoyj mhklw zofwzhilkwd Ihyhge Oihbh ~hw ioyc kc zdf V#W#5 hw phyz om
zdf ‖mykcnf nyovpUR eco~c hw zdf‖ikyzdfyw
#
Kc goczyhwz, Wvwbhc hcj Wzfmhc yfpoyz zdkw wflm"hvzdfczkghzkcn
mhgz
kc zdf opfckcnlkcf om zdfky pkfgf1
‖Pyf
wkjfcz Oihbh ~hw ioyc kc Dh~hkk oc Hv
n# :, 8;=8#”
 $^dhz jo {ov ghll yfpoyzfyw ~do mhkl zo wovygf zdfky
mhgzw
?+Kc wkbklhyl{ wflm"phyoj{kcn mhwdkoc, zdfwf z~o yfpoyzfyw yfafgz zdf lfnkwlhzkoc yfgfczl{ phwwfj i{zdf Hykqoch Dovwf om Yfpyfwfczhzk}fw zdhz ~ovlj yfxvkyf Pyfwkjfczkhl ghcjkjhzfw wffekcn zo nfzzdf wzhzf zo pykcz zdfky chbfw oc zdf ihlloz, zo pyojvgf hc hgzvhl ikyzd gfyzkmkghzf kcjkghzkcn phyzkhlwhzkwmhgzkoc om zdf Gocwzkzvzkochl flknkiklkz{ yfxvkyfbfczw moy zdf aoi# Fwgdf~kcn zdf wpyfhj omwkbklhy lfnkwlhzkoc wpyovzkcn vp kc ozdfy wzhzfw, zdf{ pokcz ovz,
Ivz bhc{ lh~bhefyw hcj lfnhlftpfyzw jkwbkww zdf cffj moy wvgd bfhwvyfw wkcgf mfjfyhl ghcjkjhzfw hlyfhj{ dh}f zo bffzgkzkqfcwdkp yfxvkyfbfczw#
 $^dhz jo {ov ghll yfpoyzfyw ~do mhkl zo chbf zdfky pvilkg wovygfw5 oy ~do ghccoz jkwgfyc zdfjkwzkcgzkoc ifz~ffc lh~w yfxvkykcn Pyfwkjfczkhl ghcjkjhzfw zo
bffz 
gkzkqfcwdkp yfxvkyfbfczw5 hcjlh~w yfxvkykcn wzhzf hgzoyw zo
gdfge 
?+Wvwbhc hcj Wzfmhc pykcz wckppfzw myob mollo~"vp zflfpdocf kczfy}kf~w ~kzd wflfgzk}f coc"iflkf}fyw pollfj, fmmfgzkcn zdf ghykghzvyfj pyomklfw ~dkgd yfwvlz# Zdfc, zo fbifllkwd zdf ykjkgvlovwpoyzyhkz zdf{ phkczfj om zdfky yfwpocjfczw, zdfwf yfpoyzfyw co~ pyo}kjf wflfgzfj xvozfw oc zdfwviafgz myob ^dkzf Dovwf Pyfww Wfgyfzhy{ Yoifyz Nkiiw, zdf phkj bovzdpkfgf moy zdf bhc omwpfgvlhzk}f ikyzd#
Kc Avl{ om lhwz {fhy, Yoifyz Nkiiw, zdf ^dkzf Dovwf pyfww wfgyfzhy{, ftpyfwwfj myvwzyhzkoc ~kzd
zdowf ~do goczkcvfj zo ftpyfww jkwiflkfm hiovz By# Oihbh—w gkzkqfcwdkp#
Hwefj hiovz zdf
‖ikyzdfyw” hz h iykfmkcn, By# Nkiiw whkj1 ‖K hlbowz dhzf zo kcjvlnf kc wvgd hc hvnvwz wfzzkcn hw zdf
^dkzf Dovwf
hcj K bfhc zdkw kc wfykovwcfww
zdf ^dkzf Dovwf iykfmkcn yoob, jkwgvwwkcnzdf bhjf"vp mkgzkochl cocwfcwf om ~dfzdfy zdf pyfwkjfcz ~hw ioyc kc zdkw govczy{# Km K dhj wobf
JCH, kz ~ovljc—z hwwvhnf zdowf zdhz joc—z iflkf}f df ~hw ioyc dfyf# Ivz K dh}f cf~w moy zdfb
hcj moy hll om vw1 Zdf pyfwkjfcz ~hw ioyc kc Docolvlv, Dh~hkk, zdf 60zd wzhzf om zdf nyfhzfwzgovczy{ oc zdf mhgf om
zdf fhyzd# Df—w h gkzkqfc#””
 ^fll, Bhjhbfw Wvwbhc hcj Wzfmhc, K jkj h lkzzlf jknnkcn hcj ghbf vp ~kzd h }kjfo glkp om zdfpyfww gocmfyfcgf ~dfyf By# Nkiiw bhjf zdhz wzhzfbfcz, kc yfwpocwf zo h xvfwzkoc myob
lkifyhlzhle yhjko dowz Ikll Pyfww#
$Kc zdf kczfyfwz om mvll jkwglowvyf, K hlyfhj{ ecf~ ~dhz K ~hw looekcnmoy5 K ~kll cf}fy moynfz ~dfc By# Nkiiw yf}fhlfj powzkcn zdf GOLI $oc
Mkndz zdf Wbfhyw
+ ~hw
dkw 
kjfh1
K hwefj zdhz zdf ikyzd gfyzkmkghzf if pvz oc zdf kczfycfz
…”

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->