Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geguritan Jayaprana

Geguritan Jayaprana

Ratings: (0)|Views: 5,994|Likes:

More info:

Published by: Pesantian Bhaskara Gita Shanti on May 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
 
    󰁐    󰁅    󰁓    󰁁    󰁎    󰁔    󰁉    󰁁    󰁎     󰁂    󰁈    󰁁    󰁓    󰁋    󰁁    󰁒    󰁁    󰁇    󰁉    󰁔    󰁁    󰁓    󰁈    󰁁    󰁎    󰁔    󰁉
   󰀲   󰀰   󰀱   󰀰 
   󰁐   󰁕   󰁐   󰁕   󰁈    󰁇   󰁉   󰁎   󰁁   󰁄   󰁁
   󰁊   󰁁   󰁙   󰁁   󰁐   󰁒   󰁁   󰁎   󰁁
 
 
 
©
 Pesan Pesan Pesan Pesantian tian tian tian Bhaskara Gita Shanti Bhaskara Gita Shanti Bhaskara Gita Shanti Bhaskara Gita Shanti
    󰁐   󰁡   󰁧   󰁥
    󰀲
PUPUH GINADA PUPUH GINADA PUPUH GINADA PUPUH GINADA
JAYAPRANA 1.
 
Nanging ne munggah ring lontar, Wong tiwas munggah ring gurit, Sampun ia mapumahan, Mangelah pyanak tetelu, Mwani pedadwanan Luh adiri, Ne paling wayan ia pejah. 2.
 
Ne nengahan milu pejah Matinnyane gebug gering, Daweg gerubuge reko, Irika ia pada lampus, Mati patpat sibarengan, Luh mwani, Memennya teken bapannya 3.
 
Kantun ne paling nyoman Kejabut antuk I Gusti, Manjing dalem Puri reko, Ring Ida Anake Agung, Wajah limang likur temuang, Kari alit, Mawasta I Jayaprana 4. Carita sampun ring Puri Sang Prabu kalintang asih, Tekening I Jayaprana, Tuhu gobannyane bagus, Ragane naruju emas, Nyandat gading, Baguse twara dapada 5.
 
 Anake Agung n 
 
 gandika “ Jayaprana maka kawin  Arjunawiwaha pasa, Duk Arjunane kapigum, Matapa ring Indrakila, Lintang becik, Daweg dadarine ngoda “ 6.
 
Makidung lawut nyatwayang Buka twara ada madain, Swarannyane manis alon,  Anake Agung angrungu, I Jayaprana kasayang, Ririh manis, Tuhu maniru karupa 7.
 
Wong jerone jani kocapang Pabisik ia pada nabing, Mapeta teken rwanga, “ Ento tuhu anak bagus, Dumadak tityang padika, Dewa gusti, Baan I Jayaprana 8.
 
 Ada len malih mangucap “ Tityang ngawangun sasangi, Dumadak tityang padika, Ngaturang guling tetelu, Ngarepin sanggah kamulan, Pesu mulih, Majekjekan patiwala. 9.
 
Marejeng nyabran rahina Rejang renteng rejang lilit,  Aduh dewa sasuhunan, Sadyan tityange manerus, Tekening I Jayaprana, Sane mangkin, Katemu tekening tityang. 10.
 
Tan kawarna sapunika Sampun wusan makakawin,  Anake Agung lingnia alon, Pangandikan Ida alus, Tekening I Jayaprana, “ Ne te cai, Suba kelih not kola. 11.
 
Ngken ke wong jerone kola Ne melah-melah pilihin, Dijaba miwah dijero, Sekalan kola nu idup, Wong jeron kola tigang atak, “ Nto pilihin,  Ane melah-melah jwang” 12.
 
I Jayaprana manyembah “ Tityang pamit ne mangkin, Mapan durung manah tityang, Kadi ayame makurung, Wyakti tityang durung binal,
 
 
©
 Pesan Pesan Pesan Pesantian tian tian tian Bhaskara Gita Shanti Bhaskara Gita Shanti Bhaskara Gita Shanti Bhaskara Gita Shanti
    󰁐   󰁡   󰁧   󰁥
    󰀳
Kantun wanci, Galak saking kakelegan. 13.
 
 Anake Agung ngandika “ Nguda keto baan cai, Sok tanjebin sawen dogen, Kemo iba pesu nganggur, Dipekene dibancingah, Ditu lingling,  Anake luwas kepasar “ 14.
 
I Jayaprana manyembah “ Tityang wantah sairing “, Tumuli raris majalan, Ngajabayang lampah ipun, Sampun dibancingah, Nene jani, Mangojog raris manegak. 15.
 
Saget teka uli kaja Maklyap matengkalung gringsing, Mapusung lunggah swahan, Maledped teked ditundun, Bangkyang lengkyang adeg lanjar, Susu nyangkih, Kadi nyuh gadine kembar. 16.
 
Kukune panjang kumerdap Tayungane membat miring, Tan pendah kedapa klayon,  Alise tajep nyalikur, Rambute demdem tur samah, Kenyung manis, Isite ngembang rejasa. 17.
 
Tan pendah Deling Kencana Mawasta Ni Layonsari, I Jayaprana keleson, Ngetonang dahane ayu, Kocap pyanak De Bendesa, Uli kangin, Uli di Banjaran Sekar. 18.
 
I Jayaprana ka Puri Satindak manolih kori, Ni Layonsari kocapan, Wusan mabelanja mantuk, Sareng rowange dijalan, Pakerimik, Misikang I Jayaprana. 19.
 
“ Wong apa ne itunian Tarunane bajang cenik ? “ Ni Ketut sumawur alon, Makrempyang munyine alus, “Tan wenten tityang manawang, Rupa becik, Baguse nganyudang manah “ 20.
 
Tan kocap Ni Layonsekar I Jayaprana ngaranjing, Maring dalem Puri reko, Parek ring Ida Sang Prabu,  Anake Agung ngandika, “ Na cai, Suba cai kajaba ? “ 21.
 
I Jayaprana manyembah “ Sampun tu tityang ngalingling, Wenten asiki kemawon, Tuhu rupannyane ayu, Kocap pyanak De Bendesa, Saking kangin Magenah ring Banjar Sekar “. 22.
 
 Anake Agung ngandika “ Buwin pidan melah melah nyuwang ?” De Sengguhu matur alon, “ Kocap malih wolulikur,  Anggara Manis Kuningan, Lintang becik, Sasih kapitu irika “ 23.
 
Prabekele sawur sembah Prebekel I Sawunggaling, Wyakti nika ne kabawos, Dina sasih pada ayu,  Anake Agung manyurat, Linging tulis : “ Maman Bendesa Kanginan “. 24.
 
 Aku mapeta ken maman  Apang suka maman nampi, Pyanak mamane Ni Nyoman, Ia jani idih aku,  Apang suka maman nanggap, Pyanak kalih, Tekening I Jayaprana. 25.
 
Di kapitune ka juang, Buwin wolulikur jani, Damam kemengan, Cacirine suba mungguh, Sampun wusan Ida Nyurat, Linging tulis,

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Gunk Ayu liked this
Nyoman Mukertayasa added this note
Mohon info.....! Dimana saya disa mendapatkan MP3 nya/
riuhardana liked this
Muhammad Yusuf liked this
Sepoel Sp liked this
De Ar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->