Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Www.e-licitatie.ro Public Common Notice CNotice CNoticeV

Www.e-licitatie.ro Public Common Notice CNotice CNoticeV

Ratings:
(0)
|Views: 325|Likes:
Published by c_fustos

More info:

Published by: c_fustos on May 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2010

pdf

text

original

 
RO EN 
Anunt de participare numarul 92413/18.12.2009
 Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri deachizitie publica.
Detalii proceduraAutoritate contractanta
:Municipiul Satu Mare 
Numar anunt de participare
:92413/18.12.2009 
Denumire contract
:Servicii de iluminat public stradal si iluminat public ornamental din municipiul Satu Mare 
Stare procedura
:In desfasurare 
Moneda in care se transmite oferta de pret
:RON 
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
 
I.1) DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:
 
Municipiul Satu Mare
Adresa postala: P-ta 25 Octombrie nr.1 , Localitatea: Satu Mare , Cod postal: 440026 , Romania , Punct(e) de contact: PopSorin , Tel. 0261807513, 807517 , Email: primaria@satu-mare.ro,mira@satu-mare.ro , Fax: 0261807510 , Adresa internet(URL): http://www.satu-mare.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
 Autoritate regionala sau locala Activitate (activitati) - Servicii generale ale administratiilor publice
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
 Nu 
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
 
II.1) DESCRIERE
 
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
 Servicii de iluminat public stradal si iluminat public ornamental din municipiul Satu Mare 
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor 
 Servicii1 - Servicii de intretinere si reparareLocul principal de prestare: Municipiul Satu MareCodul NUTS: RO115 - Satu Mare
II.1.3) Anuntul implica
 Incheierea unui acord-cadru 
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
 Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei:Nu  Acord-cadru cu un singur agent economic Durata acordului-cadru: 12 luni Valoarea estimata fara TVA: intre 107,254 si 381,106 RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor 
 Servicii de iluminat public stradal si iluminat public ornamental din municipiul Satu Mare 
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
 50232100-1 - Servicii de intretinere a iluminatului public (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
 Nu 
II.1.8) Impartire in loturi
 Nu 
Anunturi Proceduri de atribuire TransparentaINREGISTRAREACCES IN SISTEM
Page 1 of 3eLicitatie - Anunt de participare numarul 92413/18.12.200929.12.2009http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Notice/CNotice/CNoticeView.aspx
 
II.1.9) Vor fi acceptate variante
 Nu 
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
 
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini. Valoarea estimata fara TVA: intre 107,254 si 381,106 RON
II.2.2) Optiuni
 Nu 
II.3) DURATA CONTRACTULUI SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
 12 luni incepand de la data atribuirii contractului
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
 
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
 
III.1.1) Depozite valorice şi garantii solicitate
 Garantie de buna executie: 5 % din valoarea contractului subsecvent fara TVA. 
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
 Bugetul Local 
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
 Asociere 
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
 Nu 
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
 
III.2.1)Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau alprofesiei
 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 actualizata; Certificateconstatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local si bugetul de stat;Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. 
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate 
III.2.3) Capacitatea tehnica
 Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate Experienta similara; Resurse tehnice; Resurse umane; Atestat ANRE tip B sau C2A sau C2B . 
III.2.4) Contracte rezervate
 Nu
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
 
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
 Nu
III.3.2)Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabilipentru prestarea serviciilor respective
 Nu 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TIPUL PROCEDURII
 
IV.1.1) Tipul procedurii
 Licitatie deschisa 
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
 
IV.2.1) Criterii de atribuire
 Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
 Da Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul. Numarul de runde ale LE: 1. Durata unei runde: 1(una) zi. 
Page 2 of 3eLicitatie - Anunt de participare numarul 92413/18.12.200929.12.2009http://www.e-licitatie.ro/Public/Common/Notice/CNotice/CNoticeView.aspx

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->